Select Page
Kultant aħjar single! – Michelle Zerafa

Kultant aħjar single! – Michelle Zerafa

Tidħol id-dar u minflok tgħid għall-erwieħ! Tħoss għoqda fuq l-istonku u tintela’ b’ħafna ansjetà.

Tinduna li m’intiex fir-relazzjoni t-tajba għax ħlief ġlied u pika mhemmx bejnietkom.. qatt ma tista’ ssib il-paċi sakemm mhux ma’ dan kollu hemm infedeltà jew l-għanijiet tal-ħajja tagħkom mhux qed jaqblu wkoll..

Dan iġegħlna naħsbu fejn nixtiequ mmorru u x’nixtiequ nagħmlu …

Meta nitkellem ma’ klijienti tiegħi dwar dan, jgħiduli li l-iktar parti diffiċli qiegħda meta taf dan kollu iżda donnu qed tibża’ tagħmel il-pass.. għax bħal drajt u ma tixtieqx terġa’ tkun single allura tippreferi li tibqa’ fejn inti..anki għaliex huwa diffiċli għalik li toħroġ mill-comfort zone.

Ngħiduha kif inhi mhix faċli li tagħmel il-pass u hija verità li jista’ jkun li taqta’ qalbek jew li tħoss in-nuqqas tal-persuna. Dawn huma kollha emozzjonijiet li tista’ tħoss sakemm terġa’ tingrana u ssib saqajk.

Allura xi jġegħlek tikkonferma li hemm bżonn li titlaq mir-relazzjoni?

Meta dak li jkun jibda jitlef l-istima tiegħu nnifsu u tibda tiddubita miegħek innifsek hemmhekk nistgħu ngħidu li huwa ċar li hemm ċertu ammont ta’ tossiċità fir-relazzjoni tiegħek! Importanti li tara jekk hemmx lok li tiddiskuti dak li qed tħoss mall-partner tiegħek jew inkella hux lok li titlaq.

L-istudji juru li meta tkun f’relazzjoni fejn hemm nuqqas ta’ rispett għal ammont ta’ żmien, jista’ jikkawża problemi fiżiċi li jinkludu wkoll problemi tal-qalb.

Xi kultant il-gut feeling tagħna iġegħlna naħsbu li huwa l-mument li nitilqu minn relazzjoni. Qalbna u moħħna jista’ jkun li jgħidulna mod ieħor.

Għaliex huwa ok li nkunu single u aħjar li mhux f’relazzjoni tossika?

Jekk inti single u ħriġt minn relazzjoni jfisser li se jkollok ħajja ġdida quddiemek.

Jekk se tidħol mill-ewwel f’relazzjoni hekk għadek kif spiċċajt minn waħda mhux daqshekk idea tajba għax ħafna drabi mhux se tagħti ċans lilek innifsek tirrifletti fuq dak li għandek bżonn jew fuq xiex jagħmlek kuntent/a.

Meta tkun single se jkollok iċ-ċans tagħmel l-affarijiet li tixtieq tagħmel meta kont fir-relazzjoni u ma stajtx. Tista’ tibda tagħmel l-affarijiet li xtaqt tagħmel f’ħajtek. Tista’ tibda taqta’ minn dik il-bucket list!

Tkun persuna aktar attraenti jekk tkun kuntent/a u li tkun persuna li tħobb tgħix il-ħajja.

Jekk toħroġ u tagħmel l-attivitajiet li tħobb hemm ċans li tiltaqa’ ma’ xi ħadd it-tip tiegħek u tista’ wkoll issir taf aktar nies u tibni relazzjonijiet differenti u anke ġodda…

Xi punti kif tista’ tkun kuntent/a anke single u aħjar li mhux tkun f’relazzjoni tossika.

