Tfajla li kienet ilha nieqsa għal diversi ġimgħat, qalet lill-Pulizija li missierha sforzaha biex tiżżewweġ meta kelli biss 15-il sena.

Skont Times of Malta, il-missier, ta’ nazzjonalità barranija, ġie arrestat u nstab ħati li sawwat lil bintu u li sforzaha biex tiżżewweġ kontra r-rieda tagħha.

Dwar dan il-President Emeritu u ċ-chairperson tal-Fondazzjoni ta’ Malta għall-Ġid tas-Soċjetà, Marie-Louise Coleiro Prrca kitbet dwar dan.

Sostniet li hemm bżonn li dawn il-każijiet jittieħdu bis-serjetà.

“AKTAR u AKTAR hemm bżonn nindagaw, ninvestigaw u nistabbilixxu l-verità dwar x’qed jiġri lil TFAL f’pajjiżna. Hemm bżonn jitkellem kull min jaf b’dawn l-atti kriminali u vjolazzjoni tad-drittijiet umani tat-TFAL.”

Ikkumenta

Enable Notifications OK No thanks