F’dawn l-aħħar sigħat kien hemm qtugħ ta’ dawl f’diversi lokalitajiet u jidher li dan se jkompli fil-jiem li ġejjin għaliex l-Enemalta ħabbret lista ta’ xogħlijiet skedati ta’ manutenzjoni u titjib fin-netwerk li jista’ jkollhom bżonn qtugħ temporanju tal-provvista tal-elettriku f’partijiet f’Malta u Għawdex.

Hawn taħt tista’ ssib il-lista tal-lokalitajiet li jista’ jkollhom qtugħ tal-provvista tal-elettriku fil-jiem li ġejjin:

4 t’Awwissu 2021

Il-Ħamrun – mill-4am sal-10am – TRIQ IL- KAPPILLAN MIFSUD , TRIQ CENSU BUGEJA , TRIQ VILLAMBROSA , TRIQ GUZE’ MARIA CAMILLERI , TRIQ GUZE’ PACE , PJAZZA KAPPILLAN MUSCAT

Ix-Xgħajra – mill-4:30am sat-8am – TRIQ IL- KNISJA , TRIQ RAS IL-GEBEL , SQAQ RAS IL-GEBEL , TRIQ IL- FORTIZZA TAL-GRAZZJA

Il-Belt Valletta – mis-6:30am sat-8:15am – TRIQ TRITONI

Il-Kalkara – mit-8am sa 12pm – TRIQ SANTA FILUMENA , TRIQ STRAUBENZEE , TRIQ IT- TURRETTA , TRIQ GIOVANNI RICASOLI , TRIQ IS- SIENJA , TRIQ PATRI MATTEW SULTANA

Il-Mosta – mit-8am sas-1pm – AREA TAL-MILORD , TRIQ TAL- MILORD

Ħal Għaxaq – mit-8am sa 12pm – TRIQ TA’ LORETU , TRIQ IC- COMBINI , DAWRET HAL GHAXAQ , TRIQ DUN MATTEW SCIRIHA , TRIQ SAN FILIPPU , MISRAH SAN FILIPPU , TRIQ SAN FILIPPU, SQAQ NRU. 1 , TRIQ SAN FILIPPU, SQAQ NRU. 2 , TRIQ IL- GOJJIN , TRIQ IL- GUDJA , TRIQ IC- CEPPUN

Iż-Żejtun – mid-9am sa 12pm – TRIQ IL- QADI , TRIQ IL- FALKUNIER , TRIQ L- ALFIER , TRIQ L- ISQOF ANTONIO ZAHRA , TRIQ ID- DEJQA , TRIQ TAL- PALAZZI , TRIQ MIKIEL CACHIA , TRIQ IL- QALB TA’ GESU’ , TRIQ GUZEPPINA CURMI , TRIQ ID- DULURI , TRIQ XANDRU PULIS , TRIQ BUGHARBIEL , TRIQ FELICIA ABELA , TRIQ DUN SPIR GRIXTI , TRIQ IL- KAN. GIOVANNI DEDOMENICO , TRIQ SANTU WISTIN , MISRAH IL- BANDOLIER , MISRAH IL- BJAR , TRIQ SAN GORG , TRIQ SANT’ ANTNIN , SQAQ IL- LVANT , TRIQ SAN KLEMENT , TRIQ SANTA CECILJA , TRIQ SANTU ROKKU , TRIQ IL- BANDOLIER , TRIQ IS- SINISKALK , TRIQ IL- BIES , TRIQ TALTAS , TRIQ ORAZIO DIACONO , SQAQ TALTAS NRU. 1 , SQAQ SCIORTINO NRU. 2 , TRIQ SANT’ AGATA , SQAQ SANT’ AGATA NRU. 1 , SQAQ SANT’ AGATA NRU. 2 , TRIQ IL- WIED , SQAQ IL- WIED NRU. 5 , SQAQ IL- WIED NRU. 4 , SQAQ IL- WIED, NRU. 3 , SQAQ IL- WIED NRU. 1 , SQAQ IL- HOFRA , TRIQ WIED IL-GHAJN , TRIQ SCIORTINO , SQAQ SCIORTINO NRU. 1 , SQAQ SAN BASTJAN , TRIQ NIKOL ATTARD , TRIQ VILLA CAGLIARES , TRIQ VILLA CAGLIARES, SQAQ FI , TRIQ IL- LVANT , TRIQ IL- KBIRA , TRIQ ANGLU GATT , TRIQ IS- SALVATUR , SQAQ IS- SALVATUR , TRIQ IT- TEMPJU , SQAQ TALTAS NRU. 2 , TRIQ DUN MIKIEL CASSAR , TRIQ L- ARMIER , TRIQ TAT- TUSS , TREJQET IL- KEBBIES TAL-FANALI , SQAQ IL- WIED, NRU. 2 , WESGHET GIUSEPPE PULIS MONTEBELLO

