Select Page
Riċetta: Żibeġ bil-Ħaruf stil Għarbi

Riċetta: Żibeġ bil-Ħaruf stil Għarbi

Ir-riċetta tal-lum hi ispirata minn riċetta Libjana bl-isem ta’ Maccarona Libiya.

Għandek bżonn (għal 4 porzjonijiet):

700g għaġin Ditali
400g kapuljat tal-ħaruf
Mgħarfa żejt taż-żebbuġa
Basla kbira, mqatta’ rqiqa
4 sinniet tewm, imqattgħin irqaq
Mgħarfa kemmun
Mgħarfa kosbor
Mgħarfa turmeric
Mgħarfa mixed spice
Tnejn bżar aħmar imnaddfin miż-żerriegħa u mqattgħin irqaq, jew mgħarfa chilli flakes
Bott (400g) kunserva
Bott (400g) meraq tat-tadam (puree)
Kuċċarina zokkor
700ml ilma
Kuċċarina melħ

Metodu:

 • Saħħan iż-żejt ġo borma kbira.
 • Imbagħad baxxi n-nar u żid il-basla, it-tewm, il-kemmun, il-melħ, il-kosbor, it-turmeric, il-ħwawar imħallta, u l-bżar aħmar.
 • Fuq nar baxx ħawwad għal ftit minuti sakemm il-basla tirtab.
 • Jekk it-taħlita ssir niexfa wisq, tista’ żżid mgħarfa ilma sħun.
 • Imbagħad żid il-kapuljat tal-ħaruf u kompli aqli għal 5 minuti.
 • Ħawwad spiss ħalli ma jibqalekx biċċiet kbar tal-kapuljat.
 • Meta l-ħaruf jibda jieħu kulur kannella, żid il-kunserva, il-puree tat-tadam u z-zokkor.
 • Ħawwad sewwa u ħallih itektek għal 2 minuti.
 • Żid l-ilma u erġa’ ħawwad. Sajjar fuq nar qawwi sakemm iz-zalza tibda tiftaħ tagħli.
 • Imbagħad baxxi n-nar, agħtti l-borma u ħalliha ttektek għal mill-inqas nofs siegħa u tiha taħwida minn ħin għal ħin. Aktar ma tħalliha ttektek aktar se toħroġ it-togħma tal-ħwawar.
 • Wara nofs siegħa jew aktar, żid in-nar sakemm iz-zalza tibda tagħli.
 • Imbagħad żid id-ditali nej u sajjar mikxuf fuq nar baxx, waqt li tħawwad spiss.
 • Ħallih isir għal madwar 15-il minuta jew sakemm l-għaġin isir ‘al dente’, u l-parti l-kbira taz-zalza tkun ġiet assorbita.
 • Servi immedjatament.
 • Żejjen bi bżar u ġobon maħkuk friski, u tursin jew kosbor frisk imqatta’.

L-ikla t-tajba!

Jekk għandek xi mistoqsijiet dwar din ir-riċetta u oħrajn, ibgħatilna fuq info@skoperta.net

Riċetta: Majjal bil-Coconut u l-Kari

Riċetta: Majjal bil-Coconut u l-Kari

Għandek bżonn (għal 4 porzjonijiet):

500g majjal, maqtugħ f’biċċiet bitesized
200ml ilma
Mgħarfa żejt
Nofs kuċċarina żerriegħa tal-mustarda
Mgħarfa tewm midħun
Mgħarfa ġinġer maħkuk
Żewġ basliet imqatta’ rqaq
4 bżar jaħraq (Ħallihom sħaħ imma fellilhom min-naħa waħda)
Landa (400ml) coconut milk

Mgħarfa Kemmun
Mgħarfa Garam masala
Żewġ imgħaref Kari jaħraq
Żewġ imgħaref Kosbor
Żewġ imgħaref Turmeric
Nofs kuċċarina bżar
Nofs kuċċarina melħ

Metodu:

 • Saħħan iż-żejt f’taġen fond.
 • Żid iż-żerriegħa tal-mustarda, il-ġinġer, il-kari, il-kosbor, it-turmeric, il-bżar, il-melħ, il-kemmun u l-garam masala.

Nota: Jien nħobb inħallat il-ħwawar kollha flimkien f’tazza qabel.

