Select Page
X’jikkawża d-Dijabete Tip 2?

X’jikkawża d-Dijabete Tip 2?

Id-dijabete Tip 2, li hija l-aktar tip ta’ dijabete komuni, hija kklassifikata bħala diżordni fis-sistema metabolika, li twassal għall-livelli ta’ zokkor għoli fid-demm. Dan jista jseħħ minħabba nuqqas ta’ produzzjoni tal-insulina, jew inkella minħabba reżistenza għall-insulina fil-ġisem.

L-insulina hija tip ta’ ormona li hija prodotta miċ-ċelloli tal-frixa, u li hija responsabbli għall-kontroll ta’ riservazzjoni tax-xaħam u z-zokkor fil-ġisem. Ir-reżistenza għall-insulina sseħħ meta tinħoloq inabilità miċ-ċelloli f’ġisimna li jużaw l-insulina b’mod adekwat. Dan ifisser li dawk iċ-ċelloli tal-frixa li jipproduċu l-insulina, isiru iżjed stimulati biex iżidu l-produzzjoni tal-insulina, u għalhekk il-livell tal-insulina fid-demm jibda jogħla bil-mod il-mod, u dan jista’ jwassal sabiex tifforma l-kundizzjoni tad-dijabete tip 2.

Il-kundizzjoni ta’ reżistenza għall-insulina, hija relatata mal-obeżità. Infatti, din il-kundizzjoni tkun preżenti f’persuna meta jkun hemm iktar minn 3 fatturi, jew iktar, preżenti minn dawn li ġejjin: livell ta’ zokkor għoli fid-demm, qis ta’ qadd ta’ iktar minn 35 pulzier fin-nisa, u ta’ iktar minn 40 pulzier fl-irgiel, pressjoni għolja fid-demm, flimkien ma’ livell għoli ta’ xaħam fid-demm.

Huwa fatt magħruf li livelli għoljin ta’ zokkor għoli fid-demm jinstabu f’ħafna nies madwar id-dinja, però dan ġieli ma jkunx għoli biżżejjed sabiex il-kundizzjoni tiġi kklassifikata bħala dijabete tip 2. Dawn il-persuni jkunu għadhom fiċ-ċans li jipprevenu din il-marda milli tiżviluppa, billi jsegwu dieta bilanċjata, jitilfu l-piż żejjed, u jagħmlu attività fiżika regolari.

Ċerti sintomi allarmanti li wieħed għandu jagħti każ li huma relatati mal-preżenza tad-dijabete tip 2 huma dawn: għatx kbir, żieda fil-produzzjoni tal-urina, għeja, vista mċajpra jew telf ta’ piż qawwi, li ma kienx mistenni.

Id-dijabete tip 2 mhux ikkontrollata, tista’ twassal għal diversi kumplikazzjonijiet, bħall-mard tas-sistema kardjovaskulari, mard tal-vista, u mard tal-kliewi, fost oħrajn. Għalhekk, huwa importanti li wieħed ikellem lit-tabib tiegħu, jekk jissuspetta li qed ibati minn din il-kundizzjoni.

Normalment, l-ewwel attentat mit-tobba sabiex jikkontrollaw id-dijabete tip 2, huwa li javżaw lill-pazjent biex jitlef il-piż żejjed, iżid l-attività fiżika, u jirregola d-dieta tiegħu billi jiekol ikel mhux ipproċessat, li huwa baxx fiz-zokkor irfinat. Jekk dan l-attentat ifalli, it-tieni pass huwa li tingħata mediċina, bħal Metformina, li tgħin biex wieħed inaqqas iz-zokkor għoli fid-demm, u anke biex wieħed jitlef il-piż żejjed. It-tielet u l-aħħar pass biex wieħed jirregola zokkor fid-demm għoli ħafna, ikun li tingħata l-insulina f’forma ta’ injezzjoni.