Iż-Żebbuġ – mis-1pm sa sas-6pm – TRIQ IL- LIFURNA , TRIQ TA’ BARDA , TRIQ IL- QOLLA S-SAFRA

Il-Mosta – mill-4:45am sat-8am – TRIQ IN- NAGGAR , TRIQ IL- FORTIZZA , TRIQ IZ- ZNUBER , TRIQ IL- BALLUT , TRIQ L- GHARGHAR

Iż-Żejtun – mis-7:30am sa 12pm – TRIQ IL- PRESIDENT ANTON BUTTIGIEG , TRIQ DUN LAWRENZ DEGABRIELE , TRIQ XROBB IL-GHAGIN , TRIQ ID- DAHLA TA’ SAN TUMAS , TRIQ IL- KOTOB , TRIQ XROB L-GHAGIN, SQAQ NRU. 1

In-Nadur – mit-8am sal-12:15pm – WIED TA’DAHLET QORROT , TRIQ GHJN BERTA , AREA SEWAGE PUMP , AREA TONY DEBONO GREEN HOUSES , AREA BARRACKS , AREA ZIMECH , TRIQ IR- RAMLA L-HAMRA , TRIQ GUZE’ ELLUL MERCER , TRIQ DAHLET QORROT , TRIQ TORRI SOPU , DAHLET TA’ GAZAMAN , TREJQA TA’ XURDIN , DAHLA TA’ SAN BLAS , IT-TELGHA TA’ WISTIN , TRIQ FRANGISK ATTARD , TRIQ IR- RIHHAN , TRIQ SAN BLAS , TRIQ IL- QORTIN

