Bobi jikser ir-rekord bħala l-ixjeħ kelb li qatt għex fid-dinja!

Bobi jikser ir-rekord bħala l-ixjeħ kelb li qatt għex fid-dinja!

Kelb Portugiż ta’ 30 sena kiser ir-rekord u sar l-ixjeħ kelb li qatt għex fid-dinja. Skont il-Guinness World Records, il-kelb bl-isem ta’ Bobi, kiser rekord li dam seklu.

Bobi huwa ta’ razza pura bl-isem ta’ Rafeiro do Alentejo, razza li għandha medja ta’ għomor ta’ 12 sa 14-il sena.

L-ixjeħ kelb ta’ qabel kien Bluey tal-Awstralja, li miet fl-1939 fl-età ta’ 29 sena u ħames xhur.

Bobi, twieled fil-11 ta’ Mejju tal-1992, u jingħad li għalkemm għandu diffikultajiet biex jimxi u l-vista sejra lura, jinsab fi stat tajjeb għall-età tiegħu.

L-età tiegħu ġiet ivvalidata mid-database tal-pets tal-gvern Portugiż, li tieħu ħsiebha l-Unjoni Nazzjonali tal-Veterinarji, skont il-Guinness World Records.

Huwa għex ħajtu kollha mal-familja Costa fir-raħal ta’ Conqueiros, qrib il-kosta tal-punent tal-Portugall, wara li twieled ma’ tliet aħwa f’binja.

Leonel Costa, li dak iż-żmien kellu tmien snin, qal li l-ġenituri tiegħu kellhom wisq annimali u kellhom iraqqdu l-ġriewi l-oħra, iżda Bobi ħarab.

Leonel u ħutu żammew l-eżistenza tal-kelb mistura mill-ġenituri tagħhom sakemm eventwalment ġie skopert u sar parti mill-familja.

Costa qal li l-kelb jiekol l-istess ikel li jieklu huma, iżda qabel jitfgħu l-ikel fl-ilma biex jitneħħew ħafna mill-ħwawar li jkollu. “Bejn bott ikel tal-annimali jew biċċa laħam, Bobi ma jaħsibhiex darbtejn u jagħżel l-ikel tagħna.”

Minbarra li fl-2018 ddaħħal l-isptar wara li kien waqa’ minħabba diffikultà biex jieħu n-nifs, Costa qal li Bobi gawda ħajja relattivament mingħajr problemi u jemmen li s-sigriet huwa l-“ambjent kalm u paċifiku” li jjgħix fih.

It-titlu ta’ Bobi bħala l-ixjeħ kelb li qatt għex fid-dinja ġie ġimagħtejn biss wara li l-Guinness World Records semmiet kelb ieħor, Chihuahua, bl-isem ta’ Spike bħala l-ixjeħ kelb li għadu ħaj, li għandu 23 sena.

Minn dakinhar, ir-rekords ġew aġġornati mill-Guinness World Records, u tħabbar li Bobi huwa l-ixjeħ kelb li għadu ħaj, kif ukoll l-ixjeħ kelb li qatt għex.

It-Teatru Manoel jikkjarifika li John Suda mhuwiex involut fil-koproduzzjoni li se tittella’

It-Teatru Manoel jikkjarifika li John Suda mhuwiex involut fil-koproduzzjoni li se tittella’

F’kitba fuq il-paġna ta’ Facebook, it-Teatru Manoel ikkjarifika li John Suda mhu involut bl-ebda mod fil-koproduzzjoni li se tittella’, Boeing Boeing – Moħħok Hemm Għax Dieħel…. l-Ajruplan.

Qal ukoll li l-iskript tal-istess koproduzzjoni, oriġinarjament inkiteb mid-drammaturgu Franċiż Marc Camoletti u tradott għall-Ingliż minn Beverly Cross, u ġie adattat u tradott għall-Malti minn Mario Micallef u John Suda 30 sena ilu.

Għaldaqstant, it-Teatru Manoel ikkonferma li minn dakinhar, John Suda ma kellu l-ebda involviment mal-iskript, mhuwiex involut fil-koproduzzjoni u lanqas se jirċievi xi tip ta’ kumpens minn Teatru Manoel jew Talenti.

Din l-istqarrija saret b’referenza għall-kontroversja li nqalgħet wara li l-attriċi Mandy Randon, li ġiet attakkata sesswalment minn John Suda, ikkritikat lit-Teatru Manoel għad-deċiżjoni li ssir din il-koproduzzjoni.

