Select Page
Attività b’xejn fejn tista’ titkellem ma’ professjonisti tas-saħħa – Kif tista’ tattendi?

Attività b’xejn fejn tista’ titkellem ma’ professjonisti tas-saħħa – Kif tista’ tattendi?

Flimkien mal-Kunsill Lokali ta’ Ħaż-Żebbug, il-Willingness Team se jkun qed jorganizza ġurnata ta’ attivitajiet relatati mas-saħħa b’xejn. Dan se jsir fl-1 ta’ Mejju mit-8am sal-12pm, ġewwa l-pjazza ta’ Ħaż-Żebbuġ fejn ħa tkun trasferita fi pjazza pedonali.

Dan iffisser illi inti tista’ tiġi mal-familja jew ħbieb biex tipparteċipa f’diversi attivitajiet ta’ logħob għat-tfal jew fitness classes għall-adulti. Se jkun hemm wkoll testijiet b’xejn tas-saħħa għal min irid jiċċekja l-pressjoni u z-zokkor.

Se jkun hemm professjonisti bħal tobba, fiżjoterapisti, psikoloġisti, terapisti dietitians u personal trainers hemmhekk disposti għal jekk forsi għandek xi mistoqsijiet jew għajnuna dwar saħħtek jew tal-familja tiegħek.

Xi trid tagħmel biex tattendi?

Jekk tixtieq tattendi, kulma trid tagħmel hu tikteb din id-data u l-ħin fid-djarju tiegħek u tiġi żżurna fil-ġurnata. Jekk tixtieq tattendi xi class ta’ Pilates, jew Yoga, jew fitness jew fiżjoterapija, kemm tibgħat messaġġ b’ismek u l-klassi li tixtieq tattendi fuq 79291817 jew fuq facebook tagħna ta’ Willingness.

Min jista’ jattendi?

Din l-attività hija miftuħa għal kulħadd; miż-żgħar sal-kbar. Se jkun hemm tlielaq tar-roti, logħob tat-tfal fejn jistgħu jġibu ir-roti jew scooters magħhom u jduru ġewwa l-pjazza b’mod sikur għaliex se tkun magħluqa għal karozzi bħala pjazza pedonali. Waqt li t-tfal ikunu qed jilagħbu, inti tista’ tagħmel testijiet tas-saħħa jew tissieħeb ma’ xi klassi b’xejn tal-yoga, jew pilates jew fitness jew fiżjoterapija.

Il-programm tal-klassijiet tista’ ssibu hawn: HealthFest @ Pjazza Pedonali | Facebook

Araw li tkunu lebsin komdi, idealment bi papoċċ.

L-idea ta’ din il-ġurnata flimkien ġewwa l-pjazza pedonali ta’ Ħaż-Żebbug hu biex nitgħallmu li saħħitna nistgħu nieħdu ħsiebha b’diversi modi li jaf ikunu aktar faċli milli naħsbu. Jekk tinsabu kurjużi dwar x’tikkonsisti din il-ġurnata flimkien ġewwa l-pjazza pedonali ta’ Ħaż-Żebbuġ tistgħu tkellmuna fuq info@willingness.com.mt jew 79291817 u nispjegawlek aħjar.

Tikkunsmax dan il-prodott minħabba possibilità ta’ kontaminazzjoni ta’ Salmonella

Tikkunsmax dan il-prodott minħabba possibilità ta’ kontaminazzjoni ta’ Salmonella

Skont l-Att dwar is-Sigurtà fl-Ikel u r-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru. 178 tal-2002, id-Direttorat għas-Saħħa Ambjentali fi ħdan is-Sovrintendenza tas-Saħħa Pubblika qed javża lill-pubbliku li wara informazzjoni li rċieva mingħand il-kummerċjant involut, l-imsemmi prodott m’għandux jiġi kkunsmat minħabba l-possibbiltà ta’ kontaminazzjoni bis-Salmonella.


