Select Page
Jekk il-Milied mhuwiex żmien sabiħ għalik, m’intix waħdek – Karen Decelis

Jekk il-Milied mhuwiex żmien sabiħ għalik, m’intix waħdek – Karen Decelis

Żmien il-Milied hu l-isbaħ żmien tas-sena għal ħafna nies. Id-dwal, il-mużika, l-ikliet, il-familja; kollha huma raġunijiet li l-Milied iġib ħafna ferħ u eċitament. Però, għal xi wħud, dan iż-żmien hu diffiċli immens.

Għal min tilef lil xi ħadd għażiż, il-Milied jista’ jġib lura memorji ta’ wġigħ. Ikun hemm dawk li jkunu tilfu lill-għeżież waqt iż-żmien tal-Milied, allura dejjem jiftakru fil-mewt f’dan iż-żmien. Ikun hemm ukoll dawk li avolja ma tilfux lill-għeżież waqt il-Milied, xorta jiftakru f’mumenti sbieħ li kienu qattgħu ma’ dik il-persuna waqt dan iż-żmien u jħossu dwejjaq kbar.

Hemm dawk li jħossuhom anzjużi fi żmien il-Milied għax ikun hemm ħafna affarijiet xi jsiru: xiri ta’ rigali, infiq żejjed, tisjir, tindif eċċ. Iħossuhom ma jistgħux ilaħħqu ma’ kollox u jħossuhom overwhelmed.

Ikun hemm ukoll dawk li jħossuhom imdejqin għal diversi raġunijiet: persuni li jixtiequ li għandhom partner, koppji li jixtiequ jkollhom it-tfal, anzjani li jħossuhom waħedhom: dawn iż-żminijiet jafu jfakkruhom fuq id-dwejjaq tagħhom iktar minn żminijiet oħra, speċjalment bil-midja soċjali.

Hawn huma xi suġġerimenti li persuni jistgħu jagħmlu biex inaqqsu d-dwejjaq tagħhom f’dawn il-festi.

 • Ara li tirrikonoxxi l-emozzjonijiet tiegħek. Jekk għadu kif miet xi ħadd, jekk qed tħossok waħdek; aċċetta li d-dwejjaq qiegħdin hemm. Billi żmien il-Milied, ma jfissirx li għandek tkun kuntent il-ħin kollu. Agħti ċans lilek innifsek biex tibki u tesprimi lilek innifsek.
 • Sib l-għajnuna. Jekk qed tħossok iżolat, fittex għajnuna mingħand familja, ħbieb, NGOs lokali, jew komunitajiet reliġjużi.
 • Agħmel xi ħaġa ta’ ġid. Taf tħossok kuntenta tagħmel xi xogħol volontarju jew tgħin lil ħaddieħor. Agħti donazzjoni lil karità, ċempel lil xi ħadd li taf li qiegħed waħdu.
 • Ippjana minn qabel. Jekk taf li tħossok anzjuż bl-affarijiet li trid tixtri, l-ikel li trid issajjar, id-dekorazzjonijiet li trid tagħmel, ibda ppjana minn qabel. Tista’ tagħmel lista tal-affarijiet kollha li trid tagħmel. Din il-ħaġa tgħinek biex ma jkollokx ansjetà estrema fl-aħħar.
 • Tgħallem għid ‘le’. M’hemmx għalfejn tagħmel kull ħaġa li ġejt mistieden tagħmel. L-iktar ħaġa importanti hi s-saħħa mentali tiegħek.
 • Sib il-pożittiv f’ħajtek. Għandek affarijiet sbieħ f’ħajtek. Sib ħin biex tirrifletti u ssib x’inhuma.
 • Illimita l-ħin fuq il-midja soċjali. In-nies jitfgħu affarijiet sbieħ biss fuq il-midja soċjali. Jekk qed tħossok waħdek u vulnerabbli, jaf ma tkunx idea tajba li tara dawn l-affarijiet.
 • Sib ħin għalik. Iddedika ħin għalik. Sib attivitajiet li tħobb tagħmel: mur mixja, kul bil-qis, ara li jkollok biżżejjed ħin ta’ rqad, agħmel attività fiżika, agħmel eżerċizzji bħal meditazzjoni u yoga.

