“Sal-aħħar nifs se niġġieled għall-ġustizzja f’ismek u riforma f’isem kulħadd” – Omm Jean Paul

“Sal-aħħar nifs se niġġieled għall-ġustizzja f’ismek u riforma f’isem kulħadd” – Omm Jean Paul

F’għeluq is-sitt xhur minn meta l-ħajja ta’ Jean Paul Sofia nsterqet kiesaħ u biered, ommu Isabelle sellmet il-memorja tiegħu filwaqt li wegħditu li se tibqa’ tiġġieled għall-ġustizzja sal-aħħar nifs ta’ ħajjitha.

“Sitt xhur illum sabiħ tiegħi. Kull sekonda f’moħħi u f’qalbi, u jekk se tibqa’ sal-aħħar nifs,” kitbet Isabelle filwaqt li żiedet tgħid li se tibqa’ tiġġieled għall-ġustizzja f’isem binha u għal riforma f’isem kulħadd.

“Inwiegħdek li mewtek mhu se tkun qatt għalxejn u qalbek se tibqa’ tħabbat f’regoli ġodda li jevitaw uġigħ etern u li ma nistax niddeskrivi, li ġabu l-vojt, il-bahh u l-firda minn miegħek.”

Isabelle, omm Jean Paul

Sal-lum, sitt xhur wara, omm Jean Paul, il-familja u sħabu għadhom jiġġieldu għall-ġustizzja u r-riforma għall-ġid ta’ kulħadd.

Sal-lum, it-talba tagħhom li tinfetaħ inkjesta pubblika għadha ma nstemgħetx.

Tfajla ta’ 23 sena titlef il-kontroll u taqa’ ġo għalqa madwar sular u nofs għoli

Tfajla ta’ 23 sena titlef il-kontroll u taqa’ ġo għalqa madwar sular u nofs għoli

Żewġ żgħażagħ weġġgħu f’inċident tat-traffiku li seħħ ilbieraħ għall-ħabta tat-8:15 ta’ filgħaxija fi Triq l-Infetti, l-Imdina.

Mill-ewwel stħarriġ tal-Pulizija, irriżulta li t-tfajla ta’ 23 sena residenti Ħal Tarxien, tilfet il-kontroll tal-karozza u waqgħet ġo għalqa madwar sular u nofs għoli.

Fil-vettura kien hemm ukoll Franċiż ta’ 22 sena residenti Marsaskala.

Fuq il-post ġew imsejħa l-membri tal-Protezzjoni Ċivili u tim mediku sabiex jassistu.

Iż-żewġ żgħażagħ ittieħdu l-Isptar Mater Dei sabiex jingħataw il-kura meħtieġa, fejn il-ġuvni ġie ċċertifikat bi ġrieħi ta’ natura ħafifa filwaqt li t-tfajla ġiet iċċertifikata bi ġrieħi gravi.

L-investigazzjonijiet tal-Pulizija għadhom għaddejjin.

“X’se jieħu Jean Marc billi nitfgħuh ġo ċella l-ħabs?” – Peppi

“X’se jieħu Jean Marc billi nitfgħuh ġo ċella l-ħabs?” – Peppi

“Imma kif f’dan il-pajjiż nibqgħu rridu nwaħħlu ż-żgħażagħ il-ħabs għax jinqabdu bid-droga?”

Hekk staqsa Peppi Azzopardi f’kitba li qasam fuq il-paġna ta’ Facebook tiegħu b’rabta mal-każ ta’ Jean Marc Dalli.

“X’se jieħu Jean Marc billi nitfgħuh ġo ċella l-ħabs? X’se nieħdu aħna bħala soċjetà meta nafu li l-ħabs mhux attrezzat biex ifejjaq lil dawn il-persuni, anzi jnissel ġo fihom rabja u hekk kif ikunu stmati fl-ambjent orribbli tal-ħabs, jibdew jemmnu li huma skart tas-soċjetà?, kompla jistaqsi.

Peppi fakkar li “ħafna minn dawk li tgħallqu fil-ħabs meta kien għadu jitmexxa bi stil faxxista, kellhom problema tad-droga.”

Żied jgħid li għalkemm ħafna jinsistu fuq il-kastig li għandu jingħata, uħud minnhom jerġa’ jibdielhom meta jkun involut xi membru tal-familja tagħhom. “Imbagħad jibdlu fehmithom, iċemplu biex jinsistu miegħi li post uliedhom mhux il-ħabs.”

Fl-aħħar nett, Peppi qal li ma tagħmillu l-ebda differenza jekk hux it-tifel ta’ Pawlu ta’ faċċata jew ta’ Helena u Patrick Dalli. “F’kull każ, il-ġustizzja trid issir u le, ma naqbilx li trid tidher li qed issir, għax meta jiġri hekk, isir show,” temm jgħid.

Ilbieraħ il-qorti ċaħdet l-appell ta’ Jean Marc Dalli dwar ksur ta’ drittijiet fundamentali tal-bniedem meta ntbagħat il-ħabs wara li nstab ħati ta’ traffikar ta’ droga.

Int x’taħseb dwar dan?

Għaliex hawn min joħroġ il-boroż tal-iskart fi ġranet ħżiena?

