Select Page
Dehra aħjar li tgħinna nħossuna aktar kunfidenti – Josette Grech

Dehra aħjar li tgħinna nħossuna aktar kunfidenti – Josette Grech

Illum għal darb’oħra flimkien se nimxu pass pass għal dehra aħjar li ġġiegħlna nħossuna iżjed kunfidenti bid-dehra tagħna.

Ħafna jistaqsu għaliex hemm il-bżonn li nużaw night cream.

Id-differenza se ngħidhielkom issa.

Id-day cream jew kif nafuh aktar il-Moisturizer qiegħed hemm għal dawn ir raġunijiet;

Il-kwalità tal-ġilda tagħna; xotta, żejtnija, imħallta, bil ponot..

X’nixtieq li l-krema li qed nuża ttini?

Kontra t-tikmix?

Iżjed ġilda radjanti?

Biex nelimina l-pigmentation?

Jew inkella għaliex il-ġilda bl-età niżlet xi ftit.

Kontra tniġġis tal-arja?

Dawn huma kollha ftit ideat għaliex il-persuna tuża Day Cream. Li nista’ nassigura li hemm differenza kbira meta nużaw xi tip ta’ krema fuq il-wiċċ għal ħdejn xi ħadd li ma juża xejn.

Punt important hu li dejjem għandna nużaw daycream fuq wiċċ nadif billi nnaddfu tajjeb u mqar darba fil-ġimgħa nużaw scrub. Dawn huma punti li tkellimna fuqhom drabi oħra.

Fejn u meta għandna nużaw il-krema tal-għajnejn? Wara li nkunu naddafna wiċċna u għamilna Toner jew Hydrating spray nibdew billi napplikaw l-Eye Cream. Noqgħodu attenti li ma nersqux daqshekk qrib l-għajn għaliex mal-ħin il-krema tersaq iżjed mal-għajn, u wara napplikaw id-day cream.

Dan għandu jkun ritwal ta’ kuljum għaliex b’hekk tara differenza fuq il-ġilda tiegħek meta tagħti ċans il-prodott jaħdem.

NIGHT CREAM;

Għaliex tajjeb li nużaw il-krema ta’ bil-lejl?

Bil-lejl il-ġilda tagħna tipproduċi ċelloli ġodda, u xogħol in-night cream huwa li dawn iċ-ċelloli jiġġeneraw b’saħħithom sabiex ikollna ġilda dejjem aħjar.

Meta nixtru night cream dan ma nistawx nużawh għal filgħodu għaliex ma jkollux tip ta’ protezzjoni li jkollna bżonn, bħal protezzjoni mix-xemx u anke mit-tniġġis tal-arja.

L-età taffettwa meta nixtru dawn il-prodotti?

Tajjeb li ngħidu li dawn il-prodotti tal-wiċċ jinxtraw skont l-età għaliex ma tistax tuża krema li mhijiex adattata għaliex minflok ġid tkun qed tagħmel ħsara.

Punt ieħor importanti hu li dak li hu tajjeb għal waħda mhux bilfors tajjeb għal oħra għalhekk tajjeb li qabel nixtru jkollna xi tip ta’ konsultazzjoni ma’ min ikun inkarigat li jispjega l-prodott kif suppost.

Jekk għandek xi mistoqsijiet jew xi suġġett li tixtieq li nitkellmu dwaru, ibgħatilna fuq info@skoperta.net

X’għandek tagħmel biex tieħu ħsieb ġilda xotta – Josette Grech

X’għandek tagħmel biex tieħu ħsieb ġilda xotta – Josette Grech

Illum se nitkellmu dwar x’għandna nagħmlu għall-ġilda xotta li kultant twassal ukoll għal ħakk u ħmura.

Għalkemm beda l-bard importanti li ma nieħdux banjijiet jew showers b’ilma jaħraq ħafna għaliex dan iwassal biex ineħħi żejt importanti mill-ġisem tagħna.

Noqgħodu attenti x’tip ta’ prodotti nużaw biex ninħaslu. Tajjeb li naqraw dak li jkun fih il-prodott.

Nużaw body scrub. Din tgħin ħafna biex inneħħu l-ġilda il-ħażina u nassigurakom li r-riżultat jibda jidher mill-ewwel.

