Ilbieraħ, fi Piazza di Spagna ġiet ċċelebrata l-festa tal-Immakulata Kunċissjoni b’venerazzjoni tat-talb immexxija mill-Papa Franġisku, fejn beka, waqt li talab għall-paċi f’riġlejn il-Madonna.

Wara sentejn iċċelebrata f’ċelebrazzjoni privata, il-Pontifiċju, l-isqof ta’ Ruma, reġa’ mexxa t-talb tradizzjonali, fejn indirizza lill-Verġni Maria bħalma jagħmel kull 8 ta’ Diċembru. Imbikkem il-Papa tenna li “l-imħabba tirbaħ fuq il-mibgħeda, il-verità tirbaħ fuq il-gideb, il-maħfra tirbaħ fuq l-offiża, il-paċi tirbaħ fuq il-gwerra”. B’talb u b’diskors profond, talabha biex taqlalu l-grazzja għall-paċi, għax il-paċi hija l-akbar rigal, b’referenza għall-gwerra fl-Ukrajna.

Wara li poġġa bukkett ward abjad f’riġlejn l-Immakulata, huwa tenna dan id-diskors:

Illum xtaqt inġibilek ir-ringrazzjament tal-poplu Ukren għall-paċi li ilna nitolbu lill-Mulej. Minflok, għad irrid nippreżentalkom it-talba tat-tfal, tal-anzjani, tal-missirijiet u l-ommijiet, taż-żgħażagħ ta’ dik l-art itturmentata. Imma fil-verità lkoll nafu li int tinsab magħhom u bit-tbatija kollha, bħalma kont fis-salib ta’ Ibnek. Grazzi, Ommna. Meta nħarsu lejk, li m’intix bla dnub, nistgħu nkomplu nemmnu u nittamaw li l-imħabba tirbaħ fuq il-mibgħeda, il-verità tirbaħ fuq il-gideb, il-maħfra tirbaħ fuq l-offiża, il-paċi tirbaħ fuq il-gwerra. Hekk ikun!’

Ikkumenta

Enable Notifications OK No thanks