Select Page

Il-Maestro popolari u maħbub Aurelio Belli, li bħalissa għaddej mill-battalja tal-kanċer, wassal messaġġ ta’ ispirazzjoni fuq il-paġna ta’ Facebook tiegħu.

“Naf li hi ta’ wġigħ u għeja, imma rridu nkunu u nibqgħu b’saħħitna.

Fil-messaġġ tiegħu huwa qal li bħalissa jista’ jkun maltemp, iżda ma tistax tibqa’ nieżla x-xita għal dejjem.

“Wara x-xita, dejjem titfaċċa l-qawsalla. U l-ferħ wara l-uġigħ. Kunu b’saħħithom u kuraġġużi. Komplu agħmlu dak li tħobbu.”

F’kuntatt li għamilna mal-Maestro qalilna li hu jemmen ħafna f’Alla u jipprova jkun ta’ ispirazzjoni għal ħaddieħor bit-tama li min ikun għaddej minn sitwazzjoni simili, iħossu aktar b’saħħtu.

Fil-fatt, din mhijiex l-ewwel darba li l-Maestro Belli tkellem pubblikament dwar dak li għaddej minnu, u evidentament, jirnexxilu jwettaq l-għan tiegħu, li jkun ta’ ispirazzjoni għal ħaddieħor, b’mod tajjeb ħafna.

Dan juri fir-rispons ta’ sapport u mimli mħabba li jirċievi kull meta jitkellem dwar dak li għaddej minnu.

Lil hinn mill-kliem, u l-midja soċjali, il-Maestro Belli, l-imħabba tiegħu għall-ħajja tirrifletti fil-passjoni tiegħu għall-mużika u f’dak kollu u dawk kollha li jħobb, minkejja kull sfida li jista’ jkollu.

Nawguraw lil Maestro Aurelio Belli s-saħħa biex ikompli jittrasmetti aktar pożittività u jagħmel dak li jħobb.

Ikkumenta

Enable Notifications    OK No thanks