Select Page
60 sena ta’ xandir televiżiv fil-gżejjer Maltin

60 sena ta’ xandir televiżiv fil-gżejjer Maltin

Kien id-29 ta’ Settembru 1962, meta ngħata bidu għas-servizz tat-televiżjoni ġewwa Malta. Fil-fatt 60 sena ilu nħolqot il-Malta Television Services Ltd, magħrufa aħjar bħala l-MTV, li kienet sussidjarja tar-Rediffusion (Malta). Hija kienet tipproduċi u tittrasmetti programmi tat-televiżjoni u tar-radju.

Kien proprju f’dan iż-żmien meta wieħed mill-aqwa atturi komiċi u kittieba ta’ skripts Maltin, Charles Clews, ta kontribut fir-radju lokali Malti. Fil-fatt permezz ta’ ‘Radju Muskettieri’ żamm lil poplu Malti ferħan bil-kummiedji li huwa kien famuż għalihom.

Ritratt: Facebook – PBS Malta

Attur kommiku ieħor li ħadd ma jista’ jinsa għax kien eċċezzjonali f’xogħlu, kien Johnny Navarro. Kontu tafu li huwa deher f’waħda mill-ewwel kummiedji fuq l-MTV bl-isem “Popping The Pops”, flimkien ma’ Victor Aquilina?

Fl-1975, is-servizz tat-televiżjoni ġie nazzjonalizzat, u minn hemm beda jissejjaħ ix-Xandir Malta. Kien f’dan iż-żmien meta Malta kellha l-ewwel qarrejja tal-aħbarijiet mara. Din kienet ħadd ħlief Anna Bonanno, li hija magħrufa bħala waħda mill-aktar xandara li damet taqra l-aħbarijiet.

Ma rridux ninsew ukoll il-bidla li saret fl-1981, meta ġiet imnedija t-trasmisjoni bil-kulur. Kien proprju fit-tmeninijiet meta waħda mill-atturi u preżentaturi bravi dehret fuq it-televiżjoni Malti bi programmi għat-tfal. Din kienet Eileen Montesin li preżentat ‘Kikku u Sika’. Min jiftakru?

Ritratt: Facebook – PBS Malta

Fl-1991, ix-xandir nazzjonali għadda minn ristrutturar, u b’hekk twaqqfet il-Public Broadcasting Services Ltd biex tieħu f’idejha l-operat ta’ Xandir Malta. 21 sena wara, fl-2012 ġiet inawguarata l-PBS Creativity Hub, f’għeluq il-50 anniversarju mill-ewwel xandira tal-MTV.

60 sena ta’ storja għat-televiżjoni Maltija! Grazzi kbira lil kull minn kien involut u ħadem biex żamm kumpanija lill-poplu Maltin u Għawdxi, matul dawn is-snin. Nawguraw, li fis-sittin sena li ġejjin jitkompla dan il-progress ferm tajjeb ħalli l-poplu Malti u Għawdxi jkompli jieħu gost bil-programmi li aħna l-Maltin nafu nipproduċu.

Dan iż-żagħżugħ irrapportat nieqes

Dan iż-żagħżugħ irrapportat nieqes

Kurt Muscat ta’ 17-il sena qed jiġi rrappurtat nieqes.

Fi stqarrija, il-Pulizija qalet li Kurt Mucat deher l-aħħar fl-inħawi tas-Siġġiewi.

Kull min għandu xi informazzjoni dwar din il-persuna, huwa mitlub li jgħaddiha lill-Pulizija, anke b’mod
kunfidenzjali fuq in-numri tal-Kwartieri Ġenerali tal-Pulizija 2122 4001 jew 119 jew fl-eqreb
Għassa tal-Pulizija.

Jekk jogħġbok xerred dan l-artiklu.

Bħal-lum 58 sena ilu Malta saret Indipendenti

Bħal-lum 58 sena ilu Malta saret Indipendenti

Kien il-Ħadd 20 ta’ Settembru 1964, meta tniżżlet l-Union Jack u ttellgħet il-bandiera Maltija fuq ix-“xagħra” tal-Furjana, quddiem folla ta’ aktar minn 100,000 ruħ.

Kien il-Prinċep Filippu li l-għada filgħodu b’mod uffiċjalment ta l-istrumenti lill-Prim Ministru George Borg Olivier, (li kien ġie Malta għal din l-okkażjoni speċjali) fil-preżenza tal-Arċisqof Mikiel Gonzi, il-Gvernatur Sir Maurice Dorman, u s-Sur Duncan Sandys.

It-triq għall-indipendenza kellha l-mumenti tajbin u ħżiena tagħha, peress li qabel dan l-avveniment memorabbli kien hemm il-kwistjoni tal-Integrazzjoni tal-1956, li għaliha r-referendum tagħha kien inkonklussiv, l-Istrajk Ġenerali u l-Irvellijiet tal-1958, u l-kriżi Politico-Reliġjuża li kienet laħqet il-quċċata tagħha. fl-1961.

Dr. Borg Olivier ħa lill-Partit Nazzjonalista fil-poter fl-elezzjonijiet ta’ Frar tal-1962. Il-Konferenza tal-Indipendenza Maltija bdiet f’Lulju tas-sena ta’ wara, u għaliha attendew r-rappreżentanti tal-ħames partiti politiċi kollha: Il-Partit Nazzjonalista, Il-Partit Laburista, Partit Ħaddiema Insara, il-Partit Demokratiku Nazzjonalista u l-Partit Kostituzzjonali Progressiv. L-MLP malajr irtira bi protesta kontra l-pakkett finanzjarju propost.