Il-Milied huwa żmien partikolari ħafna. Ftakar dejjem li m’intix waħdek u kulħadd ikun għaddej minn emozzjonijiet u ħsibijiet diversi. Dejjem fittex l-għajnuna, sib ħin biex tirrifletti, agħmel eżerċizzju u ffoka fil-pożittiv.

Kif tista’ tgħin lit-tfal jidraw lill-partner il-ġdid tiegħek? – Karen Decelis

Kif tista’ tgħin lit-tfal jidraw lill-partner il-ġdid tiegħek? – Karen Decelis

Li l-ġenituri jkollhom sieħeb jew sieħba ġdid jaf tkun bidla kbira għat-tfal, daqs kemm hi bidla kbira għal ġenituri. X’nistgħu nagħmlu biex ngħinu lit-tfal jidraw il-fatt li il-ġenituri tagħhom għandhom boyfriend jew girlfriend ġdid/ġdida?

L-iktar haġa importanti hi li tevalwa r-relazzjoni l-ġdida tiegħek. Ieqaf u rrifletti. Aħseb jekk din il-persuna hijiex importanti għalik u tixtieq futur magħha, jew għandek relazzjoni iktar każwali u m’hemmx pjanijiet għall-futur. Evalwa jekk din hijiex relazzjoni serja li tajjeb li tintroduċi lit-tfal mal-persuna, jew relazzjoni każwali li m’hemmx għalfejn iddaħħal lit-tfal fiha għalissa. It-tfal jafu jsiru jħobbu l-persuna l-ġdida, allura jafu jweġġgħu jekk filli jarawha kuljum, u filli ma jarawha qatt. Jekk inti ċerta li din relazzjoni każwali, mela forsi aħjar tistenna sakemm tħossok li tara futur ma’ persuna, qabel ma tlaqqa’ lit-tfal ma’ xi ħadd.

Jekk inti ċerta li din il-persuna tixtieq futur magħha, dawn huma xi suġġerimenti li jistgħu jgħinuk.

 • Tkun idea tajba li l-partner il-ġdid tiegħek ikun preparat għall-fatt li int għandek it-tfal. Kellmu fuq it-tfal tiegħek, għidlu xi jħobbu jagħmlu, x’jogħġobhom, xi jdejjaqhom eċċ. Agħmel minn kollox biex kemm jista’ jkun, l-adult fis-sitwazzjoni, jiġifieri l-partner il-ġdid, ikun preparat għat-tfal tiegħek.
 • Sib ħin opportun fejn it-tfal ikunu kalmi u għidilhom li tixtieq tgħidilhom xi haġa. Kellimhom bil-kalma u jekk jirrabjaw jew jirreżistu, tgħajjatx magħhom. Din hi bidla fil-ħajja tat-tfal.
 • Laqqa’ lill-partner mat-tfal bil-mod. Mhux ideali li mill-ewwel il-persuni l-ġodda jibdew iqattgħu ljieli d-dar. Żomm f’moħħok li din hi bidla kbira għat-tfal. Prepara ruħek għal emozzjonijiet negattivi.
 • Żomm ħin għalik waħdek mat-tfal. Iffoka dejjem fuq il-bżonnijiet tat-tfal u l-attenzjoni tiegħek hi waħda mill-iktar elementi importanti, issa iktar minn qatt qabel.
 • Tisfurzax lit-tfal iqattgħu ħin mal-partner jekk ma jridux. Agħtihom ċans jidraw is-sitwazzjoni ġdida bil-pass taghhom.
 • Importanti ħafna li tintroduċi l-partner bħala l-partner il-ġdid tiegħek mhux il-papà jew il-mamà ġdida tat-tfal. Importanti li tgħidilhom li ħadd mhu ha jieħu post ommhom jew missierhom.
 • Jaf ikun tajjeb li tevita li toqgħod tgħannaq u tbus lill-partner il-ġdid il-ħin kollu quddiem it-tfal. Mhux qed nghid turix imħabba lejn il-partner il-ġdid imma tkun idea tajba jekk għall-bidu speċjalment, noqgħodu attenti ħafna u nkunu sensittivi għall-bżonnijiet tat-tfal.

Sieħeb jew sieħba ġdida fil-ħajja tat-tfal jaf tkun sfida għalik u għat-tfal. Importanti li biex nevitaw li t-tfal iweġġgħu, nieħdu ċerti passi importanti. Importanti li t-tfal ikunu jafu, li jiġri x’jiġri, huma l-prijorità tiegħek.

