Select Page
“Se jkollna t-3 tarbija” – Ben Camille

“Se jkollna t-3 tarbija” – Ben Camille

Ben Camille u l-familja tiegħu ħabbru li se jkollhom wild ieħor fil-familja tagħhom.

Dan tħabbar fuq filmat fejn Ben staqsa, “Inħabbruha l-aħbar il-kbira?” It-tifla, Elle, żvelat kollox u qalet li ommha, Xtina, għandha tarbija ġo żaqqa.

Xtina wieġbet li tħossha “amazing”, meta Ben staqsa kif qed tħossha.

This Is Us | Exciting news to share with you all … Lot’s of exciting new projects on the way; – New TV show starting this Monday on TVM, – New Home & Design online… | By Ben Camille | Facebook

This Is Us. 14 тыс. views, 535 likes, 368 loves, 323 comments, 6 shares. 14 тыс. views, 535 likes, 368 loves, 323 comments, 6 shares, Facebook Watch Videos from Ben Camille: Exciting news to share…

Aħna nawguralkom għal din l-aħbar sabiħa.

“Iddedikajt ħajtek biex tgħinni” – Bjorn

“Iddedikajt ħajtek biex tgħinni” – Bjorn

Illum jaħbat għeluq snin ta’ Maria.

Għaldaqstant, Bjorn kiteb messaġġ biex jirringrazzjaha għad-dedikazzjoni u l-imħabba li għandha lejh u lejn il-pazjenti.

“Grazzi talli dejjem kont hemm biex tgħinni fil-ħolm, xewqat tiegħi u l-bżonnijiet ta’ DAR ukoll. Sa mill-bidu nett iddedikajt ħajtek biex tgħinni u tgħin lill-pazjenti kollha li niltaqgħu magħhom. Tagħmel dan mhux bħala xogħol imma b’dedikazzjoni kbira. Grazzi ħafna.”

Nawguraw lil Maria xewqat sbieħ.

Zelenskyy jressaq l-applikazzjoni uffiċjali biex l-Ukrajna tissieħeb man-NATO

Zelenskyy jressaq l-applikazzjoni uffiċjali biex l-Ukrajna tissieħeb man-NATO

Illum, kemm ir-Russja kif ukoll l-Ukrajna ffirmaw dokumenti importanti ħafna.

Waqt li Putin iffirma d-dokumenti dwar l-erba’ żoni li ngħaqdu mar-Russja, l-Ukrajna applikat biex tissieħeb man-Nato.

Ftit minuti ilu l-President tal-Ukrajna, Volodymyr Zelenskyy ħabbar li pajjiżu ressaq l-applikazzjoni uffiċjali biex jissieħeb b’mod mgħaġġel
fin-NATO. Huwa sostna li l-Ukrajna diġà wriet il-kompatibbiltà mal-istandards tal-Alleanza.

Id-dikjarazzjoni ta’ Zelenskyy saret eżatt wara li l-President Russu Vladimir Putin iffirma t-trattati li jgħaqqdu r-reġjuni ta’ Luhansk, Donetsk, Kherson u Zaporizhzhia mar-Russja. Putin wiegħed li se jipproteġi r-reġjuni ġodda inkorporati bil-“mezzi kollha disponibbli”.

Żvelata l-munita tar-Re Charles III

Żvelata l-munita tar-Re Charles III

Ġiet żvelata l-munita l-ġdida li turi x-xbieha tar-Re Charles, u li se tibda tintuża fil-ġimgħat li ġejjin.

Kmieni dalgħdu l-BBC News ħabbar li ngħata l-ewwel ħjiel ta’ kif ser tkun il-munita tal-50p bl-ixbiha tar-Re Charles III fuqha. L-ixbiha tar-Re ġiet maħduma mill-iskultur Brittaniku Martin Jennings. Apparti dan, ser tiġi maħduma munita kommemorattiva tal-£5 ukoll. Il-Maestà tiegħu approva b’mod personali u jidher li huwa kuntent, bl-ixbiha tiegħu fuq il-munita.