Huwa importanti li wieħed jittestja l-livell ta’ zokkor fid-demm regolari, u dan ma għandux ikun iktar minn 6mmol/l jekk wieħed ikun sajjem, jew inkella mhux iktar minn 11mmol/l jekk wieħed ma jkunx sajjem.

Jekk tixtieq issegwi l-blog tiegħi tista’ tagħmel dan billi tagħmel ‘like’ fuq din il-paġna ta’ Facebook: ×Be Holistically Healthy, MD× | Facebook

Jekk għandek xi mistoqsijiet li trid tistaqsi jew xi suġġett li tixtieq li nitkellmu dwaru ibgħatilna fuq info@skoperta.net

X’nistgħu nagħmlu biex inżommu livell normali ta’ pressjoni fid-demm?

X’nistgħu nagħmlu biex inżommu livell normali ta’ pressjoni fid-demm?

X’inhuma l-pressjonijiet fid-demm, hekk imsejħa ta’ fuq, u ta’ taħt?

Il-pressjoni għolja fid-demm tkun preżenti meta wieħed ikollu diversi qari ta’ pressa fl-arterji li teċċedi il-140/90 mmHg. Dan il-qari huwa maqsum f’żewġt partijiet: Il-pressjoni hekk imsejħa ta’ fuq tikkorrespondi mal-ogħla pressa fid-demm meta l-qalb tkun qed tingħafas waqt it-taħbit, filwaqt li l-pressjoni ta’ taħt, tikkorrespondi mal-iżgħar pressa fid-demm, iżda din id-darba, meta l-qalb tkun rilassata.

Kif tiżviluppa din il-kundizzjoni hekk imsejħa bħala waħda ‘siekta’?

Huwa pjuttost normali, li l-pressjoni fid-demm togħla bi ftit, iktar ma’ wieħed jikber fl-età, però huwa importanti li wieħed jirrikorri għand it-tabib tiegħu u jiċċekkja l-pressjoni fid-demm frekwentament, għaliex f’bosta drabi, meta wieħed ikun qed isofri minn din il-kundizzjoni, ma jħoss xejn partikolari biex jindika dan. Infatti, din hija għalhekk imsejħa bħala kundizzjoni ‘siekta’, għalkemm ċerti nies ġieli jirrapurtaw li qed iħossu uġigħ ta’ ras, problemi fil-vista jew fis-smigħ, jew ħass ħażin, bħala sintomi.

Ħafna drabi, il-pressjoni għolja fid-demm tkun meqjusa bħala waħda ta’ kaġun primarju, jiġifieri ma jkun hemm l-ebda kundizzjoni oħra medika relatata magħha, però jista jkun hemm ukoll minoranza ta’ każijiet oħrajn, fejn il-pressjoni għolja fid-demm tkun qed tiġi kkawżata sekondarjament minn mard mediku ieħor, bħal mard fil-kliewi, tal-qalb, jew żbilanċ relatat mas-sistemi tal-endokrinoloġija. Kif ukoll, ikun hemm persentaġġ żgħir ieħor ta’ nisa, li l-pressjoni għolja toħroġilhom biss fit-tqala. F’dawn il-każijiet huwa vitali li wieħed iżur it-tabib tiegħu spiss, sabiex jevita li l-pressjoni għolja fid-demm twassal għall-kumplikazzjoni relatata mat-tqala, hekk imsejħa ‘ekklampsja’.

X’inhuma r-riskji assoċjati ma’ din il-kundizzjoni?

Huwa fatt magħruf illi fl-Ewropa, il-kundizzjoni ta’ pressjoni għolja fid-demm, qed tiżdied b’rata kemxejn mgħaġla. Sfortunatament, dan jista’ jwassal ukoll għal riskji ogħla ta’ mard kardjovaskulari, bħall-puplesiji jew attakki tal-qalb.