Isem tal-prodott:
Schoko-Bons


Dittà:
Kinder

Piż:
46g u 125g


Dati tad-durabbilità:
Id-dati kollha bejn u inkluż it-28/05/2022 sad-19/08/2022


Piż u Lottijiet: 46g: L291, L292, L302, L307, L308, L313, L319, L320, L321, L329, L330, L334, L335, L347, L350, L354
125g: L288, L291, L293, L301,L302, L306, L307, L310, L312, L313, L316, L319, L320, L321, L326, L327, L328, L329, L334, L337, L338, L341, L347, L348, L349, L351, L352, L356, L005, L006, L028, L029

Persuni infettati bis-Salmonella normalment jistgħu jiżviluppaw sintomi bejn sitt u tnejn u sebgħin siegħa wara l-infezzjoni. L-iktar sintomu komuni hija d-dijarea, li tista’ tkun anke bid-demm. Sintomi oħra jinkludu deni, uġigħ ta’ ras u uġigħ fiż-żaqq. L-infezzjoni ddum minn erbgħa sa sebat ijiem. Id-dijarea tista’ tkun severa li jkun hemm bżonn ukoll dħul fl-isptar.​

Għal aktar informazzjoni, il-pubbliku jista’ jċempel lis-Servizzi tal-Ispettorat tas-Saħħa fuq numru tat-telefon 2133 7333 mit-8:00 ta’ filgħodu sas-2:30 ta’ waranofsinhar jew jibgħat email fuq mhi@gov.mt.

Il-Kummissjoni Elettorali tippubblika r-riżultat uffiċjali tal-Elezzjoni Ġenerali 2022

Il-Kummissjoni Elettorali tippubblika r-riżultat uffiċjali tal-Elezzjoni Ġenerali 2022

Aktar kmieni llum, il-Kummissjoni Elettorali ppubblikat ir-riżultat uffiċjali tal-ewwel għadd tal-poloz tal-votazzjoni ta’ kull distrett elettorali.

L-istatistika maħruġa mill-Kummissjoni Elettorali turi li f’din l-elezzjoni, b’kollox kien hemm 304,050 vot mitfugħ, b’295,248 vot validu u 8,808 vot invalidu.

Partit Laburista 162,70755.11%
Partit Nazzjonalista 123,23341.74%
AD+PD4,7471.61%
Partit Popolari1,5330.52%
ABBA1,3640.46%
Indipendenti 1,2820.43%
Volt3820.13%

Għaldaqstant dan ir-riżultat juri li l-Partit Laburista rebaħ l-elezzjoni ġenerali b’55.11% tal-voti li jammontaw għal 39,474 vot aktar aktar mill-Partit Nazzjonalista.

L-effett tal-gwerra bejn ir-Russja u l-Ukrajna fuq l-ekonomija – Kif se tiġi affettwata?

L-effett tal-gwerra bejn ir-Russja u l-Ukrajna fuq l-ekonomija – Kif se tiġi affettwata?

Kull gwerra tħalli effetti diżastrużi, primarjament fit-telfiet tal-ħajja ta’ diversi persuni. Effett ieħor tal-gwerra huwa wkoll fuq l-ekonomija kemm dak tal-pajjiżi li direttament huma affettwati mill-gwerra u anke ta’ pajjiżi li indirettement ukoll jiġu affettwati.

Il-gwerra fl-Ukrajna ġiet fiż-żmien fejn pajjiżi diġà bdew jesperjenzaw inflazzjoni għolja ikkawżata mill-effett tal-Covid. Fl-Ewropa, l-inflazzjoni s-sena l-oħra kienet kwazi 3%, rata li ilha ma tiġi reġistrata għal aktar minn għaxar snin. Bl-effett tal-gwerra fl-Ukrajna, l-inflazzjoni mistennija tiżdied ħafna iktar. Ir-raġuni primarjament hija minħabba l-importanza tar-Russja fl-ekonomija globali kif ukoll tal-Ukrajna.

Biss biss, mill-aspett ta‘ enerġija, kwazi 40% mill-elettriku fl-Ewropa huwa ġenerat mill-fossil fuels u l-ikbar sors ta‘ gass u żejt ġej mir-Russja. Iċ-ċaqliq fil-kwantità tirrifletti fil-prezzijiet taż-żejt, tant hu hekk li l-prezz taż-żejt beda jeskala b’rata allarmanti. Dan iċ-ċaqliq jiġi rifless ukoll fil-prezzijiet tad-dawl li jħalli impatt qawwi fuq l-enterpriżi kif ukoll familji, partikolari dawk li huma l-aktar vulnerabbli. Sfortunatement l-Ewropa għadha ma ddiversifikatx biżżejjed is-settur tal-energija u b‘hekk id-dipendenza fuq ir Russja għadha wisq gholja.