 • Meta tkun single jista’ jkollok aktar ċans tagħmel l-eżerċizzju u allura tkun aktar b’saħħtek għax jirnexxielek titlef il-piż u anke li tqis x’tista’ tiekol. Ikollok aktar ħin biex tagħti kas dan kollu.
 • Ikollok aktar ċans biex tinvesti ħin fl-istudju allura ikollok ċans ittejjeb il- karriera tiegħek, il-finanzi u tiftaħ opportunitajiet oħrajn anke barra l-pajjiż għax ma jkollokx xi jżommok.
 • Ikollok aktar ħin biex wara x-xogħol tagħmel l-affarijiet li tħobb bil-kwiet mingħajr ħafna inkwiet dwar lil min se tħalli warajk.
 • L-altruwiżmu jgħinek ħafna mentalment u tista’ tiddedika ħin tagħmel xogħol ta’ volontarjat. B’hekk ikollok iċ-ċans li taħdem f’xi ħaġa li ttik sodisfazzjon u fl-istess ħin tkun qed tagħmel il-ġid. Dan jista’ jgħinek tibni l-istima tiegħek nnifsek għax itik għan fil-ħajja u jista’ jkun li jgħinek biex tibda tara d-dinja minn lenti differenti.
 • Ikollok aktar ħin ghalik innifsek fejn tista’ tiltaqa’ ma’ familjari u ħbieb u mhux bilfors trid tagħmel li jgħidulek anke jekk inti mhux komdu jew komda.
 • Li tgħix waħdek jista’ jgħinek tkun inti l-boss id dar, tidħol fi x’ħin trid u fi x’ħin tħossok komdu/ komda u ma tridx toqgħod tagħti spjegazzjoni jekk ma għamiltx xi ħaġa.

Li toħroġ minn relazzjoni mhix faċli iżda mhux impossibli. Inħobb nuża din il-metafora tal-għawwiema li jaqbżu mill-għoli f’xi kompetizzjoni… sakemm jaqbżu jkunu anzjużi u mbeżża’ iżda meta jirnexxielhom jaqbżu jħossu sodisfazzjon u sens ta’ liberta.

Jekk tħossha diffiċli li tagħmel deċiżjoni waħdek.. dejjem għandek l-opportunità li titkellem ma’ professjonist/a b’kunfidenzjalità assoluta..

F’idejk..

Awguri u tislijiet..

Jekk għandek xi mistoqsijiet li tixtieq tistaqsi, xi ħsieb li trid taqsam jew xi suġġett partikolari li tixtieq li nitkellmu dwaru, ibgħatilna fuq info@skoperta.net

Jum San Valentinu…tal-koppji biss? – Michelle Zerafa

Jum San Valentinu…tal-koppji biss? – Michelle Zerafa

Il-fatt li nduru fejn induru bħalissa nsibu qlub imdendlin ‘l hemm u ‘l hawn.. riklami li l-ħin kollu jfakkruna li qisu suppost aħna ngħixu mal- maħbubin tagħna.. u li qisu kull min għandu maħbub huwa kollox ward u żahar… tajjeb li niftakru li din hija r-rota tal- kummerċjaliżmu sfrenat li sfortunatament imdawwrin bih.. mhix ir-realtà tal-ħajja..

Ngħiduha kif inhi din li niċċelebraw San Valentinu tista’ tkun opportunità għal min hu f’relazzjoni biex iqatta’ ftit ħin ta’ kwalità ma’ min iħobb… ma fiha xejn ħażin imma bħal kull ħaġa oħra fid-dinja l- bilanċ hu importanti..

U jekk m’aħniex f’relazzjoni għalkemm xi wħud jinterpretawha bħala sfortuna… hija ukoll opportunità fejn nistgħu nistaqsu x’relazzjoni għandna magħna nfusna…

Tajjeb li nirrealizzaw li mhux kull ma jleqq hu deheb.. jista’ jkun li nkunu f’relazzjoni fejn minn barra kollox jidher ileqq iżda l-affarijiet ma jkunux sejrin sew..

Jista’ jkun li nkunu aħna li nkunu għamilna għażla ta’ persuni li ma tantx iġibulna rispett jew li l-karratteristiċi tal- karrattru tagħhom ma jaqblux ma’ tagħna… tajjeb li nistaqsu… imma għala għażilna din it-tip ta’ persuna u mhux oħra?

