Select Page
STILC – Servizz immexxi minn Aġenzija Sapport – X’inhu eżattament?

STILC – Servizz immexxi minn Aġenzija Sapport – X’inhu eżattament?

Aġenzija Sapport tmexxi ċ-Ċentru Sonia Tanti Taqsima Ħajja Indipendenti (STILC) f’Ħal Far.

L-għan prinċipali ta’ dan iċ-ċentru hu li joffri diversi servizzi mmirati sabiex iżidu l-indipendenza ta’ persuni b’diżabilità u għalhekk l-inklużjoni tagħhom fis-soċjetà.

STILC jipprovdi servizz ta’ informazzjoni, gwida u assessjar minn tim ta’ professjonisti li jinkludu Occupational Therapists u Fiżjoterapisti fost oħrajn. Dawn jassessjaw u jiggwidaw lil persuni b’diżabilità u lill-familjari tagħhom sabiex jgħixu ħajja indipendenti fil-komunità permezz ta’ teknoloġija assistiva li tgħin fil-mobilità, apparat assistiv u/jew taħriġ.

Is-servizz jinkludi assessjar għal:

 • Siġġu tar-roti skont il-bżonnijiet tal-persuna.
 • Seating assessment.
 • Assessjar ta’ sewqan permezz ta’ Driver Test Station, apparat li jevalwa l-abilità fiżika ta’ persuna biex issuq vettura.
 • Rakkomandazzjonijiet għal modifikazzjonijiet fil-vetturi ta’ persuni li jkollhom bżonn jadattaw il-vetturi tagħhom skont id-diżabilità li jkollhom.

Il-persuni b’diżabilità jistgħu jibbenefikaw ukoll minn lezzjonijiet tas-sewqan bl-użu ta’ karozza modifikata. Persuna tista’ titlob dan is-servizz jew tiġi referuta mit-tabib, Occupational Therapist jew Fiżjoterapista. Wieħed jista’ wkoll jirreferi lilu nnfisu għal dawn is-servizzi, jiġifieri jagħmel kuntatt dirett hu mal-Aġenzija.

L-assessjar għal siġġu tar-roti jsir minn tim ta’ terapisti li huma speċjalizzati f’dan is-settur, inkluż esperti barranin biex b’hekk persuni b’diżabilità jkollhom iċ-ċans li jiltaqgħu magħhom f’Malta minflok isiefru għal dan l-assessjar, jekk jiddeċiedu li jużaw dan is-servizz.

Fiċ-ċentru STILC hemm ukoll għażla ta’ siġġijiet tar-roti sabiex wieħed ikun jista’ jipprova mudelli differenti u jara l-bżonn partikolari tiegħu qabel ma jordna.

Seating assessments isiru wkoll billi l-professjonisti jużaw riżorsi speċjalizzati u tagħmir ieħor fosthom għażla ta’ mħaded speċjalizzati li wieħed jista’ jipprova skont il-bżonn. Is-servizz dejjem huwa wieħed personalizzat u għalhekk isir assessjar mit-terapisti sabiex dak li jiġi rakkomandat ikun dak li l-klijent jixtieq u li għandu verament bżonn.

Dawn is-servizzi jistgħu jintużaw minn tfal u adulti b’diżabilità kif ukoll minn dawk li żviluppaw diżabilità minħabba inċident jew mard kroniku u għalhekk ma jkollhomx diżabilità sa mit-twelid.

Sabiex iżżid l-aċċessibilità u jkun aktar possibbli li persuna b’diżabilità tkun tista’ tixtri dawn ir-riżorsi, Aġenzija Sapport tikkumplimenta dan is-servizz permezz ta’ diversi skemi li joffru sussidju u għajnuna finanzjarja. Persuni b’diżabilità u/jew familjari tagħhom ikunu referuti lejn l-Empowerment Scheme li tmexxi l-istess Aġenzija, għal sussidju fuq xiri ta’ apparat assistiv. Dawk li jkollhom vettura modifikata, jistgħu japplikaw ukoll għal sussidju jew eżenzjoni mil-liċenzja tat-triq u mit-taxxa fuq ir-reġistrazzjoni tal-vettura. Il-professjonisti fi ħdan STILC ikunu jistgħu jiggwidaw lill-klijenti fuq kif wieħed jista’ japplika u jaċċessa dawn is-sussidji.

