Select Page
Filmat: Il-Bijografija ta’ Keith bħala sorpriża minn ħuh Fabian waqt Sibtek

Filmat: Il-Bijografija ta’ Keith bħala sorpriża minn ħuh Fabian waqt Sibtek

Wieħed mill-isbaħ mumenti f’Sibtek tal-lum kienet bla dubju ta’ xejn is-sorpriża ta’ Keith Demicoli.

It-tim ta’ Sibtek flimkien ma’ ħu Keith, Fabian għamlu l-bijografija ta’ Keith permezz ta’ filmat li emozzjonah mhux ftit.

Fil-filmat, Fabian semma fost oħrajn kemm kienet diffiċli għal Keith li tilef lil missieru f’età daqshekk żgħira, u kif minkejja dan, ħa r-responsabilità li jkun il-figura ta’ missier għalih.

Semma wkoll uħud mill-isbaħ mumenti fil-ħajja ta’ Keith fosthom meta qara l-aħbarijiet għall-ewwel darba u t-twelid tat-tifla tiegħu Rianne.

Ma setax jonqos milli jsemmi pilastru fil-ħajja ta’ Keith, il-mara tiegħu Alexia, li dejjem tissapportjah f’kull ma jagħmel.

Ċertament li lkoll naqblu, li kif qal ħuh Fabian, matul il-karriera tiegħu, Keith sar maħbub mill-Maltin u l-Għawdxin kollha, u possibilment waħda mir-raġunijiet hija li minkejja s-suċċessi kbar tiegħu baqa’ dejjem umli.

STILC – Servizz immexxi minn Aġenzija Sapport – X’inhu eżattament?

STILC – Servizz immexxi minn Aġenzija Sapport – X’inhu eżattament?

Aġenzija Sapport tmexxi ċ-Ċentru Sonia Tanti Taqsima Ħajja Indipendenti (STILC) f’Ħal Far.

L-għan prinċipali ta’ dan iċ-ċentru hu li joffri diversi servizzi mmirati sabiex iżidu l-indipendenza ta’ persuni b’diżabilità u għalhekk l-inklużjoni tagħhom fis-soċjetà.

STILC jipprovdi servizz ta’ informazzjoni, gwida u assessjar minn tim ta’ professjonisti li jinkludu Occupational Therapists u Fiżjoterapisti fost oħrajn. Dawn jassessjaw u jiggwidaw lil persuni b’diżabilità u lill-familjari tagħhom sabiex jgħixu ħajja indipendenti fil-komunità permezz ta’ teknoloġija assistiva li tgħin fil-mobilità, apparat assistiv u/jew taħriġ.

Is-servizz jinkludi assessjar għal:

  • Siġġu tar-roti skont il-bżonnijiet tal-persuna.
  • Seating assessment.
  • Assessjar ta’ sewqan permezz ta’ Driver Test Station, apparat li jevalwa l-abilità fiżika ta’ persuna biex issuq vettura.
  • Rakkomandazzjonijiet għal modifikazzjonijiet fil-vetturi ta’ persuni li jkollhom bżonn jadattaw il-vetturi tagħhom skont id-diżabilità li jkollhom.

Il-persuni b’diżabilità jistgħu jibbenefikaw ukoll minn lezzjonijiet tas-sewqan bl-użu ta’ karozza modifikata. Persuna tista’ titlob dan is-servizz jew tiġi referuta mit-tabib, Occupational Therapist jew Fiżjoterapista. Wieħed jista’ wkoll jirreferi lilu nnfisu għal dawn is-servizzi, jiġifieri jagħmel kuntatt dirett hu mal-Aġenzija.

L-assessjar għal siġġu tar-roti jsir minn tim ta’ terapisti li huma speċjalizzati f’dan is-settur, inkluż esperti barranin biex b’hekk persuni b’diżabilità jkollhom iċ-ċans li jiltaqgħu magħhom f’Malta minflok isiefru għal dan l-assessjar, jekk jiddeċiedu li jużaw dan is-servizz.

