Select Page
“Il-karnival huwa espressjoni artistika…ejjew naħdmu aktar fuq is-satira” – Stiefnu De Battista

“Il-karnival huwa espressjoni artistika…ejjew naħdmu aktar fuq is-satira” – Stiefnu De Battista

Nitkellmu ma’ Stiefnu De Battista, li flimkien ma’ Paul Chircop imexxu l-kumpanija tal-karnival Beqqu & Stiefnu

Wara nuqqas ta’ sentejn, il-karnival jerġa’ jirritorna biċ-ċelebrazzjonijiet tradizzjonali tiegħu. Xi jfisser dan għalikom?

Wara sentejn ta’ sfidi, li nirritornaw il-Belt huwa mument li konna ilna nistennew. Ħdimna ħafna bil-limitazzjonijiet imma wasalna.

Spiss nisimgħu li hekk kif jispiċċa l-karnival, jibdew il-pjanijiet u l-preparamenti għall-karnival tas-sena ta’ wara, speċjalment fejn jidħlu l-karrijiet. Vera din? Tispjegalna ftit dwar il-proċess biex wieħed joħloq karru?

Iva, eżatt wara li jispiċċa l-karnival jibda l-proċess mill-bidu.

Il-proċess huwa twil għax int għandek ħafna dipartimenti differenti li jridu jaħdmu flimkien. Issib is-suġġett, tiżviluppah u tibda tiskeċċja.

Tibda billi tapplika ma’ Festivals Malta fejn tiġi aċċettat tibda mill-ewwel kategorija. Dik tal-maskaruni u tibqa’ tiela’.

X’inhi t-tema tal-karru ta’ din is-sena?

It-tema li għażilna din is-sena hija ispirata mis-serje Peaky Blinders. Żviluppajna storja fejn dawn il-gangsters jiltaqgħu ma’ grupp ta’ żeffiena u tant jibda jogħġobhom iż-żfin li minn gangsters u gamblers isiru żeffiena.

Minbarra n-nuqqas ta’ sentejn tal-karnival tradizzjonali, xi sfidi ġabet magħha l-pandemija għad-dilettanti tal-karnival?

Il-pandemija ġabet sfidi kbar. Il-karnival jaqa’ taħt il-kategorija ta’ dawk li mhumiex essenzjali allura spiċċajna b’ħafna ħwienet u suppliers magħluqin. Il-fatt li konna limitati fi gruppi żgħar affettwat ukoll il-ħidma. Apparti minn hekk, il-gwerra affettwat ukoll il-prezzijiet tal-materjal, li din hija daqqa għall-parteċipanti.

Minn fejn nibtet il-passjoni tiegħek għall-karnival?

Il-passjoni għall-karnival bdiet minn ta’ età żgħira ħafna. Mindu kont tifel, kont nagħmel karrijiet żgħar tal-kartun. Il-kuġin tiegħi Paul Chircop kien daħħalni fil-maħżen ta’ Pawlu l-Pampalun u minn dak iż-żmien ma waqafx ngħin, u llum il-ġurnata jien u l-kuġin narmaw flimkien.

Xi tqis li kienu l-ikbar kisbiet tal-kumpanija Beqqu & Stiefnu s’issa? U x’aspirazzjonijiet għandkom għall-futur?

Waħda mill-kisbiet kienet meta ksibna l-ewwel post fiż-żifna tal-2020. Din is-sena se nkunu qed intellgħu karru fi Sqallija flimkien maż-żeffiena tagħna, li din minn dejjem kienet waħda mill-miri tagħna. Apparti minn hekk, bħala kumpanija ħa nibdew ħidma ma’ skejjel biex norganizzaw workshops fuq il-karnival u l-kartapesta kif ukoll se naħdmu ma’ tfal inqas ixxurtjati biex b’hekk inferħuhom bil-karnival Malti.

Kemm tħoss li evolva l-karnival matul is-snin, partikolarment bl-involviment ta’ Festivals Malta?

Il-karnival evolva ħafna. Il-mekkaniżmu ġie żviluppat ħafna u daħlet ħafna teknoloġija u inġinerija. Festivals Malta qed jagħmlu biċċa xogħol tajba ħafna, dan anke għax waqt il-pandemija sabu mezz kif jorganizzaw korsijiet fuq diversi ħiliet għall-parteċipanti. Qed naraw ukoll il-karnival ta’ Malta jiġi promoss fuq diversi pjattaformi.

Tħoss li x-xogħol kollu li jsir għall-karnival jiġi rikonoxxut u apprezzat biżżejjed?

Iva, nemmen li l-karnival jiġi apprezzat, u dan narawh mill-ammont ta’ nies li jidħlu l-Belt. Nemmen li hemm bżonn aktar spontanjetà u iktar satira. Naħseb li l-karnival huwa importanti fil-kalendarju Malti.

Il-karnival huwa parti mill-kultura Maltija, iżda n-nies għadhom ifittxu li jattendu u jipparteċipaw fl-attivitajiet tal-karnival daqs snin imgħoddija?

Il-karnival qed jinbidel ħafna. Illum għandek diversi rħula li jorganizzaw il-karnival u għalhekk qed jattira diversi nies minn żoni differenti ta’ Malta.

Taħseb li bħala poplu għadna lura fil-mentalità dwar is-satira li tiġi interpretata fil-karnival permezz ta’ karrijiet, kostumi u drammi tal-karnival?

Nemmen li s-satira rridu naħdmu aktar fuqha. Jekk naraw is-satira li ssir fil-karnival ta’ Koln fil-Ġermanja tibqa’ impressjonat. Il-knisja wkoll trid tifhem li l-karnival huwa espressjoni artistika u għandha taċċettah fuq dan il-prinċipju. L-istess jgħodd għall-politikanti. Is-satira għandha tibqa’. Ejjew nissapportjawha aktar!!

X’inhuma l-aspettattivi tiegħek għall-karnival ta’ din is-sena?

Nemmen li dan il-weekend ħa naraw ammont sabiħ ta’ nies il-Belt. It-temp ħa jkun tajjeb u sħun, u nħeġġeġ lil dawk kollha li jħobbu din il-festa jattendu. Issa li l-pandemija qiegħda tisfuma u li l-elezzjoni ġenerali ġiet fi tmiemha, issa l-mument li dan il-weekend, il-poplu kollu jinżel il-Belt u ngawdu din il-festa flimkien.

Filmat: “Grata li int il-mamà tiegħi għax tagħmilli ħajti ferm aħjar. Inħobbok ħafna” – Nicole lil Debbie Scerri

Filmat: “Grata li int il-mamà tiegħi għax tagħmilli ħajti ferm aħjar. Inħobbok ħafna” – Nicole lil Debbie Scerri

Fl-okkażjoni ta’ Jum l-Omm, nitkellmu ma’ Debbie Scerri u bintha Nicole

Debbie, x’tiftakar mill-mument li sirt taf li se tkun omm?