Fl-aħħarnett tajjeb li wiehed juża’ Body Balm kuljum. Dan jgħin biex il-ġilda tagħna ma tixxuttax u tibqa’ morbida. Ħaġa li nħobb nuża jien u li sibtha effettiva ħafna hija l-BODY BRUSHING.

Sempliċi ħafna biex tagħmilha. Għandu jkollok brush tajba ċatta u bil-manku twil. Kuljum se tgħaddi minn saqajk ‘il fuq dejjem favur il-qalb u ġismek kollu anke idejk.

Ir-riżultat huwa li maż-żmien ikollok ġilda tleqq u morbida.

Xi jwassal għall-ġilda xotta?

Mat-tibdil tat-temp speċjalment xitwi ninnutaw illi jkollna ġilda qisha bil-qsim, frak u anke tħossha miġbuda. Dan huwa wkoll għall-fatt li nilbsu aktar ħwejjeġ U allura l-ġilda tagħna tkun aktar koperta nieqsa mill-arja. Fatt naturali li dejjem jgħin huwa li nixorbu ilma. Qatt m’għandu jkun kiesaħ imma nagħmlu sforz u nixorbu aktar.

Tista’ mal body balm tuża’ krema kemm taċ-ċellulite kif ukoll kontra stretch marks.

Jekk għandek xi mistoqsijiet jew xi suġġett li tixtieq li nitkellmu dwaru, ibgħatilna fuq info@skoperta.net

Qed tbati minn ħafna ħakk fil-qurriegħa? Għandna s-soluzzjoni għalik! – Josette Grech

Qed tbati minn ħafna ħakk fil-qurriegħa? Għandna s-soluzzjoni għalik! – Josette Grech

Qed tbati minn ħafna ħakk fil qurriegħa?
Għandek aktar u aktar qxur tal-brija f’xagħrek, fuq il-ħwejjeġ tiegħek.
L-ilbies iswed sar l-akbar biża’ tiegħek!
Trid taġixxi malajr biex teħles mill-brija!!

 Il-brija, huma biċċiet żgħar tal-ġilda, li jinsabu fuq il-qurriegħa. Jekk dawn il-biċċiet jaqgħu, huwa minħabba fungus li huwa 100% naturali u preżenti fuq il-qurriegħa kollha. B’Hekk tifforma l-brija u s-sintomi assoċjati kollha tagħha li huma: ħakk, ħmura, irritazzjoni, ġilda xotta.  M’għandekx tħawwad il-brija dermatite, li taffettwa diversi oqsma tal-ġisem fi kwalunkwe età, ma’ psoriasis jew ekżema. Għalhekk dejjem tajjeb li tieħu parir mingħand tabib .

Jekk tbati mill-brija, jista’ jkun li ndunajt li l-attakki tal-brija jibdew fi żmien partikolari f’ħajtek;

○ F’ambjent li jkun niexef wisq jew kiesaħ wisq, li jinxef u jiżbilanċja l-qurriegħa tiegħek.

○ Wara l-użu ta’ prodotti tax-xagħar irritanti li huma aggressivi wisq għall-qurriegħa tiegħek f’każ ta’ stress u nutrizzjon ħażin.

○ Meta tilbes wisq kpiepel jew brieret.

○ Jekk il-qurriegħa tiegħek tipproduċi wisq żejt.

L-aktar ħaġa importanti hija li tagħżel trattamenti li jirrispondu b’mod effettiv għall-problema. Jeħtieġ li jkunu anti-mikrobjali, biex jiġġieldu kontra l-fungus, anti-infjammatorji biex itaffu u jnaqqsu l-irritazzjoni u sabiex ma jkollniex aktar brija, irridu niżguraw li fl-istess ħin, nipproteġu u nippreservaw il-barriera tal-ġilda. Jekk qed tfittex is-soluzzjoni l-ġdida kontra l-brija, Phyto għal darb’oħra għandha t-tweġiba. 

