Caroline bdiet twerżaq. Għamel idejh fuq ħalqha. Ratu jberraq għajnejh lejha, il-kappell li kellu fuq rasu kważi jaqagħlu mal-art bit-taħbit li kienet qiegħda titħabat. Imma kien qed iżommha sew.
Ma kienx se jirnexxilha taħrablu!
Daqqa.
Telaqha.
Xi ħadd kien tah xi daqqa min-naħa ta’ wara ta’ rasu.
Il-mara ta’ fuq ix-xarabank!
Ir-raġel dar iħares lejn ix-xwejħa li kienet qiegħda tħares lejh biċ-ċiera.
“X’int tagħmlilha? Povra tifla?” staqsietu. Kienet għadha kemm tatu daqqa ta’ umbrella fuq rasu.
Ir-raġel twerwer u telaq ‘il bogħod minnhom.
“Kollox sew?” staqsietha x-xwejħa.
“Owkej,” weġbitha t-tifla.
“Ejja għandi, ħalli nċemplu lill-pulizija. Jien noqgħod hawn wara,” qaltilha x-xwejħa. “X’affarijiet dawn!”
Dawru ħarsithom lejn tarf it-triq u raw l-profil tar-raġel tal-kappell jitbiegħed minnhom.
“Grazzi, miss…..” qaltilha t-tifla, hekk kif kienet qiegħda bilqiegħda fuq is-sufan tas-salott tad-dar tax-xwejħa.
Kemm kienet mara twajba! Kienet ċemplet lill-pulizija u issa kienet għadha kemm għamlitilha belgħa te.
Caroline tbissmitilha hekk kif ħarset lejn il-fwar ħiereġ minn ġol-kikkra tat-te li kien hemm fuq mejdina bejniethom.
“Kieku ma kontx inti……”
“Inti għadek żgħira biex toqgħod tiġri waħdek bil-karozza tal-linja,” qaltilha. “Narak ta’ spiss jiena f’tal-linja ġejja u sejra lejn l-iskola.”
“Imma jien m’għandi lil ħadd min jiġi għalija. Nannti issa xiħa ftit.”
Caroline ħassitha tieħu r-ruħ hekk kif bdiet tħares lejn il-wiċċ ġentili tas-sinjura li kienet salvatilha ħajjitha. Dawret ħarsitha lejn il-kamra u ħassitha komda f’din id-dar. Kollox kien sabiħ. Purtieri ffjuriti u rrakkmati, sufani ġodda, tapiti, inkwadri sbieħ……
“Kemm xtaqt kont noqgħod ġo dar sabiħa bħal din,” qaltilha Caroline.
“Ħu t-te għax jiksaħlek!” qaltilha bid-daħqa.
Kien propju dak il-ħin li ħabbat il-bieb.
“Ġie l-pulizija tgħid?” qaltilha l-mara.
Caroline tbissmitilha.
Il-mara qamet bilwieqfa bi ftit tbatija u Caroline semgħetha timxi bilmod lejn il-bieb, tiftħu u titkellem ma’ xi ħadd li kien għadu kemm wasal fil-kamra ta’ maġenbhom.
“Caroline……” għajtitilha x-xwejħa, dak il-ħin. “Isma’……..”
Caroline qamet bilwieqfa minn fuq is-sufan.
Kien eżatt dak il-ħin li ħasset is-suf ta’ jdejha jqum ‘ll fuq u l-kesħa taħkmilha ġisimha kollu.
Din il-mara……..kif kienet taf x’jisimha? Hi ma kinitx qaltilha…….. Ma kinitx qaltilha x’jisimha!
“Ejja Caroline?” reġgħet għajtitilha x-xwejħa.
Caroline ħasset saqajha jogħtru hekk kif fil-bieb ratu. Mhux il-pulizija. Le, mhux il-pulizija kien ġie.
Ir-raġel li kien qed isegwiha ftit ilu daħal ġewwa u għalaq il-bieb warajh.
“Kemm domt ma ġejt……..” gergritlu x-xwejħa minn taħt.
“Intom……?”
“Tkellimx stranġieri, Caroline.” Leħen nannitha beda jidwi madwar il-kamra.
“Għadek trid tieħu t-te,” qaltilha x-xiħa b’leħen trankwill.

Ikkumenta

Enable Notifications OK No thanks