Bobi jikser ir-rekord bħala l-ixjeħ kelb li qatt għex fid-dinja!

Bobi jikser ir-rekord bħala l-ixjeħ kelb li qatt għex fid-dinja!

Kelb Portugiż ta’ 30 sena kiser ir-rekord u sar l-ixjeħ kelb li qatt għex fid-dinja. Skont il-Guinness World Records, il-kelb bl-isem ta’ Bobi, kiser rekord li dam seklu.

Bobi huwa ta’ razza pura bl-isem ta’ Rafeiro do Alentejo, razza li għandha medja ta’ għomor ta’ 12 sa 14-il sena.

L-ixjeħ kelb ta’ qabel kien Bluey tal-Awstralja, li miet fl-1939 fl-età ta’ 29 sena u ħames xhur.

Bobi, twieled fil-11 ta’ Mejju tal-1992, u jingħad li għalkemm għandu diffikultajiet biex jimxi u l-vista sejra lura, jinsab fi stat tajjeb għall-età tiegħu.

L-età tiegħu ġiet ivvalidata mid-database tal-pets tal-gvern Portugiż, li tieħu ħsiebha l-Unjoni Nazzjonali tal-Veterinarji, skont il-Guinness World Records.

Huwa għex ħajtu kollha mal-familja Costa fir-raħal ta’ Conqueiros, qrib il-kosta tal-punent tal-Portugall, wara li twieled ma’ tliet aħwa f’binja.

Leonel Costa, li dak iż-żmien kellu tmien snin, qal li l-ġenituri tiegħu kellhom wisq annimali u kellhom iraqqdu l-ġriewi l-oħra, iżda Bobi ħarab.

Leonel u ħutu żammew l-eżistenza tal-kelb mistura mill-ġenituri tagħhom sakemm eventwalment ġie skopert u sar parti mill-familja.

Costa qal li l-kelb jiekol l-istess ikel li jieklu huma, iżda qabel jitfgħu l-ikel fl-ilma biex jitneħħew ħafna mill-ħwawar li jkollu. “Bejn bott ikel tal-annimali jew biċċa laħam, Bobi ma jaħsibhiex darbtejn u jagħżel l-ikel tagħna.”

Minbarra li fl-2018 ddaħħal l-isptar wara li kien waqa’ minħabba diffikultà biex jieħu n-nifs, Costa qal li Bobi gawda ħajja relattivament mingħajr problemi u jemmen li s-sigriet huwa l-“ambjent kalm u paċifiku” li jjgħix fih.

It-titlu ta’ Bobi bħala l-ixjeħ kelb li qatt għex fid-dinja ġie ġimagħtejn biss wara li l-Guinness World Records semmiet kelb ieħor, Chihuahua, bl-isem ta’ Spike bħala l-ixjeħ kelb li għadu ħaj, li għandu 23 sena.

Minn dakinhar, ir-rekords ġew aġġornati mill-Guinness World Records, u tħabbar li Bobi huwa l-ixjeħ kelb li għadu ħaj, kif ukoll l-ixjeħ kelb li qatt għex.

Gianni, Ray, Gordon u Sarah f’Sibtek ta’ għada! X’inhu ġej?!

Gianni, Ray, Gordon u Sarah f’Sibtek ta’ għada! X’inhu ġej?!

Ftit sigħat qabel il-finali tat-tieni staġun ta’ Malta’s Got Talent, Gianni Zammit, Ray Attard, Gordon Bonello u Sarah Zerafa se jkunu qed jingħaqdu ma’ Ryan u Josmar f’Sibtek!

Dawn kollha għandhom sorpriża u sfida tad-daħq!

Fost il-ħafna sfidi li se jkollhom, iridu jkantaw live fuq Sibtek.

Xi ħadd minnhom se jkollu ċajta u xi ħaddieħor se narawh minn lenti differenti wkoll!

Ritratt: JJ Chircop

Il-mużika waqt Sibtek se tkun kollha kemm hi live flimkien ma’ Christian Arding.

Sibtek, il-programm divertenti b’sorpriżi kbar, ippreżentat mill-koppja favorita ta’ ħafna, Ryan u Josmar, se jżommlok kumpanija mill-12:15 ‘l quddiem, fuq TVM.

U allura mhux ovvja! Ma tistax titlef Sibtek li jmiss!

