L-Enemalta avżat li fil-ġranet li ġejjin mistenni li jkun hemm qtugħ ta’ dawl f’diversi lokalitajiet minħabba xogħlijiet essenzjali ta’ manutenzjoni.

Dawn huma l-lokalitajiet u t-toroq li se jiġu affettwati:

Ħaż-Żebbuġ

TRIQ IT- TNAX TA’ MEJJU , TRIQ L- IMDINA , WIED TA’ SAN MARTIN , TRIQ TA’ TRAPNA , TRIQ TA’ GIANPULA
30 August 2021 13:0030 August 2021 16:00
Ir-Rabat

TRIQ IT- TIGRIJA
30 August 2021 13:0030 August 2021 16:00
Ħad-Dingli

TRIQ FRANCESCO ZAMMIT , TRIQ IL- GVERNATUR WILLIAM REID , TRIQ IL- HEMDA
30 August 2021 08:0030 August 2021 12:00
Il-Belt Valletta

TRIQ TAT- TEATRU L-ANTIK , TRIQ SANTA LUCIJA , TRIQ IT- TEZORERIJA
31 August 2021 04:3031 August 2021 08:30
Il-Mosta

TRIQ SAN GUZEPP , TRIQ SALVU GATT , TRIQ SAN PACIFIKU
31 August 2021 04:4531 August 2021 09:00
San Ġwann

TRIQ SAN FRANGISK , TRIQ L- IMSIERAH , TRIQ JOHN F. MARKS , TRIQ BIRKIRKARA , TRIQ SAN MIKIEL
31 August 2021 05:3031 August 2021 07:00
San Ġwann

TRIQ MASSABIELLE , TRIQ GUZE’ COLOMBO , TRIQ IN- NAXXAR , TRIQ BERNARDETTE , TRIQ SANT’ ANTNIN
31 August 2021 05:3031 August 2021 08:00
Ix-Xgħajra

TRIQ ORLANDO ZABBAR , TRIQ IL- FORTIZZA TAL-GRAZZJA , TRIQ IL- KNISJA , TREJQET IL- BARUMBARA , TRIQ IT- TORRI TA’ ALOF DE WIGNACOURT , SQAQ IT- TUTA
31 August 2021 07:0031 August 2021 12:00
Il-Ħamrun

TRIQ ATOCIA , TRIQ ANTON BUTTIGIEG , TRIQ SAN GEJTANU , TRIQ GIOVANNI BARBARA , TRIQ SAN FRANGISK , TRIQ PAWLU DEBATTISTA
31 August 2021 08:0031 August 2021 12:00
San Pawl il-Baħar

TRIQ IT- TURISTI , TRIQ IL- KURAZZA , TRIQ IT- TARTARUN , TRIQ IL- BAHHARA , TRIQ IN- NAKKRI , TRIQ IL- KLAMARI , TRIQ IT- TRILL , TRIQ IL- QARNIT
31 August 2021 08:0031 August 2021 12:00
San Pawl il-Baħar

TRIQ IT- TURISTI , TRIQ IL- KURAZZA , TRIQ IT- TARTARUN , TRIQ IL- BAHHARA , TRIQ IN- NAKKRI , TRIQ IL- KLAMARI , TRIQ IT- TRILL , TRIQ IL- QARNIT
31 August 2021 08:0031 August 2021 12:00
Haż-Żabbar

TRIQ VILLABATE , TRIQ SANT’ ANTNIN , TRIQ IL- MINA TA’ HOMPESCH , TREJQET IL- MITHNA
31 August 2021 08:0031 August 2021 12:00
Għajnsielem

TRIQ IL- QIGHAN , TRIQ L- IMREJZBIET , TRIQ L- IMGARR , TRIQ IL- MERKANTI , TRIQ TA’ LAMBERT , TRIQ TA’ SANTA CILJA
31 August 2021 08:3031 August 2021 12:00
Ħal Qormi

