Select Page
Zelenskyy jressaq l-applikazzjoni uffiċjali biex l-Ukrajna tissieħeb man-NATO

Zelenskyy jressaq l-applikazzjoni uffiċjali biex l-Ukrajna tissieħeb man-NATO

Illum, kemm ir-Russja kif ukoll l-Ukrajna ffirmaw dokumenti importanti ħafna.

Waqt li Putin iffirma d-dokumenti dwar l-erba’ żoni li ngħaqdu mar-Russja, l-Ukrajna applikat biex tissieħeb man-Nato.

Ftit minuti ilu l-President tal-Ukrajna, Volodymyr Zelenskyy ħabbar li pajjiżu ressaq l-applikazzjoni uffiċjali biex jissieħeb b’mod mgħaġġel
fin-NATO. Huwa sostna li l-Ukrajna diġà wriet il-kompatibbiltà mal-istandards tal-Alleanza.

Id-dikjarazzjoni ta’ Zelenskyy saret eżatt wara li l-President Russu Vladimir Putin iffirma t-trattati li jgħaqqdu r-reġjuni ta’ Luhansk, Donetsk, Kherson u Zaporizhzhia mar-Russja. Putin wiegħed li se jipproteġi r-reġjuni ġodda inkorporati bil-“mezzi kollha disponibbli”.

Żvelata l-munita tar-Re Charles III

Żvelata l-munita tar-Re Charles III

Ġiet żvelata l-munita l-ġdida li turi x-xbieha tar-Re Charles, u li se tibda tintuża fil-ġimgħat li ġejjin.

Kmieni dalgħdu l-BBC News ħabbar li ngħata l-ewwel ħjiel ta’ kif ser tkun il-munita tal-50p bl-ixbiha tar-Re Charles III fuqha. L-ixbiha tar-Re ġiet maħduma mill-iskultur Brittaniku Martin Jennings. Apparti dan, ser tiġi maħduma munita kommemorattiva tal-£5 ukoll. Il-Maestà tiegħu approva b’mod personali u jidher li huwa kuntent, bl-ixbiha tiegħu fuq il-munita.

Kif wieħed jista’ jara, din il-munita qiegħda timxi mat-tradizzjoni Brittanika, dik li l-monarka il-ġdid qed iħares lejn in-naħa tax-xellug, oppost għall-predeċessur tiegħu. Fil-fatt l-ixbiha tar-Reġina Eliżabetta II fuq il-muniti kienet tħares lejn il-lemin.

Innutaw ukoll li bħal rejiet Brittaniċi preċedenti, u b’differenza mir-Reġina, ir-Re Charles III mhuwiex liebes l-ebda kuruna.

Intom il-kollezzjonisti tal-muniti, tajjeb li tkunu tafu li mill-bidu tal-ġimgħa id-dieħla intom se tkunu tistgħu tixtru l-munita minn ‘The Royal Mint’.

Filwaqt li intom li qed taqraw dan l-artiklu jaf fi ftit żmien ser taraw il-munita l-ġdida tal-50p f‘idejkom għax se tkun disponibbli għall-użu ġenerali ferm qabel tmiem is-sena.

Minn għada 15% tal-Ukrajna se ssir parti mir-Russja

Minn għada 15% tal-Ukrajna se ssir parti mir-Russja

L-erba’ żoni okkupati tal-Ukrajna: Luhansk, Donetsk, Kherson u Zaporizhzhia minn għada se jsiru parti mir-Russja. Kull attakk fuqhom se jitqies bħala attakk fuq ir-Russja stess.

Uffiċjali favur il-Kremlin qalu li l-erba’ territorji vvutaw biex jingħaqdu mar-Russja. Sostniet li 93% tal-voti f’Zaporizhzhia kienu favur, kif kienu 87% f’Kherson, 98% f’Luhansk u 99% f’Donetsk. Dawn ir-reġjuni jammontaw għal madwar 15% tat-territorju Ukren.

