Ir-reklami ta’ riċipetti sportivi tal-Adidas li kienu juru ritratti ta’ sider mikxuf ġew ipprojbiti fl-Ingilterra minħabba li juru nudità espliċita.

Fuq tweet u żewġ posters ritratti tas-sider ta’ għexieren ta’ nisa ta’ kuluri, forom u daqsijiet differenti tal-ġilda f’format ta’ grid.

L-Aġenzija tal-Istandards tar-Reklamar sabet it-tliet verżjonijiet li x’aktarx jikkawżaw reat.

Adidas qalet li r-reklami “juru kemm huma diversi is-sider” u għalhekk kemm hu importanti li r-riċipetti sportivi jkunu komdi għal kulħadd.

Adidas qalet li kienet kburija wara l-messaġġ tar-reklami li kompliet turi fuq is-sit elettroniku tagħha.

It-tweet tpoġġa fi Frar bil-kliem: “Aħna nemmnu li s-sider tan-nisa fil-forom u d-daqsijiet kollha jistħoqqilhom sapport u kumdità. Huwa għalhekk li l-firxa l-ġdida tagħna ta’ riċipetti sportivi fiha 43 stil, sabiex kulħadd ikun jista’ jsib dak li jkun adattat għalih.”

Iż-żewġ posters kienu juru maqtugħa simili ta ’62 u 64 mara, u ddikjaraw: “Ir-raġunijiet aħna ma għamilniex biss bra sportiv wieħed ġdid.”

Kien hemm diversi lmenti li l-użu tar-reklam tan-nudità kien joġġettiva lin-nisa jissesswalizzahom.

Xi nies kienu kkuntattjawhom u staqsew jekk il-posters humiex xierqa biex ikunu għall-wiri fejn ikunu jistgħu jarawhom it-tfal.

Twitter qal ukoll li l-post kien ġie rrappurtat minn xi utenti iżda ma nstabx li kien qed jikser it-termini tas-servizz tiegħu.

L-Aġenzija tal-Istandards tar-Reklamar qalet li ma taħsibx li l-mod kif in-nisa kienu murija fit-tweet kien sesswalment espliċitu jew oġġettivahom.

Iżda sabet li t-tweet x’aktarx jitqies bħala nudità espliċita u kien jeħtieġ azzjoni bir-reqqa biex jiġi evitat li jikkawża reat.

Hija ddeċidiet li l-posters ma kinux adattati għall-użu f’midja fejn setgħu jarawhom it-tfal.

Adidas UK qalet li r-ritratti kienu maħsuba biex “jirriflettu u jiċċelebraw forom u daqsijiet differenti, juru d-diversità u juru għaliex riċipetti sportivi mfassla tajjeb huma importanti”.

Huma qalu li r-ritratti ġew maqtugħa biex jipproteġu l-identità tal-mudelli u biex jiżguraw is-sigurtà tagħhom, u żiedu li l-mudelli kollha murija, riedu huma stess li jkunu fir-reklam u kienu ta’ sapport għall-għanijiet tiegħu.

Ikkumenta

Enable Notifications OK No thanks