Għal aktar informazzjoni jew kopja tal-applikazzjoni għal dan is-servizz, wieħed hu mitlub iċempel fuq il-Helpline tal-Aġenzija Freephone 153 (u jagħfas in-numru 5), iżur is-sit elettroniku www.sapport.gov.mt jew iċempel fuq 22568000 (Malta) jew 2156 9909 (Għawdex)

.

Huwa vera li l-irġiel bandiera bajda fejn tidħol tqala?

Huwa vera li l-irġiel bandiera bajda fejn tidħol tqala?

Bħala adolexxenti ġieli kienu jgħidulna li l-mara trid toqgħod attenta iktar mir-raġel waqt is-sess. Dan għaliex jekk tinqabad tqila, ir-raġel huwa bandiera bajda. Fiċ-ċensiment tal-Amerika (2020) turi li ¼ ta’ tfal m’għandhomx missierhom f’ħajjithom. Fid-Danimarka (2002), seħħet riċerka li turi li 40% ta’ missirijiet ma jħossuhomx involuti fil-konsultazzjonijiet relatati mat-twelid ta’ wliedhom.

Riċerka fl-Awstralja (2010) turi li 40% tal-irġiel jaħsbu li hija r-responsabiltà tal-mara li taħseb fil-kontraċezzjoni, minħabba li t-tqala sseħħ f’ġisem il-mara. Dan il-ħsieb huwa riżultat ta’ aspettattivi mis-soċjetà.

B’hekk nixtieq inressaq informazzjoni dwar il-kontraċezzjoni. F’dan l-artiklu se nsemmi tipi differenti ta’ kontraċezzjoni għan-nisa kif ukoll għall-irġiel.

Il-metodu ritmiku:

Dan il-metodu jista’ jiġi użat mill-mara bħala mod kif tippjana l-attivitajiet sesswali tagħha b’mod ibbażat fuq il-fertilità tagħħa. Dan il-metodu isir billi tara skont il-kalendarju u t-temperatura tal-ġisem, biex tidentifika meta tkun l-aktar fertili. Hemm ukoll apps fuq il-mobajl li jistgħu jgħinuk fiha din, u jimmarka meta tkun fertili. Dan il-metodu mhux dejjem affidabbli u fil-fatt mhuwiex meqjus sikur. Dan għaliex iċ-ċiklu tal-mara jaf jinbidel, imma jekk tkun taf tevita ċerti ġranet jaf isserraħ rasek iktar. B’hekk l-aħjar li tista’ tuża kontraċettiv fiżikali wkoll.

Il-metodu tal-irtirar:

Dan il-metodu jsir meta r-raġel ineħħi l-pene mill-vaġina qabel l-eġakulazzjoni. Dan isir biex jipprevjeni l-isperma milli tidħol ġol-vaġina. Problema li tista’ sseħħ minn dan il-metodu huwa li jekk ma jkunx ippjanat tajjeb l-eġakulazzjoni u ‘l bogħod mill-ġenitali tal-mara, xorta tista’ sseħħ it-tqala. Għalhekk, dan il-metodu waħdu mhuwiex ikkunsidrat bħala mod ta’ kontraċezzjoni sikur. L-aħjar huwa li jekk tieqaf, waqt li tkun liebes kondom ukoll.

Il-Kondom:

Dan huwa l-iktar wieħed li nisimgħu bih. Dan huwa kontraċettiv użat mir-raġel, u għandu jintlibes mal-pene tiegħu. Dawn jistgħu jinstabu faċilment minn spiżerija u anke min siti onlajn bħal dawn. Il-kondom jikkawża barriera bejn il-partners. Minħabba din il-barriera, dawn jipprevjenu xi mard li jkun trasmess sesswalment bħall-HIV. Importanti li ma jintużax lubrikant magħmul miż-żejt, jew żejt, għax dan jista’ jagħmel ħsara lill-kondom.

Il-Femidom:

Din hija simili ħafna tal-kondom, però din tiġi mlibbsa mill-mara. Din titpoġġa ġol-vaġina tal-mara ħalli l-isperma ma tasalx ġol-utru. Din tidher qisha borża trasparenti u wkoll tikkawża barriera fiżikali bejn il-partners. Bħall-kondom, importanti li ma jintużax lubrikant magħmul miż-żejt, jew żejt, għax dan jista’ jagħmel ħsara lill-femidom.