TRIQ IL- GDIDA , TRIQ L- IMDINA , TRIQ GUZE’ GALEA
31 August 2021 09:3031 August 2021 18:00
In-Naxxar

CARAVAN SITE
31 August 2021 07:3031 August 2021 12:30
Ir-Rabat

TRIQ IL- GNIEN TAN-NIGRA , TRIQ L- ISKOLA , TRIQ TAL- MARGA , TRIQ RADDET IR-ROTI , TRIQ IL- MANTELL , TREJQET IL- GEWZ
31 August 2021 08:0031 August 2021 13:00
San Ġwann

TRIQ IL- HIDA , TRIQ BIRKIRKARA
31 August 2021 05:3031 August 2021 07:00
San Ġwann

TRIQ MASSABIELLE , TRIQ GUZE’ COLOMBO , TRIQ IL- KAPUCCINI , TRIQ IN- NAXXAR
31 August 2021 05:3031 August 2021 07:00
San Ġwann

TRIQ L- ADRIJATIKU , TRIQ IL- MEDITERRAN
31 August 2021 08:3031 August 2021 11:45
San Pawl il-Baħar

TRIQ IT- TARTARUN , TRIQ IL- BAHHARA , TRIQ IT- TRILL
31 August 2021 08:0031 August 2021 16:00
Ħ’Attard

TRIQ A. CARUANA GATTO , TRIQ IL- MOSTA, SQAQ NRU. 1 , TRIQ IL- LINJA
01 September 2021 07:0001 September 2021 15:00
Ir-Rabat

TRIQ SANTA KATERINA , RABA NEMEL
01 September 2021 08:0001 September 2021 13:00
Ħal Tarxien

TRIQ SANTA MARIJA , TRIQ ID- DEJMA , TRIQ IL- KBIRA , TRIQ IZ- ZEJTUN , TRIQ LEONARDU ABELA , TRIQ IL- KAVALLIER DE GUARAS , TRIQ IL- KNISJA , TRIQ GUZEPPI MONTEBELLO , TRIQ WENZU DESPOTT
01 September 2021 08:0001 September 2021 13:00
Ix-Xagħra

TRIQ PATRI MATTEW SULTANA , TRIQ TA’ VESTRU , TRIQ IT- TIGRIJA , TRIQ L- GHONQA , TRIQ GHAJN QAMAR , TRIQ TAL- MANGU
01 September 2021 13:3001 September 2021 18:00
In-Nadur

WIED TA’DAHLET QORROT , TRIQ GHJN BERTA , AREA SEWAGE PUMP , AREA TONY DEBONO GREEN HOUSES , AREA BARRACKS , AREA ZIMECH , TRIQ IR- RAMLA L-HAMRA , TRIQ GUZE’ ELLUL MERCER , TRIQ DAHLET QORROT , TRIQ IL- QORTIN , TRIQ TORRI SOPU , DAHLET TA’ GAZAMAN , TREJQA TA’ XURDIN , DAHLA TA’ SAN BLAS , IT-TELGHA TA’ WISTIN , TRIQ FRANGISK ATTARD , TRIQ IR- RIHHAN , TRIQ SAN BLAS , TRIQ L- IRDUM TA’ VNUTA
01 September 2021 08:3001 September 2021 12:00
Il-Belt Valletta

TRIQ IL- MEDITERRAN , TRIQ SAN DUMINKU , TRIQ SANT’ ORSLA
02 September 2021 04:3002 September 2021 08:30
Marsaskala

TRIQ IL- GROSS , TRIQ SANT’ ANNA , MISRAH MIFSUD BONNICI , TRIQ L- ISKAL , TRIQ GEBEL HANXUL , TRIQ IL- GEMMUGHA , TRIQ IL- HORTAN , TRIQ SALVU BUHAGIAR , TRIQ IL- QREMPUC , TRIQ IZ- ZAFRAN , TRIQ SANT’ ANTNIN , TRIQ IL- BTIETI , TRIQ ID- DUGH , TRIQ IC- CRIEKI , TRIQ TAL- BUTTAR , TRIQ IZ- ZINZELL , TRIQ IX- XATT, IT-TMIEN TREJQA FI , TRIQ SANT’ANTNIN , TRIQ SANT’ANNA
02 September 2021 07:0002 September 2021 09:00
In-Naxxar