It-Teatru Manoel jikkjarifika li John Suda mhuwiex involut fil-koproduzzjoni li se tittella’

It-Teatru Manoel jikkjarifika li John Suda mhuwiex involut fil-koproduzzjoni li se tittella’

F’kitba fuq il-paġna ta’ Facebook, it-Teatru Manoel ikkjarifika li John Suda mhu involut bl-ebda mod fil-koproduzzjoni li se tittella’, Boeing Boeing – Moħħok Hemm Għax Dieħel…. l-Ajruplan.

Qal ukoll li l-iskript tal-istess koproduzzjoni, oriġinarjament inkiteb mid-drammaturgu Franċiż Marc Camoletti u tradott għall-Ingliż minn Beverly Cross, u ġie adattat u tradott għall-Malti minn Mario Micallef u John Suda 30 sena ilu.

Għaldaqstant, it-Teatru Manoel ikkonferma li minn dakinhar, John Suda ma kellu l-ebda involviment mal-iskript, mhuwiex involut fil-koproduzzjoni u lanqas se jirċievi xi tip ta’ kumpens minn Teatru Manoel jew Talenti.

Din l-istqarrija saret b’referenza għall-kontroversja li nqalgħet wara li l-attriċi Mandy Randon, li ġiet attakkata sesswalment minn John Suda, ikkritikat lit-Teatru Manoel għad-deċiżjoni li ssir din il-koproduzzjoni.

F’kitba fuq il-paġna ta’ Facebook tagħha, l-attriċi kitbet li għaddew 7 snin u “għadu ħadd ma jifhem, xorta n-nies għadhom jiskużawh, xorta n-nies għadhom jissapportjawh. 7 snin wara u għadni nbati mill-marki, ġismi għadu jiffriża u fl-istess waqt jirtgħod meta nara ismu.”

Keith Demicoli jingħata l-unur ta’ Ġieħ Ħaż-Żabbar

Keith Demicoli jingħata l-unur ta’ Ġieħ Ħaż-Żabbar

“Inħossni tassew onorat li sirt parti minn lista’ ta’ Żabbarin li rċevew Ġieħ Ħaż-Żabbar,” żvela Keith Demicoli fuq il-pjattaformi tal-midja soċjali tiegħu.

Dan l-unur jingħata mill-Kunsill Lokali Ħaż-Żabbar f’Jum Ħaż-Żabbar għal servizz distint lejn Ħaż-Żabbar.

Waqt li nirringrazzja ħafna lis-Sindku Jorge Grech u l-kunsilliera kollha għan-nominazzjoni u l-għoti ta’ dan l-unur tant prestiġjuż, inħoss li kienet il-komunità Żabbarija li kienet tassew ta’ ‘servizz distint’ lejja u lejn l-għaġna tal-karattru u l-personsalità tiegħi. L-impatt huwa inviżibbli imma enormi.

Keith stqarr li t-toroq u ż-Żabbarin kienu u għadhom l-aqwa “università ta’ ħajtu”.

Iż-Żabbarin ġewnini u qalbhom tajba. Jgħixu l-empatija u l-mogħdrija. Jien xhieda ħajja għax esperjenzajthom fl-aktar mumenti diffiċli tat-tfulija. Ħadt gost immens li rċevejt dan l-unur ma’ ħabib kbir tiegħi Raymond Nazia Gialanze li għalkemm m’għadux magħna, martu u wliedu jagħmlulu ġieħ kbir. Nifraħ ħafna lil dawk kollha li rċevew rikonoxximent.

F’isem it-tim ta’ Skoperta, nawguraw lil Keith għal dan l-unur tant prestiġjuż.

Xylon Bristow ta’ Klassi Għalina se jsir missier!

Xylon Bristow ta’ Klassi Għalina se jsir missier!

L-attur magħruf l-aktar għal Klassi Għalina, Xylon Bristow żvela fuq il-paġna ta’ Facebook tiegħu, li hu u l-maħbuba tiegħu Kylie Mizzi qed jistennew tarbija.

Huwa għamel dan proprju f’kitba ddedikata għal għeluq snin l-għarusa tiegħu.

Filwaqt li awguralha għal għel għeluq sninha, Xylon kiteb, “naf li se tkun omm mill-aqwa, u f’dan il-jum sabiħ ta’ ħajtek, nixtieqlek il-ferħ kollu tal-ħajja.”

Xylon u Kylie ilhom flimkien 10 snin.

F’isem it-tim ta’ Skoperta, nawguraw lil Xylon u Kylie!

Enable Notifications OK No thanks