Sa kemm għandha tibqa’ privata l-ħajja personali tal-awtoritajiet?

Sa kemm għandha tibqa’ privata l-ħajja personali tal-awtoritajiet?

Ħajja personali. Privatezza.

Il-kliem innifishom jirriflettu t-tifsira tagħhom. Iżda sa kemm għandha tibqa’ relevanti t-tifsira?

Wara l-kontroversja li qamet ilbieraħ hekk kif ġew żvelati konverżazzjonijiet personali bejn deputat u allegat kompliċi fl-assasinju ta’ Daphne Caruana Galizia, wieħed jista’ josserva reazzjonijiet kompletament differenti.

Kienu ħafna li kkritikaw bl-aħrax il-fatt li ġew ippubblikati minħabba li huma jsostnu li huma konverżazzjonijiet privati u għandha tiġi protetta l-ħajja personali tal-individwi.

Iżda sa kemm għandha tibqa’ privata l-ħajja personali ta’ individwu li l-kariga tiegħu ġġorr awtorità, irrelevanti huwiex politiku, pulizija, professur, qassis u oħrajn, jekk l-azzjonijiet tiegħu jkunu qed jiksru d-dmirijiet, l-obbligi u l-valuri tal-istess kariga?

Għandha tinżamm privata l-ħajja personali f’każijiet bħal dawn? Jew huwa dritt tal-poplu li jkun jaf x’qed jiġri fejn jidħlu azzjonijiet li se jaffettwaw il-mod ta’ kif qed jiġu mħarsa l-interessi tal-poplu u tal-pajjiż?

Il-binja f’Londra se tissemma għal Dr Victor Calvagna

Il-binja f’Londra se tissemma għal Dr Victor Calvagna

Fuq il-paġna ta’ Facebook tiegħu, it-tim ta’ Puttinu Cares sellem il-memorja tal-Konsulent Victor Calvagna hekk kif proprju llum jimmarka l-jum ta’ għeluq sninu.

I”Kieku llum qed niċċelebraw il-birthday tiegħek. Illum kieku xtrajnilek kejk. Illum kieku qed niddiskutu l-maratona tal-Ġimgħa l-Kbira. Illum kieku rajnik! Imma xejn ma nistgħu nagħmlu minn dan hlief nimmisjawk, inxerrdu xi demgħa, nidħku b’xi memorja ħelwa,” tgħid il-kitba.

Fl-istess kitba, it-tim ta’ Puttinu Cares qal li għalkemm ma jistax jagħti rigal lil Dr Victor Calvagna, l-isbaħ ħaġa li jista’ jagħmel hi li l-binja ta’ Londra tissemma proprju għalih. “Binja Victor Calvagna… Għalik għażiż li tant xtaqt tara dan il-proġett iseħħ, inti li tant kellek għal qalbek il-pazjent. Insellmulek Dr. Calvagna, żgur li ma nistgħu ninsewk QATT”

F’isem it-tim ta’ Skoperta, insellmu l-memorja ta’ Dr Victor Calvagna.

Mument uniku għall-attur James Martin hekk kif il-film li ħadem fih jirbaħ Oscar

Mument uniku għall-attur James Martin hekk kif il-film li ħadem fih jirbaħ Oscar

Meta twieled, it-tobba qalu lill-familja tiegħu li jista’ jkun li ma jitkellem qatt.

Illum, mhux talli jitkellem, iżda huwa wieħed mill-istilel tal-film An Irish Goodbye, li għadu kemm rebaħ premju tal-Oscar.

Dan huwa l-attur James Martin, li għandu 31 sena u proprju f’għeluq sninu għex dan il-mument uniku fil-95 edizzjoni tal-Academy Awards.

James Martin żviluppa l-ħiliet tar-reċtar tiegħu wara li ngħaqad ma’ kumpanija teatrali f’Belfast, li twaqqfet madwar 20 sena ilu għal tfal li jkollhom aktar għajnuna biex jitgħallmu.

Huwa ħa sehem fil-film Ups and Downs u fis-sensiela televiżiva Marcella.

Iżda bla dubju, il-parti li ħaditu fuq livell ieħor ta’ reċtar kienet dik li interpreta fil-film li kiseb l-aktar popolarità s’issa, An Irish Goodbye.

B’direzzjoni u kitba ta’ Ross White u Tom Berkeley, il-film jirrakkonta l-istorja ta’ żewġt aħwa li jerġgħu jingħaqdu flimkien wara l-mewt ta’ ommhom.

Il-kummiedja sewda, ambjentata f’razzett rurali, għandha l-protagonisti ta’ Martin bħala Lorcan flimkien ma’ Seamus O’Hara li jinterpreta l-karattru ta’ ħuh il-kbir, Turlough.

James Martin, li jsostni li ma jħallix il-kundizzjoni tad-Down’s Syndrome żżommu lura, għandu ħafna sapport mill-familja u l-kollegi tax-xogħol tiegħu, kif ukoll tat-tfajla tiegħu Barbara Norris, li ilu 14-il sena f’relazzjoni magħha.