L-effett fuq l-ekonomija mistenni jinħass ukoll fuq l-ikel. L-Ukrajna tipproduċi l-akbar volum ta’ sunflower oil u r-Russja t-tieni l-akbar produzzjoni. Bejniethom it-tnejn jipproduċu madwar 60% mill-ammont globali. Dawn iż-żewġ pajjiżi jesportaw ukoll kwazi 30% mill-qamħ globali. Hekk kif il-produzzjoni tieqaf minħabba il-gwerra, il-prezzijiet ta’ dawn il prodotti kif ukoll prodotti li jiddependu fuqhom, bħal ħalib u għaġin, mistennija jiżdiedu sostanzjalment ukoll.

L-effett tal-inflazzjoni, u b’hekk l-għoli tal-ħajja, tirriżulta wkoll fit-tnaqqis ta’ konsum u ta’ investiment: żewġ pilastri tal-ekonomija. Hekk kif il-konsum u l-investiment jonqos minħabba ż-żieda fil-prezzijiet kif ukoll minħabba l-inċertezza globali, l-ekonomija tibda tistagħġna u minflokk tikber tibda tiċkien. Dan jispiċċa jirrifletti fi problemi għall-impjiegi kif ukoll id-dħul għall-ekonomiji.

Għalhekk l-effett ta’ din il gwerra mistenni jkun dirett u indirett kif ukoll effetti ta’dak li huwa immedjat u dak li glad irid jinħass għat-tul ta’ żmien. It-tama hi li s-soluzzjonijiet ma jdumux ma jinstabu u li l-għajnuna tingħata diretta u kif meħtieġa, partikolarment għal min ikun l-aktar affettwat.

Sejħa għal voluntiera għas-servizz Sharing Lives minn Aġenzija Sapport

Sejħa għal voluntiera għas-servizz Sharing Lives minn Aġenzija Sapport

“Matul l-esperjenza tiegħi bħala studenta tal-Youth & Community Studies, kelli l-opportunità li nkun attiva fi programm ta’ tliet xhur ma’ żgħażagħ b’diżabilità. Din kienet waħda mill-aktar esperjenzi li għallmuni matul il-kors. Meta tikkomunika ma’ żgħażagħ, wieħed jiżviluppa programmi skont l-interessi u l-ideat tagħhom stess.

Bħala voluntiera ħassejtni mgħejuna ħafna, speċjalment permezz ta’ laqgħat ta’ superviżjoni kull xahar, fejn stajt niddiskuti bżonnijiet jew ħsibijiet li seta’ kelli waqt li niċċelebraw is-suċċessi li kellna. Apparti li din kienet esperjenza li għamilt bħala parti mill-istudji tiegħi, kienet ukoll esperjenza li tatni ħafna lura fuq livell personali għax persuni b’diżabilità għandhom ħafna x’jagħtu lura.”

Din hi l-esperjenza li qasmet magħna Claire Custò, studenta tal-Università wara li għamlet esperjenza mas-servizz Sharing Lives bħala parti mill-istudji tagħha. Bħal din l-esperjenza, għandna diversi oħrajn, kemm minn studenti bħal Claire kif ukoll minn persuni u entitajiet li taw sehemhom b’mod volontarju għas-servizz Sharing Lives.

Sharing Lives hu servizz immexxi minn Aġenzija Sapport li l-għan tiegħu hu li jlaqqa’ flimkien persuni b’dżiabilità u volontiera b’għan li jiżviluppaw ħbiberiji u tiżdied l-inklużjoni tal-persuni b’diżabilità fil-komunità.

Għalhekk, il-voluntiera huma strumentali sabiex iwasslu attivitajiet varji jew kuntatt soċjali fuq bażi individwali lil dawn il-persuni b’diżabilità li forsi jkunu qed iħossuhom esklużi minn attivitajiet soċjali, kulturali, sportivi u oħrajn.

