Select Page

Emmnuni, dak li rajt dak il-ħin quddiem għajnejja dak il-ħin kexkixni għal ħajti kollha.
L-għażiża marti.
L-għażiża marti Fior.
Kienet hemm. Mixħuta mal-art f’għadira demm.
Għajnejha magħluqin.
Idejha miftuħin u mitluqin kif ġie ġie.
Inżilt lejha, qbadtha miegħi u tellajtha ‘l fuq lejja. Għamilt widnejja ma’ sidirha u ndunajt li qalbha kienet għadha qiegħda taħdem.
“Fior!” bdejt nibki, hekk kif bdejt inxengilha ftit forsi nara kif nagħmel ħalli tiġi f’tagħha.
Iżda Fior lanqas biss kellmitni.
Erfajtha.
Tlaqt niġri biha ‘l barra.
“X’għamlulek għażiża tiegħi?” bdejt inhewden, hekk kif soqt kif stajt lejn l-isptar.
Xħin konna f’nofs triq, jien insuq ippanikjat fi triq mimlija traffiku ġġamjat, rajtha tiftaħ għajnejha bilmod u tħares lejja.
“Louis…………..” qaltli b’dak il-leħen melodjuż tagħha.
“Ħanini, daqt naslu l-isptar…………..”
“Nispera li ma tliftx it-tarbija!” bdiet tgħidli.
“X’ġara eżatt?” bdejt nistaqsiha.
Indunajt bil-mod ta’ kif kienet qiegħda tkellimni, li ma kinitx qiegħda ħażin ħafna. Irrakkuntatli dak kollu li kienet għaddiet minnu bejn theżżiż ta’ snien, bl-uġigħ li kienet qiegħda tħoss.
“Noqtlu………..jekk inkun naf min…………….noqtlu!” għidtilha.
U kont nasal.
Iva, kont nasal. In-nervi li kelli għal dik il-persuna li kienet attakkat lil marti kien indeskrivabbli.
Xħin kont għaddej insuq, mitluf f’marti u fit-triq, rajtha żżebbeġ għajnejha lejn raġel liebes kollox iswed, li kien qiegħed bilwieqfa maġenb karozza qadima, donnu jħares fil-vojt lejn it-triq.
“Dak hu! Dak kien!” bdiet twerżaq marti, hekk kif bdiet tipponta subgħajha lejn it-triq.
Qalbi għamlet tikk.
“X’inti……….?”
“Iva dak hu! Dak kien! Ir-raġel! Li daħal fuqi!” bdiet tgħajjat u taġita ruħha.
Bla ma ħsibtha darbtejn, waqqaft il-karozza, ħriġt għalih bil-ħadida li kont ħadt miegħi, ġrejt tul ta’ triq warajh, tajtu daqqtejn tajba u rajt li ma kienx għadu jieħu nifs. Biex inkun onest, qabel ħassejt għadmu jċaqċaq taħt idejja ma waqaftx nagħtih bil-ħadida!
Kont lest.
Kont lest li mmur għand il-pulizija u ngħidilhom b’kollox.
Iva. Kont lest li nagħmel hekk. Imbasta kulħadd jieħu dak li ħaqqu.
Ħadt nifs twil.
Sibt lil marti tistennieni fil-karozza b’għajnejha miftuħin beraħ.
“Pattejthielu,” għidtilha. “Qatt mhu se jerġa’ jiġi tibżax!”
Bejn imbeżża’ u sodisfatt, komplejt inħaffef biha lejn l-isptar.
Eżatt malli ħaduha minn ħdejja, qabditli idi, għafsithieli, fetħet għajnejha mberrqin lejn it-tabib u minn taħt qaltli;
“Lou……………dak kien!”
“Fior?” staqsejtha jien, imbellah għall-aħħar.
“It-tabib?”
Imbagħad ħarset lejn raġel ieħor li kien għaddej b’kumbinazzjoni fil-kuritur.
“Le, Lou…………………dak kien!”
Kien propju dak il-ħin, li ħassejt il-kuritur tal-isptar idur bija.
Kellhom jirrikoveraw lili wkoll.

Ikkumenta

Enable Notifications OK No thanks