Nitkellmu ma’ Jomike u Lydon

Għidulna ftit dwarkom..

Minbarra li ovvjament aħna missier u iben, għandna relazzjoni sabiħa ta’ żewġt iħbieb ukoll. .Jien naħdem steward health care bħala xufier u Lydon student tat-tieni sena fl-iskola Primarja tal-Fgura. Minbarra l-makkjetti jien u Lydon għannejja wkoll tal-ispirtu pront jew aħjar tal-botta u r-risposta.

Ir-rebbieħa tal-ewwel edizzjoni ta’ Malta’s Got Talent. X’kien l-ewwel ħsieb li għadda minn moħħkom kif ġejtu ikkonfermati r-rebbieħa?

L-ewwel ħsieb li għadda minn moħħi meta ġejna ikkonfermati bħala rebbieħa ta’ Malta’s Got Talent kien li issa kemm għalija u speċjalment għal Lydon infetħu ħafna bibien ġodda u opportunitajiet.

Il-vjaġġ tagħna f’Malta’s Got Talent ħa jibqa’ f’moħħna bħala avventura jew ħolma sabiħa ħafna.

Jomike, x’kienu l-ħsibijiet tiegħek fil-bidu tal-parteċipazzjoni tagħkom? Kont qed tistenna li se tiġu milqugħa b’dan il-mod?

Li naslu sa fejn wasalna le, żgur li ma kontx qed nistenniha però kont ċert li l-makkjetti ħa jintlaqgħu tajjeb ħafna min-nies peress li meta f’serati konna nkantaw dawn il-makkjetti kienu jinġemgħu ħafna nies u konna naraw ħafna interess mill-pubbliku.

Minn fejn u kif nibtet il-passjoni għall-għana?

Nista’ ngħid li l-għana kienet ġo fija minn dejjem, kont inħobbha minn ċkuniti. Ta’ età żgħira kont diġà nkanta makkjetti ta’ għanejja ta’ dak iż-żmien bħal John Laus. Kbirt u baqgħet togħġobni u bdejt ngħanni fil-ħwienet. Aktar tard ġejt avviċinat mill-familja Pawney li wkoll huma familja għanejja; il-missier Jimmy u t-tfal James u Etienne, biex nagħmlu xi makkjetti flimkien u iffurmajna l-grupp WE R 3.

Sadanittant meta Lydon kellu xi sentejn indunajt li Lydon wiret dan it-talent u ta’ spiss kont nisimgħu jgedwed bħall-għana u jilgħab bil-kitarri. Ta’ tlett snin u nofs indunajt li Lydon meta kien jismagħni ngħanni d-dar kien iwegibni bl-għana lura. Ovvjament kif jaf hu, forsi mhux b’mod perfett, imma t’erba’ snin biss Lydon kien lest u komplut għal fuq il-palk.

Niftakar li konna għannejna flimkien ġo Marsaskala u nista’ ngħid li kien bikkieni bil-ferħ li ħassejt dakinhar. Proprju f’dak il-mument Lydon kien talabni biex jibda jagħmel xi makkjetti u jien ikkuntentajtu billi bdejt niktiblu l-makkjetti jien stess. Illum Lydon għandu cd album li jġib l-isem Ifirħu ma’ Lydon.

X’se tkunu qed tagħmlu biex din it-tradizzjoni tal-kultura ta’ pajjiżna tibqa’ ħajja u tkompli tevolvi?

Issa li rbaħna f’Malta’s Got Talent bis-saħħa tan-nies, nafu eżattament in-nies xi jridu allura min-naħa tagħna ħa nkomplu nagħmlu iktar makkjetti biex nkomplu nferħu lill-poplu.

Irbaħtu somma ta’ €25,000, kif beħsiebkom tużaw dan il-premju?

Nixtieq li ninvestihom kollha fit-talent ta’ Lydon, naqtagħlu xewqtu u nieħdu jgħanni l-Awstralja u nagħmlu t-tieni album. Ħolma oħra ta’ Lydon hi li jitgħallem idoqq il-pjanu.

X’inhu l-messaġġ tagħkom lil kull min issapportjakom?

Filwaqt li nirringrazzjaw lil min ta sapport lili u lil Lydon nixtiequ nfakkru lil dawk in-nies li huma Maltin bħalna biex nifirħu u nissapportjaw dak li hu Malti u ntellgħu ‘l fuq dak li huwa wirt u tradizzjoni.

Ikkumenta

Enable Notifications OK No thanks