Iċ-ċirku vaġinali:

Iċ-ċirku vaġinali huwa magħmul minn materjal flessibbli li huwa żgħir bħala qies. Dan jitpoġġa fil-vaġina, u jirrilaxxa l-ormoni oestrogen u progesterone. Wara 21-il ġurnata liebsa ċ-cirku vaġinali, għandek bżonn tbiddlu. Meta tneħħi ċ-ċirku vaġinali m’għandekx ikollok uġigħ, jekk dan iseħħ żur tabib mall-ewwel. Imbagħad trid tistenna ġimgħa sabiex iddaħħal ieħor ġdid. Jekk użat tajjeb, dan huwa effettiv, però huwa dejjem aħjar li tuża tip ta’ kontraċettiv ieħor miegħu, bħal kondom biex tevita mard trasmess sesswalment.

Pilloli kontraċettivi:

Pilloli kontraċettivi jipprevjenu l-ovulazzjoni. Jekk tieħu dawn il-pilloli, importanti li teħodhom l-istess ħin kuljum. Jekk ma teħodhomx kuljum, se jkollok iktar ċans li tinqabad tqila.

 • Pilloli Orali kkombinati:

Pilloli bħall-Yaz, Yasmin u Vreya jissejħu pilloli orali kkombinati. Dan għaliex fihom zewġ ormoni estroġenu u progesterone li jipprevjenu it-tqala.

 • Pilloli tal-Progesterone

Dawn il-pilloli żgħar ikollhom l-ormon ta’ progesterone biss. Dawn jistghu ikunu utli għal dawk li ma jistglux jieħdu pilloli kkombinati.

Apparat intrauterin (Intrauterine Device – IUD):

Dan l-apparat jitqiegħed fl-utru tal-mara u huwa tip ta’ kontraċettiv iktar fit-tul. Dawn huma effettivi ħafna biex jipprevjenu t-tqala. Hemm żewġ tipi ta’ dan l-apparat, dawk li; (1) jirrilaxxaw l-ormoni u (2) dawk li huma tar-ram.

 • Apparat Intrauterin li jirrilaxxaw l-ormoni

L-apparat intrauterin li jirrilaxxa l-ormoni jnaqqas ċ-ċiklu mestrwali jew anke jwaqqfu għal kollox. Dawn jipprevjenu t-tqala minn 3-6 snin. Hemm żewġ tipi ta’ dawn, il-Mirena u l-Jaydess.

 • Apparat Intrauterin tar-ram

Il-FlexiT u Eurogine Gold T u Monalisa huma apparati intauterini tar-ram. Dawn idumu sa 10 snin. Jistgħu jżidu l-ammont ta’ demm fiċ-ċiklu mestrwali, għalhekk ma jgħoddux għal min diġà ibati biċ-ċiklu ta’ fluss abbondanti.

L-apparat intrauterin huwa l-iktar effettiv, però jista’ jkun iktar għoli bħala prezz.

L-Impjant tal-kontraċezzjoni

L-Impjant tal-kontraċezzjoni huwa virga tal-plastik żgħir li huwa flessibbli. L-impjant jitpoġġa taħt il-ġilda tad-driegħ, b’użu ta’ anaesthesia lokali. Dan jirilaxxa l-ormon ta’ progesterone sabiex iħaxxen il-mukus ċervikali u l-inforra tal-utru tirqaq. Dan jista’ jitneħħa xħin trid, u l-fertilità tiġi lura għal kif kienet qabel. Dan jista’ jdum sa tliet snin qabel ma jerġa’ jinbidel.

L-iktar mod sikur huwa li tuża kontraċettivi kkombinati, sabiex jiġu evitati kemm it-tqala kif ukoll infezzjonijiet trasmessi sesswalment. Tkun xi tkun id-deċiżjoni tiegħek fuq il-kontraċezzjoni, kun żgur li titkellem dwarha mal-partner tiegħek.

L-esperti tagħna jistgħu jigwidawk lejn liema kontraċezzjoni huwa l-aħjar għalik, skont l-età tiegħek, ormoni u r-raġunijiet tiegħek għaliex tixtieq tirrikorri għall-kontraċezzjoni. Għal aktar tagħrif dwar dan is-suġġett, tista’ issibna fuq il-paġna ta’ Facebook tagħna hawnhekk jew anke tista’ ssegwi vidjows fuq Tiktok hawnhekk.