F’kitba fuq il-paġna ta’ Facebook tagħha, l-attriċi kitbet li għaddew 7 snin u “għadu ħadd ma jifhem, xorta n-nies għadhom jiskużawh, xorta n-nies għadhom jissapportjawh. 7 snin wara u għadni nbati mill-marki, ġismi għadu jiffriża u fl-istess waqt jirtgħod meta nara ismu.”

Aidan iħabbar id-data li fiha se jniedi l-kanzunetta Reġina

Aidan iħabbar id-data li fiha se jniedi l-kanzunetta Reġina

Il-kantant Aidan Cassar ħabbar fuq il-midja soċjali, li nhar il-Ħadd 12 ta’ Frar, se jkun qed iniedi Reġina, il-kanzunetta li biha kien qed jipparteċipa fil-Malta Eurovision Song Contest.

Dan se jaħbat l-għada tal-finali tal-Malta Eurovision Song Contest.

Ilbieraħ, fl-ewwel kitba pubblika tiegħu minn wara l-iskwalifikazzjoni, Aidan spjega li mhuwiex se jkun qed jipproċedi legalment minħabba li hu qal, li jkollu jwaqqaf il-festival milli jsir. Huwa sostna li ma jridx jagħmel dan b’rispett ta’ sħabu l-kantanti u l-fans tal-Eurovision.

“Għażilt li ma nagħmilx abort u llum binti għandha 24 sena” – Stephanie Chircop

“Għażilt li ma nagħmilx abort u llum binti għandha 24 sena” – Stephanie Chircop

Permezz tal-kampanja Inti tista’ ssalvani, il-Life Network Foundation Malta, wasslet l-istorja tal-preżentatriċi u kantanta, Stephanie Chircop.

F’filmat imtella’ mil-Life Network Foundation Malta, Stephanie qasmet l-esperjenza tagħha dwar meta inqabdet tqila b’tarbija li ma kinitx ippjanata.

Stephanie tibda billi tgħid li din hija parti minn ħajjitha li ma tista’ tinsa qatt.

Kellha biss 17-il sena, meta Stephanie kienet iċ-champion ta’ Malta tal-Youths tal-Latin American u l-Ballroom dancing u kienet qed tipprepara għal esperjenza oħra f’dan il-qasam. Fil-fatt, tirrakkonta li kienet għadha kif ibbukkjat tliet ġimgħat biex titla’ titħarreġ għand l-għalliema tagħha li kienet Belġjana, u wara kienet se tibqa’ sejra tipparteċipa f’kompetizzjoni l-Ġermanja.

Xahar qabel ma għalqet 18-il sena, ittardjala l-period u għalkemm it-test irriżulta fin-negattiv, marret tagħmel ultrasound, li minnu rriżulta li fil-fatt kienet tqila.

“Ħarbatna l-pjaniiet kollha, kelli nħassar il-vjaġġ kollu, it-training. F’Ottubru ta’ dik is-sena kelli għall-ewwel darba ċ-championship tal-adulti peress li kont ħa nagħlaq 18-il sena u kont ħa nikkompeti… u sfaxxa kollox,” tirrakkonta Stephanie.

Stephanie tgħid li meta marret tgħid lill-għalliema tagħha qaltilha biex taħsibha sew u ssuġġeritilha biex tagħmel abort. “Il-kelma eżatt li użat kienet ‘ħa tfotti ħajtek, tista’ tinsa ż-żfin,’ qaltli ‘b’tarbija fid-dinja ħa jkollok tinsa lilek nnifsek'”

Dak il-ħin, Stephanie tgħid li waqgħet fil-muta, għaliex il-mod ta’ kif kellmitha ħallietha bla kliem. Filwaqt li rrimarkat li ta’ età żgħira faċilment tista’ tiġi influwenzata, qalet li kif marret tgħid lil ommha b’dak li qaltilha l-għalliema, kellha fehma totalment opposta minn dik tal-għalliema.

Minkejja s-sagrifiċċji li kellha quddiemha, l-għażla għal Stephanie kienet waħda ċara. Fil-fatt iddeċidiet li tikkanċella kollox u tagħmilha s-sena ta wara. “Iddeċidejt li nagħmel tqala infaddal il-flus biex imbagħad is-sena ta’ wara nerġa’ nkompli fejn ħallejt, u veru kont determinata, għedt jien ħadd u xejn mhu ħa jwaqqafni!”