Meta wieħed ikun ilu jbati minn pressjoni għolja fid-demm, ikun qed ipoġġi strapazz qawwi fuq il-qalb, u dan jista’ jwassal sabiex il-muskoli tal-qalb jiġu iktar dgħajfa, jew kif ukoll jinħolqu problemi, bħal djuq fl-arterji koronarji. Huwa fatt li pressjoni għolja fid-demm hija wkoll riskju maġġur għall-puplesiji, jew djuq fl-arterji prinċipali fis-saqajn. Tant hu hekk, li meta l-pressjoni fid-demm ma tkunx ikkontrollata għal diversi snin, u wieħed ikollu diversi riski kardjovaskulari oħra, bħal xaħam, jew zokkor għoli fid-demm, wieħed jista’ wkoll jasal għall-punt li jkollu bżonn amputazzjoni ta’ partijiet minn ġismu, bħal swaba, minħabba nuqqas ta’ ċirkulazzjoni. Il-pressjoni għolja, tista’ tikkawża wkoll iktar kumplikazzjonijiet fir-retina tal-għajnejn, jew fil-kliewi.

X’nistgħu nagħmlu biex inżommu livell normali ta’ pressjoni fid-demm?

Hemm diversi affarijiet li wieħed jista’ jagħmel biex ibaxxi l-pressjoni għolja fid-demm. L-ewwel pass hu li wieħed jiekol ikel bnin, li jkun baxx fil-melħ u preservattivi, kif ukoll billi jipparteċipa f’eżerċizzju fiżiku regolari. Wieħed għandu jfittex ukoll li jaqta’ t-tipjip, u l-konsum eċċessiv ta’ alkoħol. Jekk wieħed ikun qed ibati minn obeżità, it-telf ta’ piż żejjed jgħin ukoll. Meta dan ma jkunx biżżejjed, it-tabib jista’ jiddeċiedi li jibda pilloli apposta li jikkontrollaw il-pressjoni għolja fid-demm.

Jekk tixtieq issegwi l-blog tiegħi tista’ tagħmel dan billi tagħmel ‘like’ fuq din il-paġna ta’ Facebook: ×Be Holistically Healthy, MD× | Facebook

Jekk għandek xi mistoqsijiet li trid tistaqsi jew xi suġġett li tixtieq li nitkellmu dwaru ibgħatilna fuq info@skoperta.net

Kif nistgħu nagħtu l-ewwel għajnuna lil xi ħadd li jkun qed jixraq?

Kif nistgħu nagħtu l-ewwel għajnuna lil xi ħadd li jkun qed jixraq?

X’inhuma s-sintomi li jindikaw li wieħed ikun xeraq, u konsegwentament jista’ jifga?

Wieħed jista’ faċilment jinnota li persuna qed tbati biex tieħu n-nifs, meta jismagħha tisgħol, ma tkunx tista’ titkellem sew, jaf tibda żżomm għonqha biex tipprova taqla’ l-biċċiet tal-ikel li jkunu weħlu fil-pajp tan-nifs, jew tagħmel movimenti oħra b’idejha biex tipprova tikkomunika li għandha diffikultà biex tieħu n-nifs, u kif ukoll billi tisma ċerti ħsejjes ta’ tħarħir jew tisfir ġejjin mill-gerżuma.

Meta persuna tkun ilha ftit minuti b’nuqqas ta’ ossiġnu, dan iwassal sabiex il-kulur tal-ġilda jibda jkanġi lejn il-lewn blu, u anke li tintilef minn sensiha.

X’għandna nagħmlu biex nagħtu l-ewwel għajnuna lill-persuna li tkun qed tifga fl-ikel?

L-ewwel pass li wieħed għandu jagħmel sabiex jagħti l-ewwel għajnuna lill-vittma li tkun qed tifga fl-ikel, huwa li jbaxxi ras il-vittma ħarira l-isfel, u jipprova ħames ‘backslaps’, jew aħjar jagħti ħames daqqiet fuq id-dahar tal-vittma, eżattament fin-nofs tal-ġwenhiet. Wara li jkun sar dan, huwa importanti li wieħed jiċċekkja l-ħalq tal-vittma sabiex jara jekk il-biċċiet tal-ikel ikunux viżibbli.

