Nitkellmu mal-atturi Silenia Mifsud u Jake Testa, żewġ atturi li għalkemm ta’ età żgħira, diġà qed jiksbu s-suċċess tagħhom!

Silenia u Jake, naf li t-tnejn li intom studenti tal-iskola tad-drama Mixta, għidulna ftit dwarkom…

Silenia: Jisimni Silenia, għandi 10 snin, inħobb ħafna l-annimali, inħobb nsajjar u nħobb ħafna d-drama.

Jake: Jien Jake Testa, għandi 10 snin u noqgħod il-Marsa. Fadalli l-aħħar sena fl-iskola primarja. L-aktar affarijiet li nħobb, ovvjament id-drama u meta jkolli ċans naqra xi ktieb jew nikteb xi storja. Inħobb il-baħar, insuq ir-rota u xi piknik mal-kuġini, zijiet u nanniet.

Ta’ kemm età bdejtu tirreċtaw? U kif iddeċidejtu li tibdew?

Silenia: Bdejt nirreċta meta kelli 5 snin. Meta kont żgħira kont nara bosta teledrammi Maltin. Kont nistaqsi lill-ġenituri għalfejn ma nistgħux inkunu fuq it-televixin aħna wkoll, huma kienu jispjegaw u jien kont ninteressa ruħi.

Jake: Bdejt nirreċta meta kelli 5 snin. Fil-verità kienet l-idea t’ommi għax meta kienet żgħira kienet tmur man-nanna tagħha l-Istitut Kattoliku tara l-plays. Allura d-drama baqgħet tħobbha.

X’jogħġobkom l-aktar dwar ir-reċtar?

Silenia: L-aktar ħaġa li togħġobni fid-drama hija l-kunfidenza li jista’ jkollok mingħajr mistħija u li tibda toħroġ mill-qoxra tiegħek.

Jake: L-aktar ħaġa li nħobb meta nkun fuq il-palk hi, li nara l-udjenza tipparteċipa. Li n-nies jemozzjonaw ruħhom jew jidħku u jkomplu magħna, għax dak ikun ifisser li nkunu qed nagħtuhom pjaċir. Minn banda l-oħra meta nara lili nnifsi fuq it-televiżjoni, inkun nista’ nara jekk għamiltx xi żball u nitgħallem minnu.

F’liema produzzjonijiet ħadtu sehem s’issa?

Silenia: S’issa fuq prodizzjonijiet televiżivi ħadt sehem f’Valentinu fil-ħanut ta’ Ġaħan, Ħbieb u Għedewwa, Sorelle, Illaħwa, Dr. Protomiks u Ħolm tal-Milied. Fuq palk s’issa ħadt sehem f’Cindirella, Iz-Zija Lavinja, Uniċi, Ġaħan u l-Pjanta li tiekol in-nies, il-Barunessa u The Pageant of the Seas, li għalkemm kienet produzzjoni teatrali ntweriet ukoll fuq it-televiżjoni.

Jake: Bħala produzzjonijiet teatrali kelli parti żgħira f’żewġ produzzjonijiet ta’ Clayton Pace li huma “Ġaħan u l-Pjanta li Tiekol in-Nies” u “Iz-Zija Lavinja u l-Pakkett ta’ Polly”.

Din is-sena kelli l-opportunità li ninterpreta l-karattru ta’ Ġesù żgħir f“It-Triq tas-Salvazzjoni”, produzzjoni ta’ Redeemer Galea u Christopher Barbara. F’Ġunju ħadt sehem f’Pageant of the Seas 2022.

Fuq it-televizjoni u l-midja soċjali kelli aktar opportunitajiet ukoll bħal vidjow mużikali, vidjows edukattivi fuq stazzjon Malti, Ħbieb u Għedewwa, Caravaggio Heist li kien dokumentarju biex jintwera barra minn Malta, Ġrajjiet in-Nannu Ċens, Aenigma, Noli, Ħolm il-Milied, Chalet, Malta TV Awards, il-Willy, Dr.Protomiks, Għalih (Bound to Him) li intwera fl-14 ta’ Lulju ġewwa Spazju Kreattiv bi produzzjoni ta’ DOTS Media Malta.

mill-Ġimgħa t-22 ta’ Lulju bdew films qosra bi produzzjoni ta’ Clayton Pace bl-isem ta’ “Il-Logħba Li Jmiss” u kelli parti li dehret fl-ewwel episodju. Bħalissa qed naħdem ukoll fuq serje ġdida li se tieħu pjaċir biha l-familja kolla, produzzjoni ta’ Desier Debono. Se tibda dalwaqt fuq it-televiżjoni lokali imma għalissa ma nista’ ngħid xejn aktar!