Jekk ir-relazzjoni tagħna tkun spiċċat.. għalkemm il-firda qatt mhi faċli, tajjeb li nifhmu għala spiċċat u b’hekk nagħżu li ma nagħmlux l-istess żbalji meta nkunu se nibdew relazzjoni oħra…. Jekk niddeċiedu li nibdew oħra…

Din tista’ tkun ġurnata fejn nilbsu l-libsa tal-vittma u naqgħu ħażin… jew nistgħu niċċaqalqu billi nagħmlu xi ħaġa li nħobbu aħna … billi nieħdu ħsieb tagħna nfusna… għala le?!

Nistgħu nħarsu lejna nfusna bħala l-persuna li mhux qiegħda f’relazzjoni jew dik il-persuna li ħarġet minn relazzjoni għax ma jistħoqqilhiex li ma tkunx rispettata… u għalkemm m’għadhiex fir-relazzjoni xorta miexja ‘l quddiem waħedha… u hawnhekk ta’ min jistaqsi… min jistħoqqli li nkun il-vittma jew dik il-persuna li qamet fuq saqajha wara l-firda?

Minflok toqgħod id-dar fis-sodda tiffanga u tara Netflix tista’ tmur ma’ grupp żgħir ta’ persuni single u tagħmlu attività fejn tidħku daħka u tieħdu gost flimkien..

Ma fiha xejn ħażin li toqgħod tara xi series li jogħġbok… però tajjeb li tistaqsi lilek innifsek jekk hemmx affarijiet oħra li jistgħu jagħtuk sodisfazzjon bħal pereżempju l- eżerċizzju jew xi xogħol ta’ volontarjat?

Il-fatt li qiegħdin f’nofs pandemija nifhem li mhux għal kulħadd faċli li joħroġ u jagħmel attività… jekk hu hekk… żomm f’moħħok li din tista’ tkun ukoll ġurnata bħall-oħrajn u li fi żmien erbgħa u għoxrin siegħa jgħaddi kollox…ma taħsibx li aħjar li tagħmel erbgħa għoxrin siegħa ma tistax tiċċelebra din il-ġurnata, milli tkun maqbud f’relazzjoni fejn m’intix kuntenta għal ħafna ġranet?

Ftakar li Jum San Valentinu hija tradizzjoni li nħolqot .. tista’ toħloq it-tradizzjoni tiegħek għal dawn iż-żminjiet .. ieqaf ftit… xi jġegħlek tħossok tajjeb? X’tixtieq tagħmel għalik innifsek?

Ħmistax oħra nitkellmu dwar għala xi kultant huwa aħjar li nkunu single milli f’relazzjoni tossika..

Awguri u tislijiet..

Jekk għandek xi mistoqsijiet li tixtieq tistaqsi, xi ħsieb li trid taqsam jew xi suġġett partikolari li tixtieq li nitkellmu dwaru, ibgħatilna fuq info@skoperta.net

Meta persuni qrib tagħna jkollhom problemi ta’ saħħa mentali… – Michelle Zerafa

Meta persuni qrib tagħna jkollhom problemi ta’ saħħa mentali… – Michelle Zerafa

Grazzi ħafna tar-rispons kontinwu tagħkom.

Napprezzaw ukoll meta intom tistaqsuna għal suġġetti li jinteressawkom..

Fil-fatt xi ħadd tkellem magħna dwar kemm mhijiex faċli meta naraw lil xi ħadd li nħobbu jissielet ma’ problemi ta’ saħħa mentali u probabbli ninfixlu u ma nkunux nafu kif se nkunu hemm għalih.. u għalhekk għażilt li llum nitkellem dwar dan..

Kulħadd huwa differenti u allura m’hemmx xi formola partikolari kif nistgħu nsolvu l-problema, però dejjem hemm strateġiji li jistgħu jgħinuna biex inkunu ta’ sapport fejn nistgħu, u kemm nistgħu..

Ejjew naraw dawn il-punti flimkien..

Niskopru x’inhi l-problema..

Jista’ jkun li jkun hemm dijanjosi ċara li tkun maħruġa mingħand psikjatra u jista’ jkun li l-imġieba u l-attitudni tal-persuna tkun waħda partikolari jew mhux tas-soltu u kważi kważi tkun inkwetanti…u allura nindunaw li l-affarijiet mhux qiedgħin sew..

Pereżempju meta naraw li l-persuna qed tinqata’ jew tiġġieled ma’ kulħadd, problemi partikolari l-iskola, fuq il-post tax- xogħol jew anke f’attivitajiet soċjali u xi drabi wkoll bidliet drastiċi fl-ikel u fl-irqad..

