Select Page

L-użu ta’ apparat elettroniku, bħal smartphones u l-internet, minn persuni b’diżabilità intellettwali qed jiżdied. L-Internet jista’ jiġi interpretat bħala arena li toffri opportunitajiet iżda wkoll li toħloq riskji u sfidi, u l-midja soċjali hija post biex tinteraġixxi mal-ħbieb filwaqt li tibbilanċja l-privatezza u s-sigurtà.

Ir-riskju u l-opportunità jidhru li huma ż-żewġ naħat tal-istess munita. Żgħażagħ b’diżabilità intellettwali rrappurtaw esperjenzi negattivi fuq l-internet bħal bullying onlajn, esponiment għal kontenut ta’ ħsara (messaġġi ta’ mibegħda), messaġġi sesswali (sexting), jaraw ritratti/stampi sesswali u jikkomunikaw onlajn ma’ xi ħadd li ma jkunux iltaqgħu wiċċ imb wiċċ magħhom qabel, jieħdu virus jew spyware u użu eċċessiv tal-internet.

Kemm il-professjonisti kif ukoll il-ġenituri għandhom ikunu lesti biex jaraw lil hinn minn sitwazzjonijiet diffiċli fuq l-internet sabiex persuni b’diżabilità intellettwali ikollhom aktar opportunitajiet biex jiżviluppaw u jżommu relazzjonijiet soċjali. Restrizzjonijiet onlajn jistgħu jkunu sors ta’ frustrazzjoni għal dawn tal-aħħar u jistgħu jikkontribwixxu biex jitrażżan id-djalogu miftuħ bejn iż-żewġ partijiet.

Aktar milli jirreżistu t-teknoloġija jew jibżgħu minn dak li jista’ jiġri jekk iż-żgħażagħ jużaw il-midja soċjali, l-adulti għandhom jgħinuhom jiżviluppaw ħiliet biex jinnavigaw fl-areni diġitali. Programmi ta’ sigurtà fuq l-internet u taħriġ speċjali għal żgħażagħ b’diżabilità intellettwali huma meħtieġa, filwaqt li approċċi ta’ appoġġ pożittiv għandhom jiġu esplorati.

Mod wieħed kif isir dan fil-prattika huwa billi tħaddan il-perspettiva tat-teħid tar-riskju li jista’ jwassal għal xi ħaġa pożittiva. Dan il-kunċett huwa mifhum bħala li jippermetti lin-nies b’diżabilità intellettwali (u oħrajn) ikollhom aktar kontroll fuq ħajjithom, li jista’ jwassal għal indipendenza u benesseri akbar iżda jinvolvi riskji jew f’termini ta’ saħħa u sigurtà jew falliment potenzjali biex jintlaħqu l-għanijiet maħsuba.

Potenzjalment, dan l-approċċ jiffoka fuq opportunitajiet aktar milli fuq riskji u jassumi li ż-żgħażagħ b’diżabilità intellettwali għandhom il-kapaċità li jiżviluppaw ħiliet u strateġiji onlajn b’kollaborazzjoni ma’ adulti u professjonisti.

Ikkumenta

Enable Notifications    OK No thanks