Fis-serata tal-bieraħ ta’ Mużika Mużika rajna 20 interpretazzjoni ta’ kanzunetti tal-imgħoddi mill-parteċipanti flimkien ma’ kantanti veterani li wħud minnhom kienu wkoll ħadu sehem f’dan l-istess konkors fl-imgħoddi.

Erġa’ segwi r-rappreżentazzjonijiet li ċertament iqanqlu nostalġija, permezz tal-filmati t’hawn taħt:

Janvil & Jade Vella ft. Renato – Separju

Christian Arding ft. Mike Spiteri – Fejn Tħobb il-Qalb

Danica Muscat ft. Debbie Scerri – Kif Se Ntir

Philip Vella ft. Joe George – Il-Kuġin Ġiljan

Bernie & Pod ft. The Greenfields – Iż-Żmien Għaddej

Ryan Grech ft. Catherine Vigar – Min Jaf Għaliex

Fabrizio Faniello ft. Mark Tonna – Tħallihomx

Christina Magrin ft. Maryrose Mallia – Il-Kant Marbut b’Tifkira

Glen Vella ft. Paul Giordimaina – Kliem

Charisse Ann Vassallo ft. Phyllisienne Brincat – Kuluri

Michela Galea Ft. Joe Cutajar – Dejjem Għal Xulxin

Avenue Sky ft. Luisana Bartolo – Bħal daż-Żmien Konna Flimkien

Pamela Bezzina ft. Miguel Bonello – Ħamiema Bajda

Kantera ft. Tony Camilleri – Rajt Ma Rajtx

Mark Spiteri Lucas ft. Godwin Lucas – Għanja Lil Ibni

Aidan Cassar ft. Helen Micallef – L-Imħabba

Raquel Galdes Briffa ft. Spiro Sillato – Xemx

Franklin Calleja ft. Mary Spiteri – Tfajjel Ċkejken

Georgina Abela ft. Janice Mangion – Fomm il-Vjolin

MJAW ft. William Mangion – Issa

Liema rappreżentazzjoni għoġbitek l-aktar?

Ikkumenta

Enable Notifications OK No thanks