VJAL IL- LABOUR , TRIQ FRANZA
02 September 2021 07:3002 September 2021 12:30
Il-Qala

TRIQ ANDAR IX-XAGHARI , TRIQ IL- MITHNA , TRIQ WIED IS-SIMAR , TRIQ TA’ SEMPER , TRIQ TAL- MALVI , TRIQ WIED SIMAR, TRIQ GDIDA FI , TRIQ TA’ GULJU
02 September 2021 08:3002 September 2021 12:00
Marsaskala

TRIQ IL- GROSS , TRIQ SANT’ ANNA , MISRAH MIFSUD BONNICI , TRIQ L- ISKAL , TRIQ GEBEL HANXUL , TRIQ IL- GEMMUGHA , TRIQ IL- HORTAN , TRIQ SALVU BUHAGIAR , TRIQ IL- QREMPUC , TRIQ IZ- ZAFRAN , TRIQ SANT’ ANTNIN , TRIQ IL- BTIETI , TRIQ ID- DUGH , TRIQ IC- CRIEKI , TRIQ TAL- BUTTAR , TRIQ IZ- ZINZELL , TRIQ IX- XATT, IT-TMIEN TREJQA FI , TRIQ SANT’ANTNIN , TRIQ SANT’ANNA
02 September 2021 16:0002 September 2021 18:00
San Ġwann

TRIQ IL- LUNZJATA , TRIQ IL- FUXA , TRIQ IL- GJACINTI , TRIQ WILLIAM SAVONA , TRIQ TAL- MENSIJA , TRIQ SANTA MARGERITA , TRIQ BERNARDETTE , TRIQ SANT’ ANTNIN
02 September 2021 05:3002 September 2021 07:00
San Ġwann

TRIQ IL- LUNZJATA , TRIQ IL- FUXA , TRIQ IL- GJACINTI , TRIQ SANTA MARGERITA , TRIQ IC- CIKLAMINI
02 September 2021 05:3002 September 2021 07:00
In-Naxxar

TRIQ JULES VERNE , TRIQ E. BRADFORD , TRIQ P. BRYDONE , TRIQ IL- FORTIZZA TAL-MOSTA
03 September 2021 07:3003 September 2021 12:30
Il-Mosta

TRIQ L- ALWETTA , TRIQ IL- HUTTAF , TRIQ IL- WAQQAFA , TRIQ IL- GARDELL , TRIQ IC- CINJU
06 September 2021 07:3006 September 2021 12:30
In-Naxxar

TRIQ IL- QOTON , TRIQ IL- BJAD , TRIQ L- GHENIEQ , VJAL IL- LABOUR , TRIQ IL- GRECJA
07 September 2021 07:0007 September 2021 12:30
Il-Mosta

TRIQ TA’ MELLU , TRIQ SAN SILVESTRU , TRIQ TUMAS DINGLI , VJAL L- INDIPENDENZA , TREJQET IS- SILLA , VJAL L- INDIPENDENZA, SQAQ NRU. 1
09 September 2021 07:3009 September 2021 12:30
Il-Mosta

TRIQ L- ALWETTA , TRIQ IL- BALLOTTRA , TRIQ IL- BILBLA , TRIQ IL- HUTTAF , TRIQ L- ORTOLAN , TRIQ IR- RUNDUN , TRIQ IL- WAQQAFA
10 September 2021 07:3010 September 2021 12:30
L-Iklin

TRIQ GUZE’ GALEA , TRIQ GUZE’ MUSCAT AZZOPARDI , TRIQ GWANN MAMO
13 September 2021 07:3013 September 2021 12:30

Ikkumenta

Enable Notifications OK No thanks