Kif tista’ tissapportja lill-partner tiegħek li jgħix bl-ADHD?

Kif tista’ tissapportja lill-partner tiegħek li jgħix bl-ADHD?

Fost oħrajn, ix-xahar t’Ottubru huwa ddedikat għall-ADHD u allura huwa opportunità oħra biex inqajmu iktar kuxjenza dwar l-ADHD u l-isfidi li ġġib magħha, imma wkoll kif nistgħu nagħmlu ħilitna biex dawn l-isfidi jkunu inqas diffiċli.

Persuna li tgħix bl-ADHD ma tkunx tista’ tiffoka l-attenzjoni tagħha b’mod konċentrat għaliex il-moħħ ikun dejjem għaddej bil-ħsibijiet li ħafna drabi jaqbżu minn suġġett għall-ieħor fi ftit ħin.

Filwaqt li d-distrazzjoni, id-diżorganizzazzjoni u l-impulsività tal-ADHD jistgħu jikkawżaw problemi f’ħafna oqsma tal-ħajja adulta, dawn is-sintomi jistgħu jkunu partikolarment ta’ sfida iktar diffiċli meta wieħed jiġi għall-eqreb relazzjonijiet tiegħu.

Kull relazzjoni jkollha l-isfidi tagħha, iżda meta jkun hemm kundizzjoni ta’ saħħa mentali, l-affarijiet jistgħu jkunu iktar ikkumplikati għaliex b’xi mod jew ieħor is-sintomi jistgħu jaffettwaw ir-relazzjoni.

Jekk il-partner tiegħek jgħix/tgħix bl-ADHD huwa importanti li tkun taf kif tista’ tissapportja lill-partner tiegħek bl-aħjar mod u fl-istess waqt tieħu ħsieb lilek innifsek.

 • L-iktar ħaġa importanti hija li tinforma ruħek sew dwar il-kundizzjoni u s-sintomi relatati magħha, kemm billi tagħmel ir-riċerka tiegħek imma wkoll billi titkellem mal-partner tiegħek għaliex għalkemm is-sintomi jkunu ftit jew wisq l-istess, kull persuna hija differenti.
 • Importanti li tifhem ukoll r-rwol tal-ADHD fir-relazzjoni tagħkom. It-trasformazzjoni tar-relazzjoni tibda billi tifhem ir-rwol tal-ADHD. Ladarba tkun kapaċi tidentifika kif is-sintomi tal-ADHD qed jinfluwenzaw l-interazzjonijiet tagħkom bħala koppja, tista’ titgħallem modi aħjar kif tirreaġixxi. Dan ifisser li titgħallem kif tirreaġixxi għall-frustrazzjonijiet b’modi li jinkoraġġixxu u jimmotivaw lill-partner tiegħek.

Sintomi ta’ ADHD li jistgħu jikkawżaw problemi f’relazzjoni jinkludu:

 • Diffikultà ta’ konċentrazzjoni. Jista’ jkun li waqt xi konverżazzjonijiet, il-partner ma jkunx qed isegwi u jisma’ eżatt x’qed tgħid, u allura jista’ jitlef xi dettalji importanti jew jaqbel ma’ xi ħaġa li iktar tard ma jiftakarx.
 • Diffikultà fil-memorja. Anke meta l-partner ikun qed joqgħod attent, jista’ wara jinsa xi jkun ġej diskuss. Dan jista’ wkoll jaffettwa li jiġu minsija okkażjonijiet speċjali u sinifikanti tagħkom bħala koppja.
 • Diffikultà fl-organizzazzjoni. Dan jista’ jwassal għal diffikultajiet biex il-partner jagħmel u jlesti qadi jew xi affarijiet ta’ kuljum li jridu jsiru.
 • Impulsibità. Din tista’ twassal lill-partner biex jgħid u jagħmel ċerti affarijiet bla ma jaħseb. Tista’ wkoll twassal għal imġiba irresponsabbli u imprudenti.
 • Diffikultà ta’ kontroll fuq l-emozzjonijiet. Ħafna nies li jgħixu bl-ADHD għandhom problemi biex jimmoderaw l-emozzjonijiet tagħhom. Jistgħu jitilfu t-tempra faċilment u jkollhom problemi biex jiddiskutu kwistjonijiet bil-kalma.

