F’dawn l-aħħar ftit snin, il-bandiera tal-komunità LGBTQIA+ inbidlet għal waħda kemxejn differenti minn dik ta’ qabel, li kienet qawsalla sempliċi bil-kuluri mill-aħmar sal-vjola.

Il-bandiera l-ġdida tissejjaħ Progress Pride Flag, ġiet maħluqa mid-disinjatur diġitali Daniel Quasar fl-2018.

Xi jfissru l-kuluri tal-bandiera tal-Pride? Għaliex id-disinn il-ġdid għandu wħud mill-kuluri mqiegħda f’forma differenti milli f’linja bħal qabel?

Il-bandiera tal-Pride preċedenti, li kienet is-simbolu distintiv tal-Pride LGBTQIA+ mill-aħħar tas-sebgħinijiet sal-bidu tas-snin 2000, u li għadha popolari, kienet magħmula minn sitt linji kkuluriti orizzontali: aħmar, oranġjo, isfar, aħdar, blu u vjola.

Din Il-bandiera kienet pedament għal bosta għexieren ta’ snin qabel id-disinn il-ġdid. Madanakollu, inħolqu varjazzjonijiet differenti matul iż-żmien.

Kull kulur tal-bandiera tal-Pride għandu tifsira differenti, u kull kulur jirrappreżenta valur importanti tal-komunità LGBTQIA+.

L-aħmar:

L-aħmar fil-bandiera jirrappreżenta l-ħajja. Dan jagħmel sens jekk taħseb dwar kif id-demm huwa aħmar u kemm-il darba d-demm huwa meqjus bħala forza vitali tal-ħajja tal-ġisem. L-aħmar jirrappreżenta wkoll il-passjoni fost ħafna kulturi.

L-oranġjo:

L-oranġjo jirrappreżenta l-fejqan. Bħala kulur, l-oranġjo huwa maħsub li huwa kulur divertenti u ċelebrattiv. Il-gost u ċ-ċelebrazzjoni huma t-tnejn attivitajiet ta’ fejqan.

L-isfar:

Jekk qtajt li l-isfar jirrappreżenta d-dawl tax-xemx, tkun korrett. Il-kulur isfar jiffunzjona bħala ċ-ċentru radjanti u qawwi tal-bandiera. Jingħad ukoll li l-kulur isfar jistimula ideat u ħsibijiet ġodda.

L-aħdar:

Hemm ħafna aħdar fin-natura, li huwa dak li l-kulur fuq il-bandiera oriġinali tal-Pride huwa maħsub li jwassal. In-natura hija post ta’ fejqan, u l-kulur aħdar huwa assoċjat mal-prosperità u t-tkabbir.

Il-blu:

Il-blu fil-bandiera oriġinali tal-Pride kien għas-serenità. Ftit huwa aktar importanti milli tħossok kalm u trankwill. Il-blu huwa magħruf bħala kulur rilassanti. Spiss jintuża wkoll għal prodotti li jintużaw filgħaxija biex jirrappreżenta l-irqad u l-kalma.

Il-vjola:

L-aħħar kulur, il-vjola, jirrappreżenta l-ispirtu. Il-vjola spiss jitqies bħala kulur regali u rjali li, minnu nnifsu jindika l-kunċett tal-Pride. Bħall-blu, il-vjola huwa meqjus bħala kulur paċifiku, iżda aktar milli hu assoċjat biss mal-kalma, jingħad li l-kulur vjola jgħaqqadna mal-qasam spiritwali.

Xi jfissru l-kuluri ġodda miżjuda fil-bandiera l-ġdida?

Il-bandiera tal-Progress Pride inħolqot bl-ispirazzjoni ta’ bnadar tal-Pride oħra. Speċifikament, il-bandiera tal-Philadelphia Pride mill-2017 u l-bandiera tat-trans.

Il-bandiera tal-Philadelphia Pride kellha strixxi vertikali suwed u kannella miżjuda. Il-bandiera tat-trans, maħluqa fl-1999, hija roża, blu ċar (baby blue), u bajda. Dawn iż-żewġ bnadar ispiraw id-disinn tal-bandiera l-ġdida tal-pride.

