Il-Papa Franġisku wiegħed ġustizzja għall-vittmi ta’ abbuż sesswali minn membri tal-Knisja Kattolika wara li rapporti żvelaw li l-Papa Emeritu Benedittu XVI naqas milli jaġixxi f’erba’ każi ta’ abbuż meta kien Arċisqof ta’ Munich, il-Ġermanja.

Il-Papa Franġisku ltaqa’ mal-membri tal-uffiċċju tal-Vatikan li jieħu ħsieb każijiet ta’ abbuż sesswali.

Fid-diskors tiegħu, il-Papa ma semmiex dak li ġie żvelat mir-rapport dwar kif l-arċidjoċesi ta’ Munich trattat każijiet ta’ abbuż mill-1945 u l-2019, iżda qal li l-knisja qed tkompli tiddixxerni t-triq ‘il quddiem fl-iskandlu tal-abbuż, li skredita lill-ġerarkija Kattolika fil-Vatikan u madwar id-dinja.

Huwa qal li l-knisja, bl-għajnuna t’Alla, qed twettaq l-impenn b’determinazzjoni soda li sseħħ ġustizzja mal-vittmi ta’ abbuż mill-membri tagħha, billi tapplika b’attenzjoni u rigorożità partikolari għal-leġiżlazzjoni kanonika prevista.

Ikkumenta

Enable Notifications OK No thanks