Kif forsi ħafna minnkom drajtu issa, Staqsini u Skoprini hija r-rokna li qed tagħti ċans lilkom is-segwaċi tagħna li tistaqsu dak kollu li tridu lill-personalità favorita tagħkom! Wara, jintgħażlu l-aqwa 10 mistoqsijiet u jiġu mwieġba mill-personalità.

Tistgħu anki tgħidulna liem personalità tixtiequ li tkun parti minn din ir-rokna.

Evelyn Saliba La Rosa hija t-tielet personalità ta’ Staqsini u Skoprini u dawn huma r-risposti għad-domandi tagħkom:

Kif bdiet il-karriera tiegħek? – Maria Sammut

Il-karriera tiegħi bdiet meta jiena, Carlos Debattista, Rachel Cachia u Abigail Mallia kellna ħolma u din il-ħolma kien jisimha Gizelle. Fil-bidu din id-drama konna se nsemmuha Evelyn imma peress li kont se nieħu sehem jien ukoll, ħsibna li n-nies kienu se jitħawwdu ftit allura semmejniha Gizelle.

Konna bdejna niktbu, u għamilna pilot, imbagħad konna daħħalna din il-pilot il-PBS biex naraw jaċċettawx lil Gizelle u qatt ma aċċettawha din id-drama. Morna ONE TV u sibna lil Dr Michael Vella Haber hemm, ra xi żewġ minuti tal-pilot, dar fuqna u qalilna biex nitilgħu fuq fl-uffiċju tiegħu, u jien dak il-ħin għidt x’ġara. Tlajna fuq, u qalilna meta ħa tibdew?

Minn hemm imbagħad ma ħarasnix lura għax imbagħad jiena, Michael Vella Haber, Adrian Saliba u Mary Rose Vella Haber għamilna kumpanija u semejniha Rewind Productions.

Bħalissa Rewind Productions għaddejha minn ħafna tibdiliet u allura ddeċidejna li nagħmlu ftit re-branding u Rewind Productions se ssir Rikordja.

Liema kien l-aktar karattru ta’ sfida li interpretajt s’issa, u għaliex? – Michelle Agius

Michelle, din hija mistoqsija interessanti ħafna għaliex kull karattru li jiena interpretajt dejjem ħassejtu bħala sfida, dejjem, anke karattru sempliċi għalija kienet sfida għaliex jien dejjem nagħmel l-almu tiegħi biex nagħti l-100%. Qatt ma naħseb li jien tajba biżżejjed biex nagħmel kwalunkwe karattru allura dak il-feeling li jkolli jgħini nagħmel mill-aħjar li nista’, imma l-aktar karattru li ħassejt li kien diffiċli għalija kien il-karattru ta’ La Vedova f’La Farfalla, għaliex jien kelli ninterpreta karattru ta’ mara ta’ sebgħin sena. L-ewwelnett il-linji tiegħi kienu kollha bit-Taljan u kull darba li kelli filming, kelli nagħmel xi sitt sigħat make up qabel nibdew.

Mid-drammi kollha li ħdimt fuqhom s’issa, liema kien li tak l-akbar sodisfazzjon, u għaliex? – Bradley Zerafa

Ma nistax nagħżel għaliex kollha tawni l-istess sodisfazzjon, għax kolha kellhom sfidi differenti. Sorelle mod, Ħbieb u Għedewwa mod, dawk sfidi fihom infushom għaliex jixxandru kuljum, fihom 180 episodji. Imma l-aktar drama li qed inħoss li qed jagħtini sodisfazzjon huwa dak li qed nippreparaw bħalissa, Noli.

Noli hija drama ta’ barra minn hawn, meta jien u Michael konna qed niktbu Noli, u diġà ktibna 15-il episodju, lil Michael għidtlu naħseb aħna qed niġġennu niktbu drama ta’ dan it-tip.

Fil-fatt bħalissa għaddejja produzzjoni qawwija ħafna. Fuq produzzjoni għandna tim ftit nies imma li verament qed jagħmlu l-almu tagħhom biex jirnexxilhom iġibu dak kollu li ktibna fuq l-iskrin tat-televiżjoni tat-telespettaturi tagħna. Bħalissa hemm Adrian Saliba, Mary Rose Vella Haber, Amy Vella Haber, Jessica Vella, Darren Michael Navarro u Nakita Grima. Il-ħin kollu għaddejjin gas down u għandna ħafna nies oħra li qiegħdin jgħinuna imma Noli hija drama li naħseb ħa tintgħoġob għax hemm ħafna xogħol involut u kast kbir ħafna.

