Select Page

 

Clint Mansueto, Raul Antonio Pace u Philip Edrick Zammit qed jiġu akkużati b’korruzzjoni fit-testijiet tal-liċenzja tas-sewqan, għaldaqstant huma qed iwieġbu li mhumiex ħatja tal-akkużi.

Skont rapport minn TVMNews, eżaminatur tas-sewqan qal fil-Qorti li kien avżat ili jkollu jwieġeb lill-ministru jekk xi wieħed mill-kandidati indikati jeħel mit-test tal-liċenzja. 

Roderick Cavallo li kien ix-xhud ewlieni fil-Qorti, xehed li dan ma kienx każ iżolat u li dawn l-istruzzjonijiet kienu jpoġġuh taħt pressjoni. Meta Roderick u oħrajn iddeċidew li jinvolvu l-unjin f’dawn il-każijiet, ġew injorati u t-talbiet waqfu 3 snin ilu.

Cavallo qal li Mansueto kien jagħtih l-istruzzjonijiet għax hu kien is-superjuri tiegħu. Dan iddikjara waqt li kien qed iwieġeb fil-kontro-eżami.

il-Maġistrat Rachel Montebello, fi tmiem is-seduta, qalet li hemm biżżejjed provi biex l-akkużati jgħaddu ġuri.

Il-Partit Nazzjonalista rrefera bi stqarrija għax-xhieda fil-qorti fil-każ ta’ allegat korruzzjoni fit-testijiet tal-liċenzji tas-sewqan.

il-Prim Ministru għadu ma kkonfermax min hu l-ministru u lanqas jekk hux beħsiebu jieħu passi fil-konfront tiegħu, għalkemm, il-kelliem għat trasport, Adrian Delia qal li fil-qorti komplew joħorġu aktar dettalji fosthom dwar l-indħil ta’ mill-anqas Ministru wieħed,

Ġie appellat lill-Ministru konċernat biex jerfa’ r-responsabilità politika u jirriżenja sakemm inaddaf ismu.

Ikkumenta

Enable Notifications OK No thanks