Fil-lejl tal-31 t’Awwissu tal-1997, ċertament ġest xi ħaġa terribbli li ħasdet lid-dinja, il-Prinċipessa Diana nqatlet f’ħabta fatali f’Pariġi.

Il-mewt tal-Prinċipessa qanqlet ħafna reazzjonijiet ta’ xokk u niket madwar id-dinja kollha, iżda qanqlet ukoll suspetti u mistoqsijiet.

Bosta rapporti, investigazzjonijiet u esperti kollha qablu mar-rapport uffiċjali; li s-sewwieq kien fis-sakra u qabeż il-limitu tas-sewqan bil-kaġun li tilef il-kontroll. Uħud jagħtu tort lill-paparazzi li skont kif ġie rrappurtat, kienu qed isegwuhom biex jippruvaw jiġbdu ritratti esklussivi.

Oħrajn għadhom jemmnu li dak li ġara f’dak il-lejl ma kienx sempliċiment inċident traġiku iżda ġrat xi ħaġa iktar sigrieta u intenzjonata. It-teoriji tal-konspirazzjoni jieħdu numru ta’ forom differenti, iżda kollha jsostnu li jindikaw l-istess twemmin fundamentali: li xi ħadd ried joqtol lill-Prinċipessa Diana, u għenu biex jorkestraw il-ħabta fatali ta’ dak il-lejl.

Tant kien hemm teoriji, anki minn missier Dodi, li l-pulizija tal-Met għamlu inkjesta biex jiġi stabbilit jekk kienx hemm xi verità fit-teoriji. F’din l-inkjesta li damet għaddejja s-snin u swiet miljuni ta’ liri, ġew investigati madwar 175 teorija. Ir-rapport li ħareġ minn din l-inkjesta kien jgħid li ma nstabux provi li hemm xi verità fit-teoriji, u li dak kollu li ġara f’dak il-lejl kien biss inċident sfortunat.

Madanakollu, kif semmejna, huma ħafna li xorta waħda jibqgħu jsostnu dawn it-teoriji.

Skont Mohamed al-Fayed, il-Prinċipessa Diana kienet tqila bit-tarbija ta’ ibnu u din setgħet kienet waħda mir-raġunijiet għall-qtil tal-Prinċipessa. Huwa qal li l-familja rjali ma setgħet qatt taċċetta li Musulman Eġizzjan ikun parti mill-familja.

Spekulazzjonijiet dwar tqala potenzjali kienu ħarġu anki qabel mietet Diana. Matul btala fi Franza ftit ġimgħat qabel, xi gazzetti spekulaw li tista’ tkun tqila, u din l-ispekulazzjoni ġiet imsaħħa b’kummenti misterjużi li Diana għamlet dwar “sorpriża kbira”.

Madankollu, minn testijiet li saru fuqha wara li mietet, ma kien hemm l-ebda sinjal ta’ tqala. Intqal ukoll li ma kien hemm l-ebda evidenza li Diana ssuspettat li kienet tqila.

Il-fattur ewlieni li jsaħħaħ aktar il-komputazzjoni Kurt huwa l-fatt li Diana stess kienet taħseb u tħoss li se tiġi maqtula.

Din mhijiex spekulazzjoni iżda verità. Fost il-provi ta’ dan hemm ittra li ġiet żvelata minn Paul Burrell, li kien il-butler ta’ Diana. Huwa qal li l-ittra ġiet mogħtija lilu biex jissalvagwardjaha.

L-ittra inkitbet f’Ottubru u fiha Diana qalet li għaddejja mill-aktar fażi perikoluża f’ħajjitha. Qalet ukoll li xi ħadd qed jippjana li jagħmlilha xi ħaġa fil-brejk tal-karozza biex kollha inċident bil-karozza, bl-għan li ssofri ġrieħi gravi f’rasha u jagħmel it-triq aktar faċli għal Charles biex jerġa’ jiżżewweġ.

Jingħad li meta Diana kitbet l-ittra, hija kellha problemi bil-karozza tagħha, kienet esprimiet biżgħat dwarhom, u l-bodyguard kien miet f’inċident li hija kienet temmen li kienet konspirazzjoni.

Diana ċertament kellha tħassib dwar is-sigurtà tagħha, iżda jidher li m’hemm l-ebda suġġeriment uffiċjali li kien jagħti ħjiel li se tinqatel, anke jekk kien hemm animosità bejn xi membri tal-familja rjali u Diana.

U allura anki llum, wara 24 sena, il-mistoqsija tibqa’: Il-mewt tal-Prinċipessa tant maħbuba Diana, kienet inċident sfortunat jew intenzjonat?

Ikkumenta

Enable Notifications OK No thanks