Tliet episodji biss ‘il bogħod mill-ewwel staġun ta’ Jackpot 4, il-kittieb, direttur u produttur, Jason Zerafa qasam parti żgħira mill-vjaġġ li wassal għar-riżultat finali ta’ din is-serje, li kull episodju jħalli lis-segwaċi ħerqana għal li jmiss.

F’kitba fuq il-paġna ta’ Facebook tiegħu, Jason Zerafa qal li din is-serje beda jiktibha ftit inqas minn sentejn ilu, u sena wara għaqqad crew, u grupp ta’ nies li ddeskrivihom bħala “eċċezzjonali”, li l-għan tagħhom kien li jaraw qabża kbira fix-xogħol tagħhom stess.

Kompla jgħid li flimkien ħadmu fuq ħafna affarijiet ġodda filwaqt li investew sigħat twal ta’ ppjanar biex f’kull settur, issir dik il-qabża li xtaqu. Dan kien jirrikjedi ġranet twal u ljieli ta’ filming, kif ukoll sagrifiċċji, mill-crew u mill-atturi, sakemm waslu għall-għeluq tal-filming tal-ewwel staġun ta’ Jackpot 4.

Hawn min lanqas jemmen meta ngħidulu li għamilna kważi sena biex iffilmjajna ħdax-il episodju, imma x-xogħol biex isir sew u ta’ kwalità jrid il-ħin, ħafna ħin! Hemm shots li aħna fix-xogħol tagħna nsejħulhom “one take”, ġieli ħadnihom aktar minn sittin darba sakemm ġew kif xtaqna imma mbagħad meta tara r-riżultati ta’ dawn ix-shots ma tistax ma tkunx kburi bix-xogħol tat-tim li tant jaħdem għal dak l-għan komuni.
Jason Zerafa

Filwaqt li qal li din l-industrija qed tikber f’Malta u hawn ħafna talent, Jason enfasizza dwar l-importanza li kulħadd jaħdem id f’id biex l-industrija tkompli miexja ‘l quddiem.

L-industrija tagħna qed tikber, hawn Malta hawn ħafna u ħafna talent li jien niltaqa’ miegħu ta’ kuljum u tajjeb li nibqgħu naħdmu kollha kemm aħna id f’id biex nibqgħu mmexxu l-prodott u l-industrija tagħna ‘l quddiem. Xi darba naslu fejn nixtiequ! F’Jackpot nista’ ngħid li ħdimt ma’ ftit mill-aqwa atturi f’Malta, ħdimt ma’ crew li bħali, jħobb jirriskja u jesperimenta b’affarjiet ġodda, ħdimt ma’ nies tal-ġenn. Kemm jien kuntent u kburi bikom kollha!!
Jason Zerafa

Fl-aħħar nett, huwa rringrazzja fost l-oħrajn, lill-istazzjon ONE, talli dejjem ma laqa’ x-xogħlijiet tagħhom u lill-iScreen Malta tal-għajnuna finanzjarja li tawhom sabiex ikun jista’ jseħħ dan il-proġett.

Grazzi Screen Malta tal-għajnuna li tajtuna finanzjarjament biex stajna ninvestu aktar ħin u reqqa f’xogħolna. Grazzi lill-istazzjon ONE li dejjem ilqajtuna b’idejkom miftuħin anki meta ħadd ma kien għadu jaf b’xogħolna u tajtuna l-ewwel opportunità b’DIVISION 7 u Gameover. Grazzi ikbar għaliex kulħadd jaf li x-xogħol tagħna dejjem ikun wieħed kontroversjali iżda l-istazzjon qatt ma’ pprova jwaqqafna jew jfixkilna f’xogħolna, anzi dejjem kien hemm, ta’ spalla għalina. Libertà tal-espressjoni mhux bil-kliem imma bil-fatti!! Grazzi
Jason Zerafa

Huwa rrangrazzja wkoll lill-crew u l-atturi kollha, kif ukoll lil dawk kollha li jsegwu u japprezzaw ix-xogħol tagħhom.

Ninsabu biss tlett episodji ‘il bogħod milli jintemm l-ewwel staġun ta’ dan s-serje u jien ninsab ċert li aktar ma jgħaddi ż-żmien aktar se jsir popolari magħkom it-telespettaturi. Ibqgħu fuq kliemi li din l-istorja għadha biss fil-bidu tagħha u li l-kbir għadu ġej.
Jason Zerafa

Ikkumenta

Enable Notifications OK No thanks