Kif tkellimna l-ġimgħa l-oħra l-ansjetà żdiedet minħabba li qed ngħixu żmien ta’ inċertezza minħabba l-pandemija, allura hemm it-tendenza li ninkwetaw iżżejjed ..

Xi kultant tiġina t-tentazzjoni li naħarbu mir-realtà u ninfexxu f’xi ħaġa li taljenana bħax-xogħol bla nifs, it- tindif esaġerat, li norganizzaw kollox b’perfezzjoni u ħafna aktar. Huwa tajjeb li naljenaw ruħna iżda il-moderazzjoni hija importanti biex inżommu l-bilanċ li hemm bżonn.

Kif nista’ ninduna li m’hemmx bilanċ? Jekk ninduna li l-moderazzjoni mhijiex hemm għax jew ta’ madwari jinfurmawni li qed nesaġera jew għax inħoss li ħajti qeda f’konfużjoni sħiħa dan ikun ifisser li xegħlet il-bozza l-ħamra. Kif nindunaw li hemm problema nistgħu jew nagħżlu li nibqgħu għaddejjin f’ċirku vizzjuz jew nistgħu nagħżlu li nieħdu ħsieb il-problema u nfittxu l-għajnuna li hemm bżonn. Studji jgħidu li aktar ma tipprova tgħatti milli taċċetta dak li qed tħoss, iktar hemm ċans li l-problema tikkumplika ruħha.

Il-ħsibijiet tagħna jistgħu jikkontrollawlna ħajjitna. Tajjeb li xi kultant nieqfu ftit u naraw x’qed jgħidulna għax fir-realtà huma l-ħsibijiet li joħolqulna emozzjonijiet b’saħħithom li jġiegħluna nirreaġixxu. Pereżempju, jekk jien moħħi jgħidli li m’inhix tajba biżżejjed biex nitkellem quddiem grupp ta’ nies, il-ħsibijiet tiegħi jiddominawni u nispiċċa nibża u nitwerer. Allura x’jiġri, meta niffaċċja n-nies u nitkellem il-biża’ ma tħallinix nikkonċentra u allura ċ-ċans hu li nibda nlaqlaq. Inkella l-biża’ żżomni lura u qatt ma nipprova, allura nibqa’ nemmen li jien mhux kapaċi niffaċċja udjenza. Permezz ta’ dan iċ-ċirku vizzjuz nispiċċa nsostni l-ħsibijiet tiegħi. Dan ikollu allura impatt fuq il-kunfidenza tiegħi jew il-perċezzjoni tiegħi nnifsi..

Allura x’għandi nagħmel biex il- ħsibijiet negattivi ma jaffetwawnix?

L- ewwel ħaġa hija li importanti li nifhem x’qed jiġri, nifhem aħjar x’inhuma l-ħsibijiet li għandi

Għandi wkoll naċċetta li qed nesperjenza dawn il-ħsibijiet, aktar ma naċċetta dawn il- ħsibijiet inqas ikollhom poter fuqi..

Nista’ niftakar f’esperjenzi pożittivi u nfakkar lili nnifsi li xi darba irnexxieli u li jien kont kapaċi. Nista’ anke niftakar xi kumplimenti li għamluli.

Nista’ nkompli nifhem għala qed jkolli ħsibijiet negattivi, billi niskopri aktar dwari nnifsi u forsi dwar esperjenzi mill-passat tiegħi.

Dan xogħol li nista’ nagħmel waħdi, iżda jekk ma jirnexxilix, tajjeb li nfittex l-għajnuna mingħand professjonist.

Ngħiduha kif inhi, mhux dejjem faċli niffaċċjaw dak li jtaqqalna, però tajjeb li nfakkru lilna nfusna li mhux impossibbli. Fil-verità jekk ma niċċaqalqux u nippruvaw niffaċċjaw dak li jtaqqalna, inkunu qisna pupazzi f’idejn dawn il-ħsibijiet li jniżżluna l-isfel. Għalhekk wieħed irid jiftakar li jekk jirnexxilu, il-kwalità tal-ħajja tiegħu u ta’ dawk ta’ madwaru, hemm ċans li tinbidel għall-aħjar.

F’idejk..

Awguri u tislijiet.

Jekk għandek xi suġġett partikolari li tixtieq li nitkellmu dwaru, ibgħatilna fuq info@skoperta

Ikkumenta

Enable Notifications OK No thanks