L-iswed u l-kannella jirrappreżentaw lin-nies ta’ karnaġġjon skur.

Il-bandiera tal-Philadelphia Pride ġiet iddisinjata mill-Uffiċju tal-Affarijiet LGBT ta’ Philadelphia u saret bi sħubija mal-aġenzija tar-reklamar Tierney. Ġiet introdotta f’ċerimonja tas-City Hall f’Ġunju tal-2017. Il-bandiera wriet is-sitt kuluri tradizzjonali tal-qawsalla fi strixxi orizzontali, bi strixxa sewda u kannella fuqhom.

Il-kuluri iswed u kannella ġew miżjuda mal-bandiera tal-Progress Pride biex jirrappreżentaw lin-nies ta’ karnaġġjon skur. Din kienet żieda importanti għaliex in-nies ta’ karnaġġjon spiss tħallew barra min-narrattiva tal-queer minkejja li huma l-forza li tmexxi l-moviment.

Kien biss fis-snin riċenti li s-soċjetà rrikonoxxiet li l-moviment tal-pride oriġina bis-saħħa ta’ attivisti transġeneri ta’ karnaġġjon skur bħal Marsha P. Johnson, li b’mod notorju ġġieldu kontra l-pulizija f’Stonewall Inn f’Ġunju tal-1969. Il-maġġoranza tal-membri tal-irvellijiet ta’ Stonewall kienu ta’ karnaġġjon skur, u ħafna minnhom kienu transġeneri.

Permezz tal-moviment Black Lives Matter, il-kultura b’mod ġenerali bdiet tinbidel b’mod tant meħtieġ lejn ir-rikonoxximent tar-rwolo vitali li n-nies ta’ karnaġġjon skur kellhom fis-soċjetà.

Barra minn hekk, l-istrixxi suwed u kannella huma maħsuba biex jirrappreżentaw ukoll lin-nies li jgħixu bl-HIV/AIDS, dawk li mietu biha, u l-istima dwar dan il-virus li għadha preżenti fis-soċjetà.

Ir-roża, il-baby blue u l-abjad jirrappreżentaw lin-nies transġeneri.

Monica Helms, li hija persuna trans, ħolqot il-bandiera tal-pride tat-transġeneri, li ġiet introdotta għall-ewwel darba f’parats tal-pride f’Fenix, Arizona lura fl-2000. Monica Helms hija attivista transġeneru, awtriċi, u veterana tan-Navy tal-Istati Uniti.

Tradizzjonalment, il-kuluri roża u blu kienu jintużaw biex jirrappreżentaw jekk tarbija hix tifel jew tifla. Hawnhekk, il-kuluri juru dawk is-sessi. Il-kulur abjad jirrapreżenta lin-nies li qed jagħmlu transizzjoni, intersesswali, jew jidentifikaw barra mill-binarju tal-ġeneru.

Il-kelma “progress” fil-bandiera l-ġdida mhix biss dwar ż-żieda fil-kuluri l-ġodda magħha. Huwa wkoll minħabba l-forma, li hija differenti mid-disinn oriġinali ta’ strixxi orizzontali biss. Il-bandiera tal-Progress Pride turi l-istrixxi bojod, roża, blu, suwed u kannella f’forma ta’ trijangolu, bil-qawsalla tradizzjonali ta’ sitt kuluri mqiegħda ħdejhom.

Dan sar intenzjonalment biex tispikka u titwassal l-importanza tal-kwistjonijiet rappreżentati fuq ix-xellug.

It-tqegħid tal-kuluri l-ġodda f’forma ta’ vleġġa huwa maħsub biex iwassal il-progress dwar id-drittijiet li għadu meħtieġ.

Għalkemm s’issa din il-bandiera għadha mhix tidher kullimkien, iżda qed tkompli tevolvi, b’bandiera differenti li ġiet introdotta din is-sena, li hija spin-off tal-bandiera Progress. Tinkludi trijangolu isfar b’ċirku vjola ġewwa fih għal persuni intersesswali u kien iddisinjat minn Valentino Vecchietti.

Ikkumenta

Enable Notifications OK No thanks