Meta għamilt it-test kont id-dar waħdi. Ovvjament ċempilt lir-raġel imma ma stajtx inżomm l-aħbar għalija allura mort inħabbat lill-ġara u fraħna flimkien.

X’differenza għamlet fil-ħajja tiegħek Nicole? X’bidliet għamel f’ħajtek ir-rwol ta’ omm?

Differenza kbira għaliex filli inti u r-raġel u m’għandekx rabitiet imma mbagħad il-prijorità tkun it-tarbija, mhux inti. Allura trid tadatta ruħek għal dan. Però jekk wieħed jippjana sew xorta jista’ jagħmel affarijiet oħrajn għaliex id-dinja mhux se tieqaf. Bħala bidliet, kien hemm bidliet għas-sabiħ, fejn inti qiegħed tikber u tesperjenza affarijiet ġodda flimkien mat-tarbija tiegħek.

Liem mill-memorji ta’ meta Nicole kienet żgħira l-iktar li tgħożż?

Kull perjodu kien fih is-sabiħ tiegħu, iżda l-iktar mumenti speċjali huma meta Nicole kellha madwar 3 snin u hi kienet takkumpanjani fi spettakli barra minn Malta u anke titla’ miegħi fuq il-palk.

Kif tiddeskrivu r-relazzjoni ta’ bejnietkom?

Tajba ħafna… apparti meta jkollna xi argument, imma malajr jgħaddielna! Naqblu f’ħafna affarijiet u nieħdu pjaċir bil-kumpanija ta’ xulxin.

Nicole, ġeneralment l-omm hija għażiża għal ħafna, iżda xi tfisser il-mamà għalik?

Il-mamà tfisser ħafna għalija. Hija persuna li dejjem uriet sapport lejja f’kull ħaġa li nagħmel u dejjem tinkoraġġini biex ma naqtax qalbi. Tispirani ħafna u vera nammiraha bħala persuna, inħobbha ħafna!

Kif tiddeskrivi l-karattru tal-mamà?

Il-mamà hija persuna dedikata ħafna f’dak li tagħmel. Hija persuna umli u dejjem iżżomm saqajha mal-art fi kwalunkwe sitwazzjoni. Dejjem tara l-aħjar fin-nies ta’ madwarha, iżda fl-istess ħin hija persuna onesta ħafna, għaliex jekk trid tgħid xi ħaġa mhux se tiddejjaq, allura nammira dik l-onestà fiha.

Bħala omm, stretta?

Ifhem, dejjem ikun hemm dawk il-mumenti fejn tkun daqsxejn stretta, partikolarment fejn jidħol it-tindif tad-dar. Iżda ma ngħidx li hija stretta għaliex issa kbirt ukoll u allura nirrispettaw lil xulxin u l-opinjonijiet ta’ xulxin bħala adulti.

Meta kont iżgħar, kien hemm xi darba fejn għamilt xi praspura u ddejjaqt tgħidilha?

Naħseb hemm żewġt ipraspuri li dejjem nibqa’ niftakar fejn vera iddejaqt ngħid lill-mamà. L-ewwel waħda kienet meta kelli xi 3 snin, qbadt il-kuluri u għamilt wiċċ kbir mal-ħajt, sempliċiment għax dejjaqni vojt! U t-tieni praspura kienet meta kelli madwar 9 snin, u l-mamà kienet twissini biex ma mmissx il-blade li tqaxxar biha, u jiena ta’ tifla kurjuża li kont qbadtha u għamilt linja dritta fuq saqajja. Allura tistgħu timmaġinaw kemm kont nidher tad-daħk bi strixxa lixxa bla suf f’nofs saqajja! Tgħidx kemm gergret miegħi meta ndunat!

Debbie, kif tiddeskrivi l-karattru ta’ Nicole?

Nicole hija persuna ferriħija u ottimista ħafna, altruista, u umli. Nicole tinkwieta ħafna għal ħaddieħor, speċjalment meta tara nies oħra qrib tagħha f’sitwazzjoni vulnerabbli u tagħmel minn kollox biex tgħinhom.

Hemm xi ħaġa li tixtiequ li titranġa għall-aħjar mill-karattru ta’ xulxin?

Ħadd m’hu perfett, però aħna nħobbu l-karattru ta xulxin!

Kif ikun il-ħin ta’ kwalità ideali għalikom?

Xi spa day sabiħa, inkantaw flimkien u ġurnata fejn il-baħar ovvjament!

Nicole, fiex l-aktar li tispirak il-mamà?

Kemm hi reżiljenti u kemm tibqa’ għaddejja, speċjalment fil-mumenti diffiċli.

Hemm xi ħaġa li tħoss li tixbaħ lill-mamà fiha?

Naħseb hemm ħafna aspetti fejn aħna nixxiebħu ħafna, iżda ħaġa li hija evidenti hija kemm aħna sensittivi lejn l-emozzjonijiet ta’ ħaddieħor.

Debbie, hemm xi ħaġa li ħadt partikolarment mill-mamà tiegħek li tipprova tgħaddiha lil Nicole?

Ommi tħobb tgħin u jien inħobb ngħin bħala, u jiena naħseb li rnexxieli ngħaddiha lil Nicole għaliex hija wkoll tħobb tgħin.

Ritratt: Matthew Cutajar

Debbie, liema memorji tat-tfulija mal-mamà tiegħek l-aktar li tgħożż?

Konna nagħmlu ħafna affarijiet flimkien, iżda naħseb l-iktar ħaġa hija l-vjaġġ mill-Kanada għall-Malta, għaliex dan kien speċjali ħafna.

Għandkom passjoni komuni, il-mużika. Nicole, tħoss li l-fatt li l-mamà hija f’dan il-qasam għen biex tinbet l-imħabba lejn il-mużika?

Jiena minn dejjem niftakar li kien hemm inklinazzjoni kbira lejn il-mużika għaliex minn mindu kont żgħira d-dar dejjem bl-istereo mixgħul u kulħadd ikanta. Jiġifieri naħseb li iva, il-familja kif ukoll l-mamà nibtu l-imħabba tal-mużika ġo fija.

Għandkom il-ħsieb li xi darba tagħmlu kollaborazzjoni mużikali flimkien?

Dażgur, xi darba fil-futur mhux fil-bogħod!

Debbie, x’parir tagħti lil Nicole, mhux biss fejn tidħol mużika imma wkoll għall-ħidma tagħha biex tevolvi fil-passjonijiet tagħha?