Jekk dan l-attentat ifalli wara ħames darbiet, u l-vittma xorta tkun qed turi sintomi ta’ distress, wieħed għandu jipprova l-‘Heimlich Maneuver’. Din il-manuvra tista’ ssir billi wieħed jippożizzjona ruħu fuq wara tal-vittma, jagħmel idejh f’forma ta’ ponn ġo xulxin, u jagħfas ‘il fuq u ‘l ġewwa, direttament fuq il-qadd, taħt il-kustilji. Din il-manuvra tista’ tiġi ripetuta sakemm il-vittma tistejqer.

Wara li jsiru dawn l-attentati tal-ewwel għajnuna, huwa importanti ferm li l-vittma tiġi riferuta għal aktar assistenza medika.

Jekk tixtieq issegwi l-blog tiegħi tista’ tagħmel dan billi tagħmel ‘like’ fuq din il-paġna ta’ Facebook: https://www.facebook.com/be.heart.healthy/

Jekk għandek xi mistoqsijiet li trid tistaqsi jew xi suġġett li tixtieq li nitkellmu dwaru ibgħatilna fuq info@skoperta.net

X’nistgħu nagħmlu biex intaffu ftit mis-sintomi tal-allerġiji?

X’nistgħu nagħmlu biex intaffu ftit mis-sintomi tal-allerġiji?

X’inhuma eżattament l-allerġiji?

L-allerġiji f’ġisimna jiżviluppaw meta jkun hemm diversi reazzjonijiet mis-sistema immunitarja għall-diversi sustanzi, li normalment ma jkunu jikkaġunaw l-ebda dannu lill-ġisem. Dawn l-hekk imsejħin sustanzi, jistgħu jitqisu bħala ‘allergens’, fejn meta bniedem jiġi espost għalihom diversi drabi, huwa jibda jifforma sensittività speċifika għalihom. Hemm ħafna tipi ta’ allerġiji li wieħed jista’ jsofri minnhom, li jvarjaw minn allerġiji għall-ikel, partiċelli fl-arja jew fin-natura, u kif ukoll għal ċerti pinnoli bħal antibijotiċi, jew prodotti oħra farmaċewtiċi.

Għal xiex jista’ bniedem ikun allerġiku, u x’inhuma s-sintomi?

F’każ li wieħed jiġi espost għall-diversi partiċelli fl-arja li jkun sar allerġiku għalihom, bħad-dust mites, pollen, jew dħaħen tas-sigaretti, huwa jista’ jaqbdu attakk ta’ l-ażma, fejn wieħed joħorġulu sintomi ta’ qtugħ ta’ nifs, tisfir fis-sider u sogħla, jew il-hayfever, fejn wieħed ikun qed jesebixxi sintomi inqas serji, bħall- għatis, għajnejn ħomor, u kif ukoll infjammazzjoni fil-griżmejn jew fl-imnieħer.

Meta niġu għall-allerġiji relatati mal-ikel, l-iktar komuni nsibu l-allerġiji għall-ħalib, lewż, bajd, u kif ukoll għall-diversi tipi ta’ frott. Wieħed normalment jinduna li qed ibati minn allerġija ta’ dan it-tip għax jista’ jitlagħlu raxx ta’ natura varja, fuq ġismu meta wieħed jiekol dawn l-affarijiet, u kif ukoll ibati minn żbilanċ fis-sistema gastrointestinali, bħal dijarea. Huwa għalhekk, importanti li malli wieħed jissuspetta li jista’ jkollu allerġija għal xi tip ta’ ikel, jieqaf immedjatament milli jiekol minnu. B’mod partikolari, wieħed għandu wkoll joqgħod attent meta jmur jiekol ġo ristoranti, minħabba kross-kontaminazzjoni tal-ikel. Kif ukoll, meta wieħed ikun qed jagħmel ix-xirja tiegħu, u jiġi f’dubju x’tip ta’ ingredjenti fih l-ikel, ifittex li jaqra t-tabelli tal-informazzjoni fuq il-prodotti tal-ikel.

