Binthom Mia kellha biss 3 snin meta l-koppja Kanadiża Edith Lemay u Sebastien Pelletier innotaw għall-ewwel darba li kien qed ikollha problemi fil-vista.

Ftit snin wara li ħaduha għall-ewwel darba biex tara speċjalista, Mia, l-akbar mill-erba’ wliedhom, ġiet iddijanjostikata b’retinite pigmentosa, kundizzjoni ġenetika rari li tikkawża telf jew tnaqqis fil-vista maż-żmien.

Il-koppja Lemay u Pelletier, li ilhom 12-il sena miżżewġin, innotaw ukoll li tnejn oħra minn uliedhom, Colin, li għandu 7 snin, u Laurent, li għandu 5 snin, kienu qed jesperjenzaw l-istess sintomi.

Dan ġie kkonfermat meta fl-2019 is-subien ġew iddijanjostikati bl-istess kundizzjoni ġenetika. Binhom Leo, li għandu 9 snin, huwa l-uniku wieħed li m’għandux din il-kundizzjoni.

Il-ġenituri jispjegaw li medikament m’hemm xejn x’tista’ tagħmel għax bħalissa m’hemm l-ebda kura jew trattament effettiv biex inaqqas il-progress tar-retinite pigmentosa.

Ladarba pproċessaw din ir-realtà ġdida, il-koppja ddeċidew li jiddedikaw l-attenzjoni tagħhom biex jgħinu lil uliedhom jibnu l-ħiliet li jkollhom bżonn biex jgħixu bl-aħjar mod possibbli.

Meta l-ispeċjalista ta’ Mia ssuġġerixxa li jgħinuha toħloq ħafna “memorji viżwali,” il-ġenituri rrealizzaw li kien hemm mod wieħed tassew inkredibbli kif jistgħu jagħmlu dan għaliha u għall-bqija tat-tfal.

Ma ridux juru lil uliedhom is-sbuħija tad-dinja fuq sempliċiment ktieb iżda riedu juruhom dan billi jmorru fiżikament u jaraw b’għajnejhom

Ir-restrizzjonijiet tal-pandemija tal-Covid-19 waqqfitilhom għal xi żmien il-pjanijiet tagħhom iżda komplew bil-pjanijiet tagħhom f’Marzu ta’ din is-sena.

Apparti milli jaraw xeni mill-isbaħ filwaqt li l-viżjoni tagħhom għadha relattivament qawwija, il-koppja tittama li dan jgħin lit-tfal jiżviluppaw ħiliet qawwija biex jikkumbattu mal-ħajja, anki aktar ‘il quddiem meta jkollhom jiffaċċjaw sfidi aktar diffiċli.

Il-familja qed taqsam l-esperjenza tagħha fuq Instagram kif ukoll fuq Facebook.

Ikkumenta

Enable Notifications OK No thanks