Fil-kummenti tagħkom fuq l-artikli kien hemm min infurmana li tilef lil xi ħadd għażiż…

Xi wħud tilfu xogħol … jew sabu wiċċhom ma’ tmiem ta’ żwieġ jew relazzjoni li kienet tfisser ħafna għalihom.. u għalhekk din il-ġimgħa iddeċidejt li niffoka ftit dwar kif wieħed jista’ jiffaċċja telfa, kif ukoll nippruvaw nifhmu aħjar x’jiġri fil-“grieving process”, kif nistgħu nkunu ta’ sapport għall-għeżież tagħna li jkunu għaddejjin minn dan il-proċess u x’jista’ jgħinna nimxu ‘l quddiem.

Xi jfisser meta nkunu għaddejjin minn “grieving process”?

Ħafna drabi aħna naħsbu li l-mewt hi l-unika telfa li nistgħu nesperjenzaw..

Imma mhux biss … dawn huma xi sitwazzjonijiet mill-ħajja fejn nistgħu wkoll nesperjenzaw telfa..

 • Divorzju jew seperazzjoni
 • Seperazzjoni minn ma’ uliedna
 • Tmiem ta’ relazzjoni
 • Telf ta’ xogħol tagħna… jew li nispiċċaw mingħajr xogħol
 • Telf ta’ rwol jew pożizzjoni anke fuq ix-xogħol tagħna
 • Physical impairment
 • Kundizzjoni medika

Hemm sitwazzjonijiet oħrajn fejn nistgħu nħossuna ‘mejta’ minn ġewwa…

Dawn jistgħu jkunu relatati max-xogħol tagħna, fir-relazzjoni tagħna, fir-rwoli tagħna u dawk assoċjati mal-ġisem tagħna…

Dawn l-esperjenzi jistgħu jpoġġuna f’sitwazzjoni fejn nesperjenzaw dak li bl-Ingliż jissejjaħ grief…

Hemm ħames stadji:

 • Denial
 • Rabja
 • Bargaining
 • Dipressjoni
 • Naccettaw ir-realta’

Meta nesperjenzaw DENIAL ..

Wieħed jesperjenza stat ta’ xokk… ikollna kontinwament dawn il- mistoqsijiet..

“Imma vera miet?”, “Imma vera qed nesperjenza dan kollu?”

Ma naċċettawx jew ma nammettux r-realtà..

Dan l-istat jgħinna nkampaw mat-telfa speċjalment fil-bidu… u jipproteġina milli nitilfu l-kontroll fuq l-emozzjonijiet tagħna…

Kif tista’ tgħin lill-għeżież tiegħek jiffaċċjaw dan kollu?

Importanti li nkunu preżenti biex nisimgħuhom però mhux nisfurzawhom biex jitkellmu..

Jekk naraw li waqfu għal żmien twil fuq dan l-istadju infittxu għajnuna professjonali.

Meta nesperjenzaw RABJA..

Nistaqsu ħafna mistoqsijiet ta’ “għaliex?” “kif?” “ Għaliex issa?”

Nistgħu nesperjenzaw rabja lejn Alla, lejn it-tobba, lejn il-familja..

Nibdew inwaħħlu f’dak u fl-ieħor… inħossu li l-ħajja hi inġusta..

Kif tista’ tgħin lill-għeżież tiegħek jiffaċċjaw dan l-istadju?

Nippruvaw ma niħdux dawn l-attakki b’mod personali..

Niftakru li dan hu parti integrali mill-proċess ta’ fejqan allura huwa neċessarju li jesprimu ruħhom infatti m’għandna qatt inwaqqfuhom, sakemm ma narawx li qed jesaġeraw iżżejjed u jistgħu jkunu ta’ periklu għalihom infushom jew għal ħaddieħor..

Jekk dan huwa il-każ importanti li nfittxu għajnuna professjonali.

Tajjeb li niftakru wkoll li dan l-aġir mhux se jibqa’ għal dejjem.

Meta nesperjenzaw BARGAINING..

Ħafna drabi nesperjenzaw l-istadju fejn nistaqsu “imma li kieku jaħasra”…

Noħolqu perjodu ta’ aljenazzjoni u tama u jagħtina ż-żmien li nadattaw ruħna għall-bidla…

Meta nesperjenzaw DIPRESSJONI

Nibdew inħarsu lejn ir-realtà tas-sitwazzjoni..

Ikollna biża’ mill-futur..

Dwejjaq u disperament… nuqqas ta’ rqad … nuqqas ta’ aptit..

Dan hu normalissimu meta nkunu qed nesperjenzaw it-telfa…

Kif tista’ tgħin lill-għeżież tiegħek jiffaċċjaw din il-fazi?

 • Importanti tkun preżenti li tisma’ mhux li tipprova tgħidilhom biex iqumu fuq saqajhom..
 • Tajjeb li ngħinuhom jiddistrattaw ruħhom.. imma huwa tajjeb li ngħinuhom jiffaċċjaw it-telfa u mhux jaħarbu mill-emozzjonijiet..
 • Jagħmel ġid jekk infakkruhom li normali li jħossuhom hekk meta jkunu għaddew minn din it-telfa..
 • Ninkoraġġuhom jikkomunikaw u jagħmlu kuntatt ma’ xi wħud li għaddew minn din is-sitwazzjoni..
 • Fl-aħħar u mhux l-inqas naslu għall- aħħar stadju – dik li wieħed jaċċetta r-realtà.
 • Mhux li wieħed se jħossu kuntent bit-telfa iżda li jagħmilha parti mill-istorja tal-ħajja tiegħu..
 • Tajjeb li ngħidu li mhux neċessarjament li kulħadd jgħaddi minn dawn l-istadji bl-istess mod..
 • Jekk wieħed jaħrab dawn l-emozzjonijiet iċ-ċans hu li wieħed jiġi affettwat psikoloġikament u b’xi mod jispiċċa jbati minn sintomi kemm fiżiċi u anke psikoloġiċi.
 • Jekk naraw li dak li jkun qed jesperjenza bidliet drastiċi u esaġerati fl-imġieba jew fl- emozzjonijiet huwa importanti li jfittex għajnuna professjonali..

X’jgħinna niffaċċjaw dan il-proċess?

 • Huwa tajjeb li nħarsu lejn ritratti ta’ xi ħadd li ħalliena u niftakru fil-memorji sbieħ li qattajna miegħu/magħha.
 • Li ningħaqdu ma’ grupp ta’ nies li għaddew mill-istess esperjenzi tagħna, jista’ ukoll tgħinna nimxu ‘l quddiem.
 • Importanti li nieħdu sehem f’xi ħaġa li nieħdu gost nagħmlu u li tagħtina sodisfazzjon
 • Anke li nibdew xi attività ġdida u li niltaqgħu ma’ nies ġodda.
 • Tajjeb li niftakru li normali li xi kultant nesperjenzaw ġranet jew perjodi diffiċli.
 • Nistgħu nużaw forom ta’ arti differenti biex nesprimu ruħna mhux bilfors bil-kliem.
 • Tiddejjqux tistaqsu jew tfittxu l-għajnuna professjonali jekk hemm bżonn.. importanti li ma nħallux din il-parti diffiċli tal-istorja tagħna tiddefinixxina.

Sors tar-ritratt: www.verywellhealth.com

Awguri u tislijiet…

Jekk għandek xi suġġett partikolari li tixtieq li nitkellmu dwaru, ibgħatilna fuq info@skoperta.net

Ikkumenta

Enable Notifications OK No thanks