Liema xeni minn Gizelle jibqgħu l-aktar għal qalbek? – Rita Vella

Kienet dik ix-xena fejn Gizelle tidħol ġo Vivienne. Niftakar li dik ix-xena kienet diffiċli ħafna għaliex Vivienne tgħaddi minn ħafna tibdiliet f’xena waħda u ovvjament kelli ninstabat ma’ dak il-bieb u naħseb dik il-biċċa għamilniha xi erba’ jew ħames darbiet allura jien ħadt daqqa fuq moħħi xi erba’ darbiet għax ovvjament kellha tkun reali allura għidtilhom li se nagħmilha u nagħmilha ta veru. Allura niftakar bdejt niġri għal ġol-bieb, ninstabat u ninxteħet lura mal-art u ġiet vera tajba, imma jien ovvjament weġġajt ftit, imma l-aqwa li ħarġet tajba.

Kollha segwejthom id-drammi tiegħek. Issa li spiċċa Sorelle, hemm xi ieħor sabiħ bħalu għas-sena d-dieħla, għal wara nofsinhar? Prosit u grazzi ħafna – Censina Camilleri

Sorelle ħa jkompli bit-tielet staġun! Jiġifieri ħa jkollkom x’taraw wara nofsinhar, u ħa jkollna drama prime time bl-isem ta’ Noli. Sorelle ħa jibqa mexxej ħafna għalkemm isir kuljum xorta baqa’ mexxej u hemm ħafna intriċċi li aħna ħallejna, bħal min kien dak il-ġuvni li mar jiltaqa’ ma’ Bella, ġuvni li ovvjament huwa wiċċ Leo meta kien żgħir. Le Sorelle għandhom problema għax ovvjament indunaw li d-droga ta’ Leo Mamo qiegħda titmexxa fil-kumpanija tagħhom stess, ta’ Sorelle. Hemm ħafna intriċċi li ovvjament aħna qisna erġajna bdejna r-rota mill-bidu.

Liema xena minn F’Ġieħ l-Imħabba kienet l-aktar diffiċli għalik bħala attriċi, iżda li tant tatek sodisfazzjon? – Joanne Camilleri

Dik ix-xena li jien kelli ma’ Patrick Tanti fejn il-karattru ta’ Giuseppe jispiċċa jistupra lil Francesca. Dak iż-żmien aħna konna qiegħdin bir-restrizzjonijiet tal-Covid-19 u niftakar li jien kont ċempilt lil Patrick Tanti u għidtlu biex nagħmlu swab test u hekk għamilna. Wara li sirna nafu li t-tnejn li aħna negative, għamilna r-rehersal full out għaliha, bid-daqqa ta’ ħarta, bil-bewsa b’kollox. Dakinhar stess iddeċidejna li ma noħorġux u ma niltaqgħux ma’ nies, l-għada ltqajna u għamilniha full out. Kienet diffiċli mhux għalhekk biss imma kienet diffiċli għax ovvjament ix-xena kienet twila ħafna u movimenta ħafna, imma vera naħseb li ħarġet tajba, u jien minn hawnhekk nixtieq ngħid grazzi lil Patrick Tanti li ħa daqshekk paċenzja bija, u tajtu daqqa ta’ ħarta liema bħala, li għadu jsemmihieli sal-lum!

Liema kien l-aktar mument imbarazzanti li qatt kellek s’issa? – Sarah Bartolo

Ma naħsibx li kelli xeni imbarazzanti ta, ma naħsibx li kelli mumenti imbarazzanti on set, ħa ngħidlek għaliex, għax meta int issir attriċi, issir il-karattru, meta int attriċi professjonali tagħmel minn kollox biex tagħmel ħiltek biex tagħti l-aħjar mill-karattru li l-kittieba jagħtuk. Li niftakar darba kelli xena ma’ Hermann Bonnaci, mhux għax kienet imbarazzanti ta imma kont għadni żgħira u fil-bidu tiegħi. Issa Hermann Bonaci jiġi l-kuġin tal-mummy, u kelli nidħol fis-sodda miegħu, m’għamilna xejn ta imma xorta ħassejtni hekk, ftit imbarazzanti u Hermann vera għeni f’dik ix-xena għax tant kemm beda jiċċajta u tant kemm bdejna nidħku li għaddiet u ħadt pjaċir nagħmilha. Ovvjament konna qed nirreċtaw, m’għamilna xejn, ma kinitx xena fejn kien hemm xi bews jew xi ħaġa hekk imma xorta ma stajtx inneħħi minn moħħi li dan b’xi mod jew ieħor kien jiġi minhi. Il-bqija ma naħsibx li kelli mumenti imbarazzanti.