Ritratt: Valletta Cultural Agency

Liema mid-drabi li ħadtu sehem s’issa hija l-aktar għal qalbkom? U għaliex?

Silenia: L-aktar waħda għal qalbi hija The pageant of the Seas, għaliex ġimgħa wara ġimgħa indunajt li kont sibt it-tieni familja tiegħi. Kienet esperjenza sabiħa ħafna.

Jake: Nahseb li tal-aħħar dejjem tibqa’ f’qalbi,u din kienet tal-Pageant of the Seas 2022, il-prestazzjoni teatrali It-Taqtigħa, li fakkret it-80 anniversarju mill-wasla tal-konvoj ta’ Santa Marija. In-nies li kien hemm jarawna u jkomplu magħna tawni wisq pjaċir.

Hemm xi atturi li tammiraw u li tixtiequ taħdmu magħhom?

Silenia: Atturi li nammira u nixtieq naħdem magħom huma Maruska Aquilina, Daniel Azzopardi, Pauline Fenech, Mario Cassar, Kurt Castillo, Rachel Micallef, Ray Abdilla u Roanna Muscat.

Jake: Wieħed mill-atturi li nammira huwa Redeemer Galea, li bħalissa huwa wkoll l-għalliem tiegħi fl-iskola tad-drama. Kelli l-opportunità li naħdem miegħu fi produzzjoni tiegħu stess It-Triq tas-Salvazzjoni li ttellgħet din is-sena u f’wieħed mill-films qosra ta’ Clayton Pace li għadu se jintwera.

Kif jirnexxilkom tlaħqu mal-impenji tad-drama u tal-iskola?

Silenia: Biex tlaħħaq mal-iskola u d-drama mhux xi ħaga faċli, trid tkun paċenzjuża ħafna speċjalment minħabba l-ħinijiet, iżda jien dejjem nigħd opportunità darba tiġi, jista’ jkun li l-opportunitajiet tal-futur ma jkunux bħal din!

Jake: Mhux wahdi żgur!! Ommi tissapportjani ħafna, tqassamli l-affarijiet tal-iskola u d-drama. Tgħinni nistudja u twassalni u toqgħod miegħi kull fejn ikolli bżonn. Fil-fatt ngħidilha s-segretarja tiegħi.

X’inhi l-akbar ħolma tagħkom?

Silenia: L-akbar ħolma tieghi hi li nkun parti minn xi serje li jkun se jinħadem barra minn Malta.

Jake: Nixtieq ħafna li nibqa’ miexi fuq il-linja tad-drama. Nixtieq li jkolli karriera t’attur. Imma jien inħobb nimxi ġurnata b’ġurnata u nipprova naċċetta kull opportunità u nidħol għal kull sfida li jkolli.

X’messaġġ tgħaddu lit-tfal li jixtiequ jibdew jirreċtaw?

Silenia: Jien ngħidilhom li jekk huma interessati fid-drama imma jistħu ħafna m’għandhomx għalfejn jaqtgħu qalbhom għax id-drama qiegħda hemm sabiex tgħinek tneħħi l-mistħija kollha u titgħallem tkun kunfidenti!

Jake: Fil-ħajja ħadd m’għandu jaqta’ qalbu. Żbalji kulħadd jieħu u wara kollox kif ngħidu, bl-iżbalji nitgħallmu. Għamlu dejjem dak li tixtieq qalbkom għax la darba tibda ma tibqax triq diffiċli.

Għamilna kuntatt ukoll mal-ommijiet ta’ Jake u Silenia u tkellimna magħhom dwar x’differenza għamlet id-drama f’uliedhom u l-importanza tas-sapport tagħhom f’kull ma jagħmlu.

Tħossu li r-reċtar għamel differenza f’Silenia u Jake?

