Illum nixtiequ naqsmu magħkom xi linji gwida li tistgħu ssegwu mill-kumdità ta’ djarkom, sabiex iżżommu d-dwiefer, flimkien mal-ġilda ta’ l-idejn u s-saqajn, fl-ahjar kundizzjoni possibbli.

L-indafa fid-dwiefer hija importanti ħafna biex nevitaw iċ-ċans li jittrabbew diversi mikrobi, bħall-batterji jew moffa. F’dawn iż-żminijiet ta’ pandemija huwa rrakkomandat li nżommu d-dwiefer qosra kemm jista’ jkun, biex ma jidħolx ħmieġ taħthom. Id-difer għandu wkoll jinħasel bi brush żgħira li tilħaq sew kull rokna, u kif ukoll inżoqqu lill-“cuticle” bi żjut apposta sabiex nevitaw li jikbru x-xullief u nagħtu iktar vitalità lill-ġilda ta’ madwar id-difer. Wara li nagħmlu dan, nistgħu nużaw wkoll “nail hardner” sabiex id-difer jissoda iktar. Il-vitamini B u C, u l-minerali bħall-“magnesium”, l-ħadid u z-“zinc” ukoll jgħinu biex jissaħħaħ id-difer.

Minħabba li bħalissa qegħdin naħslu ħafna iktar idejna u nużaw is-sanitizer ta’ spiss, hemm tendenza li l-ġilda ta’ idejna tixxotta. Għalhekk, huwa importanti li nużaw krema tal-idejn, li tgħin il-ġilda tkun aktar morbida. Il-kura tal-ġilda tas-saqajn hija importanti wkoll. Apparti li napplikaw “body butters” ħalli nevitaw li jittrabbew il-kallijiet, dan nistgħu wkoll nagħmluh billi nżommu saqajna nodfa u xotti mill-ilma, u fejn nistgħu, inħallu saqajna ftit għall-arja biex nipprevjenu l-infezzjonijiet tal-moffi. Jekk wieħed jara li qed irabbi xi ġilda iebsa, nefħa, uġigħ jew kundizzjonijiet abnormali oħrajn fis-saqajn, dejjem għandu jieħu parir professjonali mingħand podoloġista.

Fatti oħrajn importanti li ta’ min wieħed isemmi huwa li d-difer jaf saħansitra jbiddel il-forma jew il-kulur tiegħu, jew jinqasam u jsir iktar fraġli, anke b’riżultat ta’ ċerti kundizzjonijiet mediċi li ma jkunux qegħdin jiġu kkontrollati sew. Bħal ngħidu aħna; problemi fit-thyroid, fil-pulmun, fil-qalb jew fil-fwied, f’infezzjonijiet bħal l-endocardite u l-hepatite, il-psoriasis, f’malnutrizzjoni jew f’defiċjenzi ta’ ċerti minerali u vitamini, f’anemija, u anke b’kaġun ta’ ansjetà jew stress qawwi, fost oħrajn. Għaldaqstant, huwa importanti li dejjem titkellmu mat-tabib tagħkom, jekk tħossu li hemm xi bidliet drastiċi fl-apparenza tad-dwiefer tagħkom, speċjalment jekk dawn xorta jibqgħu jiddgħajfu minkejja li qegħdin tittrattawhom bi prodotti professjonali msemmija hawn fuq.

Dan l-artiklu ġie mwassal lilkom b’kollaborazzjoni ma’ Ms. Roxanne Calleja (Teknixin tad-Dwiefer)

Jekk tixtieq issegwi l-blog tiegħi tista’ tagħmel dan billi tagħmel ‘like’ fuq din il-paġna ta’ Facebook: ×Be Holistically Healthy, MD× | Facebook

Ikkumenta

Enable Notifications OK No thanks