Bħalissa Aġenzija Sapport qed tilqa’ applikazzjonijiet minn persuni li għandhom ‘il fuq minn 16-il sena u li jixtiequ joffru ftit mill-ħin tagħhom. Dan jista’ jkun ukoll parti mill-istudji tagħhom fil-livell post-sekondarju jew terzjarju iżda mhux biss. Dawk li jagħmlu 30 siegħa jew aktar, jingħataw ukoll ċertifikat. Il-voluntiera kollha jingħataw superviżjoni u sapport minn professjonisti matul l-esperjenza tagħhom.

Meta persuna tapplika biex tkun voluntiera ssir laqgħa fejn professjonisti mit-tim ta’ Sharing Lives jiltaqgħu mal-persuna sabiex jiddiskutu u jiġi ddeterminat l-aħjar mod kif jingħata l-kontribut tagħha. Wieħed m’għandux għalfejn ikollu esperjenza sabiex jingħaqad mat-tim ta’ voluntiera ta’ Sharing Lives. Flimkien naraw x’inhuma l-abilitajiet u l-interessi kemm tal-voluntiera kif ukoll tal-klijenti, u minn hemm jibdew jiġu diskussi u organizzati inizjattivi b’superviżjoni minn professjonisti.

Min hu interessat li jingħaqad mat-tim ta’ voluntiera ta’ Sharing Lives jista’ jżur is-sit tal-Aġenzija Sapport: www.sapport.gov.mt u japplika onlajn jew iniżżel kopja tal-applikazzjoni, iċempel fuq il-Helpline tal-Aġenzija (Freephone 153 u għafas 5) jew inkella l-uffiċini fuq 2256 8000 (Malta) u 2156 9909 (Għawdex).

Wieħed jista’ wkoll imur fuq il-paġna ta’ Facebook jew Instagram fejn wieħed jista’ jibqa’ aġġornat fuq il-ħidma tal-Aġenzija u l-attivitajiet li qed isiru f’Sharing Lives.

Aġenzija Sapport hi l-aġenzija nazzjonali għal persuni b’diżabilità li toffri numru ta’ skemi u servizzi lil persuni b’diżabilità u familjari tagħhom.

L-Enemalta tavża dwar qtugħ ta’ dawl f’diversi lokalitajiet fil-jiem li ġejjin

L-Enemalta tavża dwar qtugħ ta’ dawl f’diversi lokalitajiet fil-jiem li ġejjin

L-Enemalta qed tavża dwar possibilità ta’ qtugħ ta’ dawl f’partijiet differenti f’Malta u Għawdex minħabba xogħlijiet ta’ manutenzjoni li jsiru b’mod regolari.

L-Enemalta tisħaq li x-xogħlijiet ta’ manutenzjoni huma essenzjali sabiex ikun assigurat netwerk ta’ distribuzzjoni sigur u affidabbli.

Tista’ tirreġistra wkoll għas-servizz ta’ notifika b’xejn permezz ta’ SMS u tibda tirċievi avviż minn qabel ta’ kwalunkwe xogħol ta’ manutenzjoni skedat li jista’ jaffettwa t-triq tiegħek.

Jekk għandek kont mal-Enemalta, ibgħat SMS fuq 79052492 bin-numru tal-karta tal-identità tiegħek biex tabbona għal dan is-servizz.

Dawn huma l-lokalitajiet u t-toroq li jistgħu jiġu affettwati:

Il-Belt Valletta

TRIQ IR- REPUBBLIKA, TRIQ SAN KRISTOFRU, TRIQ IL- MERKANTI , TRIQ SAN PAWL, TRIQ SAN FEDERIKU , TRIQ SANT’ORSLA
20 January 2022 00:0021 January 2022 06:00
L-Imġarr

TRIQ TA’ HAGRAT , TRIQ RAMIRO CALI , TRIQ SANTA MARIJA , TRIQ SAN PAWL
20 January 2022 04:3020 January 2022 10:00
San Pawl il-Baħar

TRIQ L- GHAXRA TA’ FRAR , TRIQ CASSARINO , TRIQ IT- TAMAR , TRIQ TAL- BILBEL , TRIQ IL- WILEG , TRIQ J.F. KENNEDY , TRIQ IL- PRUWA
20 January 2022 05:0020 January 2022 08:00
Birżebbuġa

DAWRET IL- QALB IMQADDSA , TRIQ SANTA MARIJA , TRIQ SANTA KATARINA , MISRAH TAL- QALB IMQADDSA
20 January 2022 07:0020 January 2022 15:00
Il-Furjana