Dawn il-punti jistgħu juruna li l-persuna għaddejja minn żmien diffiċli u tajjeb li nkellmu professjonist biex jekk nirrealizzaw li dak li jkun jkun qed ibati minn problemi ta’ saħħa mentali nkunu nistgħu niffaċċjaw il-problema mill-aktar fis possibli…

Naraw kif se niffaċċjaw il-problema..

Dan hu pass importanti u kważi kważi wieħed mill-aktar diffiċli. Infatti kif se nibdew il-konverżazzjoni tagħmel differenza kbira…

Ħaġa importanti hi li nuru lill-persuna li aħna qiegħdin hemm biex nisimgħuha u mhux biex nagħtu parir jew ġudizzju ta’ kif qed tħossha..

Nistgħu nibdew id-diskors billi ngħidulha.. “Jien inkwetat/a għalik … u ninsab hawn biex nisimgħak…”

M’għandniex nitkellmu “ għax inti hekk… jew għandek tagħmel hekk” għax li jiġri hu nispiċċaw noħonqu lill-persuna milli tesprimi l-emozzjonijiet tagħha minflok ngħinuha titkellem..

Nistgħu ninkoraġġixxu lill-persuni jitkellmu ma’ professjonist billi ngħidulhom li min hu b’saħħtu jitkellem u mhux viċi versa. Nistgħu ngħidulhom ukoll li kieku qed ninkwetaw li għandhom pereżempju d-dijabete dawn ġeneralment imorru immedjatament għand tabib… biex jagħmlu check up…

Allura x’fiha ħażin billi wieħed jieħu ħsieb is-saħħa mentali ukoll?

Informa ruħek dwar it-tipi ta’ kundizzjonijiet li jeżistu u xi trattament jeżisti..

Aktar ma tifhem il-kundizzjoni tal-persuna aktar hemm ċans li tħossok f’pożizzjoni li tissapportja lil dak li jkun. Aktar ma tkun taf dwar terapiji u trattamenti differenti, aktar hemm ċans li tkun kunfidenti milli tibża’ tissapportja lill-persuna li għandha bżonn.

Ftakar li m’hemmx għalfejn tkun espert biex turi sapport ġenwin.

Importanti li tkun ippreparat għal possibilità ta’ intoppi li jistgħu jinqalgħu..

Aktar ma tinforma ruħek aktar tkun ippreparat u mhux tinqabad fuq sieq waħda fis-siegħa tal-bżonn.

Importanti li ma ġġorx din il-problema waħdek..

Importanti li anke inti jkollok ma’ min titkellem u lil min tafda għax huwa impossibbli li ġġor il-problema waħdek.

Jekk hemm bżonn fittex is-sapport ta’ professjonist.

Importanti li tkun reali fil-progress li qed tistenna għaliex is- soluzzjoni mhix dejjem faċli.. kultant ikollna ngħixu bil-kundizzjoni… u nitgħallmu nimxu magħha…

Xi kultant ikun hemm bżonn iż-żmien biex xi ħaġa tissolva.. ikun hemm bżonn proċess twil u mhux dejjem faċli…

Jista’ jkun li l-persuna li qed tbati ma tkunx f’pożizzjoni li turi apprezzament, iżda l-fatt li tkun hemm għaliha huwa importanti..

Tajjeb li nifhmu li dawn huma sitwazzjonijiet delikati u jirrikjedu sapport, paċenzja, tama u ħin..

Taqtax qalbek..

U dejjem fittex l-għajnuna li hemm bżonn…

Jekk għandek xi mistoqsijiet li tixtieq tistaqsi, xi ħsieb li trid taqsam jew xi suġġett partikolari li tixtieq li nitkellmu dwaru, ibgħatilna fuq info@skoperta.net

Pass pass mat-telfa… – Michelle Zerafa

Pass pass mat-telfa… – Michelle Zerafa

Fil-kummenti tagħkom fuq l-artikli kien hemm min infurmana li tilef lil xi ħadd għażiż…

Xi wħud tilfu xogħol … jew sabu wiċċhom ma’ tmiem ta’ żwieġ jew relazzjoni li kienet tfisser ħafna għalihom.. u għalhekk din il-ġimgħa iddeċidejt li niffoka ftit dwar kif wieħed jista’ jiffaċċja telfa, kif ukoll nippruvaw nifhmu aħjar x’jiġri fil-“grieving process”, kif nistgħu nkunu ta’ sapport għall-għeżież tagħna li jkunu għaddejjin minn dan il-proċess u x’jista’ jgħinna nimxu ‘l quddiem.