Ikun hemm karattri u xeni partikolari li jkunu ispirati minn esperjenzi li tkun għaddejt minnhom int stess jew persuni viċin tiegħek? – Mariah Gatt

Il-karattri tagħna huma kollha fittizji u dik hija importanti kemm għalija kif ukoll għal Dr Michael Vella Haber, jiġifieri l-karattri tagħna kważi qatt ma jkunu bbażati fuq karattri reali. Ġieli iva l-karattri li nagħżlu aħna jgħaddu minn ċerti esperjenzi li forsi nkun għaddejt minhom jien jew xi ħaddieħor qrib tiegħi. Ġieli tiġrili iva dik, u tiġri lil Michael ukoll. Ġieli ċerti esperjenzi jew emozzjonijiet li jgħaddu minnhom il-karattri tagħna nkunu jew għaddejjin minnhom aħna jew persuni qrib tagħna.

X’tippreferi, tikteb jew tirreċta? – Abigail Spiteri

Ma nistax nagħżel, it-tnejn jagħtuni ħafna u ħafna sodisfazzjon. Il-kitba tagħtina sodisfazzjon mod u r-reċtar mod ieħor, avolja kull darba li jkolli bżonn ninterpreta xi karattru, għalija jkun naqra break għax il-kitba xi kultant jien u Michael nerrew moħħna, xi kultant anke nkunu frustrati għax aħna wara kull episodju dejjem nispiċċaw b’xi cliff hanger jew b’xi twist u dik mhijiex xi ħaġa faċli allura l-kitba xi kultant tista’ tkun stressanti ħafna imma meta nirreċta dejjem jirnexxili nieħu pjaċir u nirrilassa, imma t-tnejn jagħtuni sodisfazzjon iva.

X’tista’ tgħidilna dwar il-proġetti li qed taħdmu fuqhom bħalissa? – Julie Bezzina

Kif diġà għidt, qiegħdin naħdmu fuq it-tielet staġun ta’ Sorelle u fuq dan il-proġett Noli.

Noli huwa noli għaliex huwa polizzjesk di natura. Hide and seek, min joqtol imur jistaħba u l-puluzija jibdew ifittxu għalhekk noli, hide-and-seek. L-isem Noli għalina jfisser żewġ affarijiet oħra imma dawk ma nistax ngħidhom għax inkella niżvela ħafna mil-istorja imma n-nies issa dalwaqt jibdew jindunaw għalfejn Noli. Li nista’ ngħid hu li huwa bbażat fuq ix-xogħol tal-pulizija.

Nixtieq nerġa’ nieħu l-opportunità biex ngħid grazzi mill-qalb lil kull min qed jagħti sehmu biex dan il-proġett isir realtà u jitwassal lit-telespettaturi bl-aħjar mod possibbli.

Kif għidt Sorelle ħa jkompli, l-aħwa ħa jkunu flimkien, sfortunatament din is-sena ħa jkollna nbiddlu żewġ karattri għaliex Corinne Coleiro li tagħmilha ta’ Lorraine ma tistax tkompli din is-sena. Għandha ħafna impenji personali u qaltli li ma tistax tkun committed kif kienet is-sena l-oħra, allura ddeċidejna li nbiddluha però għadna ma sibniex attriċi oħra. Rachel Genovese wkoll, li tinterpreta l-parti ta’ Louisa, qabel kienet Janice imma issa sirna nafu li hija Louisa, għandha ħafna impenji personali allura kellna nbiddluha u sibniha l-attriċi. L-attriċi se tkun Stephanie Camilleri, hija attriċi bravissima u diġà bdiet bil-filming. Hija attriċi pożittiva ħafna u kuntenti li għandna lil Stephanie issa avolja lil Rachel Genovese ħa nimmisjawha għax Rachel hija faithful ħafna għal linji, tiġi on set dejjem ippreparata, committed, ħelwa, simpatika jiġifieri verament ħa nimmisjawha u anke lil Corinne ħa nimmosjaw.

Minn hawnhekk aħna t-tim ta’ Rikordja ngħidulhom grazzi talli għamlu sentejn magħna, tal-paċenzja kollha li ħadu magħna u ovvjament nawgurawlhom għal dak kollu li qed jippreparaw għalih bħalissa.

Dalwaqt inħabbru min se tkun il-personalità li jmiss li twieġeb il-mistoqsijiet tagħkom…

Ikkumenta

Enable Notifications OK No thanks