Jiena dejjem inkoraġġejtha biex ma’ taqtax qalbha, u jekk tqassam il-ħin tajjeb jirnexxielha tagħmel dak kollu li tixtieq.

Fuq xiex targumentaw l-aktar?

Fuq it-tindif! Għaliex jiena nkun irrid nieħu l-ħin tiegħi biex innaddaf u l-mamà tkun trid kollox fil-ħin tagħha, u jekk ma nkunx żbarazzajt teqred ħafna!

Debbie, fuq xiex l-aktar li Nicole tagħmlek tant kburija biha?

Tagħmilni kburija f’ħafna affarijiet, fosthom il-mużika, partikolarment fl-istudji tagħha fis-settur tas-saħħa mentali.

Tħoss li hija importanti li l-ġenituri jkunu wkoll ħbieb ma’ wliedhom?

Iva, anzi hija importanti ħafna għaliex l-omm hija l-aktar ħabiba sinċiera, waħda li se tgħidlek l-verità u li tridlek il-ġid dejjem.

Liema kienet l-aktar esperjenza intensa li kellkom s’issa f’ħajjitkom?

Żgur li meta ħalliena l-papa tiegħi, li jiġi n-nannu ta’ Nicole. Huwa kien parti importanti fil-ħajja tiegħi, speċjalment is-sapport li wera lejn il-karriera tiegħi, u anke ħafna sapport u mħabba lejn Nicole. Ngħożżuh ħafna f’qalbna u dejjem niftakru fil-memorji sbieħ li kellna flimkien.

Skoprejna wkoll li Nicole vera tinqala fit-tisjir tal-ħelu… filwaqt li Debbie mhux daqshekk!

X’inhu għaddej bħalissa f’ħajjitkom? Hemm xi proġetti ppjanati għall-futur qarib?

Debbie: Hemm proġett għas-sajf li bħalissa qiegħda naħdem fuqu imma ma nista niżvela xejn għalissa!

Nicole: Min-naħa tiegħi bħalissa għaddejjin ħafna preparamenti, għaliex il-ġimgħa li għaddiet irbaħt il-konkors ta’ Miss Supranational Malta 2022 u b’hekk, se jkolli l-opportunità li nirrappreżenta lil Malta fil-Polonja f’Lulju li ġej!

Debbie, x’messaġġ tgħaddi lil Nicole?

Inħobbok ħafna, ibqa’ sejra kif inti għaliex aħna kburin ħafna bik u dejjem se ssibna warajk, kemm fis-sabiħ u kemm fid-diffikultajiet!

Messaġġ bħala sorpriża li Nicole għamlet għal ommha Debbie għall-okkażjoni ta’ Jum l-Omm

“Ejjew naħdmu flimkien biex kulħadd jikseb id-dinjità li jixraqlu” – Marie Louise Coleiro Preca

“Ejjew naħdmu flimkien biex kulħadd jikseb id-dinjità li jixraqlu” – Marie Louise Coleiro Preca

Nitkellmu mal-Eċċellenza Marie Louise Coleiro Preca dwar l-għan tal-Malta Trust Foundation u d-differenza li tagħmel permezz tal-proġetti li twettaq, kif ukoll dwar x’nistgħu nagħmlu aħna biex nagħtu s-sehem tagħna.

Eċċellenza Marie Louise Coleiro, meta u għaliex ġiet imwaqqfa l-Malta Trust Foundation?

Il-Malta Trust Foundation ġiet imwaqqfa fl-2015. Ġiet imwaqqfa biex tindirizza spazji fis-sistemi li ċerti komunitajiet ta’ tfal u żgħażagħ jaqgħu barra s-sistemi, bi programmi u proġetti ta’ empowerment, edukazzjoni u parteċipazzjoni, biex joħorġu miċ-ċirki ta’ żvantaġġ u vulnerabilità.

Xi jfisser għalik li tmexxi fondazzjoni bħal din?

Huwa sodisfazzjon kbir li nara alleanzi u sħubija permezz ta’ network kbir ta’ professjonisti, prattikanti, akkademiċi, membri tal-komunità tan-negozju, fondazzjonijiet u organizazzjonijiet, soċjetà ċivili, voluntiera, tfal u żgħażagħ.

Kemm hu importanti li jkollna soċjetà inklussiva?

Jekk ma nħaddnux soċjetà inklussiva u li rridu naħdmu kuljum biex nassigurawha, qatt ma nistgħu niksbu l-iżvilupp soċjo-ekonomiku meħtieġ. Inkunu wkoll qed ninjoraw ir-responsabilità bħala poplu, awtorità u stat, id-drittijiet umani fundamentali.

X’sehem għandha l-Malta Trust Foundation fil-ħidma għal soċjetà aktar inklussiva?

Il-Fondazzjoni tenfasizza x-xogħol tagħha fuq it-tfal u ż-żgħażagħ. Nemmnu ħafna li hemm bżonn nemmnu fit-tfal kollha, kollha, kollha. Nemmnu ħafna li kull tifel u tifla għandhom potenzjal iżda kollha kollha għandhom bzonn l-aċċess għar-riżorsi meħtieġa. Il-fondazzjoni għandha 15-il proġett li huma kollha marbutin ma’ empowerment, edukazzjoni, inklużjoni u drittijiet umani, għaliex l-inkluzjoni hija intrinsikament marbuta mad-drittijiet umani.

Kif inhu l-proċess biex il-fondazzjoni twettaq il-proġetti?

Il-proġetti tagħna jitilqu minn ‘an evidence based approach’, biex nassiguraw li dak li nkunu qed inħarsu lejh huwa bżonnjuż. Nassiguraw li m’hemm l-ebda għaqda jew awtorità oħra li qed tagħmel l-istess xogħol, biex inkunu żguri li mhux nirreplikaw. M’aħniex interessati li nagħmlu dak li diġà jeżisti. Dak ikun ħela ta’ flus u enerġija. Malli proġett ikun approvat, nagħtu bidu għal kampanja ta’ fundraising minn funding streams differenti, fosthom CSR mill-Komunità tan-Negozju, Fondazzjonijiet u Organizazzjonijiet barranin, fondi Ewropej u oħrajn.

X’riċerka ssir qabel tibdew?

Qabel ma nibdew, infittxu li nkunu sostenibbli finanzjarjament, sabiex nassiguraw li l-proġett ikollu ħajja fit-tul. It-tim amministrattiv tal-fondazzjoni huwa mill-anqas. Il-volontarjat huwa kruċjali u dan sabiex il-fondi li niġbru jmorru jekk jista’ jkun fuq il-core business u d-delivery tas-servizz. Il-proġetti jibqgħu jiġu monitored u evalwati u ħafna drabi wara ċertu żmien nitolbu esperti anke mill-Università ta’ Malta sabiex nagħmlu l-evalwazzjoni tal-proġett u nkejlu r-riżultati. B’hekk nassiguraw li nkunu qed ninvestu tassew fil-bidliet li hemm bzonn.