TRIQ ANTONIO MAURIZIO VALPERGA
20 January 2022 07:3020 January 2022 13:00
Ħal Qormi

TRIQ L- ISQOF SCICLUNA , PJAZZA FEDERICO MAEMPEL , TRIQ L- ORATORJU , TRIQ STAGNO , TRIQ DUN MARJU , TRIQ L- GHAXRA TA’ SETTEMBRU 1456
20 January 2022 08:0020 January 2022 14:00
Il-Qala

TREJQET TA HATAR , PJAZZA R- REPUBBLIKA , TRIQ WIED IS-SIMAR , TRIQ TA’ CINI , TRIQ DUN GUZEPP VELLA , TREJQA TA’ HATAR , TRIQ IL- QALA , TRIQ TAS- SURGENT , DAHLA TAL- KNISJA
20 January 2022 08:3020 January 2022 14:30
Ħal Tarxien

TRIQ GUZEPPI MONTEBELLO , TRIQ GANNI FAURE’ , TRIQ KARLU MARATTA , TRIQ LORENZO GONZI , TRIQ WENZU DESPOTT , TRIQ IL- KAVALLERIJA , TRIQ TAL- BARRANI
20 January 2022 07:3020 January 2022 13:00
Il-Mosta

TREJQA TAL- PARROCCA , TRIQ SANT’ ANNA , TRIQ IL- KBIRA , TRIQ IL- PONT , TREJQA SANT’ ANNA
21 January 2022 04:3021 January 2022 08:30
San Gwann

TRIQ MUDEST SAPIANO , TRIQ GULIERMU LORENZI , TRIQ WIGI D’ AMATO , TRIQ IL- KAPUCCINI , TRIQ IN- NAXXAR , TRIQ SAVER ZARB , TRIQ IL- BARBAGANN , TRIQ IL- KUCCARD , TRIQ ID- DURRAJSA
21 January 2022 07:0021 January 2022 14:00
Paola

TRIQ MONS. FRANGISK XUEREB , TRIQ IT- TFIEF
21 January 2022 08:0021 January 2022 12:00
Ħaż-Żebbuġ

VJAL IL- HELSIEN , TRIQ L- IMDINA , TRIQ SAN ROKKU , SQAQ IL- QENC
21 January 2022 08:0021 January 2022 12:00
Marsaskala

TRIQ IS- SILLA , TRIQ IC- CERVJOLA , TRIQ IT- TIBEN , TRIQ IL- KAVETTI
21 January 2022 07:0021 January 2022 13:30
Marsaskala

TRIQ IL- QALIET , TRIQ IS- SILLA , TRIQ IC- CERVJOLA
21 January 2022 07:0021 January 2022 13:30
Is-Swieqi

TRIQ IT- TERZ , TRIQ IL- QANTAR , TRIQ IL- WIZNA , TRIQ IL- QASAM
22 January 2022 04:3022 January 2022 23:00
San Gwann

TRIQ TAL- BALAL
22 January 2022 07:3022 January 2022 11:30
Ir-Rabat

TAT- TILLIERA, LIMITI TAR- , TRIQ IL- LEWZ , TRIQ IL- GNIEN TAN-NIGRA , TRIQ L- ISKOLA , TRIQ IS- SAJF TA’ SAN MARTIN , TREJQET IT- TIN , TRIQ DUN NERIK BONNICI , TRIQ TAL- MARGA , TRIQ IL- KARITA’ , TRIQ IL- QASTAN , TRIQ IL- FIERA , TRIQ IL- KAPPELLA L-QADIMA , TRIQ TA’ NAMURA , TRIQ RADDET IR-ROTI , MISRAH PATRI MARTIN CARUANA O.P. , TRIQ IL- MANTELL , TREJQET IL- GEWZ
22 January 2022 08:3022 January 2022 13:00
Ħal Lija

TRIQ ID- DEJQA , TRIQ MERINO , TRIQ PREZIOSI
22 January 2022 07:0022 January 2022 16:00
Ħal Qormi