 • Ħawwad kontinwament għal minuta fuq nar baxx.
 • Żid il-basal, it-tewm u l-bżar l-aħmar.
 • Kompli sajjar fuq nar baxx sakemm il-basal isir artab u jibda jieħu kulur kannella.
 • Issa żid il-biċċiet tal-majjal u kompli aqli għal 5 minuti, waqt li tħawwad spiss.
 • Żid l-ilma u agħtti t-taġen.
 • Ħallih itektek fuq nar baxx għal 30 minuta u kultant tiħ taħwida.
 • Wara li jgħaddu t-30 minuta, żid il-coconut milk u ħawwad sewwa.
 • Ħallih fuq in-nar sakemm tara li ħa jibda jagħli.
 • Neħħih minn fuq in-nar u servi fuq noodles jew ross.

L-ikla t-tajba!

Jekk għandek xi mistoqsijiet dwar din ir-riċetta u oħrajn, ibgħatilna fuq info@skoperta.net

Riċetta: Wraps bil-Ġobon Halloumi u Hummus

Riċetta: Wraps bil-Ġobon Halloumi u Hummus

Għandek bżonn (għal 4 wraps):

Mgħarfa żejt taż-żebbuġa
Mgħarfa meraq tal-lumi
Bżaru mill-ħelu, maqtugħ strixxi rqaq
Basla mqatta’ strixxi rqaq
250g ġobon Halloumi, maqtugħ fi 12-il slice.
4 wraps
100g weraq tal-ispinaċi mgħolli
12-il żebbuġa, maqtugħin min-nofs
12 imgħaref Hummus

Għall-Hummus għandek bżonn:

Bott (400g) ċiċċri
Żewġ sinniet tewm midħunin
Mgħarfa tursin frisk imqatta’ rqiq ħafna
Mgħarfa meraq tal-lumi
Niskata melħ
Kuċċarina żejt taż-żebbuġa
Żewġt imgħaref Tahini
(nota: jekk ma tixtieqx tuża Tahini tista’ tuża żewġt imgħaref yoghurt plain minflok)

 • Ħallat l-ingredjenti kollha flimkien u għaffiġhom sakemm ikollok pejst lixx.
 • Tista’ tghaffiġhom b’food mixer jew b’mehries u lida.

Metodu:

 • Fi skutella żgħira, ħallat iż-żejt taż-żebbuġa u l-meraq tal-lumi flimkien.
 • Ħallat il-bżaru ħelu u l-basla flimkien fi skutella oħra. Żid nofs it-taħlita taż-żejt taż-żebbuġa u ħawwad sewwa.
 • Saħħan il-grill jew ‘grill pan’.
 • Irranġa t-taħlita tal-bżar u l-basla fuq dixx tal forn, jew fuq il-grill pan.
 • Sajjarhom fuq nar għoli għal madwar ħames minuti sakemm jieħdu ftit kulur imma ma jsirux rotob.
 • Warrabhom u ħallihom jibirdu.
 • Irranġa s-slices tal-Halloumi fuq il-grill jew grill pan, u idlikhom bil-kumplament tat-taħlita taż-żejt taż-żebbuġa.
 • Sajjar għal madwar 3 minuti. Imbagħad poġġihom fuq platt imkebbin bil-foil biex jibqgħu sħan.
 • Issa tista’ tibda tirranġa r-wraps.
 • Idlek kull wrap bi tliet imgħaref hummus.
 • Agħtti l-hummus bi ftit spinaċi.
 • Żid kwart mit-taħlita tal-bżar u l-basal fuq kull wrap.
 • Poġġi tliet slices mill-ġobon halloumi. U fl-ahhar żid sitt nofsijiet żebbuġ fuq kull wrap.
 • Irrombla r-wraps u servi mill-ewwel.

Tista’ wkoll tpoġġi r-wraps taħt il-grill għal żewġ minuti jekk tippreferi li jiġu ftit iqarmċu.

L-ikla t-tajba!

Jekk għandek xi mistoqsijiet dwar din ir-riċetta u oħrajn, ibgħatilna fuq info@skoperta.net

Riċetta: Lumaconi l-Forn bl-Irkotta u l-Pesto

Riċetta: Lumaconi l-Forn bl-Irkotta u l-Pesto

Għandek bżonn (għal 6 porzjonijiet):

750g għaġin Lumaconi (gnocchi mill-kbar)

Għall-mili:

500g irkotta
Vażett jew 190g pesto tal-ħabaq
Niskata melħ
Niskata bżar

Għaz-zalza:

Basla, mqatta’ rqiqa
Tliet sinniet tewm imqatta’ rqaq
400ml meraq tat-tadam (puree)
400g tadam imqatta’

