Il-kantanta Celine Agius tirrakkonta dak li għaddiet minnu l-partner tagħha li taħdem bħala pustiera.

Tirrakkonta kif waqt xogħolha, il-partner tagħha ġiet attakkata minn kelb. “Ċemplet il-qanpiena ta’ dar biex tqassam parcel f’dar partikolari…. Hekk kif il-persuna fetħet il-bieb kelb salvaġġ ġie jiġri u ħatfilha idha u ma ried jerħiha b’xejn. Ikkawż ġrieħi fondi tant li l-gidma saħansitra mess l-muskolu tal-id.€

Isostni li kelb ma jkunx ta’ detriment għal ħaddieħor. “Jekk għażilt li jkollok kelb dik problema tiegħek mhux tas-soċjetà. Allura l-kelb żommu ġewwa u kkunsidra li ma jkunx ta’ detriment għal ħaddieħor. Mhux kulħadd jiggusta l-kelb tiegħi, u mhux kulħadd iffissat fuq l-annimali lanqas. Jekk tixtieq tkun sid ta’ annimal hija deċiżjoni tiegħiek, ħaddieħor ma għandux ilaqqat il-konsegwenzi tal-annimal u n-negliġenza tiegħek.”

Itemm tgħid li ħadd ma għandu jbati t-traskuraġni ta’ ħaddieħor. “It-tfajla tiegħi ddeċidiet li ma tagħmilx rapport l-għassa. Ma kontx inkun jien li nħalli negliġenza bħal din għaddejja. Għax ħaddieħor ma għandu qatt ibati traskuraġni ta’ ħaddieħor. Imisskom tistħu. Jekk tafu.”

Ikkumenta

Enable Notifications OK No thanks