Jekk għandek xi suġġett partikolari li tixtieq li nitkellmu dwaru, ibgħatilna fuq info@skoperta.net

Kif nistgħu ngħinu lit-tfal meta jisseparaw il-ġenituri? – Karen Decelis

Kif nistgħu ngħinu lit-tfal meta jisseparaw il-ġenituri? – Karen Decelis

Meta ġenituri jisseparaw, importanti ħafna li nagħtu l-attenzjoni u s-sapport meħtieġ lit-tfal affettwati. Meta ngħid separazzjoni ma nfissirx biss dik legali. Qed nirreferi anke għal ġenituri li qatt ma kienu miżżewġin, u issa m’għadhomx flimkien.

Ir-riċerka turi li mhux is-separazzjoni li tikkawża problemi kbar fit-tfal però l-kunflitti u l-ġlied bejn il-ġenituri qabel, waqt u wara is-separazzjoni. Saru separazzjonijiet u divorzji li ma affettwawx lit-tfal b’mod trawmatiku. Mhux qed ngħid li m’affettwaw lit-tfal xejn li l-ġenituri jisseparaw, però ħafna drabi, jekk ma jkunx hemm ġlied, akkużi u attakki fuq xulxin, it-tfal pjuttost jafu jmexxu, jekk ikollhom is-sapport li għandhom bżonn.

It-tfal jirreaġixxu b’modijiet differenti għas-separazzjoni tal-ġenituri tagħhom. Hawn min ma jkunx jista’ jemmen dak li jkun qed jiġri, hawn min jinkwieta fuq min ħa jieħu ħsiebhom, hemm min jinkwieta li ħa jiġi abbandunat, hemm tfal li jkunu jridu jafu kull ma qed jiġri, hemm min ikun irrabjat u hemm min ma jkunx jista’ jiffoka. Hemm tfal li jimmaturaw ħafna f’daqqa, waqt li hemm min imur lura fil maturità. Hemm tfal li jwaħħlu fihom infushom u jgħidu li s-separazzjoni t-tort tagħhom. Hemm ukoll tfal li jżommu ma’ ġenitur minnhom u jinjoraw lill-ġenitur l-ieħor.

Dawn huma kollha reazzjonijiet ta’ tfal li jridu jadattaw għal ħajja differenti. L-iktar ħaġa importanti hi li l-ġenituri jiftakru li huma l-adulti fis-sitwazzjoni u jridu jimxu bil-maturità.

X’tista’ tagħmel bħala ġenitur biex tgħin lil uliedek f’dawn iż-żminijiet diffiċli?

 • Oħloq atmosfera fejn it-tfal iħossuhom komdi jitkellmu fuq dak li qed iħossu. Ismagħhom, serħilhom moħħhom li dak li ġara mhux it-tort tagħhom.
 • Qatt tgħidilhom kontra l-ġenitur l-ieħor. Meta tgħid lit-tfal kontra l-ġenitur l-ieħor, it-tfal jafu jaħsbu li jridu jagħżlu lil xi ħadd minnkom. Ħafna drabi, it-tfal iħobbukom it-tnejn. Għid ukoll lill-familja u l-ħbieb tiegħek biex ma jitkellmux kontra l-ġenitur l-ieħor quddiem it-tfal.
 • Xi ħaġa importanti ħafna hi li, fejn hu possibbli, il-ġenituri jikkomunikaw bejniethom u mhux permezz tat tfal. It-tfal mhumiex hemm biex ikunu messaġġieri.
 • Importanti wkoll li t-tfal ngħidulhom dak li għandhom bżonn ikunu jafu. Ngħidulhom biss l-affarijiet li ħa jagħmlulhom ġid, u li huma neċessarji li jkunu jafu.
 • Għinhom jibku t-telfa. Is-separazzjoni u d-divorzju hija telfa għat-tfal tagħkom, bħal ma hija telfa għalikom. Isimgħuhom, empatizzaw magħhom, ħalluhom ikunu onesti. Ħafna drabi, it-tfal jibżgħu jgħidu dak li jħossu għax jibżgħu li jweġġgħu lill-ġenituri tagħhom.
 • Tiżvugax mat-tfal. Jaf tkun diffiċli ħafna għat-tfal li jisimgħu d-dwejjaq u r-rabja tiegħek.
 • Jekk it-tfal ħa jqattgħu ħin fid-djar taż-żewġ ġenituri, importanti li bħala dixxiplina timxu id f’id. Jekk ma’ ġenitur, it-tfal jistgħu jagħmlu ħaġa, imbagħad ma’ ġenitur ieħor ma jistgħux (eż. ma ġenitur jistgħu joqgħodu fuq it-tablet il-ħin kollu, u ma’ l-ieħor ikollhom ħin qasir) dan jaf iħawwad it-tfal. Iddeċiedu r-regoli flimkien – ħin għal HW, ħin għall-irqad, ħin għat-teknoloġija eċċ. Pruvaw kunu konsistenti bejnietkom.

