Riċetta: Eggs en Cocotte

Riċetta: Eggs en Cocotte

Ingredjenti (għal żewġ porzjonijiet):

4 bajdiet

20g goat cheese, imqatta’

20g ġobon mozzarella, imqatta’

40ml krema friska

Melħ u bżar

Butir biex tidlek il-kontenituri

Għall-wiċċ:

4 slajsis bejken, mixwi sakemm isir iqarmeċ u mbagħad imfarrak f’biċċiet żgħar

Mgħarfa tursin frisk imqatta’

Nofs bżaru tal-kulur, imqatta’ rqiq

Mgħarfa ġobon parmesan maħkuk

Żewġ spring onions, imqatta’ roti

Metodu:

 • Idlek kontenituri żgħar bil-butir. (Nota: il-kontenituri għandu jkollhom għatu jew ikunu mgħottija sewwa bit-tinfoil.)
 • Saħħan il-forn minn qabel fuq 180°C.
 • Ofsoq żewġ bajd f’kull kontenitur.
 • Roxx il-melħ u l-bżar.
 • Żid nofs il-mozzarella u l-goat cheese f’kull kontenitur.
 • Ferra’ 10ml krema friska f’kull kontenitur.
 • Għatti bl-għotjien jew bit-tinfoil, u poġġi ġo dixx kbir tal-forn.
 • Żid madwar 2ċm ta’ ilma kemxejn sħun ġo d-dixx il-kbir.
 • Aħmi fuq 180°C għal 15-il minuta.
 • Kif toħroġhom mill-forn, neħħihom mid-dixx il-kbir u ikxef il-kontenituri.
 • Aqsam l-ingredjenti tat-tiżjin għall-wiċċ li tkun lestejt bejn iż-żewġ kontenituri.
 • Servi immedjatament ma’ ħobz mixwi sħun.

L-ikla t-tajba!

Riċetta: Eggs Benedict

Riċetta: Eggs Benedict

Ingredjenti (għal żewġ persuni):

Żewġ panini rotob maqsumin min-nofs.. u preferibbilment sħan jew toasted

4 slajsis bejken (back), mixwi jew moqli

Butir jew ġobon artab biex iddellek il-panini

4 bajdiet poached (metodu hawn taħt)

Kuċċarina ħall abjad

Hollandaise sauce (Riċetta hawn taħt)

Ingredjenti għall-Hollandaise sauce:

Żewġ isfra tal-bajd

Żewġ imgħaref meraq tal-lumi

Niskata bżar abjad midħun

Kwart ta’ kuċċarina Worcestershire sauce

Tablespoon ilma

10g butir, imdewweb

Kwart ta’ kuċċarina melħ

Metodu:

 • Imla l-kazzola żgħira tal-qiegħ parzjalment bl-ilma.
 • Poġġi kazzola iżgħar ġewwa fiha.
 • Kun żgur li l-ilma ma jmissx il-kazzola ta’ fuq.
 • Dan biex issajjar iz-zalza Hollandaise bil-metodu Banju Maria.
 • Ħalli l-ilma fil-kazzola tal-qiegħ itektek fuq nar baxx ħafna.
 • Imbagħad, fil-kazzola ta’ fuq, ħallat flimkien l-isfar tal-bajd, il-meraq tal-lumi, il-bżar abjad, il-Worcestershire sauce, u l-ilma. Trid tibqa’ tħawwad kontinwament.
 • Żid il-butir imdewweb mgħarfa mgħarfa mat-taħlita tal-isfar tal-bajd filwaqt li tkompli tħawwad.
 • Kompli ħawwad sakemm il-butir kollu jiġi inkorporat. Żid il-melħ, u neħħi minn fuq in-nar.
 • Poġġi għatu fuq il-kazzola biex iżżomm iz-zalza sħuna.

Metodu għall-poached eggs:

 • Imla kazzola kbira b’4 pulzieri ilma.
 • Saħħan l-ilma sakemm jibda jtektek, imbagħad żid il-ħall.
 • Ħawwad l-ilma b’kuċċarina biex toħloq speċi ta’ vortiċi fin-nofs.
 • Imbagħad b’attenzjoni ofsoq il-bajd fl-ilma, u ħallih isir għal 3 minuti.
 • Neħħi l-bajd mill-ilma b’kuċċarina slotted.

 • Idlek in-nofsijiet tal-panini bil-butir jew bil-ġobon.
 • Poġġi żewġ nofsijet fuq kull platt, u fuq kull nofs poġġi slice bacon u bajda poached.
 • Ferra’ z-zalza hollandaise fuq kull bajda.
 • Servi immedjatament.

L-ikla t-tajba!