 • Agħraf l-impatt li l-imġiba tiegħek għandha fuq il-partner tiegħek. Ikkunsidra kif it-tgergir u l-kritika tiegħek iġiegħlu lill-partner iħossu. Tinjorax l-ilmenti tal-partner tiegħek għax ma jogħġbokx kif jgħiduhom jew jirreaġixxu għalik.
 • Aħdem fuq il-komunikazzjoni ta’ bejnietkom.
 • Poġġi lilek innifsek fiż-żarbun tal-partner tiegħek. Pass importanti biex ittejjeb ir-relazzjoni huwa li titgħallem tara l-affarijiet mill-perspettiva tal-partner tiegħek, partikolarment waqt xi argument. L-aħjar mod biex tpoġġi lilek innifsek fiż-żarbun tal-partner huwa li tistaqsi u mbagħad sempliċiment tisma’. Sibu ħin biex tpoġġu bilqiegħda u titkellmu meta tkunu kalmi. Ħalli lill-partner jiddeskrivi kif iħossu mingħajr interruzzjoni minnek biex tispjega jew tiddefendi lilek innifsek. Meta jkun lest, irrepeti lura l-punti ewlenin li tkun smajtu jgħid u staqsi jekk fhimtx sew, imbagħad itolbu jagħmel l-istess għalik.
 • Iddistingwi min hu l-partner tiegħek mis-sintomi jew l-imġiba tiegħu. Minflok tikkunsidra lill-partner bħala “irresponsabbli”, agħraf in-nuqqas tiegħu bħala sintomi tal-ADHD. Ftakar, is-sintomi mhumiex karatteristiċi tal-karattru.
 • Inkoraġġixxi lill-partner tiegħek meta jagħmel progress u rrikonoxxi l-kisbiet u l-isforzi tiegħu.
 • Meta jkun possibbli, ipprova ffoka fuq l-intenzjonijiet tal-partner tiegħek aktar milli dak li fil-fatt jagħmel.
 • Ftakar li int il-partner mhux il-ġenitur. Li tagħmilha ta’ ġenitur mal-partner tiegħek tista’ ġġiegħlu tħossu kkontrollat u tista’ toħloq distanza jew riżentiment fir-relazzjoni tagħkom. Tista’ wkoll ddgħajjef l-enerġija tiegħek u tagħmilha tibni konnessjoni mal-partner emozzjonalment u fiżikament.
 • Żomm il-paċenzja. L-ADHD hija kundizzjoni ta’ saħħa mentali. Il-partner tiegħek ma jagħżilx li jgħix biha. L-imġiba tiegħu tirrifletti s-sintomi tal-ADHD u mhux l-intenzjoni li jdejqek.
 • Inkoraġġixxi biex issibu soluzzjonijiet flimkien aktar milli timponi soluzzjoni int. Jekk xi ħaġa li tkun issuġġerejt int ma taħdimx għalih, irrispetta d-deċiżjoni tiegħu.
 • Tgħallem biex tkun iktar faċli għalik li taċċetta u tadatta għal ċerti affarijiet li ma tistax tbiddel. Ma tistax tbiddel jew tikkontrolla lill-partner tiegħek. Li tibni relazzjoni b’saħħitha tfisser li taċċettah kif inhu, bħalma trid li jaċċettak hu. Minflok tiffoka fuq dak li jmur ħażin, agħmel aktar sforz biex tirrikonoxxi l-affarijiet li tivvaluta u tapprezza dwarhom: il-mod kif idaħkek, l-intelliġenza u l-kreattività tiegħu, il-ħolm li għandek miegħu għall-futur.
 • Ħu ħsieb relazzjonijiet oħra ma’ persuni li jissapportjawk. Huwa importanti li tagħti prijorità lill-partner tiegħek u l-ħtiġijiet tar-relazzjoni tagħkom, iżda huwa daqstant importanti li jkollok ma’ min tista’ titkellem. Filwaqt li forsi ma tkunx trid taqsam kull dettall dwar Il-partner tiegħek mal-ħbieb u mal-familja, tista’ jgħin ħafna li tkun taf li għandek persuni li jħobbuk qegħdin hemm biex jisimgħuk u jagħtuk sapport.
 • Ħeġġeġ lill-partner tiegħek jitkellem ma’ professjonist għaliex dan jista’ jgħinu ħafna biex jitgħallem aktar dwar l-ADHD, jesplora modi kif is-sintomi jaffettwaw il-ħajja u r-relazzjonijiet tiegħu, jitgħallem ħiliet biex jimmaniġġa aħjar is-sintomi, jitgħallem kif jikkomunika aħjar, jindirizza l-ansjetà u kundizzjonijiet oħra relatati u jesplora l-għażliet ta’ trattament. Madanakollu, mhux kulħadd iħossu komdu bl-idea ta’ terapija. Jekk il-partner tiegħek juri li ma jixtieqx jieħu dan il-pass, ma tagħmilx ħsara jekk tistaqsi dwar ir-riżervi tiegħu u tispjega għaliex taħseb li t-terapija tista’ tgħin. Is-sapport tiegħek jista’ jħeġġu jieħu dan il-pass, iżda żomm f’moħħok li fl-aħħar mill-aħħar hija l-għażla tiegħu.