Allerġiji oħrajn, li huma wkoll komuni, huma dawk li jinvolvu kuntatt dirett mal-ġilda, bħal ċerti tipi ta’ fwejjaħ, sapun, metalli naturali bħan-nickel, latex jew saħanistra l-pil tal-annimali. Dawn ukoll jistgħu jikkawżaw ħmura, ħlakk jew infjammazzjoni fil-ġilda. Meta jiġri dan, wieħed jista’ jaħsel il-parti affettwata sew, b’ammonti moderati ta’ ilma, għal madwar kwarta.

X’għandna nagħmlu sabiex wieħed itaffi xi ftit mis-sintomi tal-allerġiji?

Wieħed faċilment jista’ jittratta l-allerġiji li semmejna, billi jevita kuntatt dirett magħhom, jgħix f’ambjent nadif, u jevita li jiġi espost għal trabijiet jew dħaħen. F’każ li wieħed ikun allerġiku għad-dust mites, għandu jara wkoll li jbiddel il-lożor regolarment u jaħsilhom ġol-misħun. Meta wieħed ikun qed ibati minn hayfever, għandu jara li ma jagħmilx kuntatt dirett ma’ fjuri friski, jew pil ta’ annimali domestiċi. Meta dan ma jkunx biżżejjed, hemm ċerti tipi ta’ mediċini li jissejħu anti-histamines, li t-tabib jista’ jagħti lill-pazjenti, biex ikomplu jtaffu xi ftit mis-sintomi tal-allerġiji.

L-anaphylaxis…xi tkun?

Inħoss li huwa importanti wkoll li nsemmi, li meta wieħed ikun qed jbati minn diversi allerġiji, huwa f’riskju li taqbdu reazzjoni allerġika serja ħafna, li tissejjaħ anaphylaxis. Din il-kundizzjoni hija meqjusa bħala emerġenza, minħabba li f’temp ta’ ftit sekondi, wieħed jieqaf jieħu n-nifs, minħabba li l-pajpijiet tan-nifs inizzjalment jiddejqu, u bil-ħin, jingħalqu, u kif ukoll, jistordi jew jintilef minn sensieh, għax tinżillu l-pressjoni fid-demm, meta jkun espost għall-allergen. F’dawn il-każijiet, huwa vitali li wieħed dejjem iġorr miegħu l-Epi-Pen, li hija tip ta’ pinna medika, li f’każ ta’ emerġenza, wieħed jista’ faċilment jinjetta ġo muskoli kbar, bħal fid-dirgħajn, jew fil-koxxa, biex tingħata doża ta’ adrenalina, sabiex tkun tista’ titratta immedjatament allerġiji severi ħafna, qabel ma tiġi iktar għajnuna medika avvanzata. Dan il-pass jista’ jwassal biex wieħed isalva ħajja umana.

Jekk tixtieq issegwi l-blog tiegħi, tista’ tagħmel dan billi tagħmel ‘like’ fuq din il-paġna ta’ Facebook:

×Be Holistically Healthy, MD× | Facebook

Jekk għandek xi mistoqsijiet li trid tistaqsi jew xi suġġett li tixtieq li nitkellmu dwaru ibgħatilna fuq info@skoperta.net

Kif tista’ żżomm il-livell tal-kolesterol baxx?

Kif tista’ żżomm il-livell tal-kolesterol baxx?

Il-kolesterol huwa tip ta’ xaħam li jiġi magħmul mil-ġisem uman, fuq bażi kontinwa, minħabba li huwa jifforma parti essenzjali mill-membrani taċ-ċelloli, u kif ukoll jintuża għall-formazzjoni ta’ ċertu ormoni, u tipi ta’ aċti, bħal dawk li jinsabu fil-fwied u fil-marrara.

