Fir-ritorn tagħha għall-programm Illum ma’ Steph wara l-mewt ta’ missierha, ilbieraħ il-preżentatriċi Stephanie Spiteri esprimiet l-emozzjonijiet tagħha dwar dak li hi flimkien mal-familja tagħha għaddew minnu f’dawn l-aħħar jiem.

Fi spirtu differenti milli mdorrijin naraw lil Stephanie bih, hija qalet li ppreparat ruħha biex tipprova ma tibkix waqt il-programm.

Madanakollu, kif wieħed jista’ jistenna, Stephanie emozzjonat ruħha waqt li kienet qed tgħid li minkejja li l-papà tagħha kellu l-kundizzjoni tal-parkinson u kienu jafu li xi darba jew oħra dan il-mument kien se jasal, xorta waħda diffiċli.

Filwaqt li qalet li r-rispett għandek turih matul waqt il-ħajja, Steph esprimiet il-gratitudni għall-ammont kbir ta’ nies li għamlu kuntatt magħha u mal-familja tagħha biex juru s-sapport f’dan iż-żmien tant diffiċli għalihom u qalet li kienu mumenti li se jibqgħu jgħożżu.

Stephanie qalet li sa nhar l-Erbgħa biss, hija rċeviet madwar 15,000 messaġġ.

Hija rringrazzjat b’mod speċjali lir-Residenza ta’ San Ġużepp, il-Fgura, fejn il-papà tagħha kien qed jgħix sal-jum tal-mewt tiegħu, nhar il-Ħadd 24 t’April, għad-dedikazzjoni u l-imħabba tagħhom.

Irringrazzjat ukoll lil Noeleen Miggiani u t-tim tal-programm tas-sapport u l-għajnuna biex il-programm seta’ jibqa’ għaddej anke fin-nuqqas tagħha.

Fl-aħħarnett, Stephanie qalet li l-papa tagħha dejjem kien jgħidilha li “the show must go on”, anki meta l-mamà tagħha kienet ħażin. Kien jgħidilha li permezz ta’ xogħolha qed tagħti servizz u allura għandha tibqa’ għaddejja anki fi żminijiet diffiċli.

Żiedet tgħid li għaldaqstant qed terġa’ lura għar-rutina bil-programm.

Ikkumenta

Enable Notifications OK No thanks