Kif għandek tikkomunika ma’ persuna li tgħix bil-Paraliżi Ċerebrali meta tiltaqa’ magħha għall-ewwel darba?

Kif għandek tikkomunika ma’ persuna li tgħix bil-Paraliżi Ċerebrali meta tiltaqa’ magħha għall-ewwel darba?

Xi drabi jkun hemm nies li jistgħu jħossuhom xi ftit skomdi meta jkellmu għall-ewwel darba lil xi ħadd li jgħix bil-kundizzjoni tal-paraliżi ċerebrali għax jistgħu ma jkunux jafu x’għandhom jistaqsu u kif jistaqsu. Għaldaqstant għar-raġuni li wieħed jista’ jsibha difficli biex jagħmel konnessjoni mal-persuna, jagħżel li jżomm lura minflok, iżda dan ovvjament m’għandux ikun!

Jekk int ukoll tħoss eżatt kif imsemmi aktar ‘il fuq jew simili, dawn huma xi suġġerimenti li jistgħu jgħinuk tegħleb l-eżitazzjonijiet tiegħek meta tiltaqa’ għall-ewwel darba ma’ xi ħadd li jgħix bil-paraliżi ċerebrali.

Offri idejk bħala sinjal ta’ tislima.

Il-paraliżi ċerebrali taffettwa l-muskoli u l-abilità tal-persuna biex tikkontrollahom, li jfisser li xi drabi persuni li jgħixu bil-paraliżi ċerebrali ikollhom inqas kontroll tal-movimenti minnek. Dan jista’ jġiegħlek taħsibha biex tieħu b’idejn il-persuna, iżda toqgħodx taħsibha jew iżżomm lura milli tagħmel dan. Offri idejk u agħti ċans lill-persuna li teħodlok b’idejk jekk tkun trid.

Kellem lill-persuna direttament.

Ħafna drabi, u din ma tiġrix biss lil dawk li jgħixu bil-paraliżi ċerebrali biss, ċerti nies ma jħossuhomx komdi jew jagħżlu li ma jistaqsux mistoqsijiet li jista’ jkollhom, lill-persuna direttament, hemm it-tendenza li jistaqsu lil min ikun hemm mal-persuna minflok. Importanti li tkellem u tistaqsi lill-persuna direttament, u stenna r-reazzjoni tagħha.

Kellem lill-persuna bħal ma tkellem kwalunkwe adult ieħor.

Adulti li jgħixu bil-paraliżi ċerebrali huma adulti, mhux tfal, li jfisser li għandek titkellem mal-persuna bl-istess mod u ton kif titkellem ma’ adulti oħrajn. Staqsi l-istess mistoqsijiet li tistaqsi lil ħaddieħor u uri l-istess rispett.

Evita li sserraħ jew tintelaq iżżejjed mas-siġġu tar-roti tal-persuna.