Fażi 1: Phytosquam intense:

Dan huwa trattament li ġie żviluppat  biex jelimina l-problema tal-brija, u jnaqqas mill-ewwel il-ħakk! Dan kollu, mingħajr ma ninsew is-sbuħija tax-xagħar. Fil-qalba tal-formulazzjoni ta’ dan il-prodott hemm kumpless ta’ pjanti uniċi bħal: Bżar Iswed u Injam tal-Gujana. Biex tnaddaf u ttaffi l-qurriegħa tiegħek mill-ħakk u irritazjoni.  Dan il-prodott huwa trattament ta’ ġimgħatejn, jiġi applikat fuq il-qurriegħa niexfa. Tista’ mbagħad timmassaġġja bil-mod, ħallih għal 10 minuti. Imbagħad, laħlaħ sewwa!

Fażi 2: Il-kura tat-tindif u-manutenzjoni:

Jekk il-qurriegħa tiegħek hija suxxettibbli għall-brija, inti għandek tkun taf li tista’ terġa’ titfaċċa fi kwalunkwe ħin jekk ma tittrattx kontinwament. Phyto għal darb’oħra għandhom it-tweġiba: wara t-trattament intensiv ta’ ġimgħatejn, tista’ testendi l-effettività ta’ Phytosquam Intense b’shampoo li jikkorrispondi man-natura tal-qurriegħa tiegħek. Pjuttost żejtnija? Agħżel Squam shampoo għal xagħar żejtni dan xorta se jgħin biex jelimina il-brija.  Qurriegħa niexfa? Agħżel Phyto Squam Shampoo għal qurriegħa xotta: Dan se jibbilanċja mill-ġdid il-ġilda tiegħek u b’hekk ma jħallix li l-brija tirritorna!

Idħlu fil-paġna tagħna ta’ facebook:

Phyto Malta | Facebook

Jekk għandek xi mistoqsijiet ibgħatilna fuq info@skoperta.net

Aktar prodotti li tista’ tuża biex tieħu ħsieb wiċċek – Josette Grech

Aktar prodotti li tista’ tuża biex tieħu ħsieb wiċċek – Josette Grech

Illum se nitkellmu fuq żewġ prodotti importanti u li għandna nużaw idealment darba f’ġimgħa.

  • EXFOLIATING SCRUB

Dan il-prodott huwa biex innaddfu l-wiċċ aktar sew u nżommu l-ġilda tagħna preparata għall-prodotti li nużaw ta’ kuljum. Il-Facial Scrub għandha l-konsistenza tagħha naqra mramla għaliex xogħolha hu li tnaddaf il-pori sew min dak kollu li jaffetwana fil-ħajja ta’ kuljum.

Kif nużawh;

Wara li nkunu naddafna wiċċna bil-cleanser se napplikaw il-FACIAL SCRUB billi tagħmel ftit fuq idejk u tapplika fuq il-wiċċ b’messaġġi ċirkulari, dejjem evita l-parti tal-għajnejn. Ħalliha għal ftit sekondi u wara li tkun laħlaħt tajjeb ixxotta wiċċek bil-mod. Jekk għandek ġilda żejtnija din il-Facial Scrub tintuża darbtejn f’gimgħa iżda jekk wiċċek xott darba fil-ġimgħa.

  • FACIAL MASK; Fuq il-maskri tkellimna kemm-il darba però qatt mhu biżżejjed għall-fatt li nistgħu nużaw maskri spiss u anke għal kul tip ta’ problema li għandna fuq il-ġilda tagħna.

Meta nużaw Facial Scrub u wara napplikaw il-maskra, l-effett se jkun ħafna aħjar għaliex peress li jkollna l pori ndaf il-maskra tippenetra u taħdem ahjar.

Maskri hemm ħafna minn fejn tagħżel però dejjem iridu jkunu tajbin għat-tip ta’ ġilda tagħna.

Eżempju; jekk għandi ġilda xotta l-maskra trid tkun biex tgħini nżomm il-ġilda idratata kif suppost.

Jekk il-ġilda tiegħi żejtnija l-maskra trid tkun dik li ngħidulha Purifying sabiex tneħħili kemm ponot kif ukoll tikontrolla ż-żejt żejjed ġol-wiċċ.

Maskra li tintuża ħafna hija dik li tiġġieled is-sinjali tal-età…pereżempju tikmix, sinjali evidenti li jdejqu lill-persuna. Din tista’ tintuża aktar frekwenti minn kull tip ta’ maskra oħra.