Fiċ-ċentru STILC hemm ukoll għażla ta’ siġġijiet tar-roti sabiex wieħed ikun jista’ jipprova mudelli differenti u jara l-bżonn partikolari tiegħu qabel ma jordna.

Seating assessments isiru wkoll billi l-professjonisti jużaw riżorsi speċjalizzati u tagħmir ieħor fosthom għażla ta’ mħaded speċjalizzati li wieħed jista’ jipprova skont il-bżonn. Is-servizz dejjem huwa wieħed personalizzat u għalhekk isir assessjar mit-terapisti sabiex dak li jiġi rakkomandat ikun dak li l-klijent jixtieq u li għandu verament bżonn.

Dawn is-servizzi jistgħu jintużaw minn tfal u adulti b’diżabilità kif ukoll minn dawk li żviluppaw diżabilità minħabba inċident jew mard kroniku u għalhekk ma jkollhomx diżabilità sa mit-twelid.

Sabiex iżżid l-aċċessibilità u jkun aktar possibbli li persuna b’diżabilità tkun tista’ tixtri dawn ir-riżorsi, Aġenzija Sapport tikkumplimenta dan is-servizz permezz ta’ diversi skemi li joffru sussidju u għajnuna finanzjarja. Persuni b’diżabilità u/jew familjari tagħhom ikunu referuti lejn l-Empowerment Scheme li tmexxi l-istess Aġenzija, għal sussidju fuq xiri ta’ apparat assistiv. Dawk li jkollhom vettura modifikata, jistgħu japplikaw ukoll għal sussidju jew eżenzjoni mil-liċenzja tat-triq u mit-taxxa fuq ir-reġistrazzjoni tal-vettura. Il-professjonisti fi ħdan STILC ikunu jistgħu jiggwidaw lill-klijenti fuq kif wieħed jista’ japplika u jaċċessa dawn is-sussidji.

Għal aktar informazzjoni jew kopja tal-applikazzjoni għal dan is-servizz, wieħed hu mitlub iċempel fuq il-Helpline tal-Aġenzija Freephone 153 (u jagħfas in-numru 5), iżur is-sit elettroniku www.sapport.gov.mt jew iċempel fuq 22568000 (Malta) jew 2156 9909 (Għawdex)

.

Is-Snin 60 u 70 waqt The Entertainers tal-lejla – Min se jkunu l-mistednin?

Is-Snin 60 u 70 waqt The Entertainers tal-lejla – Min se jkunu l-mistednin?

Il-personalitajiet Ivan Gaffiero u Therese Ann Cachia, il-kantawtur u artist Frank O’Neill, il-kantanti Pierre Zammit, u Tiziana Calleja, se jkunu fost il-mistednin ewlenin fil-programm tal-lejla ta’ The Entertainers, il-varjetà televiżiva tas-Sibt filgħaxija, li jixxandar fuq Net TV kull nhar ta’ Sibt fit-20.30.

Bi preżentazzjoni ta’ Victorio Gauci, din il-ġimgħa The Entertainers iwasslilkom sagħtejn u nofs ta’ spettaklu b’divertiment garantit flimkien mal-band residenti mmexxija minn Mark Spiteri Lucas u bosta artisti mistiedna. Fuq kollox ir-rebħ ta’ rigali kbar u mill-isbaħ.

Minn dan l-istaġun The Entertainers qed jiċċelebra memorji minn deċenji li għaddew u li llum huma biss tifkiriet. F’dan il-programm imiss is-snin sittin u s-snin sebgħin.

Minbarra l-mużika, l-ingredjenti ewlenin wara s-suċċess tal-programm, ikompli l-logħob bejn il-mistednin li żgur għandhom iqanqlu tbissima fuq fomm it-telespettaturi.