L-iktar ħaġa importanti hi li int bħala ġenitur tieħu ħsieb tiegħek innifsek. Agħti lilek innifsek ħin, spazju u ċans tipproċessa is-sitwazzjoni. Ara li jkollok lil xi ħadd ma’ min titkellem u li tqatta’ ħin tagħmel affarijiet li jagħmluk kuntent.

Importanti li niftakru wkoll li hawn ħafna każijiet li mhux possibbli li jsiru xi affarijiet li għidt, bħal każijiet ta’ vjolenza domestika. Dejjem imxu mal-pariri tal-avukati tagħkom, u jekk tħossu l-bżonn li intom jew it-tfal tkellmu lil xi ħadd, duru għall-għajnuna professjonali.

Jekk għandek xi suġġett partikolari li tixtieq li nitkellmu dwaru, ibgħatilna fuq info@skoperta.net

Kif tista’ tgħin lilek innifsek wara li tintemm relazzjoni? – Karen Decelis

Kif tista’ tgħin lilek innifsek wara li tintemm relazzjoni? – Karen Decelis

Tmiem ta’ relazzjoni tista’ tkun waħda mill-iktar esperjenzi diffiċli li persuna tesperjenza f’ħajjitha. Huwa siewi li persuni jkunu jafu x’jistgħu jagħmlu biex jgħinu lilhom infushom f’dan il-mument iebes.

Meta tieqaf minn relazzjoni, jaf joħorġu ħafna weġgħat u emozzjonijiet negattivi. Apparti li tkun qed tibki t-telfa tar-relazzjoni tiegħek, jista’ jkun li tkun qed tħossok konfuża, waħdek u mbeżża’ fuq il-futur. Tmiem ta’ relazzjoni jaf tfisser tibdil komplet f’ħajtek. Jaf trid tbiddel darek, relazzjonijiet mal-familja u ħbieb tal -ex partner, bidla fir-rutina u responsabilitajiet. Tmiem ta’ relazzjoni tfisser ukoll li trid tibki mhux biss ir-relazzjoni imma t-tamiet u l-ħolm li kellek ma’ dik il-persuna.

X’tista’ tagħmel biex tħossok aħjar?