Liem hu l-aktar proġett għal qalbek s’issa?

Kull proġett huwa għal qalbi għaliex kull proġett huwa maħsub li jindirizza l-iżvantaġġ, l-inugwaljanza u l-vulnerabilità. Kull proġett huwa marbut ma’ bini ta’ socjetà inklussiva u sostenibbli. Il-pedament li hija mibnija fuqha l-fondazzjoni u l-proġetti hemm ħarsien tad-drittijiet umani u l-bini ta’ kultura ta’ paċi u pożittiva.

X’inhu l-ikbar sodisfazzjon li tagħtik din il-fondazzjoni?

Li naraw il-ħajja ta’ tfal u ż-żgħażagħ żvantaġġjati tinbidel għal ħajja ta’ dinjità u sodisfazzjon.

Semmilna żewġ stejjer ta’ persuni li l-Malta Trust Foundation għamlet differenza f’ħajjithom.

Tifel ta’ 10 snin li qatt ma kien qal kelma qabel f’ħajtu u li qatt ma kkommunika ma’ ħadd, lanqas mal-ġenituri tiegħu, jasal biex jikteb ktieb, anzi issa tnejn, għaliex permezz ta’ apparat specjalizzat issa jista’ jikkomunika u jgħid u jikteb dak li jixtieq.

Tliet żgħażagħ Maltin li ġejjin minn background finanzjarju żvantaġġjat u li kkwalifikaw għal Scholarship barra minn Malta u li ingħatalhom mill-fondazzjoni, illum huma professjonisti bravi fis-settur li studjaw għalih.

Hemm ħafna aktar eżempji ta’ tfal u żgħażagħ li jferħuna u jagħtuna sodisfazzjon biex inkomplu naħdmu biex nagħmlu d-differenza.

X’għandu jagħmel kull min jiġi bżonn l-għajnuna tal-fondazzjoni?

Ma jiddejjaq xejn u jikkuntattjana fuq email: info@maltatrustfoundation.org jew jiġi l-uffiċċju tagħna, il-Furjana.

X’se jkun qed isir bil-fondi li jinġabru mill-maratona li se ssir għada s-Sibt, is-7 ta’ Mejju? Xi proġetti hemm ippjanati?

Se nkomplu nipprovdu apparat teknoloġiku specjalizzat biex tfal li ma jarawx u tfal fuq l-ispettru tal-awtiżmu u li ma jitkellmux ikunu jistgħu jkomplu bl-istudji tagħhom, jaċċessaw għall-informazzjoni u jikkommunikaw. Diġà investejna bis-saħħa tal-ġenerożità tal-poplu ta’ dawn il-gżejjer nofs miljun Ewro. Dan l-apparat jiswa ħafna flus, u jrid jibqa’ jiġi aġġornat skont il-livell edukattiv tat-tfal, iżda aħna konvinti li bl-għajnuna ta’ kulħadd se nkunu nistgħu nassiguraw li l-ebda tifel u tifla f’dan il-pajjiż ma jkunu f’qagħda li ma jistgħux jiżviluppaw il-potenzjal sħiħ tagħhom.

X’messaġġ tgħaddi lil min qed jaqra din l-intervista?

Kull tifel u tifla, għandhom il-potenzjal li jimxu ‘l quddiem f’ħajjithom sakemm kull wieħed u waħda minna jkollna r-riżorsi u l-faċilitajiet ta’ appoġġ li l-individwi kollha għandhom bżonn. Aktar ma jgħaddi ż-żmien aktar nemmen li Alla ħalaq lil kulħadd b’ħiliet u abbilitajiet, u li kulħadd għandu l-potenzjal li jimxi ‘l quddiem, jekk is-soċjetà tagħna jibqa’ jimpurtaha mill-għajrha.

Dan m’iniex ngħidu mill-kotba u r-riċerka biss, iżda fuq kollox mill-evidenza li l-Malta Trust Foundation, tmiss b’idejha kuljum, mill-esperjenzi ta’ mijiet ta’ tfal u żgħażagħ. Ejjew bħala poplu ta’ dawn il-gżejjer naħdmu flimkien ħalli kulħadd jikseb id-dinjità li jixraqlu u nassiguraw li ħadd u ħadd ma jaqa’ lura. B’hekk mhux biss l-individwi jmorru ‘l quddiem iżda s-soċjetà kollha tagħna.

Għada s-Sibt, is-7 ta’ Mejju, maratona ġbir ta’ fondi, fuq l-istazzjonijiet lokali kollha, minn nofsinhar sa nofsillejl. Għat-tfal kollha, kollha, kollha.

“Dak li għaddejt minnu jien nixtieq li naqsmu ma’ ħaddieħor biex inkun ta’ kuraġġ għalihom” – Ryan Hili

“Dak li għaddejt minnu jien nixtieq li naqsmu ma’ ħaddieħor biex inkun ta’ kuraġġ għalihom” – Ryan Hili

Nitkellmu ma’ Ryan Hili, ir-rebbieħ tat-tielet edizzjoni ta’ X Factor Malta

Ryan, irnexxielek tirbaħ it-tielet edizzjoni ta’ X Factor Malta. Mill-espressjoni li stajna naraw fuq wiċċek kont tidher sorpriż ħafna. X’għadda minn moħħok f’dak il-mument li kont taf li int ir-rebbieħ?

Dak il-ħin meta Ben Camille għajjat ismi, ma stajtx nemmen dak li qed nisma’. Il-fatt li kont mal-ewwel tlieta kienet diġà sorpriża kbira għalija, imma l-fatt li rbaħt kien mument li żgur ma stajtx nemmnu u li mhux ħa ninsa qatt. Ovvjament, kuntent ħafna u grat lejn dawk kollha li tawni s-sapport mill-bidu sal-aħħar.

Xi tfisser din il-kisba għalik personali u għall-karriera tiegħek?

Jien il-mużika nqisha bħala xi ħaġa ferm important f’ħajti. Il-fatt li ddeċidejt li nieħu sehem kien diġà pass kbir u r-rispons li rċevejt mill-bidu kien pożittiv. Il-fatt li rbaħt komplejt nemmen iktar fit-talenti tieghi u se nkompli naħdem biex nibqa’ nuri x’kapaċi nagħmel fil-karriera mużikali tiegħi.

Iddedikajt ir-rebħa għall-papà tiegħek. Għaliex? X’impatt għamel fuqek personali biex wasalt sa fejn wasalt illum?

