Fost ix-xeni li spikkaw l-aktar waqt l-episodju ta’ Jackpot 4 ta’ nhar l-Erbgħa li għadda, kienet dik ta’ bejn l-eks Prim Ministru Darren, interpretat minn Carlos Farrugia u Zachy interpretat minn Aiken Buhagiar.

Għalkemm xeni bħal dawn huma komuni f’sensiliet televiżivi barranin, sfortunatament ma nistgħux ngħidu l-istess għal dawk lokali.

Li attur jirnexxilu jinterpreta skript u jittrażmetti l-emozzjonijiet lis-segwaċi tirrifletti l-kapaċità tiegħu, iżda l-kapaċità toħroġ b’mod partikolari meta wieħed jagħmel dan permezz ta’ ħarsa jew espressjoni mingħajr ma jlissen kelma, jew f’dan il-każ, bil-lingwa tas-sinjali.

F’kuntatt li għamilna maż-żewġ atturi, Carlos Farrugia u Aiken Buhagiar, it-tnejn li huma qalulna li għalkemm kull xena tkun xi ftit jew wisq ta’ sfida, din ma kinitx xena faċli, mhux biss għall-fatt li kienet tirrikjedi l-lingwa tas-sinjali imma anki għax ix-xena kienet waħda intensiva.

Carlos qalilna li għalkemm kien diġà għamel xena bil-lingwa tas-sinjali darba, fuq il-palk, però ma kinitx intensiva daqs din.

Huwa spjegalna li ma kinitx sfida faċli anki għaliex minbarra li riedu jitgħallmu l-lingwa tas-sinjali, fil-każ tiegħu, kienet aktar, għall-fatt li l-karattru li qed jinterpreta Aiken, beda jikkomunika miegħu bis-sinjali biss, allura, mhux biss ried jistudja l-linji tiegħu iżda ried ukoll ikun ċert li jagħraf x’qed jgħid Aiken biex ikun jista’ jwieġbu.

Dan minbarra, li kif wieħed seta’ jinnota, il-karattru ta’ Carlos, beda jitkellem bil-mod u jċaqlaq ħafna ħalqu. Dan għaliex persuni neqsin mis-smigħ ifittxu wkoll li jaqraw ix-xufftejn.

Kienet xena interessanti ħafna, anki għax permezz ta’ hekk, qed inqajmu aktar kuxjenza dwar persuni neqsin mis-smigħ. Għalkemm illum il-ġurnata, anki mill-ftit esperjenza li ħadt biex ippreparajna għal din ix-xena, hawn aktar għarfien u mezzi. Il-midja saret aktar aċċessibbli, iżda qatt mhu biżżejjed.
Carlos Farrugia

F’isem Jackpot 4, Carlos irringrazzja wkoll lill-ħafna telespettaturi li jsegwu din is-serje.

Min-naħa tiegħu Aiken Buhagiar, qalilna li għalkemm mhix faċli li tirreċta bil-lingwa tas-sinjali iżda meta xi ħaġa tkun temmen fiha, tagħmilha bil-qalb u ma tinħassx daqshekk diffiċli.

Żied jgħid li dan il-karattru, jfisser ħafna għalih, anki għax qed jagħtih l-opportunità li jippromwovi l-lingwa tas-sinjali bit-tama li jħeġġeġ aktar nies biex jitgħallmuha ħalli min għandu nuqqas ta’ smigħ iħossu aktar integrat fis-soċjetà.

Hemm bżonn li aktar nies jitgħallmu l-lingwa tas-sinjali u jekk hemm bżonn, anki tiġi mgħallma fl-iskejjel biex persuna b’nuqqas ta’ smigħ tkun tista’ tikkomunika aktar u tkun taf aktar x’qed jiġri madwarha.
Aiken Buhagiar

Għamilna wkoll kuntatt mal-kittieb, direttur u produttur, Jason Zerafa u staqsejnih kif nibtet l-idea li jinkludi l-lingwa tas-sinjali u x’inhuma l-kummenti tiegħu dwar ix-xena ta’ nhar l-Erbgħa.

Jason Zerafa stqarr li kien ilu ħafna jhewden biex jikteb karattru hekk. Qalilna, li fil-verità xtaq jikteb karattru hekk f’Division 7 imma mbagħad iddeċieda li jħalli dan il-karattru għal serje ġdida.

Lil Aiken jien ilni nafu ħafna, mindu kien ċkejken u dejjem kelli soft spot għalih. Dejjem deher li se jkun attur li jipprometti. Qabel ma bdejt għal rasi b’DBA, kont ngħidlu li kif nibda nikteb l-istejjer tiegħi żgur se ninkludih fihom u li se nagħtih reċtar b’saħħtu u ta’ sfida x’jagħmel. F’Division 7 kien omosesswali u iffemminat u qaxxar il-parti u issa ridt nagħtih xi ħaġa naqra aktar ta’ sfida u għalhekk ktibt din il-parti. Fuq Carlos m’għandix ħafna xi ngħid onestament għax kull parti li kellu dejjem ħareġ lil kulħadd ta’ nies. Meta nagħti parti lil Carlos, tkun xi tkun il-parti, nafdah b’ għajnejja litteralment magħluqa. L-episodji issa dejjem qed jsiru aktar u aktar b’saħħithom, l-istorja qabdet tagħqad b’mod mgħaġġel u l-karattri qed jieħdu posthom sew fl-istorja. Ix-xena ta’ nhar l-Erbgħa ġiet għal qalbi immensament tant li meta rajtha magħquda għall-ewwel darba għand l-editur qabżitli demgħa
Jason Zerafa

Kemm Carlos u Aiken, kif ukoll Jason, enfasizzaw li din ix-xena ma kinitx tkun possibbli mingħajr l-għajnuna siewja ta’ Dorianne Callus, li għallmet liż-żewġ atturi l-lingwa tas-sinjali kif ukoll ċerti movimenti biex finalment ħareġ riżultat impekkabbli.

F’isem it-tim ta’ Skoperta, nirrikonoxxu u napprezzaw xogħol bħal dan, filwaqt li nħeġġu aktar kittieba jinkludu aktar xeni u karattri li jirrappreżentaw ir-realtà ta’ ħafna, li wara kollox jistgħu jkunu fost is-segwaċi, li huma tant importanti għal kull xogħol jittella’ u jitwassal.

Ikkumenta

Enable Notifications OK No thanks