Xi jfisser meta nkunu għaddejjin minn “grieving process”?

Ħafna drabi aħna naħsbu li l-mewt hi l-unika telfa li nistgħu nesperjenzaw..

Imma mhux biss … dawn huma xi sitwazzjonijiet mill-ħajja fejn nistgħu wkoll nesperjenzaw telfa..

 • Divorzju jew seperazzjoni
 • Seperazzjoni minn ma’ uliedna
 • Tmiem ta’ relazzjoni
 • Telf ta’ xogħol tagħna… jew li nispiċċaw mingħajr xogħol
 • Telf ta’ rwol jew pożizzjoni anke fuq ix-xogħol tagħna
 • Physical impairment
 • Kundizzjoni medika

Hemm sitwazzjonijiet oħrajn fejn nistgħu nħossuna ‘mejta’ minn ġewwa…

Dawn jistgħu jkunu relatati max-xogħol tagħna, fir-relazzjoni tagħna, fir-rwoli tagħna u dawk assoċjati mal-ġisem tagħna…

Dawn l-esperjenzi jistgħu jpoġġuna f’sitwazzjoni fejn nesperjenzaw dak li bl-Ingliż jissejjaħ grief…

Hemm ħames stadji:

 • Denial
 • Rabja
 • Bargaining
 • Dipressjoni
 • Naccettaw ir-realta’

Meta nesperjenzaw DENIAL ..

Wieħed jesperjenza stat ta’ xokk… ikollna kontinwament dawn il- mistoqsijiet..

“Imma vera miet?”, “Imma vera qed nesperjenza dan kollu?”

Ma naċċettawx jew ma nammettux r-realtà..

Dan l-istat jgħinna nkampaw mat-telfa speċjalment fil-bidu… u jipproteġina milli nitilfu l-kontroll fuq l-emozzjonijiet tagħna…

Kif tista’ tgħin lill-għeżież tiegħek jiffaċċjaw dan kollu?

Importanti li nkunu preżenti biex nisimgħuhom però mhux nisfurzawhom biex jitkellmu..

Jekk naraw li waqfu għal żmien twil fuq dan l-istadju infittxu għajnuna professjonali.

Meta nesperjenzaw RABJA..

Nistaqsu ħafna mistoqsijiet ta’ “għaliex?” “kif?” “ Għaliex issa?”

Nistgħu nesperjenzaw rabja lejn Alla, lejn it-tobba, lejn il-familja..

Nibdew inwaħħlu f’dak u fl-ieħor… inħossu li l-ħajja hi inġusta..

Kif tista’ tgħin lill-għeżież tiegħek jiffaċċjaw dan l-istadju?

Nippruvaw ma niħdux dawn l-attakki b’mod personali..

Niftakru li dan hu parti integrali mill-proċess ta’ fejqan allura huwa neċessarju li jesprimu ruħhom infatti m’għandna qatt inwaqqfuhom, sakemm ma narawx li qed jesaġeraw iżżejjed u jistgħu jkunu ta’ periklu għalihom infushom jew għal ħaddieħor..

Jekk dan huwa il-każ importanti li nfittxu għajnuna professjonali.

Tajjeb li niftakru wkoll li dan l-aġir mhux se jibqa’ għal dejjem.

Meta nesperjenzaw BARGAINING..

Ħafna drabi nesperjenzaw l-istadju fejn nistaqsu “imma li kieku jaħasra”…

Noħolqu perjodu ta’ aljenazzjoni u tama u jagħtina ż-żmien li nadattaw ruħna għall-bidla…

Meta nesperjenzaw DIPRESSJONI

Nibdew inħarsu lejn ir-realtà tas-sitwazzjoni..