Ritratt: Irish News

L-Akkuża – Dramm tal-passjoni li jwassal l-istorja ta’ mara akkużata b’adulterju

L-Akkuża – Dramm tal-passjoni li jwassal l-istorja ta’ mara akkużata b’adulterju

Fl-għeluq il-ħamsa u għoxrin anniversarju, il-grupp tad-drama ta’ San Sebastjan bil-kollaborazzjoni tal-Parroċċa San Sebastjan u l-Kunsill Lokali ta’ Ħal Qormi, se jtella’ d-Dramm tal-Passjoni bl-isem, ‘L-Akkuża’ fuq kitba ta’ Joanne Debrincat, taħt id-direzzjoni ta’ Shaun Formosa.

Għalkemm id-dramm huwa ambjentat u jlaqqana’ ma’ karattri fi żmien Ġesù Kristu, il-ġrajja tlaqqagħna ma’ diversi personaġġi fittizji, li permezz tal-immaġinazzjoni tal-awtriċi, tippreżentalna diversi esperjenzi u s-sitwazzjonijiet, li s-soċjetà tagħna tgħaddi minnhom ta’ kuljum, għalhekk nistgħu nirreletaw iżjed magħhom.

Ħagar. Mara tad-dar, tgħix ħajja komuni u kieku mhux għax għandha lil uliedha, monotona. Ftit kienu jafu bl-eżistenza ta’ Ħagar, ħlief dawk li kienu jgħixu madwarha. Iżda f’daqqa waħda sar jaf biha kulħadd.

“Mgħallem, qed taraha lil din il-mara? Ftit ilu nqabdet tiżni fil-fatt. Hawnhekk, hawn min qed jakkużaha għax raw b’għajnejhom stess. Għalkemm ir-raġel li miegħu nqabdet tidneb irnexxielu jaħrab, dawn huma lesti jixhdu li ma kienx żewġha!”

Spiċċat is-suġġett tal-ġurnata. Inqabdet f’adulterju. Kulħadd beda jipponta subgħajh lejha biex jakkużaha. Iżda l-ġrajja tagħha kienet differenti u għall-kuntrarju ta’ min kien jiġi akkużat bħalha, minflok ma sabet ruħha quddiem il-mexxejja ta’ ġensha, sabet ruħha quddiem Ġesù.

“Ma kontx hawn, kieku jien kont nitfagħlha l-ewwel ġebla. Beżgħu minn dellhom. Ħelsitha minn id il-ġustizzja iżda minn idi mhix se teħlisha!”

X’se jiġri wara li Ħagar tiġi meħlusa minn ħalq il-mewt? Se jerġa’ jigi kollox għan-normal? Żewġha Għażarija lest li jaħfrilha? Uliedhom se jispiċċaw imċaħħda mill-imħabba tal-ġenituri tagħhom?

Dan id-dramm se jkun qed jittella’ ġewwa t-Teatru taċ-Ċentru Parrokkjali San Sebastjan Ħal Qormi, nhar it-Tnejn 3, it-Tlieta 4 u l-Erbgħa 5 ta’ April, fit-8:15 ta’ filgħaxija.

Għal aktar tagħrif u biex tixtri l-biljetti, tista’ tagħmel kuntatt mal-grupp tad-drama ta’ San Sebastjan permezz tal-paġna ta’ Facebook jew billi ċċempel fuq 79092963.

“Bit-tbissima u d-determinazzjoni li għandek kapaċi tirbaħ kull battalja”

“Bit-tbissima u d-determinazzjoni li għandek kapaċi tirbaħ kull battalja”

Illum huwa jum speċjali għall-atleta tant maħbub Jake Vella, għaliex huwa l-jum ta’ għeluq sninu.

Minkejja d-diversi sfidi li jiffaċċja, Jake ma jieqaf qatt ikun xempju ta’ ispirazzjoni għal kull wieħed u waħda minna.

Għalkemm se jqatta’ għeluq sninu l-isptar Mater Dei, fejn ilu rikoverat għal diversi ġimgħat, Jake jibqa’ jiffaċċja l-ħajja bi tbissima, determinazzjoni u mħabba, li jittrażmetti wkoll lil ħaddieħor.

F’kitba fuq il-paġna ta’ Facebook tiegħu, missieru Josie, awgura lil ibnu u stqarr li minkejja li mhuwiex l-isbaħ jum ta’ għeluq sninu minħabba li jinsab l-isptar, għalihom huwa jum speċjali li għadhom qed igawduh u jarawh sejjer għall-aħjar. “Bit-tbissima u d-determinazzjoni li għandek kapaċi tirbaħ kull battalja. Inħobbuk,” żied jgħid.

F’dan il-jum, Jake għażel li mill-kamra tal-isptar tiegħu jwassal messaġġ lis-segwaċi tiegħu biex iħeġġiġhom jingħaqdu ma’ Puttinu Cares fil-maratona li se ssir fil-Ġimgħa l-Kbira.

Min-naħa tiegħu t-tim ta’ Puttinu Cares wassal ukoll l-awguri tiegħu lil Jake. “Ħafna jgħidulek li int ta’ ispirazzjoni, imma għalina int aktar minn hekk. Għalina int leġġenda ħajja u timliena bil-kuraġġ, determinazzjoni u fuq kollox, bl-imħabba. Grazzi lill-ġenituri sbieħ tiegħek.”

F’isem it-tim ta’ Skoperta, nawguraw lil Jake l-isbaħ xewqat għal-lum u kuljum.

Enable Notifications OK No thanks