Għandek bżonn: Għal 4 porzjonijiet

4 shanks (xikel) tal-ħaruf

2 basliet imdaqsa mqatta’ rqaq

4 sinniet tewm imqatta’ rqaq

2 bżar aħmar milli jaħraq, imqatta’ rqaq ħafna

Landa kunserva kbira

Nofs kuċċarina zokkor

Daqs kikkra kosbor frisk imqatta’, uża z-zkuk ukoll

Kilo fażola bajda mill-kbira

(Nota: Jien nuża tlett bottijijet tal-butter beans mill-kbar u nlaħlaħhom qabel nitfagħhom fil-borma. Tista’ wkoll tuża Canellini beans, jew fażola bajda min-niexfa li tkun għallejt min qabel.)

800ml ilma

Mgħarfa żejt taż-żebbuġa

Mgħarfa kemmun

Mgħarfa kosbor niexef

Mgħarfa ħrarat (Baharat)

Mgħarfa chilli powder

Mgħarfa turmeric

Kuċċarina melħ

Kuċċarina bżar

Metodu:

Ħawwad l-ilma u l-kunserva f’borma u poġġiha fuq in-nar ħalli tisħon.

Kif tiftaħ tagħli, żid iz-zokkor, ħawwad, u żid ix-shanks tal-ħaruf.

Agħttih u ħallih itektek fuq nar baxx ħafna sakemm tlesti l-pass li ġej.

Saħħan iż-żejt f’taġen. Żid il-basal u t-tewm u l-ħwawar in-nixfin kollha. Ibqa’ ħawwad sakemm tara li l-basal irtab.

Żid il-kosbor il-frisk u ħawwad għal xi żewġ minuti.

Żid din it-taħlita tal-basal u ħwawar mal-ħaruf fil-borma. Ħawwad sew u ħallih itektek fuq nar baxx għal 45 minuta.

Żid il-fażola li tkun saffejt u laħlaħt, ħawwad u ħalli kollox itektek għal kwarta oħra.

L-ikla t-tajba 🙂

Jekk għandek xi mistoqsijiet dwar din ir-riċetta u oħrajn, ibgħatilna fuq info@skoperta.net

Ikkumenta

Enable Notifications OK No thanks