Cassandra (il-mamà ta’ Silenia): Iva ħafna wkoll, Silenia fil-bidu vera kienet mistħija. Ftit kienet tkellem nies li ma tantx tkun taf, anke l-familjari! Iżda minn meta bdiet id-drama saret titkellem aktar b’mod kunfidenti mingħajr ebda mistħija.

Carol (Il-mamà ta’ Jake): Id-differenza li rajt aktar kienet fid-drama milli fil-karattru per se. Anke fl-istejjer li jikteb, qisu sar ikollu aktar fantasija. Għaliex hu qatt ma kien persuna mistħija. Apparti minn hekk, ġieli jkun hemm ċirkostanzi fejn nikkoreġuh fuq xi ħaġa u r-reazzjoni tiegħu tkun daqs li kieku qed jirreċta. Iżda fid-drama dejjem jimpressjonana, speċjalment meta jkun filming waħdu u ma nkunx naf kif mar qabel ma narah fuq it-televiżjoni.

Silenia mal-familja tagħha

Kif jippreparaw ruħhom għal kull produzzjoni li jkunu fiha?

Cassandra (Il-mamà ta’ Silenia): Meta jkollha xi xena fuq it-televiżjoni tistudja l-linji. Tieħu l-affarijiet b’serjetà kbira. Meta jkollha rehearsals tħossha xi ħaġa normali għaliha imma ovvjament fil-ġurnata tal-performance tħossha eċitata ħafna.

Carol (Il-mamà ta’ Jake): L-ewwel ngħaddu l-iskript flimkien u nippruvaw nifhmu l-istorja u l-karattru li jkollu. Imbagħad ngħidu l-linji flimkien u wara jibda jistudjhom Jake. Kif ikollu idea tal-istorja u jgħidli li jaf il-linji, nerġa’ ngħinu billi ngħidlu l-linji tal-karattri l-oħra u Jake jagħmel il-karattru tiegħu quddiem il-mera biex ikun ċert x’qed jagħmel minħabba l-emozzjonijiet u l-espressjonijiet li jkun irid juri fil-karattru li jkollu.

Kemm hu importanti li l-ġenituri jissapportjaw lill-uliedhom f’dak li jkunu jixtiequ jagħmlu minn età żgħira?

Cassandra (Il-mamà ta’ Silenia): Huwa importanti ħafna li tissapportjaw lit-tfal tagħkom minn età żgħira, għaliex jekk ma tkomplux tħeġġu lit-tfal jagħmlu dak li jħobbu, ikunu aktar fiċ-ċans li jagħmlu deċiżjoni ħażina jew jagħmlu affarijiet li jkunu ta’ ħsara għalihom.

Carol (Il-mamà ta’ Jake): Importanti ħafna, għax it-tfal jispiċċaw jgħallmuna huma. Il-ħin li t-tfal ikunu qed jagħmlu dak li verament iħobbu, kemm jekk sport, drama, krafts, arti, mużika, eċċ, it-tfal ikunu qed iserħu moħħhom mill-affarijiet ta’ kuljum. Nemmen li għandu jkollhom il-ħin taghhom u xejn xejn inżommuhom ‘il bogħod minn dal-ħafna logħob elettroniċi u midja soċjali.

Jake mal-familja tiegħu

X’inhu l-messaġġ tagħkom għal dawk il-ġenituri li forsi jinkwetaw li l-impenji tar-reċtar se jtellfu lit-tfal mill-impenji tal-iskola?

Cassandra (Il-mamà ta’ Silenia): Jien nemmen li jekk tqassam il-ġurnata kif suppost, ħin għal kollox ikun hemm. Kemm għall-iskola, kemm għad-drama u kemm għal-logħob.

Carol (Il-mamà ta’ Jake): Mhux faċli għax trid id-dedikazzjoni, ħin u paċenzja. Iżda meta nippjana u nqassam l-affarijiet ġimgħa b’ġimgħa jirnexxilna. Waqt li jkun għaddej bl-iskola, jaqra ftit kuljum u fil-weekend jagħmel ftit reviżjoni ta’ dak li jkun għamel matul il-ġimgħa u b’hekk meta jaslu l-eżamijiet ma jkollux stress fl-aħħar tax-xahar. Filwaqt li meta jkollu l-vaganzi jibqa’ għaddej bil-qari u kultant anke jikteb xi storja biex ma jaqtax lura mill-istudju.

Ikkumenta

Enable Notifications OK No thanks