Din il-ġimgħa wkoll jingħata bidu għall-ewwel fażi tas-seba’ edizzjoni ta’ The Entertainers Singing Challenege.

Attrazzjonijiet oħra jinkludu l-Cocktail Bar ma’ James Aquilina, Fashion Time b’pariri siewja dwar il-moda femminili minn Josette Sciberras.

Buckingham Palace jikkonferma li r-Reġina tinsab lura Windsor wara lejl l-isptar

Buckingham Palace jikkonferma li r-Reġina tinsab lura Windsor wara lejl l-isptar

Ir-Reġina ta’ 95 sena ddaħlet għal lejl l-isptar privat King Edward VII fiċ-ċentru ta’ Londra,

Buckingham Palace ikkonferma li l-Erbgħa li għadda, wara li kkanċellat iż-żjara fl-Irlanda ta’ fuq, ir-Reġina qattgħet lejl l-isptar għal xi testijiet, u rritornat lura l-kastell ta’ Windsor ilbieraħ waranofsinhar.

Minkejja li ma ngħatawx wisq dettalji, huwa mifhum li l-kundizzjoni tagħha u t-testijiet li saru mhumiex relatati mal-Covid-19

It-Tlieta filgħaxija, ir-Reġina attendiet għal attività fil-kastell ta’ Windsor, fejn dehret flimkien mal-Prinċep Charles, il-Prinċep William u l-Prim Ministru Boris Johnson.

Dan kien l-ewwel lejl li r-Reġina għamlet l-isptar mill-2013, meta sofriet sintomi ta’ gastroenterite.

King Edward VII huwa star privat li jintuża mill-familja Rjali, inkluż mir-raġel tar-Reġina, il-mibki Duka ta’ Edinburgu, li rċieva l-kura hemmhekk aktar kmieni din is-sena.

Is-sena d-dieħla, ir-Reġina se tkun qed tiċċelebra s-70 sena tagħha fuq it-tron, u għalkemm qed tkompli twettaq l-impenji tagħha, hija tat aktar responsabilitajiet lill-Prinċep Charles.

Xi ħadd mill-mistednin ta’ Sibtek li jmiss se jiltaqa’ mat-tfajla li kellu fil-passat! Min?

Xi ħadd mill-mistednin ta’ Sibtek li jmiss se jiltaqa’ mat-tfajla li kellu fil-passat! Min?

Riesaq il-weekend u allura jfisser li erġajna wasalna għal Sibtek ieħor!

S’issa rajna li kull programm qed ikun ftit jew wisq differenti minn ta’ qablu, b’logħob ġdid u divertenti, u diversi sorpriżi li ma rajniex fl-istaġuni ta’ qabel.

F’Sibtek li jmiss se jkun hemm sorpriżi differenti li żgur li ħadd mhu se jistenna, speċjalment il-mistednin!

Il-mistednin tal-programm li jmiss se jkunu Lara Azzopardi, Keith Demicoli, Claire Agius Ordway u Mario Cassar.

Din id-darba dawn se jkollhom diversi sfidi li se jkollhom jagħmlu lajv waqt il-programm. Xi ħadd minnhom se jiltaqa’ mat-tfajla li kellu fil-passat u ġejja waqt Sibtek biex tgħidlu dak li qatt ma qaltlu qabel.

Gidba jew Verità hija logħba ġdida waqt Sibtek li jmiss, fejn int tista’ wkoll tipparteċipa mid-dar stess!

Smajna wkoll li l-blind date ta’ dan is-Sibt se tkun tajba wisq!

Sibtek, il-programm divertenti b’sorpriżi kbar li jagħmel kumpanija lill-familja kollha għaliex din is-sena waqt Sibtek tistenna minn kollox!

Bħal dejjem, il-koppja favorita tagħna Ryan u Josmar iżommulna kumpanija assoluta mill-12:15 ‘l quddiem fuq TVM.


Titilfux Sibtek li jmiss!

Enable Notifications    OK No thanks