Select Page

L-Enemalta qed tavża dwar possibilità ta’ qtugħ ta’ dawl f’partijiet differenti f’Malta u Għawdex minħabba xogħlijiet ta’ manutenzjoni li jsiru b’mod regolari.

L-Enemalta tisħaq li x-xogħlijiet ta’ manutenzjoni huma essenzjali sabiex ikun assigurat netwerk ta’ distribuzzjoni sigur u affidabbli.

Tista’ tirreġistra wkoll għas-servizz ta’ notifika b’xejn permezz ta’ SMS u tibda tirċievi avviż minn qabel ta’ kwalunkwe xogħol ta’ manutenzjoni skedat li jista’ jaffettwa t-triq tiegħek.

Jekk għandek kont mal-Enemalta, ibgħat SMS fuq 79052492 bin-numru tal-karta tal-identità tiegħek biex tabbona għal dan is-servizz.

Dawn huma l-lokalitajiet u t-toroq li jistgħu jiġu affettwati:

Il-Belt Valletta

TRIQ IR- REPUBBLIKA, TRIQ SAN KRISTOFRU, TRIQ IL- MERKANTI , TRIQ SAN PAWL, TRIQ SAN FEDERIKU , TRIQ SANT’ORSLA
20 January 2022 00:0021 January 2022 06:00
L-Imġarr

TRIQ TA’ HAGRAT , TRIQ RAMIRO CALI , TRIQ SANTA MARIJA , TRIQ SAN PAWL
20 January 2022 04:3020 January 2022 10:00
San Pawl il-Baħar

TRIQ L- GHAXRA TA’ FRAR , TRIQ CASSARINO , TRIQ IT- TAMAR , TRIQ TAL- BILBEL , TRIQ IL- WILEG , TRIQ J.F. KENNEDY , TRIQ IL- PRUWA
20 January 2022 05:0020 January 2022 08:00
Birżebbuġa

DAWRET IL- QALB IMQADDSA , TRIQ SANTA MARIJA , TRIQ SANTA KATARINA , MISRAH TAL- QALB IMQADDSA
20 January 2022 07:0020 January 2022 15:00
Il-Furjana

TRIQ ANTONIO MAURIZIO VALPERGA
20 January 2022 07:3020 January 2022 13:00
Ħal Qormi

TRIQ L- ISQOF SCICLUNA , PJAZZA FEDERICO MAEMPEL , TRIQ L- ORATORJU , TRIQ STAGNO , TRIQ DUN MARJU , TRIQ L- GHAXRA TA’ SETTEMBRU 1456
20 January 2022 08:0020 January 2022 14:00
Il-Qala

TREJQET TA HATAR , PJAZZA R- REPUBBLIKA , TRIQ WIED IS-SIMAR , TRIQ TA’ CINI , TRIQ DUN GUZEPP VELLA , TREJQA TA’ HATAR , TRIQ IL- QALA , TRIQ TAS- SURGENT , DAHLA TAL- KNISJA
20 January 2022 08:3020 January 2022 14:30
Ħal Tarxien

TRIQ GUZEPPI MONTEBELLO , TRIQ GANNI FAURE’ , TRIQ KARLU MARATTA , TRIQ LORENZO GONZI , TRIQ WENZU DESPOTT , TRIQ IL- KAVALLERIJA , TRIQ TAL- BARRANI
20 January 2022 07:3020 January 2022 13:00
Il-Mosta

TREJQA TAL- PARROCCA , TRIQ SANT’ ANNA , TRIQ IL- KBIRA , TRIQ IL- PONT , TREJQA SANT’ ANNA
21 January 2022 04:3021 January 2022 08:30
San Gwann

TRIQ MUDEST SAPIANO , TRIQ GULIERMU LORENZI , TRIQ WIGI D’ AMATO , TRIQ IL- KAPUCCINI , TRIQ IN- NAXXAR , TRIQ SAVER ZARB , TRIQ IL- BARBAGANN , TRIQ IL- KUCCARD , TRIQ ID- DURRAJSA
21 January 2022 07:0021 January 2022 14:00
Paola

TRIQ MONS. FRANGISK XUEREB , TRIQ IT- TFIEF
21 January 2022 08:0021 January 2022 12:00
Ħaż-Żebbuġ

VJAL IL- HELSIEN , TRIQ L- IMDINA , TRIQ SAN ROKKU , SQAQ IL- QENC
21 January 2022 08:0021 January 2022 12:00
Marsaskala

TRIQ IS- SILLA , TRIQ IC- CERVJOLA , TRIQ IT- TIBEN , TRIQ IL- KAVETTI
21 January 2022 07:0021 January 2022 13:30
Marsaskala

TRIQ IL- QALIET , TRIQ IS- SILLA , TRIQ IC- CERVJOLA
21 January 2022 07:0021 January 2022 13:30
Is-Swieqi