TRIQ MARJU PACE , TRIQ NIKOL MONTEBELLO , TRIQ MARCELL ATTARD VAGNOLO , TRIQ DUN GORG FENECH , TRIQ NIKOL BALDACCHINO , TRIQ L- IMDINA
22 January 2022 07:0022 January 2022 13:00
Ħad-Dingli

TRIQ MISRAH SUFFARA , TRIQ INGUANEZ , TRIQ SAN PAWL TAL-PITKALI , TRIQ IL- WATA , TRIQ L- IRDUM , TRIQ GUZE’ EBEJER , TRIQ IL- HAWLI , TRIQ IX- XEFAQ , TRIQ DUN XAND CORTIS , TRIQ GUZE’ ELLUL MERCER , TRIQ SALVU AZZOPARDI , TRIQ GUZI CUTAJAR , TRIQ IL- KNISJA , TRIQ GHAR BITTIJA , TRIQ LEMHET FILFLA , TRIQ IL- GHABEX , TRIQ GANN MARI’ ABELA , TRIQ DUN KARM AZZOPARDI
22 January 2022 05:0022 January 2022 08:00
Ir-Rabat

AREA WIED GERZUMA , KUNCIZZJONI
22 January 2022 08:3022 January 2022 13:00
Ħad-Dingli

TRIQ MISRAH SUFFARA , TRIQ INGUANEZ , TRIQ SAN PAWL TAL-PITKALI , TRIQ IL- WATA , TRIQ L- IRDUM , TRIQ GUZE’ EBEJER , TRIQ IL- HAWLI , TRIQ IX- XEFAQ , TRIQ DUN XAND CORTIS , TRIQ GUZE’ ELLUL MERCER , TRIQ CENSA SPITERI , TRIQ SALVU AZZOPARDI , TRIQ GUZI CUTAJAR , TRIQ IL- KNISJA , TRIQ GHAR BITTIJA , TRIQ SAN ROKKU , TRIQ IL- PARROCCA , TRIQ LEMHET FILFLA , TRIQ ID- DEJQA , TRIQ IL- KUNCIZZJONI , TRIQ IL- GHABEX , MISRAH GUZE’ ABELA , MISRAH FRENC ABELA , TRIQ GANN MARI’ ABELA , TRIQ DUN KARM AZZOPARDI
22 January 2022 16:0022 January 2022 19:00
Il-Qrendi

TRIQ SAN NIKOLA , TRIQ TA’ SAN NIKLAW , TRIQ TAL- PROVIDENZA , TRIQ TAL- GHARIX
22 January 2022 07:3022 January 2022 13:00
Is-Siġġiewi

SQAQ TAX- XURRAF , TRIQ TAL- LEWZA , TRIQ TAX- XURRAF
22 January 2022 07:3022 January 2022 13:00
Ir-Rabat

WIED IL-QLEJJA
23 January 2022 04:0023 January 2022 12:00
Marsaskala

TRIQ IL- QALIET , TRIQ IS- SILLA , TRIQ IC- CERVJOLA , TRIQ L- ARZELL , TRIQ IT- TIBEN , TRIQ ID- DOLMEN , TRIQ IL- BAHRIJA , TRIQ M.V. ANGEL GABRIEL
23 January 2022 06:0023 January 2022 14:00
Il-Birgu

PJAZZA TAL- BELT VITTORIOSA , TRIQ IL- LBIC , TRIQ HILDA TABONE , POST IS- SAGRA INFIRMERIJA , TRIQ SANTA SKOLASTIKA , TRIQ LA VALLETTE , TRIQ SANTA SKOLASTIKA, SQAQ NRU. 1 , TRIQ PATRI INDRI VELLA O.P. , TRIQ IL- MINA L-KBIRA , TRIQ EMANUEL ATTERD BEZZINA , TRIQ IL- MIRATUR , TRIQ SANTA SKOLASTIKA, SQAQ NRU. 2
24 January 2022 07:3024 January 2022 14:00
Marsaskala

TRIQ IL- QALIET , TRIQ TAL- GARDIEL , TRIQ IL- MAHSEL , TRIQ L- AHDAR
24 January 2022 08:0024 January 2022 12:00
Ħal Safi