Mgħarfa sagħtar
Mgħarfa riegnu

Żewġ kuċċarini curry
Kuċċarina mixed spice
Mgħarfa kunserva
300ml ilma
Kuċċarina żejt taż-żebbuġa
200ml besciamella jew krema friska

Metodu:

Ibda billi tlesti z-zalza:

 • Saħħan iż-żejt ġo kazzola.
 • Żid il-basla u t-tewm.
 • Żid is-sagħtar, il-curry u l-mixed spice.
 • Ħawwad għal ftit minuti sakemm il-basla u t-tewm jirtabu.
 • Żid it-tadam imqatta’, il-meraq tat-tadam u l-ilma.
 • Ħawwad sew u kif tkun ha tiftaħ tagħli, baxxi n-nar u ħalliha ttektek għal madwar 20 minuta. Ħawwad spiss.
 • Sadanittant, ħallat l-irkotta, il-pesto, il-melħ u l-bżar ġo skutella kbira.
 • Meta z-zalza tkun għaqdet ftit, ipprepara d-dixx jew dixxijiet li tkun se tuża.
 • Ferra ftit miz-zalza ħamra fid-dixx tiegħek. Mhux wisq, kemm tgħatti l-qiegħ tad-dixx.
 • Irranġa l-Lumaconi nej wiċċu ‘l fuq fid-dixx tiegħek. Kemm jista’ jkun tħallix spazju bejniethom.
  Imlihom b’madwar kuċċarina tat-taħlita tal-irkotta f’kull waħda.
  Tista’ tagħmel saff wieħed jew tnejn skont il-fond tad-dixx tiegħek.
 • Meta tkun imlejt il-Lumaconi kollha, ferra’ z-zalza ħamra fil-wiċċ biex tgħattihom kollha, u roxx ir-riegnu fil-wiċċ.
 • Imbagħad żid il-besciamella jew krema friska fil-wiċċ. M’għandekx għalfejn tgħatti d-dixx kollu biz-zalza bajda.
 • Sajjar fil-forn għal madwar siegħa, jew sakemm tara li l-lumaconi sar b’ponta ta’ sikkina u l-wiċċ ikun ħmar.

L-ikla t-tajba!

Jekk għandek xi mistoqsijiet dwar din ir-riċetta u oħrajn, ibgħatilna fuq info@skoperta.net

Riċetta: Insalata bil-Parma Ham, Romanesco u Għasel

Riċetta: Insalata bil-Parma Ham, Romanesco u Għasel

Għandek bżonn (għal żewġ persuni):

Żewġ werqiet minn kaboċċa ħamra
Żewġ werqiet minn kaboċċa ħadra
Żewġ basliet mill-aħdar (spring onions)
Sitta ravanell, imqattgħin slices
Nofs Romanesco mqatta’ fi ‘florets’ żgħar
10 fażoliet mill-ħadra (imsajra u maqsuma f’żewġ biċċiet)
4 slices perżut tal-parma
Żewġ imgħaref lewż, imqatta’ u inkaljat.
Żewġ imgħaref parmesan, imqatta’ rqiq.
Raxxa bżar

Għad-dressing:

Żewġ imgħaref għasel
Mgħarfa żejt taż-żebbuġa
Żewġ kuċċarini mustarda
Kuċċarina ħall balsamiku

Metodu:

 • Ipprepara d-dressing billi tħallat sew l-erba’ ingredjenti flimkien ġo tazza. Żomm fil-friġġ biex tużah aktar tard.
 • Imbagħad ibda billi tqatta’ l-kaboċċa ħamra, il-kaboċċa ħadra, u l-basal aħdar. Ħallathom flimkien, u poġġi nofs it-taħlita fil-qiegħ ta’ kull platt.
 • Imbagħad ibda ibni l-insalata tiegħek billi żżid il-biċċiet tar-ravanell, u l-biċċiet tar-romanesco.
 • Aqta’ kull ‘slice’ ta’ perżut parma f’erba’ biċċiet. Irrumblahom u żejjen il-platti tiegħek bihom u bil-fażola ħadra.
 • Żid il-biċċiet tal-parmesan u l-lewż inkaljat, u fl-aħħar agħmel raxxa bżar fuq kull platt.
 • Żid id-dressing fil wiċċ u servi.

L-ikla t-tajba!

Jekk għandek xi mistoqsijiet dwar din ir-riċetta u oħrajn, ibgħatilna fuq info@skoperta.net

Enable Notifications    OK No thanks