Ikollna biża’ mill-futur..

Dwejjaq u disperament… nuqqas ta’ rqad … nuqqas ta’ aptit..

Dan hu normalissimu meta nkunu qed nesperjenzaw it-telfa…

Kif tista’ tgħin lill-għeżież tiegħek jiffaċċjaw din il-fazi?

 • Importanti tkun preżenti li tisma’ mhux li tipprova tgħidilhom biex iqumu fuq saqajhom..
 • Tajjeb li ngħinuhom jiddistrattaw ruħhom.. imma huwa tajjeb li ngħinuhom jiffaċċjaw it-telfa u mhux jaħarbu mill-emozzjonijiet..
 • Jagħmel ġid jekk infakkruhom li normali li jħossuhom hekk meta jkunu għaddew minn din it-telfa..
 • Ninkoraġġuhom jikkomunikaw u jagħmlu kuntatt ma’ xi wħud li għaddew minn din is-sitwazzjoni..
 • Fl-aħħar u mhux l-inqas naslu għall- aħħar stadju – dik li wieħed jaċċetta r-realtà.
 • Mhux li wieħed se jħossu kuntent bit-telfa iżda li jagħmilha parti mill-istorja tal-ħajja tiegħu..
 • Tajjeb li ngħidu li mhux neċessarjament li kulħadd jgħaddi minn dawn l-istadji bl-istess mod..
 • Jekk wieħed jaħrab dawn l-emozzjonijiet iċ-ċans hu li wieħed jiġi affettwat psikoloġikament u b’xi mod jispiċċa jbati minn sintomi kemm fiżiċi u anke psikoloġiċi.
 • Jekk naraw li dak li jkun qed jesperjenza bidliet drastiċi u esaġerati fl-imġieba jew fl- emozzjonijiet huwa importanti li jfittex għajnuna professjonali..

X’jgħinna niffaċċjaw dan il-proċess?

 • Huwa tajjeb li nħarsu lejn ritratti ta’ xi ħadd li ħalliena u niftakru fil-memorji sbieħ li qattajna miegħu/magħha.
 • Li ningħaqdu ma’ grupp ta’ nies li għaddew mill-istess esperjenzi tagħna, jista’ ukoll tgħinna nimxu ‘l quddiem.
 • Importanti li nieħdu sehem f’xi ħaġa li nieħdu gost nagħmlu u li tagħtina sodisfazzjon
 • Anke li nibdew xi attività ġdida u li niltaqgħu ma’ nies ġodda.
 • Tajjeb li niftakru li normali li xi kultant nesperjenzaw ġranet jew perjodi diffiċli.
 • Nistgħu nużaw forom ta’ arti differenti biex nesprimu ruħna mhux bilfors bil-kliem.
 • Tiddejjqux tistaqsu jew tfittxu l-għajnuna professjonali jekk hemm bżonn.. importanti li ma nħallux din il-parti diffiċli tal-istorja tagħna tiddefinixxina.

Sors tar-ritratt: www.verywellhealth.com

Awguri u tislijiet…

Jekk għandek xi mistoqsijiet li tixtieq tistaqsi, xi ħsieb li trid taqsam jew xi suġġett partikolari li tixtieq li nitkellmu dwaru, ibgħatilna fuq info@skoperta.net

Inħottu ħitan li jkissruna! – Michelle Zerafa

Inħottu ħitan li jkissruna! – Michelle Zerafa

L-ewwelnett nibda billi nawguralkom għas-sena l-ġdida..

Fil-ġimgħat li għaddew semmejna ħafna drabi li hu ok li xi kultant ma nħossuniex ok..

Tajjeb li forsi nifhmu aħjar għala jkollna emozzjonijiet fejn inħossuna li aħna persuni ħżiena jew li hi tal-mistħija li nuru min aħna jew xi kultant nirreċtaw li aħna tajbin biex ma niġux iġġudikati..

Infatti qisu xi kultant inkunu aħna stess li nemmnu li għandna niġu iġġudikati.

Kollha kemm aħna għandna bżonn li nikkomunikaw u li jkollna konnessjoni ma’ persuni oħrajn.. dan hu kruċjali għas-saħħa mentali tagħna..