Iż-Żejtun – mis-6pm sad-9pm – TRIQ IL- QADI , TRIQ IL- FALKUNIER , TRIQ L- ALFIER , TRIQ L- ISQOF ANTONIO ZAHRA , TRIQ ID- DEJQA , TRIQ TAL- PALAZZI , TRIQ MIKIEL CACHIA , TRIQ IL- QALB TA’ GESU’ , TRIQ GUZEPPINA CURMI , TRIQ ID- DULURI , TRIQ XANDRU PULIS , TRIQ BUGHARBIEL , TRIQ FELICIA ABELA , TRIQ DUN SPIR GRIXTI , TRIQ IL- KAN. GIOVANNI DEDOMENICO , TRIQ SANTU WISTIN , MISRAH IL- BANDOLIER , MISRAH IL- BJAR , TRIQ SAN GORG , TRIQ SANT’ ANTNIN , SQAQ IL- LVANT , TRIQ SAN KLEMENT , TRIQ SANTA CECILJA , TRIQ SANTU ROKKU , TRIQ IL- BANDOLIER , TRIQ IS- SINISKALK , TRIQ IL- BIES , TRIQ TALTAS , TRIQ ORAZIO DIACONO , SQAQ TALTAS NRU. 1 , SQAQ SCIORTINO NRU. 2 , TRIQ SANT’ AGATA , SQAQ SANT’ AGATA NRU. 1 , SQAQ SANT’ AGATA NRU. 2 , TRIQ IL- WIED , SQAQ IL- WIED NRU. 5 , SQAQ IL- WIED NRU. 4 , SQAQ IL- WIED, NRU. 3 , SQAQ IL- WIED NRU. 1 , SQAQ IL- HOFRA , TRIQ WIED IL-GHAJN , TRIQ SCIORTINO , SQAQ SCIORTINO NRU. 1 , SQAQ SAN BASTJAN , TRIQ NIKOL ATTARD , TRIQ VILLA CAGLIARES , TRIQ VILLA CAGLIARES, SQAQ FI , TRIQ IL- LVANT , TRIQ IL- KBIRA , TRIQ ANGLU GATT , TRIQ IS- SALVATUR , SQAQ IS- SALVATUR , TRIQ IT- TEMPJU , SQAQ TALTAS NRU. 2 , TRIQ DUN MIKIEL CASSAR , TRIQ L- ARMIER , TRIQ TAT- TUSS , TREJQET IL- KEBBIES TAL-FANALI , SQAQ IL- WIED, NRU. 2 , WESGHET GIUSEPPE PULIS MONTEBELLO

5 t’Awwissu 2021

Ħaż-Żebbuġ – mill-4:30am sas-1pm – TRIQ IL- QUBBAJT , TRIQ IL- KURKANTA , TRIQ GIOVANNI PULLICINO

Ħ’Attard – mis-7am sat-3pm – TRIQ FERDINANDU INGLOTT , TRIQ IN- NUTAR ZARB , TRIQ HAL QORMI, SQAQ NRU. 4

Ħal Luqa – mit-8am san-12:30pm – TRIQ PATRI INDRI SCHEMBRI , TRIQ HAL SAFLIENI

Paola – mill-11pm sal-5am (6 t’Awwissu) – TRIQ INVERNESS , TRIQ F. TORTELL , TRIQ CAMERON , TRIQ CLARENCE , TRIQ WINDSOR , TRIQ RENFREW , TRIQ KORDIN , TRIQ ID- DGHAJJES , TELGHET RAHAL GDID , TRIQ IL- BACIR , TRIQ WILLS , VJAL SIR PAUL BOFFA

Il-Marsa – mill-11pm sas-2am (6 t’Awwissu) – TRIQ IT- TIGRIJA , TRIQ SIMPSON , TRIQ IS- SEBH , TRIQ ASCOT , TRIQ L- IRHAM , TRIQ L- ISKOLA , TRIQ IS- SLIEM , TRIQ DERBY , TRIQ DICEMBRU TLETTAX , TRIQ IL- MARSA , SQAQ ROSS , TRIQ IS- SALIB TAL-MARSA

Il-Ħamrun – mill-11pm sal-5am (6 t’Awwissu) – TRIQ IL- KAPPILLAN MIFSUD , TRIQ CENSU BUGEJA , TRIQ VILLAMBROSA , TRIQ GUZE’ MARIA CAMILLERI , TRIQ GUZE’ PACE , TRIQ IL- KAPPILLAN VALLETTA , PJAZZA KAPPILLAN MUSCAT , TRIQ WENZU MALLIA , TRIQ IL- FATATI , TRIQ QREJTEN , TRIQ MANUEL MAGRI

In-Naxxar – mis-7:30am sa 12pm – VJAL IL- LABOUR , TRIQ FRANZA

Ħaż-Żabbar – mit-8am sal-11am – TRIQ ESPEDITU CATANIA , TRIQ GUZEPPI PACE , SQAQ BERQI , TRIQ IL- KITTIEN , TRIQ SANTA DUMINKA , TRIQ TAL- LABOUR