Il-Kostituzzjoni tfasslet minn J.J. Cremona u ġiet approvata mill-Assemblea Leġiżlattiva u b’referendum. Hija ġiet aċċettata formalment mis-Sur Sandys, u fit-2 ta’ Settembru 1964, Buckingham Palace ippubblika l-Ordni tal-Indipendenza ta’ Malta, li ffissa d-data għall-21.

Il-Kostituzzjoni tal-Indipendenza kienet tgħid li l-Gvern Malti kien ħa jkun jikkonsisti f’50 membru u li kienu se jiżdiedu għal 55 sal-1971. Dan kien ifisser li l-Parlament Malti kellu s-setgħa li jieħu ħsieb l-affarijiet interni u esterni tal-pajjiż.

Huwa fatt interessanti li l-Kap tal-Istat ta’ Malta kienet għadha r-Reġina tal-Ingilterra, u din inbidlet fl-1974 meta Malta saret Repubblika. Il-preżenza Brittanika fuq din il-gżira baqgħet sal-1979, meta Malta ħadet il-Ħelsien.

F’isem it-tim ta’ Skoperta, nawguraw lill-poplu Malti kollu l-festa t-tajba.

24 sena mill-mewt tal-kantant Lucio Battisti

24 sena mill-mewt tal-kantant Lucio Battisti

24 sena ilu, fl-1998 il-mużika Taljana kienet tilfet wieħed mill-aktar esponenti sinifikanti tagħha. Dan mhu ħadd ħlief Lucio Battisti. Huwa kellu 55 sena u miet fl-isptar San Paolo ta’ Milan fejn kien ilu rikoverat mill-aħħar ta’ Awwissu.

Battisti huwa meqjus bħala wieħed mill-aktar kantawturi u kompożituri magħrufa u influwenti fl-istorja tal-mużika pop/rock Taljana. Huwa beda l-karriera tiegħu fl-1966 u mill-1969 sal-1994 ħareġ 18-il album f’pajjiżu.

Fost il-kanzunetti popolari tiegħu nsibu: ‘I Giardini di Marzo’, ‘Il Mio Canto Libero’, ‘Emozioni’, ‘Un’Avventura’ u ‘Acqua Azzurra, Acqua Chiara’.

Huwa kien segwit immens kemm f’art twelidu, kif ukoll fuq din iċ-ċkejkna gzira tagħna. Fil-fatt, il-kanzunetti tiegħu għadhom jindaqqu ta’ sikwit fuq l-istazzjonijiet tar-radju lokali.

25 sena mill-mewt ta’ Lady D

25 sena mill-mewt ta’ Lady D

25 sena ilu, id-dinja kienet ixxukkjat ruħha bl-aħbar tal-mewt tal-Prinċipessa Lady Diana, fl-età tenera ta’ 36 sena.

Lady D, omm ta’ żewġ t’itfal, inqatlet fil-31 ta’ Awwissu 1997, meta l-limousine li kienet qed iġorr lilha u l-maħbub tagħha Dodi al-Fayed baqgħet dieħla fil-mina ta’ Pont de L’Alma f’Pariġi hekk kif kienet qed taħrab mill-paparazzi, li kienu fuq il-muturi jeħdulha r-ritratti.

Il-mewt tagħha tefgħet lill-monarkija Ingliża fi kriżi.

Miljuni madwar id-dinja bkewha u għadhom jibkuha sal-lum minħabba li hija kienet il-“Prinċipessa tal-poplu”. Kienet magħrufa sew għall-kompassjoni, il-kariżma, il- bżulija u x-xogħol ta’ karità li hija kienet twettaq. Fil-fatt Diana żviluppat interess qawwi fil-mard serju u kwistjonijiet relatati mas-saħħa barra mill-ambitu tal-involviment rjali tradizzjonali, inklużi l-AIDS u l-lebbra.

Barra minn hekk hija kienet ikona fl-istil li kienet tilbes. Fil-fatt kienet meqjusa fotoġenika u kienet influwenti fil-qasam tal-moda fis-snin tmenin u disgħin.

Tant kemm ħalliet impatt kbir, li saru diversi produzzjonijiet dwarha fosthom ‘Spencer’, film dwar it-tmiem taż-żwieġ tagħha mal-Prinċep Charles; id-dokumentarju ‘The Princess’; u d-drama fuq Netflix bl-isem “The Crown” fejn l-aħħar staġun iffoka fuq Lady Diana.

Wieħed ma jistax jinsa jsemmi d-diversi pubblikazzjonijiet li nkitbu dwarha wkoll.

“Kuljum, nixtiequ li tkun għadha magħna,” qal il-Prinċep William meta ż-żewġt aħwa kixfu statwa f’ġieħha s-sena l-oħra fil-Palazz ta’ Kensington fiċ-ċentru ta’ Londra, li kienet id-dar tagħha.

62 sena ilu nqatel Twanny ta’ 8 snin

62 sena ilu nqatel Twanny ta’ 8 snin

Bħal-lum 62 sena ilu, Twanny Aquilina, tifel ta’ 8 snin, instab maqtul fid-dar tiegħu.

It-tifel instab f’għadira demm. Għonqu kien imħanxar b’sikkina tal-ħobż.

Is-suspettati kienu primarjament ommu stess, Ġiġa, u r-raġel tagħha Leli.

Ġiġa minn dejjem ċaħdet l-akkużi imma nstabet ħatja, flimkien mar-raġel Leli. Filwaqt li huwa ngħata sentenza ta’ 20 sena priġunerija b’xogħol iebes, Ġiġa ngħatat il-piena kapitali li wara nbidlet biex tingħata sentenza ta’ priġunerija għal għomorha.

Fuq Xarabank, oħt Twanny, Carmen kienet stqarret li “Jiena naħlef fuq uliedi, le ma kinux huma”.

Enable Notifications    OK No thanks