TRIQ STIEFNU ERARDI , TRIQ HLANTUN , TRIQ TAL- AJZAR , TRIQ SAN GORG , TRIQ TAL- PALMA , TREJQET TARSU , TRIQ ANANIJA , TRIQ PIJU ZAMMIT , QASAM TAL- BINI TAL-GVERN , TRIQ TA’ RQAJJA , TRIQ SAN GWANN , TRIQ IL- FENICI , TRIQ IL- KWADRU
24 January 2022 08:0024 January 2022 12:00
Il-Mosta

TRIQ MONS. MIKIEL AZZOPARDI , VJAL IL- QALBIENA MOSTIN , TRIQ MADRE TEREZA
25 January 2022 04:3025 January 2022 08:30
In-Naxxar

TRIQ IL- LAMPARA , TRIQ IL- FUGASSA
25 January 2022 08:0025 January 2022 13:30
Santa Venera

TRIQ L- IMSIDA , TRIQ IT- TURRETTA , TRIQ IL- PARROCCA , TRIQ IL- KBIRA SAN GUZEPP , SQAQ IL- GNIEN
25 January 2022 08:0025 January 2022 14:00
In-Naxxar

TRIQ IL- KBIRA , TRIQ IL- GDIDA , TRIQ IS- SALIB, SQAQ NRU. 2 , TRIQ IS- SALIB, SQAQ NRU. 1 , VJAL IL- LABOUR
26 January 2022 04:3026 January 2022 08:30
Ħ’Attard

TRIQ IL- FAQQIEGH , TRIQ IS- SIENJA , TRIQ DUN MIKIEL XERRI , TRIQ IL- GIBJUN , TRIQ IL- KAPPAR
26 January 2022 07:3026 January 2022 16:00
Il-Mosta

VJAL IL- QALBIENA MOSTIN , TRIQ IX- XAGHRI TAL-HARRUB , TRIQ ZMIEN IL-BRONZ , TRIQ IL- PONT, TRIQ GDIDA FI , TRIQ WIED IL-GHASEL , VJAL RAGUSA , TRIQ CARMELO DIMECH
27 January 2022 04:3027 January 2022 08:30
Marsaskala

TRIQ IL- QALIET , TRIQ TA’ GIDWET , TRIQ IS- SIKKA , TRIQ PHILIPPE DE VENDOME , TRIQ THOMAS ASHBY , TRIQ IS- SILLA , TRIQ IS- SIBBIEN , TRIQ IX- XNEJN ABJAD , TRIQ IC- CERVJOLA , TRIQ L- ARZELL , TRIQ IT- TIBEN , TRIQ IL- KAVETTI , TRIQ ID- DOLMEN , TRIQ IL- LAMPUKA , TRIQ IR- ROZA , TRIQ TAL- HAMRIJA , TRIQ L- IMRIEKEB , TRIQ IL- MENHIR , TRIQ IL- BAHRIJA , TRIQ M.V. ANGEL GABRIEL
27 January 2022 08:0027 January 2022 14:30
Il-Mosta

TRIQ ID- DIFIZA CIVILI
28 January 2022 04:3028 January 2022 08:00
In-Naxxar

TRIQ IL- LANGAS , TRIQ IT- TUFFIEH , TRIQ IL- MITHNA , TRIQ IL- BRAZIL , TRIQ IC- CILI’ , TRIQ GIBILTA’ , TRIQ IL- HAWH
30 January 2022 06:0030 January 2022 15:00
Il-Mosta

TRIQ IL- BIEDJA , TRIQ CAMILLO SCEBERRAS , TRIQ L- GHERIEN , TRIQ GORG MITROVICH , TRIQ IL- KAPPELLA TA’ L-ISPERANZA , TRIQ IL- KATAKOMBI TAL-BISTRA , TRIQ MONS. ALAN FENECH , TRIQ MONS. EDGAR SALOMONE , TRIQ PATRI GUZE’ DELIA , TRIQ RUZAR BRIFFA , TRIQ IL- BEATA ADEODATA PISANI , IL- BEZBIZIJA, LIMITI TAL- , TRIQ FRANCESCO NAPULJUN TAGLIAFERRO , TREJQET TAL- GIZA , TRIQ IL- BIDNIJA , TRIQ IL- MISSJUNARJI MALTIN , TREJQET IL- GNIEN , TRIQ SIR TEMI ZAMMIT
02 February 2022 08:0002 February 2022 12:00

Enable Notifications    OK No thanks