Għajnsielem – mit-8:30am sal-12:15pm – TRIQ IL- QIGHAN , TRIQ L- IMREJZBIET , TRIQ L- IMGARR , TRIQ IL- MERKANTI , TRIQ TA’ LAMBERT , TRIQ TA’ SANTA CILJA

6 t’Awwissu 2021

L-Imġarr – mis-6am sas-1pm – AREA GNEJNA BAY , TRIQ IL- GNEJNA , L- ISKRIVIT, LIMITI TAL- , LIPPIJA, TRIQ IS- SANTI , BOKKA TAC-CARCARA

Ir-Rabat – mis-7am sal-5pm – MISRAH SAN DUMINKU , TRIQ GORG BORG OLIVIER , TRIQ SAN VINCENZ FERRERI , TRIQ IL- KULLEGG , TRIQ FERRIS , TRIQ SAN PUBLJU , TRIQ IL- KONTI RUGGIERU , TRIQ NIKOLA SAURA , TRIQ SAN FRANGISK

Il-Belt Valletta – mis-1am sas-6am – TRIQ L- IFRAN , TRIQ ID- DEJQA , TRIQ IR- REPUBBLIKA , TRIQ MELITA , TRIQ MIKIEL ANTON VASSALLI , TRIQ SAN MARK , TRIQ SAN BJAGJU , TRIQ ZEKKA , TRIQ L- INGINIERI , TRIQ IL- MITHNA , TRIQ NOFS IN-NHAR , TRIQ SANT’ ANDRIJA

Il-Mosta – mis-7:30am sal-11:30am – TRIQ IL- KURAT SCHEMBRI , TRIQ IL- PAPA GIOVANNI XXIII , TRIQ IT- TABIB CHETCUTI

7 t’Awwissu 2021

Ħ’Attard – mis-7am sas-7pm – TRIQ IZ- ZAGHFRAN , TRIQ HAZ- ZEBBUG , TRIQ HAZ-ZEBBUG , TRIQ SANTA MARIJA

Ħaż-Żabbar – mis-7am sas-1pm – TRIQ IL- KARMNU , TRIQ STRICKLAND , TRIQ IL- KREXXUNI , TRIQ IL- HAWT , TRIQ IL- FAQQUS , TRIQ IC- CIMITERJU , TRIQ WIED IL-GHAJN , TRIQ IX- XGHAJRA , TRIQ IL- MISQA

Il-Fontana – mit-8am sas-2pm – TRIQ IS- SAJJIEDA , TRIQ L- ISPTAR SAN GILJAN , TRIQ DUN GUZEPP GRIMA

9 t’Awwissu 2021

Il-Mosta – mis-7:30 san-12:30pm – TRIQ VALLETTA , TRIQ IL- BUFULA HAMRA , TRIQ L- GHAMMIEL TAL-BEJT , TRIQ IL- HUTTAF , TRIQ IL- MANWELLA

Ħal Lija – mis-7am sal-5pm – TRIQ FERNAND GREGH , TRIQ SIR UGO MIFSUD , TRIQ IS- SALVATUR , TRIQ KARLU DARMANIN

10 t’Awwissu 2021

In-Naxxar – mis-7:30 san-12:30pm – TRIQ IL- QOTON , TRIQ IL- BJAD , TRIQ L- GHENIEQ , VJAL IL- LABOUR , TRIQ IL- GRECJA

12 t’Awwissu 2021

In-Naxxar – mis-7:30am san-12:30pm – TRIQ JULES VERNE , TRIQ E. BRADFORD , TRIQ P. BRYDONE , TRIQ IL- FORTIZZA TAL-MOSTA

13 t’Awwissu 2021

Il-Mosta – mis-7:30am san-12:30pm – TRIQ L- ALWETTA , TRIQ IL- HUTTAF , TRIQ IL- WAQQAFA , TRIQ IL- GARDELL , TRIQ IC- CINJU

Ikkumenta

Enable Notifications OK No thanks