Sfortunatament, il-papà marad u ħalliena f’temp ta’ xahar. Dan kollu fetaħli għajnejja u urieni biċ-ċar kemm illum hawn u għada ma nafx. Il-ħajja wisq qasira biex tieħu kollox for granted. Jekk għandek tagħmel xi ħaġa, aqbad u agħmilha issa.

X’messaġġ tixtieq twassal permezz ta’ din ir-rebħa?

Kull min għandu ħolma jagħmel mezz biex għallinqas jipprova jieħu l-ewwel pass. Qatt mhu tard wisq u jekk ma temminx li kapaċi u tkun tajjeb, ikun dispjaċir kbir.

Xi tgħidilna dwar it-tliet finalisti l-oħra?

F’din l-edizzjoni nħoss li veru konna grupp sabiħ. Ir-relazzjoni mal-kontestanti kienet waħda mill-isbaħ u baqgħet sal-aħħar mal-finalisti l-oħra. Kollha kemm huma bravi u l-fatt li d-distakk fil-punti kien ftit turi kemm ir-rebħa setgħet kienet ta’ kulħadd.

Kif għidt int ukoll, fl-edizzjoni ta’ din is-sena nħass spirtu ta’ għaqda bejn il-kontestanti. Ma’ liema kontestanti kont l-aktar viċin?

Kif għidt qabel, ir-relazzjoni mal-kontestanti l-oħra kienet waħda tajba ħafna. Ovvjament, inħoss li kont iktar viċin ma’ Kevin Paul u Drakard għax ħdimna flimkien mill-bidu nett. It-tnejn li huma kienu ta’ sapport kbir għalija.

Ryan, għidilna ftit dwarek u l-istorja tiegħek. Min hu eżattament Ryan Hili? Kif tiddeskrivi ħajtek sal-lum?

Ryan huwa persuna mistħi ħafna imma li lest li jagħmel kollox biex jgħix ħajtu bl-aħjar mod possibbli. Bħalissa naħdem bħala għalliem tad-disinn u teknoloġija fi skola sekondarja. Il-mużika nqisha bħala prijorità u nixtieq li fil-futur qarib inkompli nikber f’dan il-qasam.

B’mod inġenerali, x’kienu l-akbar ostakli li kellek tiffaċċja f’ħajtek?

L-aktar żewġ ostakli li kelli negħleb kienu l-fatt li ma nagħtix kas il-midja soċjali ħafna (fejn jidħlu kummenti negattivi) kif ukoll li noħroġ minn qoxorti meta ġejt biex nipprepara l-kanzunetti.

X’kien li ħajrek tipparteċipa f’X Factor Malta?

Jien qatt ma pparteċipajt f’xejn hawn Malta, però minn dejjem xtaqt li nagħmel dak il-pass. L-X Factor ilni nsegwih mindu kont żgħir u kont naffaxxina ruħi nara l-progress li kienu jagħmlu l-kantanti mill-bidu sal-aħħar. Apparti minn hekk jien inħobb insegwi l-Eurovision Song Contest, allura minn dejjem kien hemm dik il-ħajra għall-kompetizzjoni.

Kif tiddeskrivi l-vjaġġ tiegħek f’X Factor Malta mill-bidu sal-aħħar?

L-avventura kienet waħda surreali fis-sens li bdejt mix-xejn u rnexxieli nasal sal-quċċata. Tgħallimt ħafna minn din l-esperjenza u rnexxieli niltaqa’ ma’ ħafna nies bravi u naħdem ma’ ħafna nies stabbiliti.

Kif kienet l-esperjenza tiegħek mal-erba’ ġurija, partikolarment ma’ Howard?

L-esperjenza mall-ġurija kienet waħda tajba ħafna, tgħallimt ħafna mingħandhom u avolja ma kinux il-mentors tiegħi xorta għenuni. Howard kien l-aqwa mentor li qatt seta’ kelli. Irnexxielu joħroġni minn qoxorti u baqa’ sal-aħħar jgħallimni kif għandi nkun artist komplut. Kien hemm żmien fejn kienet diffiċli għalina biex insibu kanzunetta adattata għalija, però llum il-ġurnata nirringrazzja ‘l Alla bl-għażliet li għamilna għax nemmen li kienu kollha ta’ kwalità. Howard huwa peruna li jaf x’inhu jagħmel u kull suġġeriment li tani dejjem ħareġ il-frott minnu.

Fl-audition tiegħek esprimejt il-fatt li xtaqt tipparteċipa qabel f’X Factor Malta iżda ma kontx kunfidenti biżżejjed. Għaliex?

Domt ħafna biex iddeċidejt li nieħu sehem għas-sempliċi raġuni li jien qatt ma rajt lili nnifsi lest biex nidher quddiem in-nies. Il-fatt li jien għandi ‘bionic hand’ ma kinitx tgħin fid-deċiżjoni għax bżajt ħafna mill-kummenti ħżiena tan-nies. Il-midja soċjali tista’ tkun waħda pożittiva però tista’ tkun negattiva wkoll.

Liema mumenti mill-vjaġġ tiegħek f’X Factor Malta tgħożż l-aktar? U liema prestazzjoni hija l-aktar għal qalbek?

L-iktar mumenti għal qalbi apparti meta rbaħt huma meta kien ikollna r-rehearsals. Il-memorji li għandi huma ħafna u napprezza lil kull kontestant, lit-tim tal-midja soċjali, kif ukoll lill-crew kollu li tella xow mill-isbaħ. L-iktar prestazzjoni li ħadt gost nagħmel kienet tal-Live Show 4 għax kantajt f’nofs l-udjenza.

X’inhi r-reazzjoni tiegħek għar-rispons qawwi li rċevejt u għadek tirċievi mill-pubbliku? Stennejt daqshekk sapport?

Is-sapport li kelli mingħand in-nies kien kbir. L-għada li rbaħt irċevejt ħafna messaġġi u kummenti pożittivi u għadni nirċievi s’issa wkoll. Napprezza immens lil kull min b’xi mod jew ieħor tani s-sapport għax bis-saħħa tagħhom irnexxieli nasal s’hawn.

Int ukoll għalliem. X’reazzjonijiet kellek mill-kollegi u l-istudenti tiegħek wara li rbaħt?

Il-kollegi kienu ta’ sapport kbir għalija. Mill-ewwel ġurnata tawni ħafna sapport u anke sorpriżi wara l-finali għamluli. L-istudenti mhux inqas. Kull xħin rawni fil-kurituri tal-iskola kienu jgħajtuli biex jgħiduli li vvutawli u biex jgħiduli prosit.

