Nitkellmu ma’ Ronald Briffa u Francesca Polidano

Kif iltqajtu?

Ron/Francesca: Kienet ftit ikkumplikata din.. Iltqajna permezz ta’ ħabib komuni. Bla ħsieb ħafna u bla pjan ta xejn.

X’kienet l-ewwel impressjoni li kellkom fuq xulxin?

Francesca: Diġà kelli idea ta’ Ron imma meta’ ltqajna wiċċ imb’wiċċ irrealizzajt li ftit kien hemm differenza bejn il-persuna tal-midja u l-persuna reali.

Ron: Kont innutajt li Francesca kienet tidher ħafna iktar matura għall-età li kellha…u nnutajt ukoll li kellha wallet ħafna ikbar u isbaħ minn tal-oħrajn.

Fejn kienet l-ewwel date uffiċjali? U min għamel l-ewwel pass?

Ron/Francesca: Din kurjuża għax qatt ma kien hemm uffiċjalità tar-relazzjoni. Qishom l-affarijiet imxew ‘il quddiem b’pass naturali ħafna.

X’jogħġobkom l-aktar f’xulxin?

Ron: Francesca hi l-iktar organizzata.

Francesca: Ron hu l-iktar li jżomm l-affarijiet ħfief fir-relazzjoni.

X’differenza tagħmlu fil-ħajja ta’ xulxin kuljum?

Ron/Francesca: X’aktarx li minkejja l-impenji separati tagħna, nafu li nistgħu noqgħodu fuq xulxin għas-sapport u l-kuraġġ.

Liema żmien kien l-aktar ta’ sfida għar-relazzjoni tagħkom?

Ron/Francesca: X’aktarx l-2020, bl-isfidi kollha li ġabet magħha.

Xi tpoġġu fiċ-ċentru tar-relazzjoni tagħkom?

Ron/Francesca: Li nkunu sempliċi kemm jista’ jkun, mingħajr xinxilli żejda li jistgħu jbiegħduk mill-valur veru ta’ relazzjoni.

Kien hemm xi esperjenzi matul iż-żmien li ilkom flimkien li tħossu li għenu biex ir-relazzjoni tagħkom kompliet tissaħħaħ?

Ron/Francesca: Iva. Kull esperjenza pożittiva tatna ħafna kuraġġ. Kull esperjenza li ħtieġet sfida tatna tagħlima.

Irrakkuntawlna xi praspura li għamiltu bħala koppja..

Francesca: Darba, meta konna l-Amerka, Ron kellu problema mal-flushing tat-toilet, tant li l-ilma far u baqa hiereġ fil-kamra. Kellna nsejħu għall-assistenza.

Fuq xiex targumentaw l-aktar? U fuq xiex taqblu l-aktar?

Ron/Francesca: Fuq il-ħin u l-organizzazzjoni. Naqblu fuq l-ippjanar u t-tiftix ta’ ħin għalina.

Min minnkom iċedi l-ewwel f’argument?

Ron: Francesca.

Kif tippreferu li tqattgħu l-ħin ta’ kwalità ta’ bejnietkom?

Ron/Francesca: X’aktarx b’ikla tajba.

Xi tfisser l-imħabba għalikom?

Ron/Francesca: Li tagħti iktar milli tirċievi.

Min minnkom hu l-aktar romantiku?

Francesca: Ron…żgur!

X’kien l-isbaħ ġest li għamiltu lil xulxin?

Ron/Francesca: Li minkejja kollox, bqajna hemm għal xulxin.

X’inhuma l-aspirazzjonijiet tagħkom bħala koppja?

Ron/Francesca: Li nibqgħu nagħmlu l-istess affarijiet li għamluna dak li aħna.

X’inhuma l-ħsibijiet tagħkom dwar Jum San Valentinu? Tiċċelebrawh?

Ron/Francesca: Sfortunatament jum li ħa valur ħafna iktar kummerċjali…Qatt ma’ ċċelebrajnieh għar-raġuni li nemmnu li relazzjoni għandha tiġi ċċelebrata kuljum!

Kif beħsiebkom tqattgħu Jum San Valentinu?

Ron/Francesca: M’hemmx pjanijiet speċjali għall-jum, però nittamaw li jkollna ċ-ċans li nagħmlu dak kollu li jagħtina sodisfazzjon, bħal xi ikla jew mixja tajba ta’ ‘skoperta’ f’Malta.

Ikkumenta

Enable Notifications OK No thanks