Min-naħa tad-dieta, is-sors ewlieni tal-kolesterol jiġi primarjament minn xaħmijiet derivati mill-annimali, bħall- ħalib, isfra tal-bajd, ġobnijiet, laħam, partikolarment dak ta’ kulur aħmar, u kif ukoll, mill-frott tal-baħar. Ikel ieħor ipproċessat, bħall-pizza, butir, jew pastizzi, ukoll huwa għoli fil-livelli ta’ xaħam. Għaldaqstant, huwa importanti ferm li wieħed joqgħod attent kemm jikkonsma xaħam fl-ikel tiegħu ta’ kuljum. Dan għaliex, kif diġà semmejna, il-ġisem diġà jkun qed jipproduċi l-kolesterol kuljum, allura; dak ix-xaħam kollu li nikkunsmaw minn diversi sorsi ta’ ikel, huwa pjuttost żejjed.

Il-kolesterol, jew inkella x-xaħam għoli fid-demm, huwa riskju maġġur għall-mard kardjovaskulari minħabba li dan jgħin biex jidjiq id-dijametru ta’ diversi arterji prinċipali, u biż-żmien, dan jista’ jwassal għal nuqqas ta’ ċirkulazzjoni tad-demm għall-organi vitali, bhall-mohh, jew il-qalb, u jikkaġuna mard serju, bħall-puplesiji, attakki tal-qalb, jew djuq fl-arterji tas-saqajn.

Għalhekk, huwa siewi li wieħed jiċċekkja l-livell ta’ xaħam fid-demm, b’mod regolari. B’sempliċiment test tad-demm, it-tabib jista’ jkun jaf jekk wieħed ikunx qed ibati minn kolesterol għoli, li normalment ma jkun qed jikkaġuna l-ebda sintomi, sakemm ma jkunx tard wisq. Meta wieħed jinterpreta r-riżultat tad-demm, ikun irid iħares lejn il-livell totali ta’ kolesterol fid-demm, li normalment irid ikun bejn 2 – 5 mmol/l. Però, huwa importanti wkoll li wieħed iżomm il-livelli ta’ kolesterol hekk imsejjaħ ħażin, li jiġi primarjament mill-Low Density Lipoprotein, u t-Triglycerides, baxxi kemm jista’ jkun. Diversi studji juru li dawn iż-żewġt tipi ta’ xaħam fid-demm, jagħmlu iktar ħsara lill-ġisem, meta jiġu kkumparati mal-kolesterol it-tajjeb, jew aħjar il-High Density Lipoprotein.

Sabiex wieħed iżomm il-livell ta’ xaħam fid-demm baxx, għandu jfittex li jitlef il-piż żejjed, u jirregola d-dieta tiegħu billi jiekol ikel mhux ipproċessat, li huwa baxx fix-xaħmijiet. Wieħed għandu wkoll jevita li jadotta stil ta’ ħajja sedentarja u jżid l-attività fiżika. Jekk wieħed minn tal-inqas jagħmel bejn 30 – 60 minuta ta’ eżerċizzju fiżiku, imqar minn 3 sa 5 ijiem fil-ġimgħa għandu jkun biżżejjed.

Jekk dawn l-attentati ifallu, u l-livell ta’ kolesterol fid-demm xorta jibqa’ għoli, it-tieni pass huwa li wieħed iżur lit-tabib tiegħu, sabiex tkun tista’ tingħata mediċina, bħal Statins jew Fibrates, li tgħin biex wieħed inaqqas il-livelli ta’ xaħam għoli fid-demm.

Jekk tixtieq issegwi l-blog tiegħi tista’ tagħmel dan billi tagħmel ‘like’ fuq din il-paġna ta’ Facebook:

×Be Holistically Healthy, MD× | Facebook

Jekk għandek xi mistoqsijiet li trid tistaqsi jew xi suġġett li tixtieq li nitkellmu dwaru ibgħatilna fuq info@skoperta.net

Enable Notifications    OK No thanks