Riċetta: Filipino Chicken Adobo u Kontorni

Riċetta: Filipino Chicken Adobo u Kontorni

Ingredjenti (għal 4 porzjonijiet):

Għal Chicken Adobo għandek bżonn:

4 koxox tat-tiġieġ, bla ġilda

Għall-Immarinar:

Tlett sinniet tewm , mirħus

85ml soy sauce

100ml ħall abjad

4 werqiet tar-rand

Għat-tisjir:

Żewġ imgħaref żejt veġetali jew tal-karawett, maqsumin

Tlett sinniet tewm, mirħus

Basla żgħira, imqatta’

425 ml ilma

Żewġ imgħaref zokkor ismar

Mgħarfa bżar iswed sħiħ

Għat-tiżjin meta sservi:

Żewġ basliet ħodor, imqatta’ roti rqaq

Metodu:

 • Poġġi t-tiġieġ u l-ingredjenti tal-Immarinar fi skutella. Ħallat sew u immarina għal mill-inqas 30 minuta, jew preferibbilment matul il-lejl.
 • Saħħan mgħarfa miż-żejt ġo taġen kbir fuq nar għoli.
 • Neħħi t-tiġieġ mill-immarinar u poġġihom fit-taġen. (żomm il-marinade)
 • Sajjar iż-żewġ naħat sakemm ikunu ftit kannella – madwar żewġ minuti fuq kull naħa.
 • Neħħi l-biċċiet tat-tiġieġ mit-taġen, u warrabhom.
 • Issa, fl-istess taġen saħħan iż-żejt li fadallek. Żid it-tewm u l-basla, u ħallihom isiru għal żewġ minuti.
 • Żid l-immarinar li tkun warrabt, l-ilma, iz-zokkor u l-bżar iswed. Baxxi ftit in-nar u ħallih itektek għal 5 minuti.
 • Żid it-tiġieġ, in-naħa l-lixxa ‘l isfel. Ħallih itektek u mikxuf għal 30 minuta (m’hemmx għalfejn tħawwad), sakemm iz-zalza tonqos u tiġi ġulepp magħqud bħal ġamm.
 • Dawwar il-koxox tat-tiġieġ darba biss, wara kwarta li jkunu ilhom itektku.
 • Jekk iz-zalza ma tkunx magħquda biżżejjed wara 30 minuta, neħħi t-tiġieġ fuq platt u ħalli z-zalza ttektek waħedha – tagħqad ħafna aktar malajr – imbagħad erġa’ żid it-tiġieġ fit-taġen biex jinkesa bil-glaze.
 • Poġġi l-koxox tat-tiġieġ fuq il-platti tiegħek, u iksi kull waħda kompletament bil-glaze.
 • Roxx il-basal aħdar fil-wiċċ.

Għall-wedges tal-patata stil Filippin, għandek bżonn:

Tliet patatatiet kbar, bil qoxra

Żewġ imgħaref butir jew marġerina, imdewweb

Kuċċarina tewm, mirħus

Żewġ imgħaref ġobon parmesan, maħkuk

1⁄4 kuċċarina paprika, (jaħraq jew ħelu)

Metodu:

 • Saħħan il-forn għal 200 grad.
 • Idlek folja tal-ħami biż-żejt veġetali jew taż-żebbuġa.
 • Għorok u aħsel il-patata taħt l-ilma.
 • Aqta’ kull patata fit-tul fi tmien biċċiet (wedges).
 • Poġġi l-wedges tal-patata ħdejn xulxin fuq il-pjanċa tal-ħami.
 • Ħallat il-butir imdewweb jew il-marġerina u t-tewm fi skutella.
 • Fi skutella oħra ħallat il-ġobon parmesan maħkuk u l-paprika.
 • B’pinzell idlek il wedges tal-patata b’nofs it-taħlita tal-butir u ferrex b’nofs it-taħlita tal-ġobon.
 • U aħmi fil-forn għal 20 minuta.
 • Neħħi l-pjanċa mill-forn, u mbagħad aqleb il-wedges u idlikhom b’pinzell bit-taħlita tal-butir li fadal u roxxhom bit-taħlita tal-ġobon li fadal.
 • Erġa’ poġġi l-pjanċa tal-ħami fil-forn u aħmi għal 20 minuta oħra jew sakemm il-patata tkun saret tqarmeċ fuq barra waqt li tkun għadha ratba minn ġewwa.

Għal Adobe Sitaw, għandek bżonn:

300g fażola twila ħadra (sitaw)

Tliet imgħaref soy sauce

Mgħarfa ħall abjad

125ml ilma

Melħ u bżar għat-togħma

Basla kbira, imqatta’ rqiqa

Żewġ sinniet tewm, mirħus

Metodu:

 • Qalli l-basal u t-tewm f’taġen sakemm isiru kannella ċar.
 • Żid il-fażola.
 • Żid is-soy sauce, il-melħ u l-bżar.
 • Żid l-ilma u ħalliha ttektek għal madwar 5 minuti, sakemm il-fażola tkun imsajra.
 • Żid il-ħall. Tħawwadx. Ħallih itektek għal żewġ minuti.
 • Neħħi minn fuq in-nar, ħawwad darba, u servi.