U hawnhekk fejn l-emozzjonijiet li jien ma jistħoqqlix din il-konnessjoni tgħolli rasha..

Xi kultant hemm minn iħossu li ma jistħoqqlux li jkollu konnessjoni ma’ ħaddieħor għax għandu jew kellu ħafna problemi.. jew li forsi ħajjitna ma mxietx mat-“timetable” li l – maġġoranza jimxu fuqha…

…dawn huma l-ħitan li nibnu aħna stess..

Infatti huwa diffiċli ħafna meta aħna stess niġġudikaw lilna nnfusna… għax bħal inpoġġu ktajjen ma’ saqajna għall-kumplament ta’ ħajjitna… Ġieli sibt ruħek iġġudikat mill-boss tiegħek fuq kull ħaġa li tagħmel allavolja ma jkunx jistħoqqlok? immaġina tagħmel hekk lilek innifsek kuljum u kull ħin..

Din hi kollha dik li bl-Ingliż ngħidulha shame… meta nħossu dawn l- emozzjonijiet iċ-ċans hu li ntellgħu ħajt għoli..

U dan il-ħajt iżommna milli nkomplu l-ħajja normali tagħna .. nibqgħu ngħixu fil-passat tagħna u bħal domino effect ħaġa ġġib lill-oħra.. ninqabdu f’ċirku li ma jwassal imkien..

Xi ħaġa li ħafna minna nagħmlu hu li ma nammettux li qed inħossu dawn l-emozzjonijiet iżda nitfgħu kollox taħt it-tapit.. u ġieli wkoll inwaħħlu f’ħaddieħor jiġifieri li ħaddieħor qed jittrattana ħażin, bħal nilbsu libsa ta’ vittma u nibqgħu ngħixu biha..

Fir-realtà mhix is-sitwazzjoni li tpoġġina f’pożizzjoni fejn nistmerru lilna nfusna, iżda l-mod kif aħna nħarsu lejna nfusna..

Mela hi x’inhi s-sitwazzjoni, importanti li ma niġġudikawx lilna nfusna, għax din il-perspettiva hija xi ħaġa li tumiljana u tkissirna..

Allura kif nistgħu nħottu ħitan li jkissruna?

L-ewwel ħaġa li għandna nagħmlu hija li niġu konxji ta’ dak li qed inħossu..

Imbagħad importanti li nippruvaw insibu soluzzjoni.. billi nistaqsu lilna nfusna x’nistgħu nagħmlu aħjar dwar is-sitwazzjoni … u kif nistgħu ntejbu lilna nfusna… x’tagħlima ħadna minn dak li ġara u nistaqsu x’inhu l-pass li jmiss.

Kull meta nkunu se niġġudikaw lilna nfusna rridu niftakru x’qed nagħmlu u għaliex qed nagħmlu hekk..

Li naċċettaw dak li aħna għaddejna minnu hu importanti, iżda mhux li nħallu lil dan jiddetta dak li aħna..

Jekk nirrealizzaw li aħna għaddejjin minn dawn l-emozzjonijiet għal tul ta’ żmien u bħal inħossuna staġnati importanti li nfittxu s-sapport li hemm bżonn.

Ma rridux nibżgħu naċċettaw il-pożizzjoni li nkunu fiha għax ħafna drabi li nagħmlu hu li ninqabdu f’xibka u ma nkunux nistgħu noħorġu minnha.. dan għax nibdew nemmnu li aħna persuni ħżiena jew m’hemm l-ebda tama għas-sitwazzjoni tagħna.

Ngħiduha kif inhi mhix faċli biex inbidlu din il-mentalità iżda mhijiex impossibbli lanqas..

U Jekk jirnexxielna ħajjitna tinbidel sew u għall-aħjar..

Jew niddeċiedu li nibqgħu maqfula f’għar mudlam… jew niddeċiedu li pass pass noħorġu minn dak l-għar u nibdew nimirħu fil-beraħ…

Awguri u tislijiet

Jekk għandek xi mistoqsijiet li tixtieq tistaqsi, xi ħsieb li trid taqsam jew xi suġġett partikolari li tixtieq li nitkellmu dwaru, ibgħatilna fuq info@skoperta.net

Enable Notifications    OK No thanks