Il-President Vladimir Putin għada mistenni jattendi ċerimonja fil-Kremlin li fiha se jiġu ffirmati dokumenti li juru r-reġjuni li se jiġu inkorporati fir-Russja.

Skond il-Kremlin, Putin se jagħti diskors wara ċ-ċerimonja u ser jiltaqa’ mal-amministraturi tar-reġjuni maħtura minn Moska. Tard filgħaxija hemm jppjanat ukoll ċelebrazzjoni b’kunċert fil- Pjazza l-Ħamra.

Il-Qorti ma ssibx lil Fr. David Muscat ħati ta’ kummenti omofobiċi

Il-Qorti ma ssibx lil Fr. David Muscat ħati ta’ kummenti omofobiċi

Fr. David Muscat joħroġ illiberat mill-akkużi miġjuba kontrih, dawk li bid-diskors tiegħu inċita mibgħeda u vjolenza fuq persuni LGBTIQ.

F’kumment li kiteb fuq Facebook f’Jannar li għadda, Fr. David Muscat kien qal li jekk is-suspettat qattiel ta’ Paulina Dembska, Abner Aquilina, kien omosesswali jew bisesswali, kien ikun agħar milli kieku hu possedut mix-xitan.

Huwa kien qabbel ukoll l-orjentazzjonijiet sesswali flimkien ma’ kundizzjonijiet ta’ saħħa mentali ma’ xi ħadd li skont hu jkollu l-pressjoni għolja, zokkor u kanċer f’daqqa.

Madankollu, skont rapport minn TVMNews, Il-Maġistrat Ian Farrugia qal li bil-kumment tiegħu, Fr. David Muscat esprima opinjoni iebsa, redikola, ħażina, umiljanti għalih u estrema, li anki tista’ titqies potenzjalment insolenti iżda ma tista’ titqies bħala waħda li tinċita mibgħeda jew vjolenza kontra persuni.

Għaldaqstant, Fr. David Muscat ħareġ illiberat minn kull akkuża miġjuba kontrih.

Qassis allegatament jisraq relikwa

Qassis allegatament jisraq relikwa

Bħalissa għaddejja investigazzjoni mill-Pulizija fuq qassis. Dan wara li l-qassis allegatament seraq relikwa mill-Knisja tal-Madonna ta’ Porto Salvo fl-Isla, is-Sibt li għadda.

Ir-relikwa hija berettin tal-ħarir li jmur lura għall-bidu tal-1900 meqjus bħala r-relikwa ta’ San Filippu Neri.

Il-berettin allegatament instab fil-karozza tal-qassis.

Għaldaqstant, il-Pulizija ġew infurmati u nfetħet investigazzjoni dwar dan il-każ.

Din l-istorja nħarġet minn Times of Malta u l-Kurja ssospendiet lill-qassis sakemm l-investigazzjonijiet kollha jkunu lesti.

Imut iż-żagħżugħ li kien f’karozza misjuqa minn tfajla ta’ 17-il sena

Imut iż-żagħżugħ li kien f’karozza misjuqa minn tfajla ta’ 17-il sena

Dalgħodu tħabbret l-aħbar li miet iż-żagħżugħ ta’ 21 sena.

Ben Laferla tilef ħajtu wara li ħabta bejn il-karozza li kien fiha u li kienet misjuqa minn tfajla ta’ 17-il sena.

Il-każ seħħ is-Sibt li għadda għall-ħabta tas-siegħa u nofs ta’ filgħodu fi Triq il-Madliena, is-Swieqi.

Ben Laferla kien fit-Taqsima tal-Kura Intensiva tal-Isptar Mater Dei minħabba li kien qed isofri minn ġrieħi serji.

Filwaqt li nfetħet inkjesta, il-Pulizija qed jinvestigaw il-każ.

Il-Maġistrat tal-Għassa Yana Micallef Stafrace qed tmexxi inkjesta. Filwaqt li l-investigazzjonijiet tal-Pulizija għadhom għaddejjin.

Enable Notifications    OK No thanks