Kif tħossok jekk f’daqqa waħda xi ħadd jibda jintelaq fuqek jew iserraħ iżżejjed miegħek, partikolarment xi ħadd li għadek kemm tiltaqa’ miegħu? Ittratta s-siġġu tar-roti jew apparat ieħor ta’ assistenza bl-istess mod. Għall-persuna, is-siġġu tar-roti huwa estensjoni tagħha u m’għandux jintuża biex tistrieħ miegħu. L-unika darba li għandek tmiss mas-siġġu tar-roti hija jekk u meta tistaqsik il-persuna.

Isma’ b’attenzjoni, speċjalment jekk il-persuna jkollha diffikultà biex titkellem.

Xi persuni li jgħixu bil-paraliżi ċerebrali jista’ jkollhom diffikultajiet iktar diffiċli minn oħrajn meta jiġu għall-komunikazzjoni, allura jista’ jkun ftit iktar diffiċli biex tifhem dak li qed jgħidu. L-aħjar ħaġa li għandek tagħmel jekk ma tifhimx hi li titlob lill-persuna tirrepeti dak li qalet, mhux tipprova taqta’ x’qalet jew tagħmel tabirruħek li fhimt. Agħti ċ-ċans lill-persuna titkellem u tirrepeti li tkun qalet.

Jekk għandek bżonn tkellem lill-persuna dwar il-kundizzjoni tagħha, irreferi għaliha bħala “persuni li tgħix bil-paraliżi ċerebrali”.

Persuni li jgħixu bil-paraliżi ċerebrali ma jsofrux mill-paraliżi ċerebrali, huma biss persuni li jgħixu bil-paraliżi ċerebrali. Importanti li tiftakar li hija persuna u l-kundizzjoni mhijiex l-identità tagħha. Jekk għandek bżonn tkun taf aktar dwar il-kundizzjoni, staqsi b’mod rispettuż.

Jekk tuża xi frażi li tenfasizza d-diżabilità tal-persuna, ma fiha assolutament xejn ħażin!

Il-persuni li jgħixu bil-paraliżi ċerebrali jifhmu li frażijiet komuni li jistgħu jenfasizzaw id-diżabilità tagħhom ma jintużawx biex jiġu insultati jew offiżi. Jekk tgħid xi ħaġa bħal “mort mixja”, ma jaħsbu xejn ħlief li huma kliem li huma stess probabbilment jużaw.

L-aktar ħaġa importanti li trid tiftakar meta tiltaqa’ għall-ewwel darba ma’ persuna li tgħix bil-paraliżi ċerebrali hija li għandek tittrattaha bl-istess mod kif tittratta lil ħaddieħor.

Malta International Airshow 2021 – Għada l-25 u l-Ħadd 26 ta’ Settembru

Malta International Airshow 2021 – Għada l-25 u l-Ħadd 26 ta’ Settembru

Il-Malta International Airshow, li jsir kull sena f’Settembru fl-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta, huwa wieħed mill-akbar avvenimenti li jsiru fuq barra, ta’ Malta.

Dan l-avveniment huwa riżultat ta’ ħidma mill-Malta Aviation Society għal ħafna snin sakemm ingħatat l-approvazzjoni biex issir l-ewwel wirja f’Settembru tal-1993.

Għaddew 25 sena mill-ewwel airshow li sar f’Malta u l-avveniment kiber kemm fin-numru kif ukoll fil-kwalità. Matul is-snin, il-Malta International Airshow ġibed bosta ajruplani interessanti.

Kont taf li….?

Tim ta’ madwar 200 voluntier, li jvarjaw minn persuni tal-parkeġġ u tal-biljetti għal operaturi tar-rampa u operazzjonijiet ġenerali tal-airshow huma nvoluti biex din il-wirja tkun suċċess.

Iktar minn 600 ikla ppakkjata huma prodotti għall-istaff voluntier, l-ekwipaġġ tal-ajru u tal-art matul l-airshow.

L-airshow huwa l-iktar avveniment fotografat f’Malta.

Wara nuqqas ta’ tliet snin, il-Malta International Airshow ta’ din is-sena se ssir bejn għada l-25 u l-Ħadd is-26 ta’ Settembru.

Din is-sena se jkunu qed jipparteċipaw tmien pajjiżi differenti. Minbarra wirjiet statiċi, se jkun hemm ukoll wirjiet fl-ajru, fosthom mir-Red Arrows.