 • Importanti ħafna li tesprimi kif tkun qed tħossok. Għid lilek innifsek “bħalissa qed nħossni mdejjqa” jew “bħalissa vera qed inħossni rrabjata”. Meta tieqaf relazzjoni jaf tħoss emozzjonijiet diversi. Hemm min iħoss relief qawwi, ikun hemm min iħossu xxukkjat, jew ma jkunx jista’ jemmen x’għadu kif ġara. Hemm min iħossu miċħud, muġugħ, tradut, imbeżża’, imbarazzat u mdejjaq. Importanti ħafna li tara x’qed tħoss. Dan jgħinek biex tifhem lilek innifsek. Importanti ħafna li taċċetta kif qed tħossok. Hawn min iħassar u wara ġimgħa jħossu tajjeb, hawn min jgħaddu xhur, jekk mhux snin biex jiġu f’tagħhom. Agħti ċans lilek innifsek. Aċċetta kif tkun qed tħossok. Emozzjonijiet ta’ dwejjaq, rabja, ansjetà, għajja, frustrazzjoni u konfużjoni huma esperjenzati minn ħafna nies. Aċċetta dawn l-emozzjonijiet u agħti lilek innifsek ċans u permess li ma tkunx kuntenta għal xi żmien.
 • Importanti ħafna li tiffoka fuqek innifsek. Meta nkunu f’relazzjoni, speċjalment waħda li tkun twila, hu faċli li ninsew lilna nfusna. Dan hu żmien li int tiffoka fuqek innifsek: terġa’ ssib l-affarijiet li huma importanti għalik, tesplora affarijiet ġodda li jafu jogħġbuk, tibda passatemp ġdid, tmur lura għal xi ħaġa li kont tagħmel qabel ma dħalt fir-relazzjoni. Forsi ma tkunx l-iktar ħaġa ideali li tidħol f’relazzjoni ġdida mill-ewwel. Agħti ċans lilek innifsek tibki r-relazzjoni li għaddiet u proċessa l-emozzjonijiet tiegħek sew qabel tidħol f’relazzjoni ġdida.
 • Tgħaddix minn dan iż-żmien waħdek. Aqsam ħsibijietek ma’ nies li tafda. Ibqa’ attiva soċjalment. Ħafna drabi, id-dwejjaq li jaqbdek wara li tkun ħassart, tant ikun kbir li tispiċċa tingħalaq fik innifsek u toqgħod ġewwa. Importanti li tfittex is-sapport ta’ ħbieb, familja. Prova toqgħodx ħafna waħdek f’dan iż-żmien.
 • Mur għand counsellor jew professjonist ieħor biex tipproċessa minn xiex għaddejt. Int ma tliftx biss il-partner, tlift ukoll persuna ma’ min taqsam l-esperjenzi, forsi tlift sapport finanzjarju. Tlift xewqat u pjanijiet tal-futur. Agħti lilek innifsek ċans biex tipproċessa dan kollu. Persuna professjonali taf tgħinek ukoll forsi tara x’tista’ titgħallem minn din l-esperjenza. Forsi għandek bżonn titkellem fuq x’ġara u jaf tieħu xi ħaġa mit-telf tar-relazzjoni. Jew forsi tista’ tara jekk hemmx xebh bejn din ir-relazzjoni u relazzjonijiet ta’ qabel. Forsi tista’ ssib pattern li għamilt f’kull relazzjoni u tkun tista’ taħdem fuqek innifsek.
 • Importanti ħafna li f’dan iż-żmien tieħu ħsieb tiegħek innifsek. Agħmel attivitajiet li jikkalmawk: qatta’ ħin ma’ nies li tħobb, isma’ l-mużika, aqra ktieb, mur xi lezzjonijiet ta’ xi ħaġa li togħġbok pereżempju; yoga, gardening, kant etc. Daħħal lilek innifsek f’rutina strutturata biex tagħti lilek innifsek sens ta struttura u normalità. Prova ddurx għal vizzji bħal alkoħol, ikel eċċessiv eċċ. Sib affarijiet ġodda li jafu jagħtuk pjaċir. Hawn min isiefer waħda tajba, jew jibda passatemp ġdid. U l-iktar importanti – kul sew, agħmel eżerċizzju fiżiku, u orqod sew.

It-tmiem ta’ relazzjoni jaf ikun żmien diffiċli ħafna. Ara li dejjem ikollok is-sapport li għandek bżonn u qatt tistħi titlob l-għajnuna!

Jekk għandek xi suġġett partikolari li tixtieq li nitkellmu dwaru, ibgħatilna fuq info@skoperta.net

L-importanza li nkunu attenti għal dak li jagħmlu t-tfal fuq il-midja soċjali – Karen Decelis

L-importanza li nkunu attenti għal dak li jagħmlu t-tfal fuq il-midja soċjali – Karen Decelis

It-terminu Midja Soċjali jirreferi għal apps bħal Facebook, Instagram, Tiktok, Youtube, WhatsApp eċċ. Kull min għandu aċċess għal mobile, tablet, laptop eċċ, għandu aċċess għal midja soċjali għax jista’ jniżżel dawn l-apps. It-tfal jużaw il-Midja Soċjali għall-istess raġunijiet bħall-adulti: jagħmlu profile tagħhom, jitfgħu kummenti, jiċċetjaw, itellgħu ritratti u vidjows eċċ.

