Select Page

Kollox waqaf fil-31 ta’ Awwissu tal-1997, hekk kif id-dinja saret taf bil-mewt tal-Prinċipessa Diana ta’ Wales. Kellha 36 sena meta mietet f’ħabta ta’ karozza f’Pariġi.

Diana, magħrufa bħala ‘The People’s Princess,’ kienet maħbuba għall-karattru tagħha u l-ħidma filantropika tagħha. F’dan ir-ritratt, narawha fi vjaġġ lejn Lagos, in-Niġerja, f’Marzu tal-1990, liebsa ilbies ta’ Catherine Walker u kappell ta’ Philip Somerville.

Ħafna snin wara mewtha, Diana għadha tqajjem interess kbir fost in-nies. Hija kienet waħda mill-akbar ikoni ta’ dawn l-aħħar żminijiet: kif ħafna drabi tissejjaħ, ‘reġina tal-qlub.’

Meta nħarsu lura minn żmien fejn imdorrijin insegwu diversi influencers, Diana kienet l-ewwel influencer li kienet tiġi segwita minn ħafna nies madwar id-dinja.

Minflok il-midja soċjali, aġenziji tal-aħbarijiet u gazzetti għenu biex ixerrdu r-ritratti tal-personalità tagħha u dak li kienet tagħmel. Dan kien isir kemm b’intenzjoni tajba min-naħa tagħhom kif ukoll dik ħażina.

Kemm f’ħajjitha kif ukoll wara mewtha, dehru eluf ta’ ritratti ta’ Lady Diana f’rivisti, gazzetti, films u dokumentarji.

Xi wħud minn dawn ir-ritratti huma ikoniċi u d-dehra ta’ Diana fihom intużaw f’films bħal ‘Spencer’ u serje bħal ‘The Crown’, iżda għad hemm ftit li mhumiex daqshekk komuni fil-memorja pubblika.

Ritratti tal-ħajja pubblika u privata tagħha juru d-dehra ta’ prinċipessa, iżda wkoll il-persuna fraġli u vulnerabbli warajha. Dan ir-ritratt ta’ Diana żgħażugħa meħud f’Mejju tal-1981 fl-Iskozja, ftit xhur qabel kienet se ssir prinċipessa.

F’dan ir-ritratt naraw lil Diana Spencer tittawwal mit-tieqa tal-appartament li kienet tgħix fih meta kienet għadha toqgħod Londra. Il-famuż tieġ mal-Prinċep Charles fil-Katidral ta’ San Pawl f’Londra kien se jsir ftit wara, fid-29 ta’ Lulju tal-1981, quddiem miljuni ta’ nies.

Hawnhekk f’ikla gala fi New Zealand fl-1983, Diana kienet liebsa l-kuruna spettakolari tar-Reġina Marija. Minkejja d-dehra tagħha, l-istorja ta’ Diana ma kinitx eżattament rakkont tipiku ta’ prinċipessa. Sfortunatament, ma sabitx il-kuntentizza tagħha.

Il-problemi tagħha bl-ansjetà u l-bulimja bdew proprju f’dan il-perjodu, kif aktar tard kienet żvelat fl-intervista tagħha mal-ġurnalist u kittieb Ingliż Andrew Morton fl-1991.

Fl-intervista, hija qalet lil Morton li l-bulimja bdiet ġimgħa wara li żżewġet lill-Prinċep Charles. Irrakkuntat kif il-mument li kien poġġa idu fuq qaddha u rrimarka li kienet tqawwiet ftit, kien trigger għaliha li ressaqha eqreb il-bulimja.

Ta’ 20 sena biss, Diana ma setgħetx tiflaħ il-pressjoni tal-midja u l-fastidju tal-paparazzi. Dan ikkawża stat ta’ ansjetà, li marret għall-agħar meta ndunat li kien hemm “tliet persuni fiż-żwieġ,” kif żvelat fl-aħħar intervista tagħha mal-BBC fl-1995. It-tielet persuna ovvjament kienet Camila Parker, il-maħbuba tal-Prinċep Charles.

Fil-bidu, kollox kien sew. Hawnhekk narawhom ferħanin u jitbissmu fl-1981, fil-qamar il-għasel tagħhom abbord il-jott Brittannia. Aktar tard, il-Prinċipessa Diana qalet lil Andrew Morton li hija kienet tħobb lil Charles b’imħabba tal-ġenn u kienet tittama li jieħu ħsiebha u jipproteġiha. Madankollu, malajr skopriet li dan mhux se jkun il-każ.

Fil-ħidma istituzzjonali tagħha bħala prinċipessa, Diana ta’ Wales akkumpanjat lill-Prinċep Charles f’għadd ta’ okkażjonijiet. In-nies kienu jħobbu jarawha, saħansitra aktar milli kienu jħobbu jaraw lil Charles, u jingħad li dan il-fatt ħoloq ftit għira fih.

F’dinja bħal dik tal-monarkija, il-mod kif Diana kienet tippreżenta ruħha kien pjuttost ta’ sfida. Membri oħra tal-familja rjali ħafna drabi ma kinux jafu kif jittrattaw jittrattaw l-imġiba tagħha.

Diana ma kinitx toqgħod lura milli turi lilha nnifisha eżatt kif kienet, kemm fi żminijiet tajbin kif ukoll ħżiena. Kellha l-kuraġġ li tikxef mad-dinja d-dwejjaq li xi drabi kien jaħkmuha.

Diana kienet tmur għand terapista b’mod regolari, fi Swiss Cottage, f’Londra. Dan ir-ritratt ġie meħud f’Jannar tal-1996.

Diana ħafna drabi kienet issib il-wens tagħha fir-rwol tagħha bħala omm. Dan kien jgħinha fl-isfidi li kellha fiż-żwieġ tagħha u l-pressjoni tal-pożizzjoni tagħha fil-Familja Rjali.

F’dan ir-ritratt narawha fil-karozza ma’ binha Harry. Ir-ritratt ittieħed f’Settembru tal-1986 fl-ajruport ta’ Londra, Heathrow.

Diana kienet ikona ta’ stil rikonoxxibbli, kienet tipprova stili innovattivi filwaqt li oħrajn fil-familja rjali konservattiva żammew ma’ ħwejjeġ klassiċi.

Dan ir-ritratt ittieħed waqt il-British Fashion Awards fir-Royal Albert Hall f’Ottubru tal-1989.

Għadda kwart ta’ seklu minn dak il-jum fatali tal-31 ta’ Awwissu, 1997, meta Diana, is-sieħeb tagħha Dodi Al-Fayed, il-bodyguard u s-sewwieq kienu involuti f’inċident traġiku fil-mija taħt l-Alma Bridge f’Pariġi.

Madankollu, Diana ta’ Wales tkompli u tibqa’ tiġbed l-attenzjoni tal-midja bl-istess forza.

Diana ta’ Wales tgħix fil-qlub ta’ dawk li japprezzaw u jammiraw il-personalità ta’ din il-mara tant umli, fost affarijiet oħra, għall-impenji umanitarji tagħha u talli kienet prinċipessa unika li ma kinitx issegwi l-protokoll irjali.

L-impatt li ħalliet wassal sabiex sal-lum, il-Prinċipessa Diana li hija ikona tas-seklu 20, għexieren ta’ snin wara, tkompli tispirana.

Ikkumenta

Enable Notifications    OK No thanks