Kunfidenti fik innifsek jew le, tagħmel differenza kbira fil-ħajja tiegħek

Kif tkellimna l-ġimgħa l-oħra l-ħsibijiet jaffettwawna immens.. jikkontrollawna u jmexxuna..
Jekk l-istima tagħna hija baxxa ħafna ċ-ċans hu li naraw lilna nfusna bħala inkompetenti, bla valur, mhux ta’ min iħobbna .. u aktar.. dawn il-ħsibijiet mingħajr ma nafu, jistgħu jaffettwaw l-għażliet tagħna..
Jaffettwaw l-istil tal-ħajja li ngħixu ..
ħafna drabi, nibqgħu ngħixu fil-passat u għalhekk nibqgħu staġnati..
dawn iġiegħluna nħossuna agħar minn ħaddieħor u ninqabdu f’xibka ta’ negattività liema bħalha..
l-imġiba tagħna tkun proprju mera ta’ dawn il-ħsibijiet negattivi li jiddominawna u joffru pedament imnawwar għall-eżistenza tagħna ..

Imma kif nistgħu nibdlu dawn il-ħsibijiet?

Kemm hi diffiċli.. jew faċli, jekk aħna nkunu drajna ngħixu hekk tul ħajjitna?
X’jista’ jgħinna naslu għall-bidla li jistħoqqilna?

Primarjament, tajjeb li nifhmu li din mhix xi soluzzjoni li tinstab u tinbidel mil-lejl għan-nhar…
U lanqas mhi xi ħaġa li għandha x’taqsam mad-dehra ta’ barra..
iżda hija xi ħaġa li għandha x’taqsam mal-għeruq tagħna..
U allura trid proċess li jgħinek issib lilek innifsek.. jirrikjedi ftit paċenzja u perseveranza…
Tibżax, jekk temmen li trid bidla, se tasal..
L-istorja tiegħek mhijiex se tinbidel..
Iżda inti tista’ tbiddel kif tħares lejn l-istorja tiegħek ..

Jekk tikkommetti ruħek li għallinqas, tkun konxju/konxja tal-ħsibijiet li jgħaddu minn moħħok.. tkun tista’ tiggwadanja l-kontroll fuq dawn l-istess ħsibijiet..

Kif tista’ tħossok aħjar u allura tibda temmen fik nnifsek?

Tibżax taċċetta min int verament..

Għall-bidu diffiċli, iżda meta jirnexxilek .. tħossok liberu u aħjar..

Tibżax tgħid le, jekk ma tistax jew ma taqbilx.. għall-bidu tkun diffiċli vera.. iżda dan hu l-mod kif wieħed jista’ jiġi apprezzat u rispettat..

Aċċetta li jista’ jkun li tagħmel żball.. jew li għamilt żball.. ħadd mhu perfett u kulħadd jista’ jiżbalja xi darba jew oħra..L-importanti li titgħallem mill-iżball .. Għax din fir-realtà tista’ tkun esperjenza li tgħinek timxi ‘l quddiem..

Meta tieħu responsabilità tal-azzjonijiet tiegħek tkun wasalt f’punt fejn immaturajt u tħossok aħjar li tirrealizza x’inhuma l-preġji u fejn huma l-limiti tiegħek..

Xejn mhu daqshekk ta’ sodisfazzjon meta bil-preġji tiegħek tkun ta’ sapport għal ħaddieħor..

Agħti mingħajr ma tistenna xejn lura.

Ikkommetti ruħek li tiddeċiedi li tilħaq għan..

M’hemmx għalfejn tkun xi ħaġa fenomenali.. ibda bil-mod .. ma’ kull pass li tagħmel tkun qed tgħin lilek innifsek timxi ‘l quddiem..

Xi kultant bħal dan ir-ritratt ..inħossuna komdi fis-sitwazzjoni li nkunu, allavolja ma nkunux kuntenti, u nibqgħu fid-dell.. inħarsu lejn dak li nixtiequ iżda nibżgħu niċċaqalqu..

Jekk tipprova tasal..

F’idejk

Awguri u tislijiet

Jekk għandek xi suġġett partikolari li tixtieq li nitkellmu dwaru, ibgħatilna fuq info@skoperta.net

Ikkumenta

Enable Notifications OK No thanks