Nies b’diżabilità intellettwali ħafna drabi jesperjenzaw saħħa inqas tajba mill-kumplament tal-popolazzjoni u jistgħu jesperjenzaw varjetà ta’ ostakli meta jkunu qed ifittxu aċċess għall-kura tas-saħħa. Għalkemm is-saħħa ta’ persuni b’diżabilità intellettwali tjiebet f’dawn l-aħħar snin, huma għandhom probabbiltà akbar li jiżviluppaw firxa ta’ kundizzjonijiet tas-saħħa bħad-dijabete, l-osteoporożi u l-obeżità.

Il-kombinazzjoni ta’ informazzjoni inaċċessibbli dwar il-promozzjoni tas-saħħa u diffikultajiet relatati mal-litteriżmu tpoġġi lill-individwi b’diżabilità intellettwali fi żvantaġġ meta jieħdu deċiżjonijiet jew għażliet dwar l-istil ta’ ħajja. Konsegwentement, hija sfida għal individwi b’diżabilità intellettwali li jkollhom il-kontroll fuq ħajjithom u jtejbu saħħithom. Huma jeħtieġu din l-informazzjoni biex jieħdu deċiżjonijiet dwar l-istil ta’ ħajja li jaffettwaw is-saħħa u l-benesseri tagħhom.

L-ambitu tas-saħħa jmur lil hinn mill-kura medika u jinkludi determinanti soċjali li jinfluwenzaw ir-riżultati tas-saħħa. L-inklużjoni, l-awtodeterminazzjoni u l-promozzjoni ta’ għażliet tajba fejn tidħol saħħa ġew identifikati bħala rakkomandazzjonijiet ċentrali biex jiġu indirizzati kwistjonijiet ta’ saħħa.

L-appoġġ għal teħid ta’ deċiżjonijiet infurmati u l-eżerċizzju ta’ għażla huma fundamentali biex jiżdied il-kontroll tal-persuna fuq saħħitha stess u biex jiġi mmirat l-iżvilupp ta’ ħiliet personali speċifiċi għall-promozzjoni ta’ saħħa.

Huwa rikonoxxut li persuni b’diżabilità intellettwali jistgħu jieħdu deċiżjonijiet huma u jeżerċitaw id-dritt tagħhom għall-awtonomija u l-awtodeterminazzjoni. Madankollu, jistgħu jeħtieġu appoġġ edukattiv biex jiżviluppaw il-ħiliet meħtieġa biex jieħdu deċiżjonijiet, isolvu l-problemi u jiddeterminaw il-miri tal-ħajja tagħhom.

L-adozzjoni ta’ approċċ multisensorjali għat-tagħlim tista’ tappoġġja lin-nies b’diżabilità intellettwali biex jesperjenzaw b’mod attiv it-tagħlim tagħhom aktar milli jirċievu kontenut passiv. Approċċ bħal dan jista’ jkun mod wieħed kif tippromwovi s-saħħa għall-individwi b’diżabilità intellettwali.

Ikkumenta

Enable Notifications OK No thanks