Matul il-vjaġġ tiegħek f’X Factor Malta, ġieli rċevejt kritika li affettwatek? Kif taġixxi għall-kummenti li jkunux qed iwasslu kritika kostruttiva, iżda personali?

Fortunatament ma tantx kelli kritika negattiva u dik apprezzajta ħafna. Il-ftit li kien hemm pruvajt ma nagħtix kashom għax ħafna minnhom kienu jkunu minn ‘fake profiles’. Minn kollox issib u naf biċ-ċert li ħa nibqa’ nsib. Ma tistax tingħoġob ma’ kulħadd.

Irbaħt is-somma ta’ €50,000. X’beħsiebek tagħmel bihom?

Il-ħamsin elf beħsiebni ninvestihom fil-mużika billi nużahom biex nixtri xi apparat ħalli nkun nista’ naħdem fuq il-mużika tiegħi stess.

X’inhu l-pass li jmiss għal Ryan Hili?

Il-pass li jmiss hu li niffoka iktar fuq mużika oriġinali kif ukoll anke naħdem ma’ kantanti oħra stabbiliti. Meta konna inkunu rehearsals konna nifthemu biex la jgħaddi kollox nibdew nikkollaboraw flimkien.

Kieku kellek tikteb kanzunetta f’dan il-mument, dwar xiex tkun?

F’dan il-mument probabbli nikteb kanzunetta dwar kif wieħed m’għandux jaqta’ qalbu. Dak li għaddejt minnu jien nixtieq li naqsmu ma’ ħaddieħor biex inkun ta’ kuraġġ għalihom.

Hemm xi artisti Maltin li tixtieq tikkollabora magħhom fil-futur?

Hemm ħafna kantanti li nixtieq naħdem magħhom, però l-iktar tnejn huma Amber u Brooke.

Għandek xi ħolm partikolari li tixtieq twettaq?

Waħda mill-ħolmiet tiegħi hi li nkanta jew nirrappreżenta lil Malta f’pajjiż differenti.

X’messaġġ tgħaddi lil dawk li qed jaqraw din l-intervista?

Minn qalbi nixtieq li kull min għandu xi ħolma u qed iżomm lura, jagħmel mezz biex għallinqas jipprova. Il-ħajja wisq qasira biex inżommu lura u importanti li ngħixu l-ħajja b’mod komplut.

“..Xħin rajtu kont naf li dan hu r-raġel li rrid inqatta’ ħajti miegħu” – Lenies dwar Clayton

“..Xħin rajtu kont naf li dan hu r-raġel li rrid inqatta’ ħajti miegħu” – Lenies dwar Clayton

Nitkellmu mal-koppja Clayton Pace u Lenies Gauci

Clayton u Lenies, kemm ilkom tafu lil xulxin?

Clayton u Lenies: 3 snin u xahrejn.

Kif iltqajtu?

Clayton: Jien dak iż-żmien kont qiegħed naħdem fuq is-serje Manwela u Ħbieb u Għedewwa, u kif kien jiġri kull sena, kien ikollna żifna waqt l-Istrina. Inzerta li jien u dieħel għax-show, Lenies kienet ħierġa. Għajnejna weħlu fuq xulxin. Dakinhar stess filgħaxija eddjajtha fuq Facebook, u dħalt ngħidilha prosit ta’ Fattigi..anki jekk fil-verità sa dakinhar kont għadni qatt ma rajt episodju minnu!

Lenies: Bażikament kont ħierġa mis-sett tal-Istrina u Clayton kien dieħel. Dak il-ħin xħin rajtu qisu d-dinja waqfet għal żewġ minuti.

X’kienet l-ewwel impressjoni li kellkom fuq xulxin?

Clayton: Wara l-ewwel date irrealizzajt li sibt dak li kont qed infittex. Jien nemmen li ma teżistix il-persuna l-ħażina f’relazzjoni, nemmen li sempliċement kulħadd għandu tip tiegħu, u biex issib dik il-persuna 100% tip tiegħek hu diffiċli ħafna. Jien kont fortunat ħafna li sibtha. Minn wara li ltqajna fl-ewwel date sal-lum, ma ltqajniex biss ġurnata waħda, għax inzertajna filming sa tard. Mill-bqija bqajna niltaqgħu kuljum. Sakemm illum ngħixu flimkien u qed nippjanaw biex niżżewġu.

Lenies: Din naqra stramba l-ħaġa… ma nafx niddeskriviha, però xħin rajtu kont naf li dan hu r-raġel li rrid inqatta’ ħajti miegħu.

Kif kienet l-ewwel date uffiċjali tagħkom? U min minnkom għamel l-ewwel pass?

Clayton: L-ewwel pass sar b’dak il-messaġġ qasir… ‘’Prosit ta’ Fattigi’’. Però ma konniex dewwimna l-konverżazzjoni wisq. Sakemm fix-xena daħal ħabib komuni li kellna, attur ukoll – Patrick Bonnici. Jien kont kellimtu u għidtlu kemm kienet togħġobni Lenies, u hu malajr ħa l-opportunità li jagħmilha ta’ wingman! Meta sirt naf li kellimha ridt l-art tiblagħni, għax jien veru persuna nistħi fejn jidħlu dawn l-affarijiet. Minn hemm dħalt inkellimha nerġa’, biex speċi nbenġel li qalilha Patrick… Kelma ġġib lill-oħra u waslet ukoll l-ewwel date, fejn konna morna ħadna flixkun (jew 2) inbid fejn il-baħar.

Lenies: L-ewwel date kienet flixkun inbid ħdejn il-baħar u ma waqafnix inpaċpċu, il-ħin bħal donnu tar. L-ewwel pass għamlu Clayton.

Fi ftit ġimgħat oħra se tkunu qed tissiġillaw ir-relazzjoni tagħkom permezz taż-żwieġ. Kif sejrin il-preparamenti? U kif qed tħarsu lejn dan il-pass daqstant importanti f’ħajjitkom?

Clayton: Il-preparamenti mexjin kollox kif suppost. Però dik ma tinkwetanix wisq, għall-fatt li ma tantx jagħmlu bija l-affarijiet materjali jien, fis-sens jekk ikollha tmur xi ħaġa ħażina, m’iniex ħa noqgħod ninkwieta. L-unika ħaġa importanti hu li niżżewweġ lil Lenies. Dwar ‘ix-show tradizzjonali’ ma ninkwetax wisq. Min-naħa l-oħra ninsab eċitat ħafna, u ta’ sikwit sirt noħlom li waslet il-ġurnata li Lenies tkun tiegħi.

Lenies: Bħalissa bħala żmien hu naqra stressanti għall-fatt li jkollok balla ġiri ta’ preparamenti għat-tieġ. Ninsab eċitata mmens għal dik il-ġurnata li fl-aħħar ħa nkunu familja.