Għaliex hawn min joħroġ il-boroż tal-iskart fi ġranet ħżiena?

Ir-ritratt t’hawn taħt ittieħed dalgħodu, il-Ħamis. Munzelli ta’ boroż suwed tara anki bħall-bieraħ filgħaxija.

Skont l-iskeda dawk il-boroż se jinġabru s-Sibt, bejn jumejn u tlieta minn meta nħarġu barra, fix-xemx. Ovvjament, dan iwassal biex il-qtates ikollhom xi jqattgħu u jimlew triq bil-ħmieġ. It-tort żgur mhuwiex tal-qtates, imma ta’ min għadu jagħmel li jfettillu.

Mhuwiex jasal il-messaġġ biex noħorġu l-boroż tal-iskart skont l-iskeda? Mhuwiex qed jitwassal sew?

Jew hawn min ma jimpurtahx? U jekk dan hu l-każ, dawn in-nies qegħdin jisseparaw l-iskart kif suppost?

Int x’taħseb dwar dan?

Fr. David Muscat jinstab ħati ta’ diskors ta’ mibgħeda

Fr. David Muscat jinstab ħati ta’ diskors ta’ mibgħeda

Fr. David Muscat instab ħati ta’ diskors ta’ mibgħeda mill-Qorti tal-Appell u ġie kkundannat sitt xhur ħabs sospiżi għal sentejn.

Dan wara li f’kumment fuq Facebook, Fr. David Muscat kien qal li jekk l-akkużat qattiel ta’ Paulina Dembska huwa omosesswali jew bisesswali huwa agħar milli kieku kien possedut mix-xitan.

Fl-isttess kumment, irrefera għall-omosesswalità u l-bisesswalità bħala diżordni u qabel l-orjentazzjoni sesswali flimkien ma’ kundizzjonijiet ta’ saħħa mentali ma’ xi ħadd li skont hu jkollu l-pressjoni għolja, zokkor u kanċer f’daqqa.

F’Settembru li għadda l-qorti kienet illiberat lill-qassis mill-akkużi iżda d-deċiżjoni ġiet appellata mill-Avukat Ġenerali.

Huwa dejjem baqa’ jsostni li mhuwiex ħati għall-akkużat miġjuba kontrih.

L-Arċisqof Charles Scicluna kien ħareġ twissija formali lil Fr. David Muscat u tah struzzjonijiet biex fil-fora pubbliċi ma jibqax jagħmel kummenti li jinsulentaw u jweġġgħu, inkella jitwaqqaf milli jeżerċita l-ministeru saċerdotali fil-pubbliku.

Din ma kinitx l-ewwel darba li Fr. David Muscat għamel rimarki dispreġġjattivi fil-konfront ta’ persuni omosesswali.

Tirrispetta biżżejjed lill-ġirien tiegħek?

Tirrispetta biżżejjed lill-ġirien tiegħek?

Illum fil-qorti ittella’ raġel il-qorti, mixli li ħebb għall-ġar tiegħu. Skont dak li ġie rrapurtat, l-argument inqala’ dwar storjbu li l-vittma kien qed jagħmel. Ħalli ma ninftihemx ħażin: il-vjolenza mhi aċċettata qatt. Hemm metodi oħra x’tista’ tieħu. U mingħajr ma nidħol fil-mertu ta’ dan il-każ, naħseb tajjeb li naraw dwar kemm qed nuru nuqqas ta’ rispett lejn il-ġirien tagħna

Kulħadd kultant jagħmel xi ftit storbju. Forsi meta jkollna xi festin. Għalkemm mhux l-ideali, imma naħseb li kulħadd jaċċetta li ta’ darba kultant il-ġirien jagħmlu ftit storbju. Imma li jum wara jum, tgħix qrib xi ħadd illi jgħajjat, idoqq il-pjanu, isammar jew juża televiżjoni b’volum għoli, speċjalment f’ċerti ħinijiet, mhux aċċettabbli. Juri nuqqas ta’ rispett.

Nuqqas ta’ rispett lejn il-ġirien iseħħ ukoll meta noħorġu l-boroż tal-iskart f’jum u ħin ħażin. U għax kultant inkunu egoisti, mhux sewwa li npoġġu l-boroż tagħna quddiem bieb ħaddieħor.

Nuqqas ta’ rispett meta l-ġar iwaħħal permess sabiex ma jsirx ipparkjar quddiemu (biex ikun jista’ jaħdem) u niġu nitmellħu. Nuqqas ta’ rispett meta nimblokkaw xi garaxx ta’ xi ħadd, u la nħallulu aċċess biex jidħol u lanqas tal-anqas inħallu numru.

Hemm ħafna modi kif nistgħu nonqsu lill-ġirien. Nuqqas ta’ rispett, iwassal għal nuqqas ta’ ftehim. L-affarijiet jistgħu jeskalaw. Kieku lkoll kemm aħna nagħmlu ftit sforz u nirrispettaw aktar lill-ġirien, żgur ikollna atmosfera ta’ aktar paċi.

Liema huma l-azzjonijiet li fl-opinjoni tiegħek wieħed ikun qed juri nuqqas ta’ rispett lejn il-ġirien

Enable Notifications OK No thanks