L-ikla t-tajba!

Riċetta: Spicy Beef on Hummus

Riċetta: Spicy Beef on Hummus

Ingredjenti (għal 4 porzjonijiet):

Għall-Hummus:

Żewġ bottijiet ċiċri, imlaħlaħ u msaffi

Żewġ imgħaref Tahini paste

Żewġ sinniet tewm, imqaxxra

Żewġ imgħaref meraq tal-lumi frisk

Tazza yogurt plain

Nofs kuċċarina melħ

Nofs kuċċarina paprika ħelwa

Żewġ imgħaref tursin frisk

Għaċ-Ċanga:

600g ċanga ikkapuljat

Basla kbira, imqatta’ rqiqa

Sinna tewm, imqatta’ rqiqa

Nofs kuċċarina kemmun midħun

Nofs kuċċarina kosbor midħun

Nofs kuċċarina oregano

Kwart kuċċarina bżar cayenne

Nofs kuċċarina bżar iswed

Nofs kuċċarina melħ

Kwart ta’ kuċċarina ħwawar imħallat

4 imgħaref stokk taċ-ċanga

Għat-tiżjin:

Żewġ imgħaref kosbor frisk imqatta

Żewġ imgħaref ġobon parmesan

Metodu:

Għall-Hummus:

 • Poġġi ċ-ċiċri, it-tahini, it-tewm, il-meraq tal-lumi, il-yogurt, il-melħ, il-paprika ħelwa, u t-tursin f’food processor.
 • Agħmilhom purée sakemm ikollok pejst magħqud.

Għaċ-ċanga pikkanti:

 • Żid il-kapuljat f’taġen kbir flimkien mal-basla, it-tewm, il-kemmun, il-kosbor, l-oregano, il-bżar cayenne, il-bżar iswed, il-melħ, u l-ħwawar imħallat.
 • Qalli fuq nar baxx u ħawwad spiss, sakemm il-laħam jieħu kulur kannella u l-basla tirtab.
 • Żid l-istokk taċ-ċanga, ħawwad sew u kompli tektek sakemm l-istokk jonqos bin-nofs.
 • Irranġa l-Hummus fuq il-platti. Għamel speċi ta’ ħofra fin-nofs u żid it-taħlita fiċ-ċentru.
 • Żejjen bil-kosbor u ġobon.
 • Servi sħun ma’ ħobż pita.

L-ikla t-tajba!

Riċetta: Beef Bulgogi stil Korean

Riċetta: Beef Bulgogi stil Korean

Ingredjenti (għal 6 porzjonijiet):

600g noodles jew ross

750g laħam rib eye, biċċa sħiħa

Lanġasa, imqaxxra u maħkuka jew imqatta’ rqiqa

125ml soy sauce

Żewġ imgħaref zokkor ismar

Żewġ imgħaref żejt tal-ġunġlien

Tliet sinniet tewm, mgħafġin

Mgħarfa ġinġer maħkuk frisk

Mgħarfa gochujang (pejst tal-bżar aħmar Korean)

Żewġ imgħaref żejt veġetali, maqsum fi tnejn

Żewġ basal aħdar, imqatta’ rqaq

Kuċċarina ġunġlien

Żewġ imgħaref cashews

Metodu:

 • Kebbeb il-laħam fi clingfilm, u poġġi fil-friża għal 30 minuta.
 • Oħroġ il-laħam mill-friża u qattgħu f’biċċiet irqaq ta’ 1/4 ta’ pulzier.
 • Fi skutella medja, ħallat flimkien il-lanġas, is-soy sauce, iz-zokkor ismar, iż-żejt tal-ġunġlien, it-tewm, il-ġinġer u il-gochujang.
 • F’kaxxa jew skutella li tingħalaq sew, ħallat it-taħlita tas-soy sauce u l-laħam flimkien.
 • Ħallih jimmarina għal mill-inqas sagħtejn, waqt li tħawwdu kultant.
 • Saħħan mgħarfa żejt veġetali fi grill pan fuq nar medju-għoli.
 • Aħdem f’żewġ lottijiet. Żid il-laħam fuq il-grill f’saff wieħed u sajjar miż-żewġ naħat għal madwar 3 minuti fuq kull naħa.
 • Irrepeti bil-kuċċarina taż-żejt veġetali u l-laħam li fadal.
 • Servi immedjatament, imżejjen bil-basal aħdar, cashews u l-ġunġlien.

L-ikla t-tajba!

Enable Notifications OK No thanks