Bħal kull avveniment ieħor, dan se jkun qed isir skont id-direttivi maħruġa mis-Supretendent tas-Saħħa Pubblika, għaldaqstant dawn huma wħud mill-protokolli se jiġu segwiti:

 • Il-biljetti jinbiegħu biss onlajn u l-ebda biljetti mhuma se jkunu qed jinbiegħu fil-bieb.
 • Tfal bejn il-5 u l-11-il sena jitħallew jidħlu biss meta jkunu akkumpanjati minn adult u jippreżentaw test tal-PCR li jkun sar sa 72 siegħa mid-data tad-dħul jew rapid test 24 siegħa mid-data tad-dħul.
 • Se jitħallew jidħlu persuni mlaqqma biss u l-maskri jridu jintlibsu l-ħin kollu.
 • L-identifikazzjoni għandha tiġi ppreżentata mad-dħul.

Wirjiet Statiċi: Mid-9am sas-2pm – L-Ajruport ta’ Ħal Luqa quddiem l-SR Tecnic il-ġdid fi Triq Ħal Farruġ.

Wirjiet fl-ajru: Mit-3pm sas-6:15pm – Mill-Qawra Point għal Pjazza Buġibba.

Filmati esklussivi tal-Istazzjon tat-Trażmissjoni taħt l-art ta’ Bengħajsa

Filmati esklussivi tal-Istazzjon tat-Trażmissjoni taħt l-art ta’ Bengħajsa

Angelo Caruana u Pierre Farrugia f’waħda mill-attivitajiet ta’ esplorazzjoni tagħhom marru jesploraw iż-żona li mhix aċċessibbli għall-pubbliku ġenerali. Iż-żona hija amminstrata mill-Malta Air Traffic Services, kumpanija tal-gvern, il-fornitur tas-servizzi tan-navigazzjoni bl-ajru għall-gżejjer Maltin u l-FIR ta’ Malta.

Wieħed xorta għadu jsib diversi partijiet tal-magni mill-kamra tal-ġeneraturi, kamra tat-trażmissjoni, workshops u kamra bil-pompi li kienu jużaw biex itellgħu l-ilma minn bir li għadu mimli bl-ilma u diversi partijiet oħra tal-magni li għalkemm huma msaddin ħafna minħabba umdità għolja, għadhom hemmhekk għal kważi 81 sena.

Fl-1938 l-RAF iddeċidiet li twaqqaf l-ewwel Ċentru ta’ Komunikazzjoni u Stazzjon ta’ Trażmissjoni tagħha f’Ta’ Kandia, RAF Siġġiewi, mal-Istazzjon tat-Trażmissjoni f’Bengħajsa. L-iskavar beda kemm f’Ta’ Kandia kif ukoll f’Bengħaisa, filwaqt li f’Ta’ Kandia tlesta u beda jopera lejn l-aħħar tal-1939, ix-xogħlijiet ta’ Bengħaisa waqgħu lura u b’hekk operaw it-Tx minn Ta’ Kandia wkoll sakemm Bengħajsa kienet lesta u bdiet topera kmieni ħafna fl-1940 u baqgħet operata sa Jannar tal-1979.

Oriġinarjament kien fih ukoll blokk żgħir ta’ akkomodazzjoni għall-ħaddiema ta’ Bengħajsa TX. Kien hemm ukoll Beacon ta’ Frekwenza Medja u diversi tipi ta’ antenni. Il-Komunikazzjoni dwar it-Telegrafija Bla Fili kienet kemm minn Punt sa Punt fuq Medda ta’ Frekwenza Għolja (Mewġa qasira) bejn Malta, ir-Renju Unit, Ċipru, Tripli, Bengażi u Ġibiltà, kif ukoll mill-art għall-ajru b’inġenji tal-ajru fuq medda twila. Għalhekk il-morse, Teletype u wkoll trasmissjonijiet tar-Radju Telefonija ġew trażmessi minn Bengħaisa.

Oriġinarjament kien jitħaddem 24/7 mill-RAF u aktar tard matul il-bidu tas-sittinijiet, il-ħaddiema tal-RAF Malta ngħaqad mal-ħaddiema tar-Renju Unit. Kien hemm ukoll numru ta’ tekniċi ċivili Maltin tal-RAF. Iżda bejn l-1940 u l-1960 kien hemm biss ħaddiema Brittaniċi tal-RAF li kien stazzjonati hemmhekk.

Enable Notifications    OK No thanks