Pasta all’Amatriciana… bla dubju din hija riċetta importanti ħafna fil-kultura Taljana!

Sfortunatament, tfakkarna f’avveniment traġiku, meta seħħ it-terremot devastanti fl-Italja Ċentrali nhar l-24 t’Awissu 2016. Ir-raħal ta’ Amatrice tant intlaqat ħażin li prattikament tista’ tgħid li spiċċa terrapien.

Madankollu, niftakru wkoll kif dan l-avveniment traġiku qajjem katina sabiħa ta’ solidarjetà li qanqlet il-qlub madwar id-dinja kollha! Koki u ristoranti kullimkien introduċew dan il-platt fil-menu tagħhom u taw il-profitti lill-inħawi l-aktar milquta mit-terremot! Għalhekk, dan il-platt intuża bħala mezz biex jinġabru fondi għall-vittmi.

Naturalment, Pasta all’Amatriciana ilha teżisti minn ħafna qabel it-terremot. U iva, bħal ħafna platti reġjonali oħra, dan il-platt ukoll huwa l-kawża ta’ argumenti sħan fost it-Taljani, kemm jekk huma koki professjonali jew koki dilettanti!

Dan it-tilwim ikompli anke sal-lum! Fost il-mistoqsijiet ewlenin li jqanqal dan id-dixx huma dawn li ġejjin:

Bucatini jew spaghetti?
Bejken jew guanciale?
Tewm jew basal jew it-tnejn jew xejn?
Għandux jintuża żejt taż-żebbuġa jew le?
Il-ġobon għandux ikun pecorino ta’ Amatrice jew pecorino Romano?

M’hemmx dubju li dan il-platt famuż twieled f’Amatrice u fil-fatt kien ikla ewlenija għar-rgħajja. Madankollu, oriġinarjament ma kienx hemm tadam fih u kien imsejjaħ “alla gricia”. It-tadam ġie miżjud aktar tard meta ġie importat għall-ewwel darba fl-Italja mill-Amerikani fl-1548. Madankollu, bħall-ingredjenti oħra li ma kinux joriġinaw mill-Italja innifisha, kellhom jgħaddu mijiet ta’ snin qabel ma t-Taljani ikkunsidraw it-tadam denju li jintuża fir-riċetti!

Fil-fatt, l-ewwel rekord bil-miktub ta’ għaġin biz-zalza tat-tadam fl-Italja jinstab fil-ktieb tat-tisjir tal-1790 “L’Apicio Moderno” miktub minn kok Ruman Francesco Leonardi. U dan iġibna għal argument żgħir ieħor! …Allura r-riċetta Amatriciana fil-fatt kienet oriġinat minn Ruma?

Però, apparti ċ-ċajt, huwa xieraq li riċetta daqshekk antika u popolari evolviet maż-żmien biex issir l’Amatriciana tant maħbuba li lkoll nafu, u għadna nargumentaw dwarha llum. Tant hi popolari li l-gvern Taljan saħansitra semmiha bħala prodott agroalimentari tradizzjonali ta’ Lazio!

Fuq skoperta.net tista’ ssib ir-riċetta tiegħi tal-Bucatini all’Amatriciana!

Jien ma jien se nargumenta ma’ ħadd dwarha, u għalkemm jien inħobb nuża ħafna ħwawar, basal, u tewm f’diversi mir-riċetti tiegħi, nemmen li l-kċina Taljana hija waħda mill-aqwa kċejjen fid-dinja, l-aktar minħabba s-sempliċità tagħha! Il-ftit ingredjenti li fiha din ir-riċetta huma tant ippakkjati bit-togħma, li fl-opinjoni tiegħi, m’hemm bżonn xejn iktar biex ittejjeb dan il-platt delizjuż!

Ikkumenta

Enable Notifications OK No thanks