U hekk għamlet!

F’Marzu, Stephanie kellha l-ewwel tarbija, Nicole, li llum il-ġurnata għandha 24 sena.

Viżibalment emozzjonata, Stephanie tistqarr li allaħares ġara xi ħaġa u tilfet it-tarbija għax illum il-ġurnata għandha għożża kbira biha.

Wara li f’Marzu kellha t-tarbija u kienet tellgħet 60 kilo, Stephanie tirrakkonta kif sa Ottubru ta’ dik is-sena rnexxielha tonqos u tidħol f’dik il-kompetizzjoni li kellha tidħol għaliha s-sena ta’ qabel, u rnexxielha tirbaħha! “Bit-tifla miegħi fuq id-dance floor,” tgħid Stephanie bi tbissima u espressjoni ta’ sodisfazzjon.

Għidli inti jekk jistax ikollok storja ta’ suċċess aktar minn hekk. Jekk nistax inwassal messaġġ aħjar minn hekk. Bl-imħabba jsir kollox. Tarbija m’għandhiex għalfejn tbiddillek ħajtek għal agħar, jekk niġu f’dan, tbiddillek ħajtek għall-aħjar.

Stephanie tispjega wkoll għaliex tinsab irrabjata dwar l-emenda li tressqet dwar it-terminazzjoni tat-tqala.

Vilment jitmejlu bin-nies f’wiċċhom, inħoss it-toqol tan-nies u r-rabja tan-nies għal dawk li qed jaħsbu li kif inhi l-liġi bħalissa, il-mara qatt ma ħadu ħsiebha, mentri jekk tara l-istatistika, it-tobba dejjem ħadu ħsiebha lill- mara, dejjem għamlu xogħolhom, qatt ma mietet mara waħda. F’dawn l-aħħar għaxar snin, twieldu 40 elf tarbija kif sippost. Jiena, fit-tlett itfal tiegħi, il-blue card tiegħi kienet dejjem bi stilla ħamra għax peress li ma kien fini xejn dejjem beżgħu li ħa jiġrili xi ħaġa, fit-tlieta li huma. Filfatt bdewni huma qabel għax bdew jibżaw. Dejjem ħadu ħsiebi, qatt ma kelli problema. Allura din l-emenda qiegħda hemm bi skop. Din mhi xejn ħlief tieqa biex jidħol l-abbuż, biex isir l-abort, għalxejn aktar.”

Aġġornat: Edukatur jikser idu f’inċident li fih kien involut student fi skola f’Għawdex

Aġġornat: Edukatur jikser idu f’inċident li fih kien involut student fi skola f’Għawdex

Aġġornament:

Huwa mifhum li l-inċident li seħħ ilbieraħ, li ħalla edukatur b’idu miksura, seħħ fir-Resource Centre ta’ Sannat, u li l-istudent involut għandu diffikultajiet partikolari.

Skont rapport minn TVMNews, l-istudent għandu 16-il sena, u l-edukatur huwa l-Assistent Kap tal-iskola.

Aktar kmieni llum l-MUT ltaqgħet b’urġenza mal-Ministeru tal-Edukazzjoni sabiex jiġi diskuss il-każ.

Il-laqgħa saret bejn uffiċjali tal-MUT, il-Ministru tal-Edukazzjoni, is-Segretarju Permanenti u uffiċjali oħra tal-Ministeru.

Fi stqarrija, l-MUT qalet li l-Ministeru informa lill-MUT li qiegħed iwaqqaf kumitat biex jistabilixxi l-fatti b’rabta ta’ dan il-każ. L-MUT insistiet li l-Ministeru jagħti s-sapport kollu lill-edukatur li safa’ vittma ta’ dan il-każ, u kif ukoll lill-edukaturi kollha fl-iskola.

L-MUT pproponiet li jitwaqqaf review board sabiex janalizza s-sitwazzjonijiet diffiċli li qed jaffaċċjaw l-edukaturi fiċ-ċentri tar-riżorsi kollha.

“Dan għandu jwassal għal rakkomandazzjonijiet meħtieġa biex tittejjeb is-sitwazzjoni. Il-Ministeru aċċetta din it-talba u l-bord se jkollu wkoll rappreżentant mill-MUT,” żiedet tgħid l-istqarrija.

