Illum, is-7 ta’ Ottubru hija l-festa tal-Madonna tar-Rużarju; festa li fiha nfakkru l-qawwa tat-talb kontemplattiv, talb mentali u vokali tar-rużarju, li jniżżel il-barka ta’ Alla fuq il-Knisja u fuqna lkoll.

It-talba tar-rużarju hija profonda ħafna, ispirata mill-Bibbja u li hija kontemplazzjoni fuq l-istadji tal-ħajja ta’ Ġesù Salvatur ma’ Ommu Marija li tant ħadmet mill-qrib ma’ binha fl-attività tiegħu.

Lura fis-sena 2020, il-Papa Franġisku spjega li t-talb huwa meta “nħallu lilna nfusna ninġarru minn Alla,” b’mod partikolari meta nkunu għaddejjin minn mumenti ta’ tbatija jew tentazzjoni.

Kontu tafu li l-festa tar-rużarju bdiet mill-Papa San Piju V bħala radd il-ħajr għar-rebħa navali kbira fuq it-Torok fil-battalja ta’ Lepantu f’dan il-jum tas-sena 1570, wara li n-nies talbu r-reċita tar-Rużarju? Din ir-rebħa salvat lill-Ewropa milli tiġi maħkuma mill-forzi tal-Iżlam.

Fi żminijiet moderni, papiet suċċessivi ħeġġew lill-fidili biex jitolbu r-rużarju. Fil-fatt, il-Papa Benedittu XVI kien stieden lill-familji kollha biex jitolbu r-rużarju għall-intenzjonijiet tal-Papa, il-missjoni tal-Knisja u l-paċi. “Qisu kull sena l-Madonna tistiedna biex niskopru mill-ġdid il-ġmiel ta’ din it-talb, tant sempliċi u profonda”.

Il-Papa Franġisku stieden lilkom li qed taqraw dan l-artiklu biex “titolbu r-rużarju, u ġġorru l-kuruna f’idejkom jew fil-but. Ir-reċita tar-rużarju hija l-isbaħ talba li nistgħu noffru lill-Verġni Marija.”

Ikkumenta

Enable Notifications OK No thanks