Select Page

L-abbuż fuq l-anzjani huwa kwistjoni soċjali globali li taffettwa s-saħħa fiżika u mentali tal-ġenerazzjoni anzjana u tnaqqas id-drittijiet tagħhom.

Il-Jum Dinji għall-Għarfien dwar l-Abbuż tal-Anzjani huwa ddedikat biex jenfasizza l-kwistjoni msemmija.

Din il-ġurnata bdiet teżisti f’Ġunju tal-2006 meta ġiet stabbilita talba biex il-15 ta’ Ġunju tiġi ddikjarata ġurnata speċjali għall-anzjani. Iżda kienet is-sena 2011 meta dan il-jum ġie rikonoxxut uffiċjalment mill-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti.

L-għan ta’ din il-ġurnata huwa li tqajjem kuxjenza dwar abbuż fuq l-anzjani li jista’ jkun ta’ natura fiżika, mentali, sesswali, finanzjarja u soċjali, u jinkludi wkoll trattament ħażin u negliġenza.

It-tema ta’ din is-sena hija Aċċess għall-Ġustizzja. Isservi bħala tfakkira tal-importanza li jiġu indirizzati bis-sħiħ il-ħtiġijiet ta’ persuni anzjani li jistgħu jfittxu rikors.

In-Nazzjonijiet Uniti tgħid li persuni anzjani, li esperjenzaw sitwazzjonijiet ta’ vjolenza, abbuż u negliġenza, spiss jiffaċċjaw diversi ostakli fl-aċċess għal rimedju ġudizzjarji bħal kwistjonijiet ta’ aċċessibilità, affordabbiltà, akkomodazzjoni raġonevoli, dewmien eċċessiv u xogħol b’lura fi proċessi ġudizzjarji, l-impatt tad-diġitalizzazzjoni, normi kulturali, preġudizzju tal-ġeneru u diskriminazzjoni.

L-aċċess għall-ġustizzja jħalli impatt fuq l-abbiltà tal-anzjani li jeżerċitaw bis-sħiħ id-drittijiet umani kollha tagħhom inkluż id-dritt għas-saħħa, protezzjoni soċjali adegwata u li jgħixu f’dinjità.

Il-preservazzjoni tar-rispett u d-dinjità għall-anzjani huma kruċjali f’sitwazzjonijiet bħal dawn.

Ikkumenta

Enable Notifications OK No thanks