L-MUT qalet li se tibqa’ ssegwi u tagħti s-sapport tagħha fejn hemm bżonn.

Aktar kmieni:

Ilbieraħ 31 ta’ Jannar, edukatur spiċċa b’idu miksura wara li ġie aggredit minn student fi skola f’Għawdex.

Fi stqarrija, l-MUT qalet li l-edukatur safa aggredit minn student u b’konsegwenza t’hekk ġarrab ksur f’idu li, qalet, li jista’ jwassal għal diżabilità permanenti.

L-MUT qalet ukoll li l-union qiegħda f’kuntatt mal-edukatur ikkonċernat, mal-iskola, u qed tattendi laqgħa mal-Ministeru, li ntalbet b’urġenza mill-union, sabiex tiddiskuti s-sitwazzjoni. Il-każ ġie rrapurtat ukoll, u qiegħed jiġi segwit, mill-Pulizija.

Filwaqt li kkundannat bla riservi kull każ ta’ aggressjoni, l-MUT qalet li se tkompli tirraporta, issegwi każijiet ta’ aggressjoni fuq edukaturi u tagħti sapport lill-edukaturi li jiġu bżonn l-għajnuna.

Saħqet ukoll sabiex ikun hemm struttura ta’ sapport adegwat fl-iskejjel sabiex dawn il-każijiet ma jseħħux.

Aidan jispjega għaliex mhuwiex se jipproċedi legalment

Aidan jispjega għaliex mhuwiex se jipproċedi legalment

Fl-ewwel kitba tiegħu minn mindu ġie skwalifikat mill-Malta Eurovision Song Contest, il-kantant Aidan Cassar, spjega li għalkemm jiddispjaċih, mhuwiex se jipproċedi legalment minħabba li dan ifisser li jkollu jwaqqaf il-festival milli jsir.

Reġina… Nixtieq nikteb ħafna, imma ma’ nafx minn fejn għandi nibda. Jiddispaċini għal li ġara iżda li nipproċedi legalment ifisser li jkolli inwaqqaf il-festival li tant inħobb milli jsir. Dan żġur li qatt ma’ kien fi ħsibijieti, speċjalment b’rispett lejn sħabi l-kantanti li bħali ħadmu ħafna biex jagħtu performance mill-aqwa fuq dak il-palk… u anke b’rispett lejn il-fans tal-Eurovision, bħali.. li ta’ minn 7 snin dejjem ħlomt li nitla’ nirrappreżenta lil Malta fil-Eurovision. Ħdimt, fuq li ħdimt, sa’ tlaqt mill-full time job tiegħi ftit ġimgħat ilu, biex nagħti kollox għal dil-ħolma li għandi.

Huwa rringrazzja lill-familja u l-ħbieb tiegħu, kif ukoll lil dawk kollha li matul il-ġimgħa li għaddiet sabhom ta’ spalla għalih u tawh is-sapport tagħhom.

Grazzi lit-tim, familja, ħbieb, kollegi u supporters tiegħi li f’din il-ġimgħa li għaddiet, sibthom ta’ spalla u kienu hemm għalija. Grazzi lil ommi, li fil-kanzunetta nsejħila Reġina. Naf li kburija bija, u jien kburi li għandi lilek. Grazzi lilek li qed taqra dal-messaġġ.

Fl-aħħar nett huwa awgura lill-kantanti li qed jipparteċipaw fil-Malta Eurovision Song Contest filwaqt li stqarr li qed iħares ‘il quddiem biex jaqsam aktar mużika mas-segwaċi tiegħu.

Nawgura lill-kantanti sħabi kollha li qed jipparteċipaw fil-festival. U nħares ‘il quddiem biex naqsam iżjed mużika u kanzunetti ġodda magħkom ma ndumx.

Id-dikjarazzjoni ta’ Aidan ġiet wara li nhar il-Ħamis li għadda, f’ittra mibgħuta mill-avukati tiegħu, ġie mitlub li tiġi sospiża l-iskwalifikazzjoni u ssir laqgħa bejn il-partijiet ikkonċernati. Fl-ittra kien hemm ukoll li lesti li jittieħdu azzjonijiet legali oħrajn jekk it-talba msemmija fl-ittra ma tinstemax.

Ftit sigħat wara, il-PBS ħareġ stqarrija fejn qal li d-deċiżjoni li ttieħdet hija finali.

Enable Notifications OK No thanks