“Kif tista’ tgħid hekk?” staqsejtha. “Jien ma nista’ nħobb lil ħadd iżjed! Kull mara li se niltaqa’ magħha, se nfittex lilek fiha! U int mhux se tkun hemm!”
“Inħobbok, Jason!” bkiet tal-aħħar.
U telqet.
Ma ridtx nemmen.
Filli kelli l-isbaħ fjura f’ħajti. U filli xejn.
Dlam. Skiet. Vojt. Uġigħ.
Amelia kienet siefret l-għada stess.
Kienet ħalliet sal-aħħar ġurnata biex tgħidli.
U għalkemm kont fittixtha u ppruvajt nibgħatilha kemm-il darba, qatt ma kienet weġbitni lura.
Qatt.
U maż-żmien inqata’ kull kuntatt.
Mhux għax kont insejtha. Mhux għax ma kontx għadni nħobbha. Mhux għax ma kontx erġajt mort kemm-il darba quddiem dak l-imbierek rixtellu.
Imma għax kont naf li kien aħjar hekk.
Għaliha.
U għalija.
Kien għadda wisq żmien. Amelia żgur ma kinitx għadha tiftakar fija.
Imma jien bqajt waħdi.
Għalkemm kienu għaddew ħafna snin minn dakinhar, qatt ma ħassejtni norbot qalbi ma’ ħadd.
Bqajt niftakar dik ir-riħa tfuħ ta’ xagħarha, dik it-tbissima, dak il-leħen sabiħ……..
U kont inħossni waħdi.
Kbirt.
Sibt xogħol tajjeb.
Kont affordjajt nixtri appartament sabiħ f’wieħed mill-isbaħ lokalitajiet ta’ Malta.
Kelli ħafna ħbieb.
Flus kemm irrid.
Imma ma kellix lilha.
Ma kellix lil Amelia.
U hekk, bħal sajjetta fil-bnazzi, ġara dak li kont ilni nibża’ minnu għal żmien twil.
Kont qiegħed bilwieqfa fil-karozza tal-linja li kienet teħodni lura d-dar mix-xogħol, nippjana dak li kont se nsajjar dik il-lejla, elf ħsieb kulinarju f’moħħi, xħin qalbi għamlet tikk.
Rajtha.
Ħassejt nifsi jinqata’. Saqajja jogħtru, hekk kif kont qed inżomm mal-ħadida tas-sedil ħalli nżomm bilanċ.
Amelia kienet qiegħda bilqiegħda fil-karozza tal-linja!

Il-ġimgħa d-dieħla…ir-raba’ u l-aħħar parti ta’ dan ir-rakkont…

Ikkumenta

Enable Notifications OK No thanks