Hemm diversi benefiċċji tat-teknoloġija u Midja Soċjali. Il-Midja Soċjali hi mezz kif it-tfal u l-adoloxxenti jesprimu ruħhom soċjalment u kreattivament. Jużaw il-Midja Soċjali biex jieħdu pjaċir, jagħmlu ħbieb, isibu l-identità tagħhom u jkellmu lil sħabhom. Il-Midja Soċjali saret estensjoni tal-interazzjonijiet face to face – jiġifieri t-tfal imorru l-iskola u fiżikament jitkellmu ma’ sħabhom, imbagħad imorru d-dar u jkomplu jkellmuhom online. B’hekk, it-tfal u l-adoloxxenti għandhom kuntatt ma’ sħabhom il-ħin kollu. Il-midja soċjali pereżempju kienet ta’ għajnuna kbira għalina fi żmien il -Covid – it-tfal u l-adoloxxenti setgħu jibqgħu safe id-dar u xorta jkellmu lill-ħbieb tagħhom.

Il- Midja soċjali però, għandha ħafna riskji, għal kulħadd, aħseb u ara għat-tfal. Dawn jinkludu li t-tfal:

 • Jaraw vidjows jew ritratti mhux xierqa – aggressivi, vjolenti, sesswali eċċ.
 • Itellgħu affarijiet mhux xierqa – ritratti provokativi jew vidjows tagħhom jagħmlu affarijiet imbarrazzanti.
 • Jagħtu informazzjoni privata tagħhom lil nies li ma jafux- indirizzi, numri tal-mobile eċċ.
 • Cyber Bullying.

X’nistgħu nagħmlu biex it-tfal nipproteġuhom minn dan kollu? Hawn ġenituri li sa età partikolari li jiddeċiedu huma, it-tfal ma jkollhomx aċċess għat-teknoloġija u l-midja soċjali. Jekk int bħala ġenitur iddeċidejt li ħa tagħtihom mobile jew tablet, hawn xi affarijiet li tista’ tagħmel:

 • Il-mobile dejjem jibqa’ tiegħek, bħala ġenitur u allura int għandek id-dritt u d-dmir li tiċċekkja kuljum xi jkun qed jiġri fuqu.
 • Oħloq atmosfera d-dar fejn it-tfal iħossuhom komdi jitkellmu miegħek fuq dak li jaraw online.
 • Fehemhom li hemm ċertu affarijiet li ma nagħmlulhomx online, spjegalhom li jekk jitfgħu xi ħaġa online, m’għandhomx garanzija ta’ min ħa jarah.
 • Importanti wkoll li tkun taf x’apps qed jużaw it-tfal u titgħallem tużahom int ukoll. Pereżempju bħalissa t-tfal qed jużaw ħafna Tiktok. Ara x’inhu, araw Tiktok flimkien, ara x’vidjows qed jitfgħu t-tfal tagħkom, min qed jikkumentalhom, x’qed jikkumentalhom, x’messaġġi deħlin u x’vidjows qed jaraw.
 • Iċċekkja anke li l-apps li qed jużaw it-tfal huma ta’ l-età taghhom. Per eżempju, Facebook, Instagram u Tiktok kollha għandhom age restriction jiġifieri, irid ikollok 13-il sena biex ikollok account. Jekk t-tfal tiegħek għandhom taħt it-13 il sena, suppost lanqas jużaw ċertu apps, u iktar u iktar għandek id-dmir u responsabiltà li tkun taf x’qed jagħmlu fuqhom il-ħin kollu.
 • Agħmel pjan int, bħala ġenitur mat-tfal ta x’ħin jistgħu jużaw il-midja soċjali, fejn jistgħu jużaw il-midja soċjali, x’jistgħu jippostjaw u x’kummenti għandhom ipoġġu. Dejjem għallimhom biex jiġu għandek kif jaraw xi haġa li mhux xierqa.

L-iktar haġa importanti hi li l-ġenituri jkunu ta’ eżempju. Waqt ċertu ħin, pereżempju waqt l-ikel, toqgħodx fuq il-mobile jekk ma tixtieqx li t-tfal ikunu fuq il-mobile. Jekk ma tixtieqx li t-tfal jgħaddu kummenti mhux xierqa, mela ara li inti ma ttellax kummenti mhux xierqa. Importanti wkoll li toħloq atmosfera fejn t-tfal iħossuhom komdi jitkellmu miegħek fuq l-affarijiet li jaraw online.

Jekk għandek xi suġġett partikolari li tixtieq li nitkellmu dwaru, ibgħatilna fuq info@skoperta.net

Enable Notifications    OK No thanks