Kif wieħed jista’ jara, din il-munita qiegħda timxi mat-tradizzjoni Brittanika, dik li l-monarka il-ġdid qed iħares lejn in-naħa tax-xellug, oppost għall-predeċessur tiegħu. Fil-fatt l-ixbiha tar-Reġina Eliżabetta II fuq il-muniti kienet tħares lejn il-lemin.

Innutaw ukoll li bħal rejiet Brittaniċi preċedenti, u b’differenza mir-Reġina, ir-Re Charles III mhuwiex liebes l-ebda kuruna.

Intom il-kollezzjonisti tal-muniti, tajjeb li tkunu tafu li mill-bidu tal-ġimgħa id-dieħla intom se tkunu tistgħu tixtru l-munita minn ‘The Royal Mint’.

Filwaqt li intom li qed taqraw dan l-artiklu jaf fi ftit żmien ser taraw il-munita l-ġdida tal-50p f‘idejkom għax se tkun disponibbli għall-użu ġenerali ferm qabel tmiem is-sena.

Minn għada 15% tal-Ukrajna se ssir parti mir-Russja

Minn għada 15% tal-Ukrajna se ssir parti mir-Russja

L-erba’ żoni okkupati tal-Ukrajna: Luhansk, Donetsk, Kherson u Zaporizhzhia minn għada se jsiru parti mir-Russja. Kull attakk fuqhom se jitqies bħala attakk fuq ir-Russja stess.

Uffiċjali favur il-Kremlin qalu li l-erba’ territorji vvutaw biex jingħaqdu mar-Russja. Sostniet li 93% tal-voti f’Zaporizhzhia kienu favur, kif kienu 87% f’Kherson, 98% f’Luhansk u 99% f’Donetsk. Dawn ir-reġjuni jammontaw għal madwar 15% tat-territorju Ukren.

Il-President Vladimir Putin għada mistenni jattendi ċerimonja fil-Kremlin li fiha se jiġu ffirmati dokumenti li juru r-reġjuni li se jiġu inkorporati fir-Russja.

Skond il-Kremlin, Putin se jagħti diskors wara ċ-ċerimonja u ser jiltaqa’ mal-amministraturi tar-reġjuni maħtura minn Moska. Tard filgħaxija hemm jppjanat ukoll ċelebrazzjoni b’kunċert fil- Pjazza l-Ħamra.

Il-Qorti ma ssibx lil Fr. David Muscat ħati ta’ kummenti omofobiċi

Il-Qorti ma ssibx lil Fr. David Muscat ħati ta’ kummenti omofobiċi

Fr. David Muscat joħroġ illiberat mill-akkużi miġjuba kontrih, dawk li bid-diskors tiegħu inċita mibgħeda u vjolenza fuq persuni LGBTIQ.

F’kumment li kiteb fuq Facebook f’Jannar li għadda, Fr. David Muscat kien qal li jekk is-suspettat qattiel ta’ Paulina Dembska, Abner Aquilina, kien omosesswali jew bisesswali, kien ikun agħar milli kieku hu possedut mix-xitan.

Huwa kien qabbel ukoll l-orjentazzjonijiet sesswali flimkien ma’ kundizzjonijiet ta’ saħħa mentali ma’ xi ħadd li skont hu jkollu l-pressjoni għolja, zokkor u kanċer f’daqqa.

Madankollu, skont rapport minn TVMNews, Il-Maġistrat Ian Farrugia qal li bil-kumment tiegħu, Fr. David Muscat esprima opinjoni iebsa, redikola, ħażina, umiljanti għalih u estrema, li anki tista’ titqies potenzjalment insolenti iżda ma tista’ titqies bħala waħda li tinċita mibgħeda jew vjolenza kontra persuni.

Għaldaqstant, Fr. David Muscat ħareġ illiberat minn kull akkuża miġjuba kontrih.

Enable Notifications    OK No thanks