TRIQ IT- TERZ , TRIQ IL- QANTAR , TRIQ IL- WIZNA , TRIQ IL- QASAM
22 January 2022 04:3022 January 2022 23:00
San Gwann

TRIQ TAL- BALAL
22 January 2022 07:3022 January 2022 11:30
Ir-Rabat

TAT- TILLIERA, LIMITI TAR- , TRIQ IL- LEWZ , TRIQ IL- GNIEN TAN-NIGRA , TRIQ L- ISKOLA , TRIQ IS- SAJF TA’ SAN MARTIN , TREJQET IT- TIN , TRIQ DUN NERIK BONNICI , TRIQ TAL- MARGA , TRIQ IL- KARITA’ , TRIQ IL- QASTAN , TRIQ IL- FIERA , TRIQ IL- KAPPELLA L-QADIMA , TRIQ TA’ NAMURA , TRIQ RADDET IR-ROTI , MISRAH PATRI MARTIN CARUANA O.P. , TRIQ IL- MANTELL , TREJQET IL- GEWZ
22 January 2022 08:3022 January 2022 13:00
Ħal Lija

TRIQ ID- DEJQA , TRIQ MERINO , TRIQ PREZIOSI
22 January 2022 07:0022 January 2022 16:00
Ħal Qormi

TRIQ MARJU PACE , TRIQ NIKOL MONTEBELLO , TRIQ MARCELL ATTARD VAGNOLO , TRIQ DUN GORG FENECH , TRIQ NIKOL BALDACCHINO , TRIQ L- IMDINA
22 January 2022 07:0022 January 2022 13:00
Ħad-Dingli

TRIQ MISRAH SUFFARA , TRIQ INGUANEZ , TRIQ SAN PAWL TAL-PITKALI , TRIQ IL- WATA , TRIQ L- IRDUM , TRIQ GUZE’ EBEJER , TRIQ IL- HAWLI , TRIQ IX- XEFAQ , TRIQ DUN XAND CORTIS , TRIQ GUZE’ ELLUL MERCER , TRIQ SALVU AZZOPARDI , TRIQ GUZI CUTAJAR , TRIQ IL- KNISJA , TRIQ GHAR BITTIJA , TRIQ LEMHET FILFLA , TRIQ IL- GHABEX , TRIQ GANN MARI’ ABELA , TRIQ DUN KARM AZZOPARDI
22 January 2022 05:0022 January 2022 08:00
Ir-Rabat

AREA WIED GERZUMA , KUNCIZZJONI
22 January 2022 08:3022 January 2022 13:00
Ħad-Dingli

TRIQ MISRAH SUFFARA , TRIQ INGUANEZ , TRIQ SAN PAWL TAL-PITKALI , TRIQ IL- WATA , TRIQ L- IRDUM , TRIQ GUZE’ EBEJER , TRIQ IL- HAWLI , TRIQ IX- XEFAQ , TRIQ DUN XAND CORTIS , TRIQ GUZE’ ELLUL MERCER , TRIQ CENSA SPITERI , TRIQ SALVU AZZOPARDI , TRIQ GUZI CUTAJAR , TRIQ IL- KNISJA , TRIQ GHAR BITTIJA , TRIQ SAN ROKKU , TRIQ IL- PARROCCA , TRIQ LEMHET FILFLA , TRIQ ID- DEJQA , TRIQ IL- KUNCIZZJONI , TRIQ IL- GHABEX , MISRAH GUZE’ ABELA , MISRAH FRENC ABELA , TRIQ GANN MARI’ ABELA , TRIQ DUN KARM AZZOPARDI
22 January 2022 16:0022 January 2022 19:00
Il-Qrendi

TRIQ SAN NIKOLA , TRIQ TA’ SAN NIKLAW , TRIQ TAL- PROVIDENZA , TRIQ TAL- GHARIX
22 January 2022 07:3022 January 2022 13:00
Is-Siġġiewi

SQAQ TAX- XURRAF , TRIQ TAL- LEWZA , TRIQ TAX- XURRAF
22 January 2022 07:3022 January 2022 13:00
Ir-Rabat

WIED IL-QLEJJA
23 January 2022 04:0023 January 2022 12:00
Marsaskala

TRIQ IL- QALIET , TRIQ IS- SILLA , TRIQ IC- CERVJOLA , TRIQ L- ARZELL , TRIQ IT- TIBEN , TRIQ ID- DOLMEN , TRIQ IL- BAHRIJA , TRIQ M.V. ANGEL GABRIEL
23 January 2022 06:0023 January 2022 14:00
Il-Birgu

PJAZZA TAL- BELT VITTORIOSA , TRIQ IL- LBIC , TRIQ HILDA TABONE , POST IS- SAGRA INFIRMERIJA , TRIQ SANTA SKOLASTIKA , TRIQ LA VALLETTE , TRIQ SANTA SKOLASTIKA, SQAQ NRU. 1 , TRIQ PATRI INDRI VELLA O.P. , TRIQ IL- MINA L-KBIRA , TRIQ EMANUEL ATTERD BEZZINA , TRIQ IL- MIRATUR , TRIQ SANTA SKOLASTIKA, SQAQ NRU. 2
24 January 2022 07:3024 January 2022 14:00
Marsaskala