S’issa, liema perjodu kien l-aktar diffiċli u ta’ sfida għar-relazzjoni tagħkom? Kif affettwa r-relazzjoni tagħkom u kif irnexxielkom tgħadduh bħala koppja?

Clayton: Jien u Lenies veru rari jkollna xi ngħidu… problemi jkollna bħal kulħadd, però xejn kbir. L-iktar sfida hi l-ħajja ta’ kuljum. Minħabba li x-xogħol tiegħi tad-drama qed jeħodli ħafna ħin. Bħalissa għaddej b’madwar ħamest ijiem fil-ġimgħa filming, għax apparti s-serje Sorelle, qed niffilmja serje ieħor ma’ kumpanija oħra li se jixxandar minn Ottubru li ġej. Ħafna ħin ‘il bogħod mill-familja. Dan qed iġiegħelni nikkunsidra wkoll li nwaqqaf il-karriera tiegħi bħala attur. Jekk jirnexxilix ma nafx… però l-ħsieb qiegħed hemm.

Lenies: Naħseb bhalissa hu l-aktar żmien diffiċli għall-fatt li kif għidt qabel, għandna ħafna ġiri tat-tieġ u Clayton bħalissa maqbud b’ħafna filming. Li qed nagħmlu hu li darba fil-ġimgħa qed nagħmlu mezz li Noah jorqod għand xi ħadd tal-familja biex b’hekk ikollna lejl għalina flimkien.

Xi tħossu li jżomm ir-relazzjoni tagħkom daqstant b’saħħitha?

Clayton: Aħna nħobbu nżommu l-ħin għal xulxin. Nippruvaw darba kultant Noah jorqod għand in-nanniet u jkollna dawk li aħna nsejħulhom date nights! Nemmen li huma importanti ħafna biex iżżomm relazzjoni soda.

Lenies: Apparti li aħna għarajjes, aħna wkoll l-akbar ħbieb ta’ xulxin u naħseb dak il-fatt jgħin biex dejjem insaħħu r-relazzjoni ta’ bejnietna. Li nsibu ħin għalina huwa importanti ħafna wkoll.

Taħsbu li l-fatt li t-tnejn li intom għandkom passjoni għall-istess qasam jgħin fir-relazzjoni tagħkom?

Clayton: Iva… id-drama tirrikjedi sigħat twal. Ħafna drabi sa tard bil-lejl. Nemmen li rarissimu ssib lil xi ħadd li jista’ jifhmek jekk ma jkunx fl-istess qasam.

Lenies: Iva hafna, min mhux midħla tal-midja ma jifhimx is-sagrifiċċju u l-ħin li jirrikjedi.

It-tifel tagħkom Noah, xi jfisser għalikom? X’impatt għamel ir-rwol tagħkom ta’ ġenituri fuq ir-relazzjoni tagħkom bħala koppja?

Clayton: Noah għalija jfisser ħajti.. litteralment. Hu dak li jġiegħelni nitbissem u jimmotivani. Bħala koppja tbati ftit, fis-sens li l-ħin isir aktar diffiċli biex issibu. Però jekk tqiegħed kollox fuq miżien, tara li għalkemm jeħodlok ħafna mill-ħin, jagħtik dik ix-xi ħaġa speċjali li diffiċli tesprimiha bil-kliem.

Lenies: Noah huwa hajti. Responsabilità kbira għall-fatt li anke l-lejl ma tibqax torqdu mistrieħa imma moħħok fih li tara li hu rieqed komdu. Biex tara kemm ħalla impatt darba Noah kien qiegħad rieqed għand ommi, u f’nofs ta’ lejl qam Clayton ifittex it-tifel fis-sodda jinkwieta. Relazzjoni b’tifel hi naqra ta’ sfida għall-fatt li t-tifel jisraq il-ħin li qabel kien ikollna bejnietna waħedna. B’hekk trid dejjem taħdem biex issib ukoll ħin għal xulxin, għax lil Noah tajnih il-kumplament ta’ ħajjitna… u ma jiddispjaċina xejn, għax hu l-iktar ħaġa għażiża li għandna.

X’inhu l-ikbar sodisfazzjon tagħkom bħala ġenituri?

Clayton: Ġurnata b’ġurnata qed ninduna li qed insir l-idolu ta’ Noah… kull ma nagħmel jien ikun irid jagħmel bħali. Jien inħobb ħafna nikkummiedja fil-ħajja ta’ kuljum… allura pereżempju jgħidli “id-daddy funny… imma anki Noah Funny!”, jew ikun irid jagħmel xagħru bħal tiegħi… jew jiekol eżatt bħali… affarijiet hekk. Xejn ma jagħmilni aktar kburi f’ħajti minn jekk inkun ir-role model ta’ ibni. Fuq kollox, għalija tfisser ħafna li Noah jibqa’ jarani bħala l-ħabib tiegħu.

Lenies: Sodisfazzjon meta nħares lura u nara l-kambjamenti kollha li għamel Noah. Dan l-aħħar beda jitkellem aktar u ġieli nkunu kwieti u jaqbes u jgħid ‘’ħobbok mummy’’… l-emozzjoni li jtuni dawk iż-żewġ kelmiet ma nistax niddeskriviha.

Kif jirnexxilkom issibu bilanċ bejn ix-xogħol, ir-rwol tagħkom ta’ ġenituri u l-ħin ta’ kwalità ta’ bejnietkom?

Clayton: Sfortunatament kif diġà għidt, qed inkun wisq imħabbat bħalissa allura diffiċli ssib bilanċ. Id-drama teħodlok hin twil ħafna. Bħalissa qed inkun madwar 30 siegħa fil-ġimgħa fuq is-sett. Dan apparti x-xogħol, l-istudju, u r-radju fost l-oħrajn. Min-naħa l-oħra qed naħdem biex insib bilanċ minn April/Mejju li ġej, meta l-proġetti li qed naħdem fuqhom ikunu lesti.

Lenies: Ħa jkolli nerġa’ nirrepeti però kif għidt diġà, li darba fil-ġimgħa Noah jorqod għand xi ħadd tal-familja u jkollna lejla għalina.

Irrakkuntawlna xi praspura li għamiltu jew ġratilkom…

Clayton: Darba, għal wieħed mill-ewwel birthdays tiegħi flimkien, bħala rigal Lenies kienet organizzatli Surprise Birthday Party, ħafna mistednin, ħafna ikel, xorb, Dj… kull ma tista’ timmaġina. Il-problema kienet li meta ġiet biex tħallas irrealizzat li ma kellhiex flus fuqha, u spiċċajt ħallast għal kollox jien… veru kont ħadtha s-SORPRIŻA!

