Il-Kummissarju għad-Drittijiet tal-Bniedem tal-Kunsill tal-Ewropa, Dunja Mijatović ippubblikat rapport dwar iż-żjara tagħha f’Malta f’Ottubru tas-sena li għaddiet.

Ir-rapport fih rakkomandazzjonijiet għas-salvagwardja tal-libertà tal-midja u l-iżgurar tas-sigurtà tal-ġurnalisti, il-protezzjoni tal-ħajja u d-dinjità tar-refuġjati, dawk li jfittxu ażil u l-migranti, u t-tisħiħ tad-drittijiet tan-nisa.

Il-Kummissarju qalet li l-awtoritajiet għandhom ikomplu l-investigazzjonijiet tagħhom biex jidentifikaw lil kull min kien involut fil-qtil ta’ Daphne Caruana Galizia u jiżguraw li jinżammu responsabbli u li ssir ġustizzja. Irrakkomandat ukoll rispons koordinat għal theddid u attakki kontra ġurnalisti, inkluż onlajn, u żieda fis-sensibilazzjoni fost l-aġenti tal-infurzar tal-liġi.

Rigward l-ażil u l-migrazzjoni, il-Kummissarju tisħaq fuq il-ħtieġa li jiżdiedu ċ-ċentri f’Malta u tiġi żgurata koordinazzjoni effettiva tal-operazzjonijiet ta’ tfittxija u salvataġġ.

Fir-rapport, il-Kummissarju rrakkomandat aktar riformi sabiex jissaħħu d-drittijiet tan-nisa u l-ugwaljanza bejn is-sessi, inkluża l-adozzjoni tal-Att dwar l-Ugwaljanza u l-Att tal-Kummissjoni dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u l-Ugwaljanza mingħajr dewmien.

Hija qalet li l-projbizzjoni ta’ Malta fuq l-abort tpoġġi d-dritt tan-nisa għas-saħħa f’riskju u tipperikola wkoll drittijiet oħra inkluż id-dritt tagħhom għall-ħajja, li jkunu ħielsa mit-tortura t-trattament ħażin u mid-diskriminazzjoni, u d-dritt tagħhom għall-privatezza.

Saħqet li wasal iż-żmien li l-awtoritajiet jirrevokaw dispożizzjonijiet li jikkriminalizzaw l-abort, jiżviluppaw regolamentazzjoni komprensiva tal-aċċess tan-nisa għal abort legali u sikur u jtejbu d-disponibilità tas-servizzi tas-saħħa sesswali u riproduttiva.

Ikkumenta

Enable Notifications OK No thanks