TRIQ IL- QALIET , TRIQ TAL- GARDIEL , TRIQ IL- MAHSEL , TRIQ L- AHDAR
24 January 2022 08:0024 January 2022 12:00
Ħal Safi

TRIQ STIEFNU ERARDI , TRIQ HLANTUN , TRIQ TAL- AJZAR , TRIQ SAN GORG , TRIQ TAL- PALMA , TREJQET TARSU , TRIQ ANANIJA , TRIQ PIJU ZAMMIT , QASAM TAL- BINI TAL-GVERN , TRIQ TA’ RQAJJA , TRIQ SAN GWANN , TRIQ IL- FENICI , TRIQ IL- KWADRU
24 January 2022 08:0024 January 2022 12:00
Il-Mosta

TRIQ MONS. MIKIEL AZZOPARDI , VJAL IL- QALBIENA MOSTIN , TRIQ MADRE TEREZA
25 January 2022 04:3025 January 2022 08:30
In-Naxxar

TRIQ IL- LAMPARA , TRIQ IL- FUGASSA
25 January 2022 08:0025 January 2022 13:30
Santa Venera

TRIQ L- IMSIDA , TRIQ IT- TURRETTA , TRIQ IL- PARROCCA , TRIQ IL- KBIRA SAN GUZEPP , SQAQ IL- GNIEN
25 January 2022 08:0025 January 2022 14:00
In-Naxxar

TRIQ IL- KBIRA , TRIQ IL- GDIDA , TRIQ IS- SALIB, SQAQ NRU. 2 , TRIQ IS- SALIB, SQAQ NRU. 1 , VJAL IL- LABOUR
26 January 2022 04:3026 January 2022 08:30
Ħ’Attard

TRIQ IL- FAQQIEGH , TRIQ IS- SIENJA , TRIQ DUN MIKIEL XERRI , TRIQ IL- GIBJUN , TRIQ IL- KAPPAR
26 January 2022 07:3026 January 2022 16:00
Il-Mosta

VJAL IL- QALBIENA MOSTIN , TRIQ IX- XAGHRI TAL-HARRUB , TRIQ ZMIEN IL-BRONZ , TRIQ IL- PONT, TRIQ GDIDA FI , TRIQ WIED IL-GHASEL , VJAL RAGUSA , TRIQ CARMELO DIMECH
27 January 2022 04:3027 January 2022 08:30
Marsaskala

TRIQ IL- QALIET , TRIQ TA’ GIDWET , TRIQ IS- SIKKA , TRIQ PHILIPPE DE VENDOME , TRIQ THOMAS ASHBY , TRIQ IS- SILLA , TRIQ IS- SIBBIEN , TRIQ IX- XNEJN ABJAD , TRIQ IC- CERVJOLA , TRIQ L- ARZELL , TRIQ IT- TIBEN , TRIQ IL- KAVETTI , TRIQ ID- DOLMEN , TRIQ IL- LAMPUKA , TRIQ IR- ROZA , TRIQ TAL- HAMRIJA , TRIQ L- IMRIEKEB , TRIQ IL- MENHIR , TRIQ IL- BAHRIJA , TRIQ M.V. ANGEL GABRIEL
27 January 2022 08:0027 January 2022 14:30
Il-Mosta

TRIQ ID- DIFIZA CIVILI
28 January 2022 04:3028 January 2022 08:00
In-Naxxar

TRIQ IL- LANGAS , TRIQ IT- TUFFIEH , TRIQ IL- MITHNA , TRIQ IL- BRAZIL , TRIQ IC- CILI’ , TRIQ GIBILTA’ , TRIQ IL- HAWH
30 January 2022 06:0030 January 2022 15:00
Il-Mosta

TRIQ IL- BIEDJA , TRIQ CAMILLO SCEBERRAS , TRIQ L- GHERIEN , TRIQ GORG MITROVICH , TRIQ IL- KAPPELLA TA’ L-ISPERANZA , TRIQ IL- KATAKOMBI TAL-BISTRA , TRIQ MONS. ALAN FENECH , TRIQ MONS. EDGAR SALOMONE , TRIQ PATRI GUZE’ DELIA , TRIQ RUZAR BRIFFA , TRIQ IL- BEATA ADEODATA PISANI , IL- BEZBIZIJA, LIMITI TAL- , TRIQ FRANCESCO NAPULJUN TAGLIAFERRO , TREJQET TAL- GIZA , TRIQ IL- BIDNIJA , TRIQ IL- MISSJUNARJI MALTIN , TREJQET IL- GNIEN , TRIQ SIR TEMI ZAMMIT
02 February 2022 08:0002 February 2022 12:00

Ikkumenta

Enable Notifications OK No thanks