Il-ġeneru għandu rwol diżattivanti fil-ħajja tan-nisa b’diżabilità. Eżempju wieħed jista’ jgħid li huwa protezzjoni żejda mill-ġenituri, li ħafna drabi hija orjentata lejn il-ġeneru, billi n-nisa b’diżabilità huma kkunsidrati bħala aktar vulnerabbli u suxxettibbli għall-abbuż sesswali.

Perċezzjonijiet soċjali bħal dawn isaħħu l-protezzjoni żejda li diġà esperjenzata minn persuni b’diżabilità, u jpoġġu dawl negattiv u problematiku fuq is-sesswalità u jagħmlu r-relazzjonijiet sesswali diffiċli biex jiġu esperjenzati. Eżempju ieħor huma d-drittijiet riproduttivi tan-nisa b’diżabilità, li jibqgħu jiġu kkontrollati u mrażżna.

Filwaqt li l-maternità hija parti importanti u naturali tal-identità tan-nisa, hija kwistjoni pprojbita għan-nisa b’diżabilità, speċjalment għan-nisa b’diżabilità intellettwali. Dawn in-nisa għandhom tendenza li ma jiġux aċċettati bħala li għandhom status ta’ adult u jibqgħu kostretti mill-perċezzjonijiet u s-suppożizzjonijiet negattivi tas-soċjetà. Mhumiex mistennija li jsiru sieħba jew maħbubin u ħafna drabi jgħidulhom li ż-żwieġ mhuwiex possibbiltà u wisq inqas il-maternità.

Il-membri tal-familja, u professjonisti mediċi, ħafna drabi jeżerċitaw pressjoni fuq nisa b’diżabilità biex jgħaddu minn sterilizzazzjoni jew jieħdu kontraċezzjoni fit-tul, sabiex tiġi evitata l-possibbiltà li jsiru ommijiet.

Għadu mhux ikkunsidrat bħala kulturalment normattiv li nisa b’diżabilità jkunu f’relazzjonijiet jew isiru ommijiet u s-soċjetà għandha t-tendenza li tħares lejhom biss bħala persuni b’diżabilità aktar milli bħala nisa.

Ikkumenta

Enable Notifications OK No thanks