Lenies: Clayton semma tal-party tiegħu, imma anke jien għandi storja fuq il-party tiegħi!!! Meta għalaqt 23, Clayton għamilli surprise party u vera kien surprise għax fih ipproponieli. Is-sid tas-sala kienet diġà telqet u talbet biex il-ħlas jitħallas onlajn… Clayton ma kellux online banking u surprise surprise… ħallastu jien!! Però jien u Clayton nimxu kont wieħed, jiġifieri ftit li xejn tagħmel differenza fil-verità.

X’jogħġobkom l-aktar f’xulxin?

Clayton: Togħġobni ħafna minn barra, però l-karattru ta’ Lenies f’għajnejja u għalija hu perfett.

Lenies: F’Clayton, apparti d-dehra tiegħu jogħġobni ħafna kemm hu missier tajjeb u jinżel għal-livell ta’ Noah u kemm iħobb lili u lit-tifel. Apparti hekk, l-aktar ħaġa li togħġobni fih hi l-kreattività li għandu.

Fuq xiex targumentaw l-aktar?

Clayton: Rari nargumentaw… Aktar minn hekk, ma nżommux f’qalbna.

Lenies: Rari biex nargumentaw, u meta nargumentaw nispiċċaw nidħku bis-sitwazzjoni fl-aħħar.

Min minnkom hu l-aktar romantiku? U x’kienet l-aktar ħaġa romantika li għamiltu lil xulxin?

Clayton: Naħseb jien… Aktar milli ħaġa partikolari, inħobbu nfissdu lil xulxin. Fis-sens nagħmlu affarijiet ta’ kuljum biex nikkuntentaw lil xulxin.

Lenies: Bla dubju Clayton, jien iktar naqa’ man-naħa tas-salvaġiżmu. Naħseb l-iktar waħda romantika kienet meta pproponieli.

Hemm xi ħaġa li tixtiequ tagħmlu flimkien, li s’issa għadkom qatt m’għamiltu?

Clayton: Nixtieq ħafna mmur nara l-Inter ma’ Lenies. Jien iffissat fuq il-futbol, speċjalment fuq l-Inter, u nixtieq li jkolli l-opportunità li mmur nara t-tim favorit tiegħi mal-ikbar ħabiba li għandi.

Lenies: Għadna qatt ma sifirna flimkien.

Xi tfisser l-imħabba għalikom?

Clayton: Jiddependi s-sitwazzjoni. Tista’ tfisser daħq, sagrifiċċji, xalar, ħolm, suċċessi, tbatija, diżappunti, tbissim. L-imħabba hija l-kulur tal-ħajja.

Lenies: Sagrifiċċji li koppja tkun lesta tagħmel għal xulxin. Eżempju ċar hu ż-żmien li wellidt lil ibni, dak iż-żmien Clayton kellu panto għaddejja u darba niftakar kienet l-aħħar ġurnata tal-panto u wara x-show kellu jiżbarazza s-sala mill-props u s-sett li kien hemm. Dan kollu apparti x-xogħol li jkun sar mal-ġurnata. Miskin kien għajjien mejjet, qatt ma rajtu għajjien hekk, spiċċa minn hemm tard ħafna, però kif lesta xorta waħda ġie l-isptar biex ikun magħna. Dik baqgħet f’moħħi.

Għidulna kurżità dwarkom li ħadd ma jaf jew ftit nies jafu biha…

Clayton: Dan hu it-tielet tieġ li qed nippjanaw. L-ewwel wieħed konna se niżżewġu Sqallija, konna diġà bbukkjajna l-knisja. Wara ħafna xogħol Lenies darilha għax xtaqet tieġ differenti, u ddeċidejna li niżżewġu Għawdex… Hawn ukoll ibbukkjajna l-knisja… Sakemm Lenies reġa’ darilha għax reġgħet xtaqet tieġ differenti…. Sakemm wasalna għal dan… li se jkun tradizzjonali. Nisperaw li ma jerġax jibdielha li tbiddel xi ħaġa għax iż-żmien gerbeb ġmielu issa!

Lenies: Kif qal Clayton, tat-tieġ… li dan hu t-tielet tieġ li qed nippjanaw, però kieku mhux ħa niżżewweġ hekk lil missieri u lil ommi kont inġenninhom! Għall-fatt li huma dulċiera u ilhom jagħmlu tiġijiet żmien. Kienet tkun għafsa ta’ qalb kbira li kieku t-tieġ ta’ binthom ma kienx ħa jkun f’idejhom.

X’inhuma l-ħsibijiet tagħkom dwar Jum San Valentinu? Tiċċelebrawh?

Clayton: Nemmen li festi bħal dawn (San Valentinu, l-Milied, il-Karnivall, Birthdays eċċ) Tista’ tarahom minn żewġ angoli. Angolu minnhom hu li huma business events. Din tajjeb li wieħed iżommha f’moħħu, għax ġieli tara nies jagħmlu sagrifiċċju akbar milli jistgħu biex jiċċelebraw event partikolari. Min-naħa l-oħra huma wkoll ta’ opportunità biex ingawdu l-mumenti. Ngħixu f’ħajja mgħaġla ħafna. B’hekk dawn l-avvenimenti speċjali jgħinuna nieqfu u ngawdu n-nies importanti f’ħajjitna. Jien inħobb insejħilhom bħala taħbita/tfakkira biex nieqfu ftit u ngawdu aktar il-mument.

Lenies: Tant qiegħdin ngħixu ħajja mgħaġla li bis-saħħa ta’ dawn il-festi, wieħed ikollu opportunità li jieqaf ftit u jgawdi aktar.

Kif beħsiebkom tqattgħu Jum San Valentinu?

Clayton: Se mmorru nieklu flimkien u nqattgħu ftit ħin ta’ kwalità waħedna…. fejn xi sorpriża ma tonoqsx…

Lenies: Iva ħerġin nieklu u minħabba fina l-kunjata mhux se jiċċelebrawh għax iridu joqogħdu ma’ Noah! (Viva l-libsa tat-tieġ … aqta’ kemm se tidħol!)

X’messaġġ tgħaddu lil xulxin għal Jum San Valentinu?

Clayton: Inħobbok Lenies. Ngħidhielek kuljum u nħoss li ma ngħidhielekx biżżejed. Grazzi talli mlejtli ħajti b’affarijiet li lanqas qatt ma ħlomt li kien se jkolli.

Lenies: Grazzi Clayton talli dejjem tkun hemm, bastun għalija lest biex tgħini u tismagħni. Apparti li fik sibt l-imħabba ta’ ħajti sibt ukoll ħabib ġenwin. Inħobbok u iġri tasal dik il-ġurnata li tkun żewġi T-68.

Enable Notifications    OK No thanks