Waħda mill-maskri li daħlu sew fis-suq hija dik li nsibuha bħala SLEEP MASK . Din it-tip ta’ maskra tintuża bil-lejl waqt li nkunu reqdin għaliex dak huwa l-ħin li l-ġilda tagħna tiġġenera mill-ġdid u b’hekk ikollna effett ta’ dehra radjanti u aktar żagħżugħa.

Wara dan il-proċess tajjeb li ngħidu li bil-Facial Scrub u bil-Mask aħna ftaħna l-pori u importanti li nerġgħu nagħlquhom biex nevitaw li jidħol tip ta’ ħmieġ li jkun hawn fl-arja. Dan nagħmluh billi nużaw Tonic jew prodott aktar modern li huwa HYDRATING WATER MIST. Dan il-prodott huwa komdu ferm u tista’ tużah matul il-ġurnata biex iżżomm il-ġilda dejjem friska u idratata.

X’għandek tuża biex tnaddaf wiċċek – Josette Grech

X’għandek tuża biex tnaddaf wiċċek – Josette Grech

Mistoqsija li jkollna spiss hija; X’għandi nuża biex innaddaf wiċċi?

Importanti li nagħrfu l-bżonn ta’ kull wieħed u waħda minna.

Il-ġilda tagħna kif inhi

X’idejjaqna.

Il-problema.

Minn hemm tkun aktar faċli sabiex insibu dawk il-prodotti li huma adattati għalina.

1. CLEANSER: Dan huwa prodott li tajjeb nużawh filgħodu u filgħaxija. L-għażla tal-cleanser hija skont xi tħobb il-persuna. Tista’ tuża cleanser bit-tajjara, tista’ wkoll tuża cleanser li taħsel wiċċek bih. Micellar Water huwa komdu u effiċjenti. Jew inkella MILK OIL. Li tista’ tużah bit-tajjara u wara tlaħlaħ.

2. Wara li nkunu naddafna l-pori tajjeb li nużaw Tonic jew Hydrating Water Mist. Dan jerġa’ jagħlaq il-pori biex jelimina li jidħol ħmieġ u jkollna impuritajiet fil-ġilda tagħna.

3. Eye Cream. Dan huwa prodott importanti. Id-dawra tal-għajnejn hija fina ħafna u għalkemm għandna nieħdu ħsieb minn kmieni biex innaqqsu l-proċess ta’ linji rqaq, importanti li ma nixtrux prodott bl-addoġġ. Għandu jinxtara skont l-età u n-neċessità.

4. Day Cream: Dan huwa prodott li se jkun qed iservi ta’ protezzjoni fuq il-ġilda tagħna matul il-jum. Fis-suq hawn tipi diversi iżda dejjem immorru għall-bżonn u dak li nixtiequ li jkun ir-riżultat. Jaf ikolli bżonn krema matta għaliex għandi wiċċi żejtni. Jew inkella krema fluida għaliex irridha għal taħt il-foundation. Tista’ tuża wkoll preparazzjoni kontra t-tikmix. L-għażla hija vasta però tajjeb li dawn il prodotti nixtruhom mingħand min jista’ jigwidana tajjeb.

5. Night Cream. Din il-krema għandha valur importanti ferm, għaliex meta nkunu reqdin ikollna reġenerazzjoni taċ-ċelloli. Allura meta qed nużaw night cream. Dan qed jgħin sabiex iċ-ċelloli tagħna jkunu aktar b’saħħithom u meta nikbru jkollna ġilda ħafna aktar idratata u b’inqas effetti tal-età.

Punt importanti huwa SUNBLOCK. Għalkemm qiegħdin fi żmien xitwi tajjeb li ma ninsewx li jkollna ġranet fejn għalkemm ix-xemx ma tidhirx u ma tinħasx, tkun preżenti u jekk ikollna problemi ta’ pigmentation, dan ma jagħmilx tajjeb.

Aktar ‘il quddiem nitkellmu fuq l-użu ta’ Exfoliating Scrubs u trattamenti tal-pigmentation li jistgħu jintużaw id dar.

Jekk għandek xi mistoqsijiet li tixtieq tistaqsi, ibgħatilna fuq info@skoperta.net

Enable Notifications OK No thanks