L-isfida ta’ dan id-dramm, skont il-kittieb Simon Bartolo, kienet li jikteb b’mod ċajtier dwar xi ħaġa serja. Fil-fatt Il-Pożittivi jittratta l-problema tal-virus tal-HIV li għalkemm fiż-żminijiet tal-lum m’għadhiex toqtol sakemm dak li jkun jieħu l-mediċini kif suppost, xorta ġġor magħha stigma li skont wieħed mill-karattri fid-dramm stess, iġġiegħel lin-nies ma jibqgħux jarawk bħala uman għax kif isiru jafu li għandek l-HIV jitilqu jiġru. Bartolo mhuwiex ġdid għall-idea li jżewwaq is-serju mal-komiku. Dan għamlu fi drammi bħal Ħabbilni ħa Nirbaħ, Il-Ħanina Maddalena, u ħafna oħrajn. Għalhekk huwa ma ħasibhiex darbtejn biex laqa’ l-isfida.

Id-dramm għandu direzzjoni ta’ Toni Attard, u jdur madwar il-karattru ta’ David (Benjamin Abela), li jixtieq jesperimenta bis-sess bħal sieħbu imma fl-istess ħin jibża’ u jinkwieta wisq dwar il-konsegwenzi. Mill-banda l-oħra sieħbu Axel (Stephen Mintoff) m’għandux minn dawn il-problemi. M’għandekx ċans li se joqgħod iħabbel rasu qabel ma jieħu l-aktar azzjoni li tkun tħajru dak il-ħin. Huwa jħobb jesperimenta u jbiddel il-ħsieb, fil-fatt ikun huwa stess li jagħżel ismu meta jaqleb minn Alex għal Axel.

David, li trabba mingħajr missier, iħoss ġibda partikolari lejn irġiel ikbar minnu u l-inkwiet jibda meta jiltaqa’ ma’ Karl (Ray Calleja). Hu jistqarr li ma’ Karl iħoss xi ħaġa li qatt ma ħass ma’ ħadd qabel. Fl-istess ġurnata Axel jiltaqa’ ma’ raġel barrani, Marcus (Chris Vincent), li jgħix Malta u li għandu ideat kemxejn mhux tas-soltu li jattiraw lil żagħżugħ.

Mill-banda l-oħra, Emily (Clare Agius) omm David, għandha ħabiba li magħha tiftaħ qalbha … iżda mhux dwar kollox! Il-ħabiba tagħha hija Susan (Josette Ciappara), mara ta’ 60 sena li ilha tgħix bl-HIV għal dawn l-aħħar 28 sena bla problemi. Hija tgħid li avolja r-riżultat tal-HIV ħareġ « positive » hija mhux se tkun negattiva, imma se tibqa’ tgħix ħajjitha bl-aktar mod pożittiv.

Bejn intriċċi, daħq, biki, rabja, frustrazzjoni, imħabba u fuq kollox, tama, dan id-dramm jeħodna fuq vjaġġ komiku ma’ karattri Maltin bħalna li qed jgħixu ħajjithom bl-aħjar mod li jafu.

Il-Pożittivi huwa tajjeb għal udjenzi minn 15-il sena ’l fuq u se jkun disponibbli on demand fi kwalunkwe ħin tal-ġurnata, mit-18 ta’ Ġunju. L-ispettaklu huwa bil-Malti u sottotitli bl-Ingliż. Il-biljetti jiswew €10 u jistgħu jinxtraw minn hawn.

Ikkumenta

Enable Notifications OK No thanks